ถ้ามีเวลาจะปรับปรุงหน้าตาใหม่ซะหน่อย... อิอิ

ธุรกิจ / ตัวอย่างธุรกิจ / การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดตั้งกิจการ


 1. อยากจะทำธุรกิจ ก็ต้องวางโครงร่างของสิ่งที่จะทำเสียก่อน

 2. เส้นทางสู่ความเป็นเจ้าของกิจการ

 3. ความสามารถส่วนตัวที่เจ้าของกิจการควรจะมี

 4. จิตใจของเจ้าของกิจการ ที่ต้องมี.

 5. ปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจ

 6. จะตั้งกิจการ ต้องรบในกระดาษให้ชนะ ก่อนออกสนามรบจริง

 7. คำถามชี้นำในการ จัดตั้งธุรกิจ หรือ ตรวจสอบธุรกิจ ของคุณ

 8. ความเป็นจริงทั้ง 4 ของ ชีวิต และ ธุรกิจ

 9. สำรวจตลาดก่อน จัดตั้งธรุกิจ

 10. โมเดล ธุรกิจการผลิต

 11. จะทำ e-Commerce อยากให้คุยกันในเรื่องเหล่านี้ก่อน

 12. บทความเปรียบเปลย "การสร้างธุรกิจ กับ เจ้าของเวที"

 13. แนวคิดในการทำธุรกิจ


 14. แนวความคิดธุรกิจ - กายกรรมหมุนจาน

 15. การเขียนแผนธุรกิจ


 16. แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)

 17. การเขียนแผนธุรกิจ

 18. ตัวอย่างธุรกิจ


 19. หาเงินเก็บสัก 5 ล้านบาท จากธุรกิจอาหาร เล็กๆ

 20. อนาคต กับ อาชีพและธุรกิจ

 21. ทำเงิน 30000 ให้เป็น 1 ล้าน ในเวลา 1 ปี อย่างถูกกฎหมาย

 22. Food Court / Food Center / Food Park

 23. "คลีนิคหมอฟัน" - สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดตั้ง

 24. ธุรกิจ : ซัก อบ รีด

 25. ปรับปรุงกิจการ


 26. หาก กิจการเริ่มมีปัญหา จะจัดการอย่างไรดี.

 27. ตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณ ขาขึ้น หรือ ขาลง.

 28. Joint Venture กับ ความหมายที่เคลือบแฝง

 29. ธุรกิจสำหรับคนที่ล้มมาจากธุรกิจ มีหนี้สิน หรือเหลือทุนน้อยๆ

 30. พัฒนาระบบงาน


 31. การตรวจวัดงานประเภทคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม

 32. การวางระบบธุรกิจ

 33. วิธีหา "หัวใจของธุรกิจ"

 34. วงจรของธุรกิจในเชิงความคิดของเจ้าของกิจการ

 35. การสร้างระบบ "แฟรนไชส์"

 36. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 37. องค์การและการจัดการ


 38. ข้อระวังในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเดิมๆมาเป็นบริหารจัดการแนวใหม่

 39. การผลิต

 40. การจัดองค์กรธุรกิจ

 41. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ลูกผสม ตะวันออก + ตะวันตก.

 42. แนววิธี การบริหารจัดการ ในการเปิดสาขา เพิ่ม

 43. การแก้ปัญหาการเมืองในองค์กร และ การแบ่งพรรคพวกในองค์กร

 44. องค์กรสมัยปัจจุบัน

 45. WBI : Whole Business Indicator


 46. WBI คืออะไร...

 47. WBI - จากพื้นฐานของแต่ละธุรกิจ

 48. WBI - คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก CSI

 49. WBI - สินค้าที่ดี และ บริการที่ดี ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

 50. การตลาด


 51. การขาย อสังหาริมทรัพย์

 52. การตั้งราคาสินค้าเบื้องต้น

 53. การขึ้นราคาสินค้า

 54. การสร้างแบรนด์

 55. การสร้างแบรนด์ - องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์

 56. วางกลยุทธ์ให้กับ "การขายของขวัญปีใหม่..."

 57. ข้อมูลการตลาดในสยามสแควร์

 58. โฆษณา การตลาดที่รุมเร้าความคิด

 59. สินค้าใหม่จะโฆษณาอย่างไร

 60. สินค้าที่ควรจะโฆษณาทางโทรทัศน์

 61. คบไกลตีใกล้.. คบใกล้เพื่อหนุน คบมิตรเพื่องาน และ คบงานเพื่อเงิน

 62. Experiential Marketting - การวางแผนการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

 63. Viral Marketing – การตลาดแบบแพร่กระจายของไวรัส

 64. สินค้าของเล่นเด็ก

 65. การตลาด เพื่อการส่งเสริมธุรกิจ

 66. หลักการสร้างชื่อสินค้า จากการตอบ กระทู้ ห้องสีลม

 67. คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ


 68. ที่ปรึกษาธุรกิจ

 69. คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 70. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 71. นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 72. คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?

 73. ลักษณะและพื้นฐานนิสัยของ HR ที่ประสบความสำเร็จ

 74. ภาษาอังกฤษกับการติดต่อธุรกิจ


 75. การติดต่อธุรกิจ...

 76. การติดต่อธุรกิจนอกสถานที่...

 77. การดำเนินการประชุม...

 78. การประชุม...

เจ้าของกิจการ / หัวหน้างาน / เจ้านาย / ลูกน้อง  หัวหน้างาน/ผู้บริหาร


 1. หัวหน้างานควรทำตัวเป็น โค๊ช ของทีมงาน

 2. เลือกคนขึ้นมาเป็นผู้บริหาร...

 3. สร้างหัวหน้างานให้มี ศักยภาพที่สมดุลย์

 4. ข้อคิดดีดี สำหรับนักบริหารฯ

 5. แนวทางของหัวหน้างานและการทำงาน

 6. ผู้นำ กับ เจ้านาย

 7. พัฒนาภาวะผู้นำ...

 8. นิสัยหรือ พฤติกรรมที่พนักงานต้องการให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลง...

 9. งานบริหารไม่มีกฎตายตัว...

 10. ก้าวข้ามผ่านจาก ผู้บริหารระดับกลาง เป็น ผู้บริหารระดับสูง

 11. ผู้บริหารที่บ้าอำนาจ ลุแก่อำนาจ

 12. บริหาร


 13. ทักษะผู้นำที่จำเป็น - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง

 14. ปรับเงินเดือนให้พนักงาน...

 15. ลูกน้องเกี่ยงงาน

 16. "ถ้าผู้บริหารต่อว่าเรามาในหลายเรื่อง เราควรสื่อสารให้ลูกน้องรับทราบหรือไม่ และในลักษณะใด"

 17. บ้านผมเป็นโรงงานบริหารงานแบบเถ้าแก่...ผมเพิ่งจบ แต่อยากปรับปรุงใหม่ครับ ทำยังไงดี ?

 18. เลือกคนให้เข้ากับงาน เลือกงานให้เข้ากับคน

 19. ทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานอยู่กับบริษัทฯ ได้นานๆ...

 20. หลักการบริหารจัดการ "คน"

 21. คุณจะบริหารลูกน้องพวกนี้อย่างไรดี...

 22. พนักงาน / ลูกน้อง


 23. เงินเดือน เงินเก็บ และ ความสุข ของคนทำงาน

 24. เริ่มต้นทำงานใหม่อย่างไรให้มีความสุข

 25. มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

 26. 20 รูปแบบการทำงานที่ทำให้ "เจ้านายปลื้ม"

 27. "ทำอย่างไรเราถึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ..."

 28. เจ้านายที่เป็นปัญหา 16 แบบ

 29. มีเจ้านายอย่างนี้ บริหารอย่างไร

 30. หัวหน้างานใหม่ เพิ่งจบ ไม่มีประสบการณ์ และ อายุน้อยกว่า

 31. ซื้อตัว...

 32. ลาออก... ง่ายจะตาย... แต่...

 33. มนุษยสัมพันธ์


 34. คน 3 วัย ผลกระทบจากพฤติกรรม และ แนวความคิด

 35. ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องทำงานอยู่ด้วยกัน ในที่ทำงานเดียวกันทุกๆ วัน

 36. โดนคำวิจารณ์ แล้ว ท้อแท้ ทำไงดี...

 37. นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน บินได้ไม่สูง อนาคตไปได้ไม่ไกล จริงหรือ...

 38. เรียนเก่งเรียนดี ทำงานบริษัทฯยักษ์ใหญ่ แต่ปรับตัวไม่ได้ทำไงดี...?

 39. ผมว่าผมกำลังมีมีดปักอยู่ข้างหลังนะเนี่ย... ใครช่วยเอาออกให้ที... (ถูกแทงข้างหลัง....)

 40. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "เพื่อน"

 41. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "รักษาความเป็นเพื่อน"

 42. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "วิธีการหาเพื่อนใหม่"

 43. แนวทางการแก้ไขลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน

 44. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน


 45. สร้างผลงานอย่างไร ให้มีผลงานตลอดเวลา...

 46. ไฟในการทำงาน

 47. ยังอยากจะทำงานที่เดิมอยู่หรือเปล่า...

 48. "เด็กรุ่นใหม่เขามีทัศนคติในการทำงานอย่างไรน่ะ"

 49. ควรตั้งกลยุทธ์เช่นไร เมื่อคนในบริษัท ไม่ปรับปรุงตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

 50. พัฒนาตนเอง


 51. ทำยังไง ถึงจะ "ค้นพบ" ตัวเอง

 52. การค้นหางานที่เหมาะกับตนเอง

 53. เรียนรู้จาก เกม "โกะ"

 54. ผลจากการเล่นหมากล้อม กระดานที่ 4

 55. 12 Brain rules

 56. คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

 57. ความสำเร็จต้องแลกด้วยอะไร

 58. เติบโตทางร่างกาย หรือ เติบโตทางความคิด..

 59. คุณพ่อ อยากเปลี่ยนลูกสาวให้คุยเก่งขึ้น ทำไงดี

 60. คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ


 61. คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 62. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 63. นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 64. คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?
Create Date : 17 มิถุนายน 2552
Last Update : 26 สิงหาคม 2552 11:16:07 น.
Counter : 1422 Pageviews.

150 comments
  
แวะมาทักทายค่ะ
โดย: CrackyDong วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:3:22:30 น.
  
แวะมาเยี่ยมค่ะ สบายดีนะค๊า
โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 21 มิถุนายน 2552 เวลา:21:57:42 น.
  
ขอบคุณครับ

จองอบรม ไปแล้วครับ
เสวนาเรื่อง อีคอมเมอร์ซ .. สร้างอาชีพ สร้างกำไร ให้เศรษฐกิจไทยคึกคัก

แต่เวลาเป็น วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ที่หน้า web อะครับ
โดย: i love coffee design IP: 58.137.10.210 วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:10:18:43 น.
  
ชอบ บทความครับ
ได้ความรู้ดี
โดย: macoffee วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:10:22:45 น.
  
อยากจะขอโอกาสแนะนำเว็บไซต์ สัมมนาดีดี ดอทคอม - //www.seminardd.com เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมงานสัมมนาเพิ่มเติม ที่มีประโยชน์

เวปสัมมนาดีดี ดอท คอม seminardd.com เป็นเวปที่รวบรวมงานสัมมนาฟรีที่น่าสนใจในเมืองไทยไว้มากมาย หลักสูตรดีๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาชีพ ธุรกิจ และด้านอื่น ๆ ไว้อย่างครบครัน

ปฏิทินการจัดงานอบรมสัมมนาที่ใช้งานง่าย ทำให้เข้าถึงข้อมูลงานสัมมนาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้คุณได้ข้อมูลครบครันในที่เดียว ไม่เสียเวลาในการค้นหางานสัมมนา อบรม ต่างๆ อีกต่อไป

โดย: seminardd.com IP: 114.128.172.89 วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:11:17:40 น.
  
มีประโยชน์ มากค่ะ
โดย: ดาวจ๋า ค่ะ (satineesh ) วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:00:40 น.
  
อ่าน ท่านนี่เอง อ้อติดตามบล๊อคคุณตลอดนะคะ ชอบเอาแบ่งไปให้เพื่อนๆอ่านต่อด้วย ก็จะติดตามตลอดไปค่ะ
โดย: อ้อ (Nature Escape ) วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:06:23 น.
  
บล๊อกนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะเลย
วันหลังต้องเข้ามาอ่านอีกรอบ

ขอบคุณที่แวะไปที่บล๊อกนะคะ
โดย: ปลาทอง9 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:10:20 น.
  
ขอบคุณที่ส่งภาพไม่ทราบว่ายิ้มหรือหัวเราะคุณ ขออภัยที่ดม้ไปหน่อยคะ
โดย: สาวอีสานพลัดถิ่น IP: 70.127.50.131 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:22:28 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปค่ะ และข้อมูลสำหรับเพื่อนๆ ค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:24:02 น.
  
โดย: ในความฝันของใครสักคน วันที่: 5 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:10:11 น.
  
เพิ่งเข้ามาครั้งแรก ฝากตัวด้วยค่ะ
โดย: Cat IP: 202.60.203.195 วันที่: 9 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:50:34 น.
  
ขอนำข้อมูล องค์กรแห่งการเรียนรู้พิมพ์เผยแพร่ได้หรือไม่คะ เป็นจุลสารของกรมราชทัณฑ์ไม่ได้จำหน่ายค่ะ ขอบคุณอีกครั้งที่กรุณาค่ะ
โดย: โจ IP: 172.16.8.54, 203.156.136.99 วันที่: 10 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:21:23 น.
  

...แวะมาเยี่ยมชมค่ะ พี่จุงค่ะ รบกวนลงเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทางการเงินเช่นพันธบัตร นะคะ อยากทราบรายละเีอียด

...ขอบคุณค่ะ
โดย: คนดีคนเก่ง วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:36:07 น.
  
ทำมัยสมัมมนา ฟรีค่ะ ไม่เช้าจัยแล้วพี่ๆๆจะเอางบที่ไหนค่ะ จัดงาน ค่ะ หรือจัดอบรมเป็นวิทยาทานช่วยตอบหน่อยนะค่ะ แล้วที่ว่าอบรม นะอบรมที่ไหนค่ จะไปร่วมด้วยค่ะ
โดย: 555 IP: 58.9.229.242 วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:51:44 น.
  
มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้วขอบคุณครับจะเข้ามาอ่านเรื่อยๆนะครับ
โดย: ton69 IP: 115.67.35.96 วันที่: 18 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:20:38 น.
  
โหหหหหหห


สุดยอดดดด
โดย: นนนี่มาแล้ว วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:47:48 น.
  
สวัสดีค่ะ แวะเข้ามาอ่านข้อมูลดีดีที่หลายๆเรื่องเรายังไม่รู้...และขอบคุณที่ไปเยี่ยมที่บล๊อคนะคะ
โดย: Suessapple วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:56:25 น.
  
บล็อกน่าสนใจเเละให้ความรู้

มาขอติดตามเพราะมีประโยชน์มากๆค่ะ
โดย: YUCCA วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:59:43 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บล็อกนะคะ
เหนื่อยมากค่ะ แต่มันผิดมาตั้งแต่สถานทูตอะค่ะ เราเองทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องไปแก้ใหม่หมดเลย
นี่ก็ยังไม่เสร็จนะคะ ต้องไปแปลใบคร.2,3 แล้วก็ต้องไปรับรองที่กงสุลกับสถานทูตอีก เหนื่อยมากค่ะ
โดย: อารีรัตน์ วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:42:41 น.
  
ครูหมีใจดีเหมือนหน้าตาค่ะ
โดย: abneez วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:00:07 น.
  


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:13:58 น.
  
โอ้วววววววววววว

หลงเข้ามาครั้งแรก

ขอแอดเป็นเพื่อนด้วยคนนะคะ

ข้อมูลมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ
โดย: จานสลัด วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:56:25 น.
  
โดย: Phannaploy วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:53:24 น.
  
สวัสดีค่ะ.....
เนื้อหาดี ๆ ทั้งนั้นเลย
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะค่ะ..........
โดย: ลีลาวดีช่อแก้ว วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:07:32 น.
  
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
โดย: kirofsky วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:21:09 น.
  
โดย: Mr.Chanpanakrit วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:03:49 น.
  
กำลังสนใจหลายเรื่อง ในนี้มีพอดี
วันนี้อ่านไม่ไหว เดี๋ยววันหลังจะเข้ามาอ่านใหม่
ขออนุญาตแอด blog นะครับ
โดย: big head วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:18:57 น.
  
ขอบคุณที่เเวะไปให้กำลังใจนะค่ะ บทความนี้มีความรู้มากค่ะ ขอให้อาจารย์สุขภาพดี ร่ำรวยนะค่ะ
โดย: นุ๊ก (บ้านร้างซอย8 ) วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:5:59:37 น.
  
โดย: เพลงรัก วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:04:31 น.
  
มีข้อมูลดีๆเยอะเลยน่ะค่ะเนี้ย
โดย: มิคุริ วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:30:46 น.
  
สวัสดีค่า

ยินดีที่แวะไปเยี่ยมกันนะคะ

บล็อคน่าสนใจมากมายอ่ะ

โดย: นีซ IP: 192.168.0.154, 192.168.0.154, 127.0.0.1, 58.8.185.233 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:47:18 น.
  
สวัสดีค่ะ

บทความน่าอ่านเยอะมากค่ะ ขอแอดไว้แวะมาอ่านยามว่างนะคะ

ขอบคุณที่ไปขำขำกันที่บ้านค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:42:21 น.
  
กลัวแน่ๆคันหน้ารถหรูด้วย >_<
โดย: หนูกำไล วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:30:52 น.
  
แก่จะลงโลงยังไม่มีเงินเก็บ

โผงผาง ปากเสีย จะทำยังไงให้เจ้านายรัก

รักเพื่อนมาก ไปกู้ร่วมบ้านให้ เพื่อนหนีไปแล้ว

โอย โอย ปัญหาเยอะแยะมากมายสุมหัวอยู่ (บ่นซะเลย)เห็นหัวข้อหลาย ๆ หัวข้อในบล๊อกน่าอ่านมาก
ไว้ว่าง ๆ จะแอบมาแวะขอความรู้นะคะ


โดย: some dance to remember วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:55:55 น.
  
ขอบคุณมากๆ ค่ะ ที่แวะมาดูบล็อก อิอิ

ดีใจจัง

เนื้อหาในบล็อกนี้ น่าสนใจเยอะแยะเลยค่ะ ไว้ต้องหาเวลามานั่งอ่านซะแล้ว อิอิ
โดย: หน้าแง๊ว~* วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:24:05 น.
  
หวัดดีค่ะ

อ่อนหัดเชิงธุรกิจ เป็นแต่งานการกุศลหง่ะ

โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:05:11 น.
  
ขอบคุณนะครับที่แวะไปเยี่ยม
โดย: JohnV วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:40:45 น.
  
สวัสดีค่ะ แวะมาเยี่ยมชม

ให้ความรู้รอบด้านจริงๆเลยค่ะ
โดย: หมูน้อยตัวอ้วน :D วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:53:57 น.
  
เนื้อหาบล็อกน่าสนใจและเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
เคยคิดวางแผนเอาไว้คร่าวๆว่าอายุประมาณสัก 35
อยากมีธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีความรู้อะไรเลย ระหว่างนี้ก็คงต้องหาความรู้กับเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนล่ะค่ะ
โดย: ท้องฟ้า เม็ดทราย สายน้ำ วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:22:29 น.
  
บล๊อกดีจริงๆครับ ว่างๆจะมาอ่านต่อ
โดย: หมอตอง วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:43:39 น.
  
โดย: ols_slo วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:34:45 น.
  
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โดนเจิมค่ะ
จะว่าไปหนูก็เล่นเกมโกะเหมือนกันนะ ^ ^
โดย: น้ำผึ้ง=] (Sat_Sat ) วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:54:15 น.
  
^^"
เป็นบล็อคที่น่าสนใจดีค่ะ แอทไว้เรียบร้อย อิอิ
โดย: Pizzie (moneymoney ) วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:5:13:42 น.
  
มีข้อมูลเยอะดีค่ะ
โดย: poivang วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:31:41 น.
  
ยิ้ม เพื่อให้ใจใสๆ...เป็นยิ้มอยากสุขปลอบทุกข์
แต่ใจใสแล้วจึงยิ้มนั้น เป็นยิ้มจากสุข

สุขจากการ ลดกิเลส ใจจึงใส
สุขจากการ ละกิเลส ใจจึงใส
สุขจากการ ทำลายกิเลส ใจจึงใส


ให้(รอย)ยิ้ม คือ(ร่อง)รอยของสุข

..................................................
ขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะครับ
เมื่อก่อนจะมาเป็นสมาชิก
ผมเคยแวะมาอ่านบล็อคของคุณ (ชื่นชมมาก)
มีประโยชน์มาก มีข้อมูลมากมายให้ได้ศึกษา
ดีใจและรู้สึก เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ท่านได้แวะเข้าไปอ่าน
ขอบคุณมากครับ ผมรู้สึกเป็นศิริมงคลยิ่งจริงๆเลย
สาธุๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: ใจพรานธรรม วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:6:49:36 น.
  
ตื่นเช้ามากเลยนะเจ้าคะ แวะมาทักทายเจ้าค่ะ (เมื่อคืนมาวนิโหน่ย อิอิ)
โดย: อาม่า (เหล้าน้ำ ) วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:25:13 น.
  
ขอบคุณคุณบูรณ์ที่ไปเยี่ยมเยือนที่บล็อกของผมบ่อยๆ

บ้านนี้คึกคักเสมอครับ มาทีใดคนเยอะทีเดียว

ขอให้คุณบูรณ์ทำงานให้สนุก ทานข้าวให้อร่อยครับ
โดย: yyswim วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:54:08 น.
  
ข้อมูลมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับ
โดย: nongmalakor วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:43:45 น.
  
เข้ามาเก็บข้อมูลค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:58:14 น.
  
ขอบคุณสำหรับคอมเม้นค่ะ
ไว้มาเยี่ยมกันอีกนะคะ
โดย: Kittypiggybent (Kittypiggybent ) วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:31:33 น.
  
ขอบคุณที่เข้ามาทักค่ะ

ชอบข้อมูลในบล๊อกคุณมากค่ะ มีประโยชน์มากๆๆๆๆ
โดย: น้องหยาด วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:54:05 น.
  

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะคะ เวปนี้มีสาระดีจัง
ว่างๆจะมาขออ่านด้วยคนค่า
โดย: kakato (kakato ) วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:21:04 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ

โดย: นู๋สุ วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:18:08:37 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ

พาหนูนิ้มาเที่ยวบ้านด้วยค่ะ

โดย: nam_sila วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:19:55:21 น.
  
แวะมาขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ค่ะ
โดย: Tukta21 วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:3:57:29 น.
  

โดย: แม่ปุ้มปุ้ย วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:12:43:31 น.
  
หวัดดีคับ ขอเรียกว่าอาจารย์น่ะคับ แวะมาเยี่ยมคับ ตอนนี้ว่างงาน แนะนำหน่อยสิคับ อาจารย์
โดย: กระวานเจ้าข้า (batman.nop ) วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:14:03:28 น.
  
ได้ความรู้ดีค่ะ ลิงก์ก็เยอะด้วย
โดย: kim (Happy Together ) วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:0:31:01 น.
  
ขอบคุณมากนะคะ
ได้ความรู้และสาระจากบล้อกนี้มากเลยค่ะ
อนุญาติแอดลิ้งค์ไว้ที่บล้อกด้วยนะคะ จะได้เข้ามาอ่านหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
โดย: I Love Sticky Rice วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:14:27:48 น.
  
ชอบจังครับ
มีฝัน มีที่
อยากกู้แบงค์ทำธรุกิจควรเริ่มอ่านตรงไหนดี
ช่วยแนะ่ำนำหน่อยครับ
โดย: itoursab วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:7:20:53 น.
  
เพิ่งจะเปิดร้านขายกาแฟโบราณและเบเกอรี่ที่สงขลา
ขายทั้งวัน คิดว่าจะทำเอสเอ็มอีคะ
โดย: aumuจัง (aumuจัง ) วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:8:04:42 น.
  
Blog น่าสนใจทีเดียว สงสัยต้องมาบ่อยๆ
โดย: อยากเป็นไกด์ ใครช่วยที วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:12:48:55 น.
  
โดย: tsubai วันที่: 8 สิงหาคม 2552 เวลา:9:18:08 น.
  
จบโทต่อเอกหรือยังครับ?
โดย: ขามเรียง วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:10:57:42 น.
  
ไม่เข้าใจตัวเอง พลาด blog นี้ไปได้ไง
เข้ามาเยี่ยมหนแรกค่ะ
ให้ความรู้ดีมากๆ โดนใจจัง
จบรัฐศาสตร์ แต่ทำ Finance มา Sales ไป Purchasing
เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ทำ Maketing
ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ พี่ๆ ด้วยค่ะ
โดย: เต้ย IP: 58.9.103.87 วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:11:40:18 น.
  
ผมก็เพิ่งหัดทำ blog ได้อ่านข้อความแล้วมีกำลังใจทำงานขึ้นเยอะครับตอนนี้ผมรับงานเกี่ยวกับคนต่างด้าวถ้ามีเทคนิคอะไรช่วยบอกผมได้นะครับCatrina planet คลิกที่นี่ครับ
โดย: ปรัชญา (yumi-nu ) วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:13:03:01 น.
  
ผมอยากเจาะตลาดเกี่ยวกับงานที่ผมทำอยู่ผมจะทำยังงัยดีครับตอนนี้ผมทำเกี่ยวกับงานแรงงานต่างด้าวอยู่ครับอยากได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญครับ https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pruchya
โดย: yumi-nu (yumi-nu ) วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:14:13:20 น.
  
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pruchya
โดย: yumi-nu วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:14:15:04 น.
  
search ไวรัส wbj.exe กลายมาเจอบทความ แด่องค์กรที่แสนรัก อ่านแล้วได้แง่คิด ดีมากๆเลย จะแวะเข้ามาอ่านบ่อยๆครับ
โดย: sukhum IP: 117.47.62.206 วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:9:03:35 น.
  
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[สบายดีนะคะ รักษาสุขภาพด้วยจ้า]
โดย: Yushi วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:17:43:39 น.
  
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำแล้วผมจะไปหาข้อมูลว่าบริษัทไหนมีแรงงานต่างด้าวบ้าง
โดย: yumi-nu วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:12:36:04 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ
โดย: missingyouner วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:11:15:10 น.
  
บล็อกนี้ให้ความรู้ดีมาก

ข้อมูลเพียบ

ให้ประโยชน์มากมายสมกับเป็นมือรางวัลจริงๆค่ะ

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:11:30:56 น.
  
ดีมากๆครับ
โดย: ตนเอง (ตนเอง ) วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:12:22:24 น.
  
สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่แวะไปเยี่ยม ดีใจมากค่ะที่ได้ข้อมูลดีๆจากบล็อคนี้ค่ะ แล้วจะแวะมาบ่อยๆค่ะ
โดย: ไผ่สวนตาล วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:14:24:18 น.
  
สวัสดีคะ ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ
เพิ่งหัดเขียนบล็อกไม่ค่อยได้เข้า ยังไงก็แนะนำด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: [[dekpaknam]] วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:22:29:23 น.
  
รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com


สุขสันต์วันที่ 09/09/2009 นะคะ
โดย: pathaipanshell วันที่: 9 กันยายน 2552 เวลา:11:03:02 น.
  
สวัสดีวันที่ 9 เดือน9 ปี2009 ค่ะ
โดย: ไผ่สวนตาล วันที่: 9 กันยายน 2552 เวลา:13:09:22 น.
  
มาแอบอ่านบ่อย ๆ อิอิ

โดย: **หิมะใต้พระจันทร์** วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:13:03:11 น.
  
แวะมาเยี่ยมค้า ผู้ชายมีอารมณ์ เอ้ยผู้ชายอารมณ์ดี

ได้รับความรู้จาก blog นี้มากค่ะ

โดย: คนข้างบ้าน IP: 202.44.70.62 วันที่: 11 กันยายน 2552 เวลา:11:48:35 น.
  
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:10:24:35 น.
  
แวะมาขอบคุณที่ไปเยี่ยมบล๊อกครับ...
ดีใจที่ได้รู้จักนะครับ
โดย: wicsir วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:12:50:15 น.
  
โดย: debry วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:14:27:27 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจนะคะ

^^*
โดย: medically วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:5:13:55 น.
  
อรุณสวัสดิ์
วันนี้ไปขึ้นเวทีไหม?
โดย: คนขับช้า วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:7:49:51 น.
  
ขอบคุณค่าที่แวะมาเยี่ยม
โดย: ต้นไม้ตันเล็ก วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:8:24:48 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์..

แวะมาทักทายทางหน้าจอบ้าง หลังจากที่ได้รู้จักตัวเป็น ๆ กันแล้ว...

มาเก็บบล๊อกอาจารย์ ไว้ในห้องหัวใจด้วย..ค่ะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:14:02:00 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์


อยากบอกว่าป้ากุ๊กดีใจและไม่ผิดหวังกับการได้เจอตัวเป็นๆของเซียนบล็อกทุกคนในวันนี้
หลากหลายมุมมองที่ได้รับจากเหล่าเซียนเป็นประสบการณ์ดีๆสำหรับ ฒ ผู้เฒ่า


ตะกี้คุณสินเปิดให้ดูรูปที่ถ่ายมา
คุณสินบอกว่าขอแต่งรูปก่อนแล้วจะส่งมาทางเมล ....ทุกคนค่ะ


แต่ตอนนี้อยากเชิญอาจารย์ลองแวะไปที่..........
ป้าแอ๊ดอัพบล็อก ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่


ป้ากุ๊กขอ แ อ ด บ ล็ อ ก ด้วยค่ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:18:33:17 น.
  
แวะมาอ่านเกร็ดความรู้ ถึงตัวเองจะไม่ได้ทำธุรกิจ แต่ก็นำไปใช้กับการทำงานได้จริง ๆ
ขอบคุณน่ะค่ะที่แวะไปเยี่ยมที่บล๊อก คนเรานีแปลกน่ะค่ะ ยิ่งสังคมอเมริกัน พอเห็นเราเงียบ ง่าย ๆ ให้ความร่วมมือไม่แข็งข้อ ก็คิดว่าเราคงต้องยอมรับทุกอย่างที่ได้รับ
โดย: สวยตลอดกาล วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:7:29:42 น.
  
โปรดสังเกตรัชชี่ add blog อาจารย์สมัยยุคแรก ๆ เลยค่ะ เอาไว้กะว่าถ้ามีเวลาก็เข้าไปหาข้อมูล ไปอ่าน

มาขออนุญาตนำรูปภาพอาจารย์ลงบล็อกได้มั้ยคะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้า กะว่าจะเขียนเรื่องราว "เมื่อตัวหนังสือนำบล็อกเกอร์มาพบกัน"

ชื่อเรื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ แล้วอัพเมื่อไหร่จะมาบอกอีกทีค่ะ
โดย: รัชชี (รัชชี่ ) วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:20:38:33 น.
  
สวัสดีค่ะ ต้องขอบคุณคุณสินที่ทำให้เราโคจรมาพบกันนะคะ
ดีใจมากค่ะที่มีเพื่อนชาวบล็อกแก็งค์ที่ดีๆ เช่นนี้เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน
ป้าแอ๊ดลงภาพงานไว้ที่บล็อกป้าแอ๊ดแล้ว แต่ไม่บอกว่าเป็นใครบ้าง
เพราะไม่แน่ใจว่าอนุญาตให้เปิดเผยไหมคะ..

วันนี้ขออนุญาตแอดบล็อกไว้ด้วย

ขอบคุณมากค่ะ

โดย: addsiripun วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:21:08:54 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์วิบูลย์..

ต้องขอโทษที่ไม่ได้ตอบเม้นท์ของอาจารย์ทันที..นะคะ
เนื่องจากปอป้า ไม่อยู่สองวัน..เพิ่งจะได้เข้าบล๊อกตอนนี้เอง..ค่ะ

อาจารย์ สบายดี...นะคะ

วันนี้ ปอ ป้า ขอเรียนเชิญทุกท่าน
ร่วมกันถวายพระพรให้ในหลวงของเรา
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
หายจากอาการที่ทรงพระประชวรโดยเร็ววัน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ..
โดย: พรหมญาณี วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:10:49:06 น.
  
แวะมาเยี่ยมเยียนอาจารย์ ตอนบ่ายๆ วันจันทร์ค่ะโดย: addsiripun วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:14:40:46 น.
  
มาส่งอาจารย์เข้านอน...ค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: พรหมญาณี วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:20:52:37 น.
  
หวัดดีค่ะ มาเยี่ยมช้ากว่าใคร

แต่ก็มาละ...

โอ้โห...เรื่องราวมากมายกว่าที่คิด

เป็นบล็อกที่มีสาระประโยชน์จริงๆค่ะ...
โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:12:19:54 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์...

สบายดี...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:12:37:57 น.
  
รัชชี่อัพบล็อก "เมื่อตัวหนังสือนำบล็อกเกอร์มาพบกัน" เย็นนี้นะคะ

สงสัยจะยุ่งใช่มั้ยคะ

อาจารย์ยังไม่ตอบกลับมา เลยโชว์แค่รูปภาพ แต่ไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครค่ะ
โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:17:08:04 น.
  
แวะมาเยี่ยมอีกรอบค่ะ
สบายดีน่ะค่ะ
โดย: สวยตลอดกาล วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:1:15:12 น.
  


เพราะเวลามีน้อย
จึงไม่ควรปล่อยให้หมดไปกับเรื่องหยุมหยิมหอบความคิดถึงมาฝากค่ะ
มีความสุขกับวันดีสีเขียวนะคะอาจารย์


คมคำ : เดินช้าก็ยังดีกว่าเดินถอยหลังโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:21:23:32 น.
  
สวัสดีทุกคนนะครับ ผมสบายดีครับ แต่ว่างานนะเครียร์ไม่ลงตัวนะครับ อยากจะปรับบล๊อกนะครับ แต่ยังไม่มีเวลาเหลือจริงๆซะที... แง่ว....

โดย: wbj วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:12:16:15 น.
  
สวัสดีค่ะ อจ. วิบูลย์...

เมื่อวาน ชมสาวแขกจนกิเลสกระเจิงไปแล้ว

วันนี้ ปอป้า ก็เลยนำกุหลาบจากอินเดีย กะ ทรงพระหล่อ มาฝาก
อย่าแอบอิจฉาความหล่อท่าน..ล่ะ...อิ อิ

อจ. งานรัดตัวมาก ระวังผอมเกินไป..นะคะ กะเด๋วความหล่อถดถอย ดูแลสุขภาพด้วย..นะคะ

ขอให้ อจ. โชคดี มีความสุขกับการทำงาน..นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:14:51:21 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์...

มีความสุข ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้...นะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: พรหมญาณี วันที่: 25 กันยายน 2552 เวลา:14:47:52 น.
  
สวัสดีค่ะ
นอกจากพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้ว ยังมีพระที่นั่งวิมานเมฆใกล้ๆ กันให้ชมอีกด้วยนะคะ
และอีกแห่งหนึ่งที่น่าไปชมคือพระราชวังพญาไท ในโรงพยาบาลพระมงกุฏฯ
ป้าแอ๊ดเคยอ่านหนังสือเรื่อง เกิดวังปารุสก์ ของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ทรงเล่าไว้ถึง ดุสิตธานี ที่พระองค์เห็นและมีส่วนร่วมด้วย
ยิ่งอยากจะไปชมที่สุด แต่จนบัดนี้ก้ยังไม่ได้เข้าไปชมเลยค่ะ

ถ้าได้ไปจะถ่ายภาพมาให้ได้ชมกันในบล็อกค่ะ

Photobucket
โดย: ป้าแอ๊ด (addsiripun ) วันที่: 25 กันยายน 2552 เวลา:20:41:46 น.
  
มาลงชื่อทักทายไว้ก่อนน้า โห แต่ละเรื่องนี่.....
โดย: หมูอ้วน ม้วนตัวกลมกลม (วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ) วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:22:51:39 น.
  
แวะมาเยี่ยมอีกรอบค่ะ สบายดีน่ะค่ะ
ที่บ้านตอนนี้ร้อนมาก ๆค่ะ ต้องเปิดแอร์ทุกวันเลย
โดย: สวยตลอดกาล วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:1:34:42 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์....

สบายดี...นะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

โดย: พรหมญาณี วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:12:36:59 น.
  
แวะมาอ่านความรู้ดีดี
โดย: yxoxy วันที่: 29 กันยายน 2552 เวลา:9:27:16 น.
  
โดย: Zantha วันที่: 29 กันยายน 2552 เวลา:16:02:42 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์...

อาจารย์ สบายดี...นะคะ

ไม่ได้แวะมาเยี่ยมเสียหลายวัน เพราะมัวแต่ช่วยป้าแอ๊ดถักหมวกไหมพรมถวายพระ..ค่ะ

ตอนนี้ ที่บ้านป้ามีงานเปิดตัวหนังสือและชมรมพรหมญาณี..ค่ะ ว่าง ๆ เชิญ...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:13:52:29 น.
  


หากยอมรับในสิ่งที่ตนมีได้ ความสุขก็อยู่แค่เอื้อม


สวัสดีค่ะอาจารย์

หอบความคิดถึงมาฝากค่ะ
มีความสุขกับวันดีสีเขียวนะคะ
…………………..

พวกเราชาวบล็อกที่เคยพบเจอกันยังติดต่อกันผ่านตัวหนังสือเสมอ
และเรายังคาดหวังว่าจะหาโอกาสพบกันอีก

ระลึกถึงอาจารย์เสมอค่ะ


คมคำ : ไม่ว่าจะมาจากสถานะใด…..สุดท้ายล้วนจบที่เชิงตะกอนโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:19:26:31 น.
  
มาชวนให้ไปชมเจ้าแม่กวนอิม ที่ปีนังด้วยกันค่ะ


โดย: addsiripun วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:10:46:53 น.
  
แวะมาเพื่อเป็นแนวทางในชีวิต

โดย: sarapee IP: 61.90.165.64 วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:14:38:02 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์ เป็นไงบ้างคะ สงสัยจะงานยุ่งตลอดเป็นปกติใช่มั้ยคะ
โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:23:54:44 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์...

หายไปนานเลย..นะคะ สงสัยจะงานยุ่ง..

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:11:21:07 น.
  
แวะมาทักทายครับ

ตอนนี้ผมเริ่มทำธุรกิจออนไลน์เล็ก ๆ ของตัวเอง คงต้องมาหาข้อมูลและข้อคิดในการทำธุรกิจในบล็อกนี้บ่อยขึ้น
โดย: 9A วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:11:04:04 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์...

วันนี้ป้าขอมาแบบ ems ...นะคะ


สวัสดีวันครู ขอให้โชคดี มีความสุข มากหลายเด้อ..ค่ะ
สร้างกริตเตอร์
| .postjung.com">ฟังเพลง | เล่นเกมส์ | ซื้อ-ขาย
โดย: พรหมญาณี วันที่: 8 ตุลาคม 2552 เวลา:10:50:45 น.
  
>


กระแสน้ำสัมผัสได้ด้วยตา
กระแสกรรมสัมผัสได้ด้วยใจสวัสดียามดึกค่ะอาจารย์

ป้าส่งเข้านอนนะคะ หลับสบาย ….ฝันดีค่ะ


คมคำ : ถ้าหลังเราตรง ก็ไม่ต้องกลัวว่าเงาจะคดโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:1:26:01 น.
  

I am so soryy to type Thai.

Thank you for your sugestion.
โดย: สวยตลอดกาล วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:2:55:49 น.
  

สวัสดีวันศุกร์.. ขอให้มีความสุข สดชื่น แจ่มใส ไร้ทุกข์ สนุกสนาน สำราญใจ โชคดี มีความสุข...ค่ะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:10:49:52 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอบคุณสำหรับคำสุขสันต์วันเกิดนะคะ

อาจารย์งานยุ่ง (เป็นปกติ)ใช่มั้ยคะ
อย่าลืมออกกำลังกายนะคะ
โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:15:12:33 น.
  
ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมเยียนบล็อกป้าแอ๊ดบ่อยๆ นะคะ

วันนี้มาชวนไปเที่ยวมาเลเซียกันต่อค่ะ

โดย: addsiripun วันที่: 11 ตุลาคม 2552 เวลา:17:02:09 น.
  
สวัสดียามค่ำค่ะอาจารย์

เอาบุญมาฝากค่ะ
วันนี้ป้ากุ๊กไปกฐิน ที่วัดหนองบอน อ.หนองแค จ.สระบุรี


เป็นกฐินสามัคคี จากสามสายมารวมกัน ได้เงิน 5 แสน 6 หมื่น ค่ะ
มาร่วมอนุโมทนากันนะคะ


รถตู้คันที่ป้านั่งเป็น ฒ ผู้เฒ่าทั้งหมด แค่ 10 คน อายุรวมกัน 700 ขึ้น
อายุระหว่าง 60 - 78 เป็นหลัก 6 แค่ 4 คน นอกนั้น หลัก 7
เมื่อเข้ากลุ่มแล้ว ป้ากุ๊กยังอยู่ในเกณฑ์ ฒ ผู้เฒ่ายังสาว อิอิอิ


ขออภัยที่ไม่มีรูปมาให้ดู
ป้าไม่ได้ถ่ายรูปเลยเพราะกะแค่เอาตัว ไป – กลับให้รอดก็เก่งแล้วค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 11 ตุลาคม 2552 เวลา:21:56:19 น.
  
สวัสดีครับ อาจารย์ฯ

หมูแวะมาช้าสุดเลยนะ ที่จริงก็เข้ามาหลายที แต่แรกคิดว่าเป็นเหมือนหัวข้อ เอะ มีให้เม้นท์ด้วยแฮะ ต้องขอโทษที่มาช้ามากๆครับ

ไม่เป็นไรเนอะ เราพวกนาวา ยำน้ำ เหมือนกัน ฮ่า ฮ่า


emo
โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 14 ตุลาคม 2552 เวลา:3:54:24 น.
  
ห้าโหล..หกโหล...อาจารย์...อยู่ป่าว...คะ

ทำไมอาจารย์ หายยยยยยย...ไปเรยยยยย...

เพื่อน ๆ บ่นคิดถึงมากมาย อาจารย์ท้องไม่อืดมั่งเหรอ..คะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 14 ตุลาคม 2552 เวลา:15:06:41 น.
  
emoมาแบบ หมู หมู ฮิ ฮิ
โดย: จิว แปะ ทง (วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ) วันที่: 15 ตุลาคม 2552 เวลา:8:45:35 น.
  
สวัสดีค่ะ

มารายงานตัวว่า เวลานี้สุขภาพร่างกายสบายดีแล้ว..ค่ะ

และขอขอบคุณในความห่วงใยที่มีให้กัน..นะคะ

มีข่าวข้อผิดพลาดในการพิมพ์หนังสือมาแจ้งที่บลีอกด้วย..ค่ะ

โชคดี มีความสุข...ค่ะ

coke girl


โดย: พรหมญาณี วันที่: 17 ตุลาคม 2552 เวลา:19:00:05 น.
  


หากฝันถึงความสำเร็จ ……. สิ่งนั้นยังห่างไกล
แต่เมื่อเริ่มลงมือทำ ….ความสำเร็จก็ใกล้เข้ามาสวัสดีค่ะอาจารย์

วันนี้ป้าคิดว่าจะเปิดคอมไม่ได้ซะแล้วเพราะฝนมายังกะฟ้ารั่ว
บังเอิญป้าออกไปทำธุระข้างนอก ขากลับขับฝ่าฝนแทบมองไม่เห็นทาง
ที่ปัดน้ำฝนทำงานหนักชนิดถ้าเป็นคนต้องว่า….ปัดมือเป็นระวิง


แต่ที่หนักกว่าฝนคือเสียงฟ้าร้อง มาเป็นชุดยาวๆเป็นปืนกลเลย
ขนาดฝนซาเสียงก็ยังมาไม่หยุด
เจ้าเสียงนี่แหละที่ทำให้ไม่กล้าเปิดเครื่อง
กลัวจะถูกหวยเปรี้ยงลงกลางเครื่องละยุ่งเลย


ตอนนี้ค่อยทุเลาไปแล้ว เหลือแค่ฝนพรำ

หอบความคิดถึงมาฝากค่ะ
มีความสุขกับทุกทุกวันนะคะ


คมคำ : ไม่ติดทั้งดี …ไม่ติดทั้งชั่ว … ไม่ติดสิ่งใดโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:18:30:12 น.
  
สวัสดีค่ะ...

มารายงานตัว พร้อมกับขอบคุณในกำลังใจที่มีให้กัน..นะคะ

ปอป้าต้องขอโทษทุกท่านด้วย
ที่ไม่ได้เข้ามาทักทายตอบเมนท์เยี่ยมเยียนกันเลย
เหตุเพราะระยะนี้งานยุ่งมาก ทั้งงานหลวงและงานราษฎร์
อย่าเพิ่งด่วนลืมกันเสียก่อน..นะคะ

อ่ะ...วันนี้ไม่ได้มามือเปล่า...น๊า
ไปแอบตะโมยดอกกุหลาบของป้ากุ๊กมาฝากด้วย..ค่ะ

...แบบว่า..นิสัยดี (เสียแล้ว)...อิ อิ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:13:28:52 น.
  
สวัสดีค่ะ

กลับเข้าฐานที่มั่นเรียบร้อยแล้ว..ค่ะ
นำบุญกองใหญ่กองโตมาฝากทุกท่านด้วย..นะคะ
ขอให้มีความสุข ปราศจากทุกข์ ทั้งกายและใจ กันถ้วนหน้า...


โดย: พรหมญาณี วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:14:50:59 น.
  
อัพแผนที่แล้วครับคุณวิบูลย์ฯ
โดย: หมูอ้วน (วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ) วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:1:04:51 น.
  
ความสุข และความปรารถนาดี ส่งตรงถึงคุณ จาก ปอป้า...ค่ะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:13:47:17 น.
  
แวะเข้ามาอ่านค่ะ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีๆ
โดย: nathanon วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:14:06 น.
  
สวัสดีค่ะ...

เสาร์นี้ที่สมุทรปราการแดดเปรี้ยง แต่มีลมเย็นอ่อน ๆ
ขอให้ทุกท่านมีจิตสดใส หัวใจเบิกบาน

มีความสุขมาก ๆ ในทุกวันดี ๆ ตลอดไป..นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:50:25 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์ พรุ่งนี้อาจารย์มีนัดทานข้าวกับบล็อกเกอร์หรือเปล่าคะ ถ้าไปก็ทานให้อร่อย ๆ นะคะ
โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:17:54 น.
  
สวัสดีวันพระ...ค่ะ

ขอให้มีความสุขมาก ๆ ....สุขทั้งกายและใจ

สุข....ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
สุข....กับคนที่ท่านรักและรักท่าน
สุข....กับความสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา

สุขสันต์วันพระ..ค่ะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:19:07 น.
  
คิดได้เยอะแล้ว หลังจากงมมาสามสิบเจ็ดปี
โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:41:57 น.
  
อรุณสวัสดิ์...ค่ะ

ขอให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์นี้และตลอดไป..นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:26:52 น.
  
สวัสดีวันอังคารที่อากาศสดใส...ค่ะ

อังคาร คือชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๔ ในระบบสุริยะ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๒๒๘ ล้านกิโลเมตร
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖,๗๘๗ กิโลเมตร มีพื้นผิวขรุขระ
มีบรรยากาศเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และมีบริวาร ๒ ดวง

ถึงปอป้าจะอยู่ห่างจากเพื่อน ๆ ทุกคน แต่ก็ไม่ถึง ๒๒๘ ล้านกิโลเมตร
ยังพอส่งใจและความปรารถนาดีมาให้ทุกท่านได้
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย..ร่ำรวย ตลอดไป..นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:58:36 น.
  
แวะมาชมบล๊อคค่ะ

บทความดีๆทั้งนั้นเลย

อ่านแล้วได้ความรู้ตลอดเลยค่ะ
โดย: say hi (Nature Escape ) วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:51:12 น.
  
อาจารย์ค่ะ คือว่าได้อ่านที่อาจารย์โพสไว้ในพันทิปเกี่ยวกับเรตติ้งและค่าโฆษณา แล้วอยากสอบถามเพิ่มเติมว่า เรตติ้งส่งผลต่อค่าโฆษณา อย่างไรอ่ะค่ะ
หนู ถามคำถามทางเมลได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
piemania@gmail.com
โดย: pie IP: 161.200.255.162 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:17:51 น.
  
อาจารย์คะ ถ้าสมมติสถานีโทรทัศน์หนึ่งเคยตกลงค่าโฆษณาไว้ว่า ช่วงเวลานี้เป็นเท่านี้ แล้วต่อมา เรตติ้งรายการในช่วงเวลานั้นเพิ่มขึ้น สถานีมีสิทธิเก็บค่าโฆษณาต่อนาทีสูงขึ้นไหมคะ
piemania@gmail.com
โดย: pie IP: 161.200.255.162 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:27:25 น.
  
แวะมาทักทายกับหาความรู้ ^^
โดย: yxoxy วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:20:27:12 น.
  
ขออนุญาติเข้ามาอ่านนะค่ะ....ให้ความรู้มากมายค่ะ
โดย: ผู้เพียรอยู่..เพื่อคนความหลุดพ้น IP: 114.128.181.111 วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:12:33:33 น.
  

แวะไปบอกที่บล็อกหน่อยได้ไม๊คะ ... ว่าทำไมคุณถึงรักพระเจ้าอยู่หัว  ^^


หมาของพ่อ
The Great KING of Great in our Heart


โดย: peeshin วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:7:39:26 น.
  
เป็นเวปที่ดัมากในความคิดผม
โดย: กฤษดา IP: 125.27.147.10 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:15:27:11 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์...

หายเงียบไปเลย..นะคะ เพื่อน ๆ บ่นคิดถึง...ค่ะ

วันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญ ท่านที่รับราชการได้หยุดงาน ๑ วัน
แต่ปอป้าไม่ได้รับราชการก็เลยไม่ได้หยุด...

คนที่ได้หยุดงาน ก็ขอให้เป็นวันพักผ่อนที่แสนดีอีกวันหนึ่ง
ส่วนคนที่ไม่ได้หยุดงาน ขอให้เป็นวันทำงานที่สนุกสนานราบรื่น

มีความสุขกับวันดี ๆ ที่มีความหมายต่อประเทศชาติและตนเอง
สุขกาย สุขใจ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 10 ธันวาคม 2552 เวลา:10:24:26 น.
  
อาจารย์...มา

ปอป้า...หาย...
โดย: พรหมญาณี วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:14:35:20 น.
  
อวโลกิเตศวร มาจากคำสันสกฤตสองคำ คือ อวโลกิต กับ อิศวร
แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่เฝ้ามองจากเบื้องบน หรือ พระผู้ทัศนาดูโลก
ซึ่งหมายถึง เฝ้าดูแลสรรพสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์นั่นเอง

พระอวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญของพุทธศาสนามหายาน
มีผู้เคารพศรัทธามากที่สุด และเป็นเสมือนปุคคลาธิษฐาน
แห่งพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวง

ขออำนาจพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
จงประสิทธิ ประสาทพร ให้อาจารย์..มีแต่ความสุขกายสุขใจ
กระทำการสิ่งใดอันสุจริต ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนา
มีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง มีความสุขตลอดไป...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:15:06:26 น.
  
</div>
					<div class='text_small' id='post_by'>โดย: <a href=ไผ่สวนตาล วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:13:37:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
มิถุนายน 2552

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends