Group Blog
มิถุนายน 2563

 
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
ทนายอ้วนชวนเที่ยว .... แอ่วเมืองแป้ ... แพร่ - วัดพงษ์สุนันท์
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดพงษ์สุนันท์ จ.แพร่, แพร่ Thailand
พิกัด GPS : 18° 8' 38.48" N 100° 8' 12.18" E
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่อไปในเมืองแพร่ที่จะพาไปเที่ยวกันต่ออยู่ไม่ไกลจากคุ้มวงศ์บุรีครับ  เรียกว่าเดินได้ถึงในเวลาต่ำกว่า  10  นาที  ครับ 
 


 
 

วัดพงษ์สุนันท์  จ.แพร่
 
 


 

วัดพงษ์สุนันท์ ตั้งอยู่บนถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  วัดพงษ์สุนันท์จะตั้งอยู่ก่อนถึงซอยคำลือ 1 ใกล้กับ คุ้มวงศ์บุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ.2499


 
 

วัดพงษ์สุนันท์  เป็นวัดที่สร้างอยู่ในพื้นที่บ้านวงศ์บุรีในเขตกำแพงเมืองเก่า เดิมเป็นวัดร้างชื่อ "วัดปงสนุก" ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าสร้างในสมัยใด   
 
 

เจ้าของบล็อกอ่านพบ  Time  Line  การสร้าง
วัดพงษ์สุนันท์  ในเวบไซด์หนังสือพิมพ์ข่าวสดครับ  (https://www.khaosod.co.th/amulets/news_1331802

 
 

วัดพงษ์สุนันท์  สร้างขึ้นเมื่อราวปีพ.ศ.1472 เป็นวัดสร้างขึ้นลำดับที่ 7 ของจังหวัดแพร่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าพรหม ซึ่งเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่ทรงกู้เอกราชได้จากขอม และได้ตั้งอาณาจักรไทยขึ้นใหม่ เมื่อราวพ.ศ.1400 ก่อนอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นยุคสร้างบ้านแปงเมือง


พ.ศ.1524 ขอมส่งกองทัพหลายหมื่นคนเข้ารุกรานอาณาจักรโยนกและเชียงแสน เข้าตีเมืองต่างๆ พร้อมกัน พลรัฐนคร (แพร่) ก็ถูกกองทหารขอมโจมตี และเข้าทำลายเมืองได้เผาวัดวาอาราม ลอกเอาทองคำที่หุ้มพระพุทธรูปและเจดีย์ไปเป็นจำนวนมาก วัดต่างๆ ในพลรัฐนครได้ถูกทำลายยับเยิน จนกลายเป็นวัดร้างไประยะหนึ่ง รวมถึง  
วัดพงษ์สุนันท์  ด้วย


 
พ.ศ.1559 ท้าววังสุพลรวบรวมผู้คนเมืองพลเข้ามาโจมตีขับไล่ทหารขอมแตกพ่ายหนีไปจนหมดสิ้น แล้วสร้างเมืองบูรณะซ่อมแซมวัดขึ้นใหม่ ต่อมาขอมส่งกำลังมายึดอาณาจักรโยนก เชียงแสน และล้านนาอีกครั้งแล้วได้เปลี่ยนชื่อเมืองพล หรือพลรัฐนคร เป็นเมือง โกศัย หรือโกศัยนคร และวัดต่างๆ ก็ถูกทำลายลงอีกครั้งในปีพ.ศ.1650 ทำให้  
วัดพงษ์สุนันท์  กลายเป็นวัดร้าง
 


ระหว่างปีพ.ศ.1984-2030 ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งล้านนา ผู้ครองนครเชียงใหม่ ทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยา ได้มาตั้งทัพที่เมืองแพร่เป็นเวลานานหลายปี เมืองแพร่กลายเป็นสนามรบและเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์ ล้านนาและกรุงศรีอยุธยาต่างก็จะยึดครอง กว่าสงครามจะสงบเมืองแพร่ก็ถูกทำลายลงอีกครั้ง  พระเจ้าติโลกราชทรงโปรดปรานด้านศาสนาได้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา-สุโขทัย ให้พระนางหอมมุกข์ พระสนมเอก นำมาประดิษฐานไว้ในอุโบสถ  
วัดพงษ์สุนันท์


 
พ.ศ.2101 พระเจ้าบุเรงนอง แห่งพม่ายกกองทัพมาโจมตีอาณาจักรล้านนา ส่งกองทัพเข้าตีทุกหัวเมือง เมืองแพร่ถูกพม่าเผาเมืองและวัดวาอารามต่างๆ รวมทั้ง  
วัดพงษ์สุนันท์  ด้วย นับแต่นั้นมาเมืองแพร่ยังคงมีศึกสงครามและเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ จึงทำให้วัดพงษ์สุนันท์เป็นวัดร้างอีกครั้ง
 


จนถึงปีพ.ศ.2460 มีผู้ไปพบวัดร้างอยู่ในป่าโปร่งชาวบ้านเรียกว่า
“ปง” ซึ่งเรียกวัดนี้ว่า “วัดปงสนุก” หรือบางครั้งก็เรียกสั้นๆ ว่า “วัดสีนุ้ก”
 
 

มีตำนานเรื่องหนึ่งเล่าว่า  บริเวณด้านใต้ของวัดมีสระลึกเล่ากันว่ามีเต่าน้อย  ชื่ออองคำอยู่  แม่คำปวนซึ่งเป็นชาวหงสาวดีมีความประสงค์อยากได้เต่าน้อยจึงลงสระไปหา  แต่ก็ประสบอุบัติเหตุจมน้ำตาย  ส่างตาดเพื่อนของแม่คำปวนจึงสร้างเจดีย์ขนาดเล็กไว้และสร้างเต่า  ๔  ตัว รอบเจดีย์
 

 
ต่อมาพ่อเจ้าบุรีศรีปัญญาได้สร้างวิหารขึ้น โดยใช้หญ้าคามุงหลังคา เพราะสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญ และต่อมาเกิดอัคคีภัยที่เกิดจากการจุดเทียนบูชาพระทิ้งไว้  พระยาบุรีรัตน์ (บุตรชายเจ้าบุรีศรีปัญญา) จึงบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่อ เพื่อใช้ในการทำสังฆกรรมได้


 
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๒ ผนังวิหารได้พังทลายลงเพราะ เกิดน้ำท่วมทำสังฆกรรมไม่ได้หลายปี หลวงพงษ์พิบูลย์ (พรหม วงศ์พระถาง) และภรรยาของท่านคือ เจ้าสุนันตา มหายศปัญญา จึงได้เป็นผู้นำในการก่อสร้างวิหารใหม่  และพระมหาโกศล อคฺควีโร  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
วัดพงษ์สุนันท์  ตามชื่อหลวงพงษ์พิบูลย์ และ เจ้าแม่สุนันตา  ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ จากเจ้าไข่มุกต์และเจ้าทองด้วง วงษ์บุรีซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงพงษ์พิบูลย์ และแม่เจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ได้ร่วมกับคณะศรัทธาทั่วไปอุปถัมภ์วัดนี้ตลอดมาถึงปัจจุบัน วัดพงษ์สุนันท์  จึงเป็นวัดประจำตระกูล  วงษ์บุรี 
ซุ้มประตูทางเข้า  เป็นซุ้มประตูมงคล 19  ยอด

 
 
พระอุโบสถ  เป็นศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่ได้รับการบูรณะอย่างดี  สังเกตได้ว่าเครื่องบนยังเป็นเครื่องไม้ทาด้วยรักเขียนลายทองอยู่เลยครับ


 

 


ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อว่า
"พระเจ้าแสนสุข" มีอายุราว 568 ปี

ด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาต 
พระธาตุพงษ์สุนันมงคล  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย และ ศรีลังกา
วิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอด   ตั้งอยู่ด้านข้างพระอุโบสถ  เป็นวิหารสีขาวทั้งหลัง  มีความหมายทางพุทธศาสนา คือ บูชาพระพุทธคูณ โดยวิหารหลังนี้มี พระธาตุเจดีย์ทั้งหมด 108 องค์ ซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงลูกแก้วทั้งหมด 108 ลูก เมื่อมองลูกแก้วสามารถเห็น  "วิหารแก้วองค์พระธาตุ เจดีย์ 108 ยอดกลับหัว" สวยงามและน่าอัศจรรย์มาก


 
ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ นามว่า
"พระสุรัสวดีประทานพร"  และองค์เล็กที่ทำจากไม้ขนุนทั้งองค์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธรูปในจังหวัดแพร่ ปีนักษัตร เป็นต้น ส่วนในองค์พระธาตุเจดีย์ บรรจุ "พระสกุลดำคูณ เป็นแสน ๆ องค์"


 
 
 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี
วัดพงษ์สุนันท์ จะมีการจัดประเพณีงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ งานไหว้สาพระธาตุพงษ์สุนันท์มงคล
 
 
 
 
ถ้าได้มาเที่ยวชมบ้านบุรีรัตน์แล้วอย่าพลาดที่จะมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน  
วัดพงษ์สุนันท์  ด้วยนะครับ


อีกช่องทางหนึ่งในการติดตาม  “ทนายอ้วนพาเที่ยว”
 
Chubby Lawyer Tour  -  ทนายอ้วนพาเที่ยว
 
 
 https://www.facebook.com/ChubbyLawyerTour/
  
Chubby Lawyer Tour ………………….. เที่ยวไป ............. ตามใจฉัน


 
140139138Create Date : 12 มิถุนายน 2563
Last Update : 12 มิถุนายน 2563 11:59:22 น.
Counter : 377 Pageviews.

21 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณnonnoiGiwGiw, คุณตะลีกีปัส, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณSleepless Sea, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณnewyorknurse, คุณเริงฤดีนะ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณหอมกร, คุณKavanich96, คุณ**mp5**, คุณอุ้มสี, คุณtoor36, คุณkae+aoe, คุณจันทราน็อคเทิร์น

  
ขอขอบคุณท่านต่อไปนี้ที่กรุณาให้รายละเอียด ทำให้การเข้าชมวัดพงษ์สุนันท์สนุกและได้ความรู้มากขึ้นครับ


https://www.paiduaykan.com/province/north/phrae/watpongs
unun.html

https://www.museumthailand.com/th/3540/storytelling/%E0
%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8
%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8
%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0
%B9%8C/

https://travel.mthai.com/region/north/114211.html

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E
0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B
9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B
1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C

//www.wungfon.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=880:2012-01-23-04-
16-04&catid=142:2010-11-06-02-33-05&Itemid=184

https://www.khaosod.co.th/amulets/news_1331802

โดย: ทนายอ้วน วันที่: 12 มิถุนายน 2563 เวลา:12:03:01 น.
  
โหยยยยยย.. สีสดใสมากกกกก.. ฟ้าเป็นฟ้าเรยยย​
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 12 มิถุนายน 2563 เวลา:13:08:52 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ไปเที่ยวมาแล้วค่ะวัดนี้ สวยงามมาก

เพลงโปรดเลยค่ะ "ล่องแม่ปิง" ชอบฟังบรรเลงด้วยเปียนโน ฟินค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 12 มิถุนายน 2563 เวลา:13:15:01 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 12 มิถุนายน 2563 เวลา:16:28:21 น.
  
สวัสดีครับ

แวะมาเที่ยววัดด้วยครับ
วิหาร 108 ยอด กับองค์เจดีย์สวยมากครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 12 มิถุนายน 2563 เวลา:17:20:50 น.
  
วัดพงษ์สุนันท์.. ถ้าดูตามข้างบน น่าจะมีอายุมากกว่า เชียงใหม่

ขอมหรือกลุ่มคน คงจะอยู่กระจายไปหลายแห่ง คงจะมีจำนวนคนเยอะ
ด้วยเลยไป โจมตีบ้านเมืองหลายแห่ง... ตอนนี้เลยรวมตัวกันไม่ติด
กลายเป็นคนน้อยกว่าคนไทย ใช่เปล่าครับ

ดู ๆ จะคล้ายเจงกีสข่านที่ ตีเมืองต่าง ๆ กระจายเกือบไปถึงรัสเซีย
..

แต่คนไทยเก่งกว่านะครับ 555 สร้างบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นเติบใหญ่
กว้างขวางอยู่เย็นเป็นสุขมานานหลายปี แต่มาเป๋ เอาตอนโควิดมา
ขำไม่ออกเลยคุณบอล

ไปเที่ยวภาคเหนือดีครับ ผมก็ชอบไป คงเพราะอุปนิสัยของผู้คน
น่าคบหา มีวัฒนธรรมที่ดี แหะ ๆ อวยพวกเดียวกันไม่เป็นไรนะครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 12 มิถุนายน 2563 เวลา:17:27:00 น.
  
ตามมาเที่ยว
มากราบพระด้วยค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 13 มิถุนายน 2563 เวลา:10:49:37 น.
  
ตามมาเที่ยวค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 13 มิถุนายน 2563 เวลา:15:18:03 น.
  
แวะมาไหว้พระชมวัดด้วยค่ะ
แล้วอย่าลืมเอาบัวดินมาฝากกันชมบ้างนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 13 มิถุนายน 2563 เวลา:15:33:27 น.
  
ตามมาเที่ยวชมวัดด้วย ภาพถ่ายองค์พระสวยงาม สาธุ ครับ
โดย: **mp5** วันที่: 13 มิถุนายน 2563 เวลา:15:58:30 น.
  
ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog
แวะมาตามไปเที่ยวจ้า

โดย: หอมกร วันที่: 13 มิถุนายน 2563 เวลา:22:30:56 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 14 มิถุนายน 2563 เวลา:4:15:13 น.
  
วัดสวยจังเลยค่ะคุณบอล น่าไป
โดย: sawkitty วันที่: 14 มิถุนายน 2563 เวลา:10:40:27 น.
  
ส่งกำลังใจครับ

โดย: **mp5** วันที่: 14 มิถุนายน 2563 เวลา:12:58:34 น.
  
อยากตามไปไหว้พระ
ในบัดดลเลยจ้า
โดย: อุ้มสี วันที่: 14 มิถุนายน 2563 เวลา:14:05:30 น.
  
เห็นแล้วอยากไปบ้างครับ แต่ช่วงนี้ยังไม่เปิดกันอย่างเต็มที่ คงต้องอดทนกันไปก่อน
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 มิถุนายน 2563 เวลา:16:08:37 น.
  
ชมได้เรื่อยๆไม่เก็บกะตังค์ค่ะ
พี่ก็มาชมวัดอีกบ้าง

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 14 มิถุนายน 2563 เวลา:16:35:25 น.
  
เพลงไพเราะดี ช่อฟ้าใบระกา ก็หยดย้อยงดงาม โบราณสถานที่ตราตรึง
ใช่ๆๆๆคุณบอลรายการวิทยุ NDR เป็นรายการที่ผลิตได้ดีเยี่ยม
โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 14 มิถุนายน 2563 เวลา:16:50:26 น.
  
โคมสวยมาก เพลงเพราะมากเลยค่า ^^
โดย: a whispering star วันที่: 14 มิถุนายน 2563 เวลา:17:08:30 น.
  
มาเที่ยว ไหว้พระเมืองแพร่ด้วยคนครับ
วัดงามมากครับ
แล้วจะตามรอยไปบ้างครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 14 มิถุนายน 2563 เวลา:23:19:49 น.
  
ชอบวัดภาคเหนือจังครับ สวยมีเอกลักษณ์ดี
เห็นแล้วอยากเที่ยวเลย แต่ เฮ้อ.....งานยุ่งยังไม่ลงตัวเลยครับ
จนตอนนี้อยากติดเกาะไม่มีสัญญาณมือถือเลย

ผมก็ตามไปน่านก่อนนะครับ อาฆาตไว้นานแล้ว ^^

จากบล๊อก
ผมก็ไม่ชอบแมงกะพรุน แต่ไม่เคยโดนเลย
พ่อบอกว่า ตาขาว เห็นถุงพลาสติกก็โดดหนีแล้ว 55555
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 15 มิถุนายน 2563 เวลา:17:22:52 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร