บริหาร การจัดการ การตลาด พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด กลยุทธ์ ธรรมะ จักรราศี ฯลฯ
จัดตั้งธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ | ไขความลับสมองเงินล้าน | การเขียนแผนธุรกิจ | บริหารคน บริหารงาน | พัฒนาความคิด
พระไตรปิฎกฉบับหลวง | แด่องค์กรที่แสนรัก | สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2550
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
17 กรกฏาคม 2550
 
All Blogs
 
การทำบุญ...

ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิด เกี่ยวกับเรื่องของ "บุญ" ซึ่งคิดเพียงแต่ว่า การทำบุญก็คือ การตักบาตร การถวายปัจจัย ถวายทรัพย์ การถวายสังฆทาน ฯลฯ เพียงเท่านี้เป็นต้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว การทำบุญยังสามารถทำได้อีกหลายทาง

"บุญ" หรือ "ปุญญ" แปลว่า ชำระ หมายถึงการทำให้หมดจด ปราศจากมลทิน เครื่องเศร้าหมอง อันได้แก่ ความโลภ (โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) และ ความหลง (โมหะ) ซึ่งเราสามารถ สร้าง บุญ ได้ 10 ทาง ซึ่งเรียกว่า บุญกริยาวัตถุ 10 เพื่อกำจัดเครื่องเศร้าหมองทั้ง 3 ข้างต้น คือ

๑. ทาน หรือ การให้ เพื่อกำจัด ความโลภ เป็นการให้สิ่งที่ตนมี หรือ ตนเป็นเจ้าของ แก่บุคคลอื่นๆ ทั้งทรัพย์สินเงินทอง ความรู้ ความสามารถ ก็สามารถให้ได้ทั้งนั้น เช่น การตักบาตร การบริจาคทรัพย์ ถวายสังฆทาน การสอน การให้การอบรมตักเตือน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็น การบริจาค การให้ (จาคะ) เพราะจะทำให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส จากการให้ อย่างไม่หวังผลตอบแทน และ ไม่หวงแหน ทำลายความตระหนี่ได้ ซึ่งนับเป็นบุญอย่างหนึ่ง แต่การให้บางอย่างก็ไม่สมควรให้เพราะจะทำให้บุคคลอื่นเกิดโทษ หรือ ทำบาปได้ เช่น สุรา หรือ มหรสพ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดกามคุณ เป็นต้น

๒. ศีล หรือ การรักษาศีล เพื่อกำจัด ความโกรธ คือ ความประพฤติที่ไม่ละเมิด หรือ รักษาความสำรวม ทางกาย วาจา และ ใจไว้ อย่างเช่น การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ หรือ พูดส่อเสียด และ งดเว้นจากการดื่มสุรา หรือ เสพสิ่งเสพติด เป็นต้น

๓. ภาวนา หรือ การนั่งสมาธิ วิปัสนา เป็นการ การอบรมจิต ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อกำจัด ความหลง

๔. ความเป็นผู้นอบน้อม ต่อผู้ที่ควรนอบน้อม (อปจายนะ) เมื่อเราเป็นผู้อ่อนน้อม ถ่อมตน จะทำให้จิตใจเรานั้นอ่อนโยนลง ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของบุคคลอื่น ไม่ทำร้ายบุคคลอื่น และ ไม่หลงตนเอง

๕. ความขวนขวายในกิจ หรือ งาน ที่ควรกระทำ (เวยยาวัจจะ) การงานที่ทำไม่ว่าทำงานอะไร การตั้งใจทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จ มุ่งมั่นตั้งใจ จะทำให้จิตใจของเรานั้น มีสมาธิการในช่วงเวลาของการทำงานนั้นๆ เป็นการฝึกสมาธิอีกทางหนึ่ง

๖. การให้บุญที่ตนถึงแล้ว แก่บุคคลอื่น (ปัตติทาน) เช่นการอุทิศแผ่ส่วนบุญ ส่วนกุศล การกวดน้ำ เป็นต้น การทำเช่นนี้ทำให้จิตใจเรานั้น มีความอ่อนโยน ปราถนาดีให้กับบุคคลอื่น ต้องการให้บุคคลอื่น มีความสุขเช่นเดียวกันตน เมื่อจิตใจเป็นเช่นนี้ การทำผิดศีล ก็จะไม่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสร้างความเมตตา กรุณา ในใจของเราอีกด้วย

๗. การยินดีในบุญที่คนอื่นถึงพร้อม (ปัตตานุโมทนา) เช่น เห็นคนอื่น ทำบุญตักบาตร เมื่อเราพลอยปลื้มปิติยินดี กล่าวอนุโมทนา เพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้ว เพราะ การยินดีกับบุญที่บุคคลอื่นทำ นั่นหมายถึง เรามีมุทิตาจิต ทำให้จิตใจเราผ่องใสขึ้น ทำให้ละความโกรธ และ ความหลง ลงได้

๘. การฟังธรรม (ธัมมัสสวนะ) ไม่ว่าจะฟังธรรมโดยตรง หรือ จากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ จาก CD, VDO, หรือ MP3 ก็ตาม ก็จัดว่าเป็นการฟังธรรมทั้งสิ้น การฟังธรรม และ นำธรรมะที่ได้รับนั้นไปปฏิบัติ จะทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน มีการประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ไม่ทำผิดศีล เกรงกลัวต่อบาป และ ยังทำให้เรามีสติ มีสมาธิ อีกด้วย

๙. การแสดงธรรม (ธัมมเทศนา) เมื่อได้ศึกษาธรรมะแล้ว การถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น นับเป็นบุญประการหนึ่งด้วย เพราะได้ทำให้คนอีกหลายๆคน ได้มีมุมมองการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ตามธรรมะที่แสดงไปนั้น และ เท่ากับเป็นการสืบทอดพระศาสนาของพระบรมศาสดาด้วย แต่ไม่ทุกคนที่จะสามารถแสดงธรรมได้ถูกต้อง หากตนเองไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก็อาจจะเพียงแนะนำให้บุคคลอื่นได้ไปอ่าน ไปศึกษา หลักธรรม เพียงเท่านี้ ก็ได้บุญแล้วเช่นกัน

"การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง"


๑๐. การกระทำความเห็นให้ตรง หรือ สัมมาทิฏฐิ (ทิฏฐุชุกรรม) การมีความคิดเห็นที่ตรง ที่ถูกต้องนั้น จะทำให้เราประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนดี สามารถละเว้นความชั่ว หรือ ทิฏฐิ ของตนได้ ซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความคิดเห็นที่ตรงนั้น ต้องศึกษาอย่างจริงๆจังๆ และ ต้องหัดสังเกตุตนเองอยู่บ่อยๆ เมื่อทำเช่นนี้ ก็จะทำให้เรา สติ อยู่กับตนเอง การมีสติ ก็จะทำให้เรางดเว้นการทำบาปทั้งปวงเช่นกัน
ซึ่งจะเห็นว่า การทำบุญทั้ง ๑๐ วิธีนั้น มีเพียงข้อแรกเท่านั้นที่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทอง อีก ๙ วิธีล้วนแล้วแต่ใช้พฤติกรรม และ จิตใจของเรา โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์ ซึ่งเมื่อได้รู้ดังนี้แล้ว คุณก็จะสามารถทำบุญได้ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

...วันนี้ คุณทำบุญแล้วหรือยัง...Create Date : 17 กรกฎาคม 2550
Last Update : 17 กรกฎาคม 2550 11:08:17 น. 25 comments
Counter : 5901 Pageviews.

 


โดย: maxpal วันที่: 17 กรกฎาคม 2550 เวลา:12:26:10 น.  

 
การทำทานเป็นสิ่งบริสุทธิ์การให้ทานถือเป็นสิ่งประเสริฐ


โดย: ตะวันยิ้มร่า วันที่: 17 กรกฎาคม 2550 เวลา:13:49:55 น.  

 
การไม่ไปเบียดเบียนใคร ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร ถือว่าเป็นการทำบุญไหม


โดย: Dekbiokub (raknakubkondee ) วันที่: 17 กรกฎาคม 2550 เวลา:17:05:27 น.  

 
ไม่เบียดเบียนใคร และ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ถ้าจะบอกว่าเป็นการปฏิบัติของศีลข้อแรก ก็ไม่ทั้งหมด เพราะ ศีลข้อแรกเว้นจากความฆ่าสัตว์ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน แต่ก็ต้องแฝงไว้ด้วยความเมตตากรุณาต่อคนอื่นๆ ด้วย แต่ถ้าบอกดังกล่าว ดูเหมือนว่าจะเป็นการวางอุเบกขา และ มีหิริ โอตตัปปะ ซึ่งไม่ได้ทำให้จิตใจเราผ่องใส แต่ก็ไม่หมองครับ อันนี้ผมชี้ประเด็นยาก ท่าน raknakubkon คงต้องดูจิตใจตนเองครับว่า ผ่องใส และ เย็นแค่ไหน หรือว่า เฉยๆ หรือว่า หมองครับ...


โดย: wbj วันที่: 23 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:00:29 น.  

 
การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีเราควรปฏิบัติ


โดย: ทานตะวัน IP: 203.172.56.195 วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:7:49:11 น.  

 
เกิดด้วยธรรม ถึงพร้อมด้วยธรรม ตายด้วยธรรม ชีวิตหลังความตายก็อยู่อย่างธรรม


โดย: สิงฆ์ IP: 125.24.208.106 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:05:11 น.  

 
ไปทำมาเมื่อเช้า


โดย: เล็ก IP: 222.123.174.193 วันที่: 9 ธันวาคม 2550 เวลา:12:54:30 น.  

 
ผมเสีย.....ครับ อือ


โดย: สามเณรภัคกร พลพิทักษ์ IP: 58.9.129.32 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:19:57:11 น.  

 
การทำบุญคือการใส่บาตรสามเณรเยอะๆๆไม่ใช่ส่เเต่หลวงตา......จากสามเณรลันทต


โดย: สามเณรภัคกร พลพิทักษ์ IP: 58.9.129.32 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:19:59:46 น.  

 
การทำบุญทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ไหม ใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยค่ะ


โดย: บีม IP: 58.9.154.234 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:20:03:29 น.  

 
การทำบุญทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ไหม? เป็นคำถามที่ดีนะครับ

การทำบุญมันทำให้จิตใจเราอ่อนน้อมลง ลดความตระหนี่ลง มีการให้มากขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคนเราว่า จริงๆ เราทำบุญ หรือ มีการให้มากน้อยเท่าใดด้วย อย่างเช่น คนทำบุญ 10 บาท อธิษฐาน ของให้ถูกรางวัลที่ 1 ถ้ามามองกันจริงๆแล้ว เรากำลังค้ากำไรเกินควรหรือเปล่า เขากำลังทำบุญ หรือ ทำบุญเพื่อหวังผลกันแน่...

เมื่อมีผู้ให้ ก็ต้องมีผู้รับ อย่างในที่นี้ การให้ของผม ก็ถือว่า ผมกำลังทำบุญกับคนทั่วไป ให้เขาได้มีมุมมอง มีทัศนคติที่ดีขึ้น ถามว่า ชีวิตผมดีขึ้นไม๊ ผมตอบได้เต็มปากเลยว่า ชีวิตผมดีขึ้น ชีวิตของคนที่เอาแนวคิดของผมไปทำก็ดีขึ้น สังคมก็จะดีขึ้น ประเทศชาติก็จะดีขึ้น และ คนในโลกก็ดีขึ้นด้วย นี่เป็นที่มาว่า ทำไมผมถึงพยายามเขียนบทความให้คนในเนทฯ อ่านกันฟรีๆ ทั้งๆที่ผมสามารถเอาบทความเหล่านี้ไปพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อขาย หรือ เอาไปลงในนิตยสารต่างๆ แล้วได้รายได้กลับมา เพราะ มุมมองของผมในการทำบุญนั้น กว้างกว่ารายได้กลับมามากนัก การให้ก็ไม่ใช่ว่าต้องทำให้ชีวิตร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง แค่เราให้แล้วเราทำสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น เราก็มีความสุข ความสุขเหล่านี้ที่เกิดขึ้น ถือว่าทำให้ชีวิตผมดีขึ้นครับ

ถ้าถามว่า ชีวิตผู้ให้ดีขึ้นไหม ต้องมองอีกมุมว่า คำว่า "ดีขึ้น" เอาอะไรมาเทียบ และ แค่ไหนถึงเรียกว่า ดีขึ้น... คนส่วนใหญ่ มัวแต่คิดว่า ชีวิตที่ดีขึ้น ต้องมีเงิน มีทอง มีอำนาจ ซึ่งไม่ได้ห่างไกลจากกิเลสเลย ความต้องการทั้งหลาย คือสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของผู้ต้องการทั้งสิ้น อย่างเช่น แค่ต้องการให้ตนเองมีเงินมีทองมากขึ้น ความต้องการก็จะบีบบังคับจิตใจตนเองให้มีความทะยานอยาก เมื่อไม่ส่วนหนึ่ง ก็คิดว่าตนเองยังไม่พอ ก็จะอยากได้ อยากได้ อยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วจุดใดที่จะบอกว่า มันดีขึ้น ทั้งๆ ที่ความอยากของตัวเองยังไม่สามารถยับยั้งได้เลย มันก็ยังอยากอยู่ตลอดเวลา...

การให้ คือ การทำบุญ และ การทำบุญที่ไม่หวังผล จะส่งผลให้จิตใจของคนเราไม่มีความโลภ ไม่มีความหลง ไม่อยากได้สิ่งตอบแทนใดๆ เมื่อสามารถทำได้ถึงการไม่อยากได้สิ่งตอบแทนใดๆ คุณถึงจะรู้จักคำว่า เพียงพอ ตราบใดที่คุณยังไม่รู้จักคำว่าเพียงพอ คุณก็จะไม่รู้จักคำว่า ดีขึ้นครับ...

สงสัยอะไร เมล์มาถามได้ครับ...โดย: wbj วันที่: 2 มกราคม 2551 เวลา:13:06:40 น.  

 
A nu mo tha na boon duay ka,
sa thoo ja.


โดย: Jum Belgium IP: 84.197.12.87 วันที่: 22 มีนาคม 2551 เวลา:22:48:44 น.  

 
ตอนนี้ดิฉัน เริ่มทำบุญ เพราะรู้สึกว่าตัวเองกลัวตาย กลัวจนระแวงไปหมดทุกสิ่ง ช่วยบอกวิธีแก้โรคความกลัวตาย ได้มั้ยคะ ขอบคุณคะ


โดย: คนขี้กลัว IP: 117.47.208.129 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:14:22:01 น.  

 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทำบุญสร้างศาลาวัดซับทรายทอง ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นวัดที่ยังไม่เจริญ ชาวบ้านส่วนใหญ่รายได้น้อย ศาลาสร้างมาแล้วหลายปียังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดหน้าต่าง ฝ้าเพดาน ลายหน้าบัน (ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า) ช่วงนี้เป็นฤดูฝนลมพัดแรง พัดเข้าทางหน้าต่างทำให้ดอกไม้ กระถางธูปเทียนกระจัดกระจายอยู่เสมอ ผู้มีจิตศรัทธาผ่านไปลองแวะเข้าไปดูได้นะครับ อยู่ติดถนนลาดยาง เดินทางสะดวก ทำบุญสร้างศาลาวัดได้บุญและได้กุศลมากครับ พระและชาวบ้านจะได้มีศาลาวัดเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนาครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอาจารย์จรัญ (เจ้าอาวาสวัดซับทรายทอง) โทร.086-935-5680


โดย: เอกสิทธิ์ IP: 118.172.179.231 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:56:00 น.  

 
ตอนนี้กำลังสอบธรรม


โดย: กวาง IP: 61.19.127.46 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:46:03 น.  

 
พอดีเปะ กำลังทำรายงานกับกำลังจะไปสอบธรรม(พอดีเรียนเก่ง)


โดย: คนน่ารัก IP: 124.120.43.70 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:06:52 น.  

 
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคขวดเปล่า Beer Heineken (เท่านั้นป เพื่อใช้มุงหลังคาพระอุโบสถ ณ.วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วัดตั้งอยู่ห่างตลาดรังสิต ไป จังหวัดปทุมะนี ประมาณ 5 ก.ม. สนใจสอบถามโดยตรงที่ ท่านเจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ 089-018-6162


โดย: PRAPAS99 IP: 124.120.89.160 วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:12:47:36 น.  

 
รบกวนถามหน่อยนะ พระสงฆ์ขอให้โยมซื้อกาแฟให้โดยไม่ได้เป็นญาติหรือโยมอุปภัมถ์ พอหมดก็บอกให้ซื้อให้ทุกที จนโยมเองคิดว่ามันไม่เหมาะสม เลยไม่อยากตักบาตรเลยค่ะ


โดย: อยากทำบุญ IP: 203.157.208.12 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:30:34 น.  

 
คุณ อยากทำบุญ

การที่พระสงฆ์ขอให้โยมซื้อกาแฟให้ แล้วคุณทำไปโดยไม่ได้คิดถึงผลบุญที่ทำ ทำให้คุณได้รับผลบุญไม่เต็มที่จากการกระทำ การที่คุณทำเช่นนี้ผมว่าไม่คุ้ม

ถ้าคุณมองพระว่าไม่เหมาะสม ก็กำลังจะทำบาปในใจขึ้นกับคุณเองนะครับ

ลองคิดอย่างนี้ครับ ท่านบอกบุญคุณ ซึ่งขนาดโยมอุปถัมภ์ยังไม่ได้บุญนี้เลย ซึ่งถ้าพระองค์ใด ต้องการบอกบุญผม ผมจะทำทันที และ ทำอย่างเต็มใจ จะชื่นใจทุกครั้งที่นึกถึง หรือแม้นแต่คนปกติ ขอให้ทำบุญอะไรสักอย่าง ผมก็จะตอบรับทันทีเลย เช่น ซื้อพัดลมให้คนเข้ามานั่งสมาธิให้หน่อย พูดตอนเช้า ตอนเย็นผมก็ไปซื้อเข้าไปติดตั้งให้เลย เพราะ นั่นเท่ากับว่าผมได้ทำบุญพิเศษเพิ่มมากขึ้น เป็นต้นครับ

การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้าท่านคิดว่าเป็นการทำบุญแล้ว ไม่ต้องคิดถึงว่า ผู้รับจะเป็นอย่างไร และ จงปลื้มใจตั้งแต่ ก่อนทำ เวลาทำ และ หลังจากที่ทำแล้ว ผลบุญถึงจะส่งผลให้คุณได้อย่างเต็มที่กับตัวคุณเอง ไม่ใช่กับผู้ที่เราทำบุญไปให้ครับ...

ถ้า ผมคิดว่า คนรับความรู้จากผมไม่เหมาะสมกับความรู้ที่ผมมี ผมก็คงไม่ทำบล๊อกนี้ขึ้นมา แต่ที่ทำขึ้นมา ผมให้โดยไม่ต้องมองว่า ใครจะเข้ามารับ เขาจะมาชื่นชมหรือไม่ ไม่เป็นไร ใครจะเข้ามาต่อว่า ก็ไม่เป็นไร มากที่สุดก็ลบความคิดเห็นเหล่านั้นเสีย แล้วก็จบกันไป ถ้าอะไรที่มากเกินไปก็ลบเสีย อะไรที่ปล่อยๆไปได้ก็จะปล่อยไป ทั้งนี้ ผมคิดแต่เพียงว่า ผมอยากที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับคนไทยทั่วโลก ถึงแม้นว่าความรู้ผมจะน้อยนิดก็ตาม

ผมแค่ขออธิบายไว้เผื่อว่าท่านจะได้เข้ามาอ่านแล้วปรับความคิดเสียใหม่ครับว่า การทำบุญอยู่ที่ใจและการกระทำของคุณทั้งนั้น


โดย: wbj วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:1:37:24 น.  

 
คู่มือแก้กรรม สะเดาะเคราะห์
ในเล่มบอกวิธีการสวดมนต์ ตั้งแต่เริ่มสวด มีบทสวด
อิติปิโส, พาหุงมหากา, บทสวดแผ่เมตตา และพระคาถาชินบัญชร บทสรรเสริญ เจ้าแม่กวนอิม มีคำถวายทานและพระคาถาต่าง ๆ อีกกว่า 28 พระคาถา พร้อมคำแปลภาษาไทย


โดย: www.boonbook.co.cc IP: 124.120.234.25 วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:16:36:51 น.  

 
ผมได้รู้จักพระรูปหนึ่ง ท่านเป็นพระนักพัฒนาอยู่ที่ จ.ตาก
ท่านอยากได้ความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความศรัทธาอยากทำบุญ และรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโค ไม่ว่าจะเป็น
มาม่า ปลากระป๋อง สบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้า ชุดนักเรียน สมุด ปากกา ดินสอ สังฆทาน ถัง ปินโตเป็นต้น ตอนนี้ท่านได้สร้างวิหารคต ศูนย์อบรมศีลธรรม,อยู่ที่บ้านแม่สลิดหลวง
ต.แม่สอง อ.ท่างสองยาง จ.ตาก ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดอยากทำบุญ สามารถโทรได้ที่ 0879271014หรือโทรไปที่เบอร์ 084-3737-084 ท่านชื่อ พระพิศาลประชานุกุล


โดย: มีชัย IP: 58.9.105.25 วันที่: 18 สิงหาคม 2553 เวลา:16:43:42 น.  

 
การบริจาคทาน ชื่อว่าเป็นการสร้างบันไดแห่งสวรรค์
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญ สร้างบุญบารมีให้กับตัวเองและครอบครัว ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ต.แม่สอง อ.ท่างสองยาง จ.ตาก
รับบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋องสบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้ามือสองก็ได้ ชุดนักเรียน
อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ สังฆทาน ถังน้ำ ปินโต
ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดอยากทำบุญ ติดต่อได้ที่พระมีชัย 0879271014หรือท่านเจ้าคุณพระพิศาลประชานุกุล
084-3737-084ท่านเป็นพระนักพัฒนา


โดย: พระมีชัย IP: 58.9.105.25 วันที่: 18 สิงหาคม 2553 เวลา:17:12:26 น.  

 


โดย: kissira วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:40:13 น.  

 
บอกบุญตอนนี้กำลังหาเจ้าภาพบูรณะกุติพระสงฑ์องค์เจ้าใครมีแรงศรัทธาหรืออยากช่วยสมทบทุนติดต่อได้นะคับ 0870207002 พระกบ


โดย: นิว IP: 58.11.105.63 วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:16:14:35 น.  

 
สวัสดีค่ะ เราชื่อพลอย อายุ 17 ปี คนเชียงใหม่ค่ะ เป็นแม่ค้า หัดใหม่ ขายกล่องทิชชู่ปักกลายผ้าไหมเกรดเอ ราคา 180 บาทพร้อมส่ง ค่ะ

กล่องทิชชู่ที่มีความหมายในการทำบุญต้องเป็น สีส้มคือศีลธรรม ช้างคือความมั่นคง เอาไปถวายให้พระ มีความหมายที่ดีนะคะ

//www.facebook.com/media/set/?set=a.108055829315819.10189.100003342078248&type=3

ขอบคุณค่ะ


โดย: ploy IP: 49.49.58.235 วันที่: 8 มกราคม 2555 เวลา:19:59:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
wbj
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 203 คน [?]
ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด

Wiboon Sae Joong

Create Your Badge<< Main Menu >>


<< บทความล่าสุด >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'
Friends' blogs
[Add wbj's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.