ความรู้ทั่วไป ศาสนา ความเชื่อ และ ทฤษฎีต่างๆ

ความรู้ทั่วไป ศาสนา ความเชื่อ และ ทฤษฎีต่างๆ
  ความคิดเห็นอื่นๆ


 1. [แก้ไขรัฐธรรมนูญ เมษายน 2551] สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น ย่อมมีสิ่งดีแอบแฝงอยู่เสมอ...

 2. ความรู้จากตำรา กับ ความรู้จากประสบการณ์

 3. ทำไมต้องเป็น "สีเหลือง"

 4. แนวทางการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 5. ที่ปรึกษาธุรกิจ

 6. รอยตำหนิ... แค่ 2 ที จะมีผลอะไร...?

 7. เปอร์เซ็นต์ (%)

 8. คุณทำงานเพื่อประเทศชาติ หรือทำงานเพื่อผลประกอบการของบริษัทเจ้านาย กันแน่

 9. มองการศึกษาของไทย ในเชิงการตลาดและการบริหาร

 10. ... "ข้อเตือนใจ สำหรับคู่ชีวิตใหม่" ... 11. สิ่งดีๆที่ได้มา...


 12. วิธีการพัฒนาปัญญา

 13. ฝึกสมองไบร์ ด้วย 9 เทคนิค

 14. ...ทำไม่คนเก่งถึงไม่ค่อยมีความสุข...

 15. Value=?

 16. ปรัชญาที่ชาวจีนถือว่าเป็นมนตรานำโชคมาสู่ชีวิต

 17. :: ชีวิตสอนให้รู้ว่า ::

 18. ปรัชญาการทำงาน และ การดำเนินชีวิต (ดร.เทียม โชควัฒนา)

 19. 100 ข้อคิดกระตุกใจ

 20. จากเมล์ที่ได้รับ...


 21. เข้าใจระบบเศรษฐกิจจาก "วัว"

 22. สีที่ชอบ บ่งบอกนิสัย

 23. คุณเป็น "ผู้หญิง...สีอะไร..."

 24. พระบรมราโชวาท 7 ประการ

 25. พระมหากษัตริย์ที่ดีและยิ่งใหญ่

 26. ห้ามใช้ยางลบ

 27. Our Beloved King

 28. ทดสอบตัวเอง

 29. ต้องการเงินเก็บ หรือ ธุรกิจ หลังเกษียณ

 30. คุณชอบนิ้วไหน ? บ่งบอกนิสัยของคุณ

 31. เนื้อคู่ 32. สร้างนิสัยเพื่อความสำเร็จ


 33. ต้องวางแผน ควบคู่กับ การมองไปในอนาคต

 34. สัญชาตญาณ...

 35. คนที่อันตรายที่สุด คือคนรอบข้างที่คิดไม่เหมือนเรา

 36. นิสัยที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจ

 37. หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก

 38. ชีวิตคือการลงทุน 39. ทางธรรม


  ช่วงเวลาการสร้างวัด ของ อุบาสิกาถวิล(บุญทรง) วัติรางกูล


 40. บทที่หนึ่ง - ไม่เข้าใจทำไมต้องทน

 41. บทที่สอง - เหมือนพบน้องชายที่หายไปนาน

 42. บทที่สาม - มงคลชีวิตข้อสอง คบบัณฑิต

 43. บทที่สี่ - เชื่อมั่นคำอธิษฐาน

 44. บทที่ห้า - บ้านอย่างนี้ไม่มีในโลก

 45. บทที่หก - ขุนพลตั้งทัพ

 46. บทที่เจ็ด - เริ่มต้นรอยร้าว

 47. บทที่แปด - เหตุจากคนบางคน

 48. บทที่เก้า - พลักผืนนาฟ้าโล่ง

 49. บทที่สิบ - สร้างวัดได้สำเร็จ

 50. บทที่สิบเอ็ด - กว่ามรสุมจะผ่านพ้น

 51. บทที่สิบสอง - เสียอะไร ได้อะไร 52. แสงธรรมส่องทาง


 53. โยนิโสมนสิการ 10 วิธี

 54. บทสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ พร้อมคำแปล

 55. พระศรีอาริยเมตไตร

 56. เคล็ดลับ "หน้าตาดี" - "สุขภาพดี" - "อายุยืน" - "ร่ำรวย" - "มีอำนาจ"

 57. การทำบุญ...

 58. เคล็ด : การใช้อำนาจบุญแก้กรรม-ปัญหาชีวิต

 59. ...ทำไงจะเอาอิทธิบาท 4 ไปใช้กับลูกน้องได้... 60. ครอบครัวอบอุ่น


 61. สมาชิกในครอบครัวต้องมี ฆราวาสธรรม

 62. สร้างรากฐานของชีวิต ต้อง การประคับประคองชีวิตคู่

 63. คิดดีให้กัน...วันละนิด 64. โหราศาสตร์ และ การทำนาย


 65. ไพ่ทาโร่ประจำตัว (คำนวนตามวันเดือนปีเกิด)

 66. ลายเซ้นต์ เสริมดวง

 67. ทำนายนิสัยแบบ "ญี่ปุ่น..."

 68. ห้อยพระอย่างไรให้ "ถูกโฉลก"

 69. 12 ราศี

 70. ทำนายตามราศี - ความรักและชีวิตคู่...

 71. แง่คิดดีๆ 72. บทความใน At Office


  เป็นบทความที่ผมเขียนลงในนิตยสาร At Office ซึ่งเป็นนิตยสารเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และ เสนอแนะวิธีการทำงานที่ดี ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ทุกระดับ เป็นนิตยสารที่ดี มีเนื้อหาเหมาะกับคนทำงานบริษัทฯ มากๆ
 73. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 1

 74. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 2

 75. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 3

 76. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 4

 77. เจ้านายจู้จี้

 78. ใครว่าเราทำงานที่ไม่ได้สร้างผลกำไรให้บริษัทฯ..."

 79. เฮ้อ... งานแรกก็เจอดีเลย

 80. ปล่อยให้...ตกนรกในใจ...

 81. ตอนที่ 1 “พนักงานใหม่ได้เงินเดือนมากกว่า…”

 82. ตอนที่ 2 : “ไม่มีผลงานก็จะไล่ออก... เลยหรือ???”

 83. ตอนที่ 3 : โดนเทศน์ เรื่อง “บริหารเวลา...”

 84. ตอนที่ 4 : “เธอเข้าใจ งานที่ควรทำ กับ งานที่ต้องทำอย่างไร?”

 85. ตอนที่ 5 : คู่ปรับ ระหว่าง ฝ่ายผลิต vs ฝ่ายขาย

 86. ตอนที่ 6 : เครียร์งาน รังควานใจ

 87. ตอนที่ 7 : “คนก็มีน้อยกว่างานแล้วยังจะเอางานมาเพิ่มให้อีก...”

 88. ตอนที่ 8 : “กลัวเจ้านายรู้…แล้วมายุ่งกับงานของฉัน…”

 89. ตอนที่ 9 : สาวสุดเปรี้ยว กับ ผู้บริหารสุดโบฯ (ฉบับแก้ไข)

 90. ตอนที่ 10 : “เบื่องานจัง... โว๊ย...”

 91. ตอนที่ 11 : ฝรั่งคิด แต่พี่ไทยทำอีกอย่าง...

 92. ตอนที่ 12 : “อยากเปลี่ยนระบบงานของพ่อจัง...”

 93. ตอนที่ 13 : "เชื่อเรื่องดวงด้วย..."

 94. ตอนที่ 14 : รู้ได้อย่างไรว่าคู่ของเราจะเข้ากับเราได้หรือไม่

 95. ตอนที่ 15 : ธาตุ กับ เดือนเกิด ปีเกิด

 96. ตอนที่ 16 : หาลูกน้อง มาสนับสนุน หรือ เลื่อยขาเก้าอี้... 97. ทฤษฎีต่างๆ


 98. การปรับตัวของประเทศไทยกับการจัดระเบียบของโลก

 99. การวางแผนทรัพยากรบุคคล

 100. ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Abraham Maslow

 101. หลักเบื้องต้นของจิตวิทยามานุษยนิยม

 102. ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ ของ Maslow

 103. แรงจูงใจเบื้องต้นและแรงจูงใจระดับสูง

 104. ความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์

 105. คุณลักษณะของผู้ที่มีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง

 106. กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ

 107. ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

 108. การบริหารตราสินค้า

 109. การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management)

 110. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 111. มุมมองเชิง มหภาค


 112. ความแตกต่างระหว่าง ประเทศพัฒนาแล้ว กับ ประเทศกำลังพัฒนา

 113. เข้าใจระบบเศรษฐกิจจาก "วัว"

 114. คุณทำงานเพื่อประเทศชาติ หรือทำงานเพื่อผลประกอบการของบริษัทเจ้านาย กันแน่

 115. มองการศึกษาของไทย ในเชิงการตลาดและการบริหาร 116. สุขภาพ


 117. สุขภาพดีเริ่มที่ลำใส้
Create Date : 22 มกราคม 2552
Last Update : 5 มีนาคม 2552 10:55:18 น.
Counter : 2325 Pageviews.

5 comments
  
โดย: a_music วันที่: 23 มกราคม 2552 เวลา:10:02:47 น.
  
Glitter ตรุษจีน

โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:21:36:16 น.
  

ขอให้ มีความสุข เฮง เฮง เฮง ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: ซอมพอแสด วันที่: 25 มกราคม 2552 เวลา:12:44:03 น.
  
สุดยอดไปเลยฮับ เนื้อทั้งนั้น
โดย: ชินจัง IP: 202.29.16.253 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:28:05 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลในบล็อกนี้ค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: magicwork วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:19:49:14 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
มกราคม 2552

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends