บริหาร การจัดการ การตลาด พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด กลยุทธ์ ธรรมะ จักรราศี ฯลฯ
จัดตั้งธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ | ไขความลับสมองเงินล้าน | การเขียนแผนธุรกิจ | บริหารคน บริหารงาน | พัฒนาความคิด
พระไตรปิฎกฉบับหลวง | แด่องค์กรที่แสนรัก | สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น
Group Blog
 
All blogs
 
ตอนที่ 3 : โดนเทศน์ เรื่อง “บริหารเวลา...”

โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)“พี่หญิง เทศน์ เรื่องอะไรหรือครับ....”

“ก็โดนเทศน์ เรื่อง บริหารเวลา นี่แหละ พี่ไปปรีกษาพี่หญิงขอไม่สอนงานเธอในตอนนั้น ก็เลยโดนมา 1 กัณฑ์”

“พี่เล่าให้ฟังหน่อยสิ...”

คุยกับวุธเรื่องพนักงานของเขา แล้วจู่ๆทำไมกลับมาคุยเรื่องอดีตในสมัยที่สอนงานวุธใหม่ๆ ได้ไงเนี่ย...

ในช่วงเวลานั้น ผมใส่ใจแต่งานที่เป็นงานของตัวเอง ดังนั้น อะไรก็ตามที่เข้ามา ก็อยากจะปฏิเสธทั้งหมด โดยเฉพาะงานที่ไม่มีผลงาน อย่างเช่นการสอนงานนั้น เพราะในตอนนั้น ผมมองว่า เป็นการเสียเวลา และ ทุกครั้งที่ผมสอนงานพนักงานใหม่ ผมจะไม่มีเวลาในการทำงานที่ผมรับผิดชอบ ทำให้งานผมเสร็จตรงตามกำหนด แทนที่จะเสร็จก่อนกำหนด เหมือนทุกๆงานที่ผมรับผิดชอบ


“จำได้ไม๊ว่า ตอนนั้นนะ ปกติแล้ว งานทุกชิ้นของพี่จะต้องเสร็จก่อนกำหนด.. และงานทุกชิ้นต้องออกมาอย่างดี...”

“ครับ แล้ว มันเกี่ยวอะไรกับที่พี่หญิงเทศน์หละ...”

“ในตอนนั้นพี่ยอมรับเลยนะว่า พี่เป็นหว่งเรื่องงานที่พี่รับมอบหมาย เพราะบริษัทฯต้องการให้พี่ทำงาน มากกว่ามาสอนงาน…”
ผมยอมรับกับน้องตรงๆเลยว่า เคยคิดผิดพลาดมาก่อน..

“พี่หญิง มอบหมายงานให้พี่สอนเธอ พี่ก็บอกปฏิเสธไปตรงๆเลย...ว่า ขอทำงานดีกว่า สอนน้องๆ... เพราะไม่ได้งาน พอบอกไปเสร็จ พี่หญิงก็อธิบาย ซะยกใหญ่เลย... พี่ยังจำได้เลยว่า พี่เค้าซีเรียสมากเรื่องนี้..”

ผมหวลย้อนกลับไปวันที่คุยกับพี่หญิงในห้องของพี่เขา...

“พี่ว่า การที่เธอไม่ยอมสอนเพราะ กลัวทำงานไม่ทันตามกำหนด หรือ ว่า กลัวไม่เสร็จก่อนกำหนด..” พี่หญิงถามอย่างเดาใจผมออก

“เสร็จก่อนกำหนด ไม่ดีหรือพี่...” ผมย้อนถามพี่หญิง

“ดีนะดี แต่เธอต้องแบ่งแยก งานที่สำคัญ กับ งานเร่งด่วน รวมทั้ง งานที่ต้องทำ กับ งานที่ควรทำ นะ” พี่หญิงยกเรื่องเก่าๆมาคุยอีกแล้ว...
พี่หญิง มักสอนถึงความแตกต่างกันในรูปของ กล่อง 4 ใบเสมอๆ ดังรูป

งานสำคัญ กับ งานเร่งด่วน เป็นการจัดลำดับของงานว่า งานที่สำคัญอาจจะไม่ใช่งานเร่งด่วน แต่หากไม่ทำอาจจะทำให้กระทบกับงานส่วนอื่นๆ แต่งานเร่งด่วน บางทีก็ไม่ใช่งานสำคัญ เพราะเพียงเพื่อต้องการผลลัพท์ให้เสร็จอย่างรวดเร็วเท่านั้น ดังนั้น จึงแบ่งงาน จากลักษณะงานนี้ ได้ 4 ประเภท คือ

1. งานสำคัญ และ เป็นงานเร่งด่วน – เป็นงานที่ต้องทำเป็นอันดับแรก เพราะ งานนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับรายได้ของบริษัทฯ อย่างเช่น การแข่งขันการประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งการซื้อขายของบริษัทฯ เป็นงานที่สำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับ รายได้ของบริษัทฯ และ เป็นงานเร่งด่วนที่ต้องทำให้ตรงตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงเป็นงานที่ควรทำให้เสร็จก่อนกำหนด เพื่อจะได้มีเวลาทบทวน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาด อาจจะทำให้รายได้ขาดหายไปหากไม่ได้การประมูลในครั้งนี้ หรือ อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายจากการทำงานในงานนั้นๆ สูงกว่าการประมาณการณ์ ซึ่งก็ทำให้เสียหายทั้งสองด้านเลยทีเดียว

2. งานไม่สำคัญ แต่ เป็นเงานเร่งด่วน – เป็นงานที่ต้องทำเป็นอันดับถัดไป เพราะ งานที่เร่งด่วน จำเป็นต้องได้รับผลลัพท์ในทันที แต่อาจจะไม่สำคัญกับงานโดยรวมก็ได้ อย่างเช่น เจ้านายต้องการข้อมูลเพื่อนำไปประชุมพรุ่งนี้เช้า มันเป็นงานที่เร่งด่วนที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ แต่ มันไม่ได้มีผลกับงานประจำ มันไม่มีผลกับรายได้ของบริษัทฯ แต่มันมีผลกับเจ้านาย ความต้องการของเจ้านาย มาเหนือเหตุผลที่ต้องทำ ดังนั้น จึงต้องทำให้เสร็จให้ทันตามกำหนด ทั้งๆที่มันไม่สำคัญตามเหตุและผลก็ตาม งานในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นงานที่มุ่งเน้นทางด้านปริมาณ มากกว่า คุณภาพ

3. งานที่สำคัญ แต่ เป็นงานไม่เร่งด่วน – งานลักษณะนี้ เป็นงานที่สำคัญ แต่สามารถรอได้ อย่างเช่น การตรวจวัดความสามารถของพนักงานในการทำงาน เป็นงานที่สำคัญ เพราะ หากสามารถตรวจวัดได้ว่า พนักงานแต่ละคน มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการทำงานมากน้อยเพียงใด ก็จะทำให้เราสามารถ หาวิธีการที่จะเพิ่มศักยภาพของพนักงานแต่ละคนได้ถูกต้อง ตรงกับลักษณะของแต่ละคนได้ งานนี้เป็นงานที่สำคัญแต่รอเวลาในการทำได้ ซึ่งหากงานยังไม่สามารถทันต่อกำหนดการณ์ หรือ งานที่ทำในปัจจุบัน ยังไม่คงที่ ก็ยังรอได้ จนถึงมีเวลาเหลือพอที่จะดูแลงานคุณภาพมากขึ้น ค่อยนำกลับมาทำ ส่วนใหญ่ งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน มักเป็นงานเกี่ยวกับคุณภาพ ที่ทำให้คุณภาพมากขึ้น

4. งานที่ไม่สำคัญ และ เป็นงานที่ไม่เร่งด่วน – งานเกี่ยวกับงานโดยทั่วๆไป อย่างเช่น การลงข้อมูลประจำวัน การป้อนข้อมุล หรือ การทำงานแบบ Routine ต่างๆ จริงๆเป็นงานที่สำคัญ แต่สำคัญไม่มาก สามารถกระจายงานเหล่านี้ให้กับพนักงานทั่วไป รับไปทำงานต่อได้ เพียงมีระบบงานที่ลงตัวเท่านั้น แต่งานลักษณะนี้ เป็นงานที่โปรดปราณของพนักงานเกือบทุกคน เพราะ เป็นงานที่ทำอย่างสบายๆ ไม่รีบร้อน หรือ ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนัก ไม่ต้องรับผิดชอบมากนัก แต่เป็นงานที่ไม่สร้างผลงานอะไรให้กับผู้ลงมือทำเลย..


“การอบรมพนักงานใหม่ เป็นงานที่ไม่เห็นจะสำคัญตรงไหน หรือเร่งด่วนตรงไหนเลยนี่ครับ?” ผมถามอย่างไม่เข้าใจสิ่งที่พี่หญิงต้องการ...

“เธอคิดผิดแล้ว การอบรมพนักงานใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญ ส่วนเร่งด่วนหรือไม่นั้น ขึ้นกับเหตุการณ์... เธอลองคิดดูสิว่า หากให้งานกับพนักงานใหม่เลย เขาจะต้องลองผิด ลองถูกกี่ครั้ง กว่างานจะออกมาได้ดี แล้ว งานของเรานะ ต้องการคุณภาพที่ดี การไม่สอน ไม่อบรมพนักงานเลย แล้วหวังว่าเขาจะทำงานให้เราได้ดีเลย ใครจะทำได้... ยิ่งงานของเรา เป็นงานที่ต้องทำให้เสร็จตามกำหนดทั้งนั้น แล้ว เธอคิดว่าพนักงานใหม่จะทำเสร็จตามกำหนดได้เองหรือเปล่าหละ และถ้าไม่เสร็จ เราจะต้องโดนค่าปรับ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม แล้ว เธอคิดว่า มันสำคัญไม๊.. มันเร่งด่วนไม๊...” พี่หญิงแนะให้คิด...แกมโมโหนิดๆ กับความไม่เข้าใจของผม...

“ครับ..” ผมตอบรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง จริงอย่างพี่หญิงว่า หากผมไม่สอนงานให้พนักงานใหม่เขาก็จะต้องเสียเวลาเรียนรู้งานเอง ทำให้บริษัทฯ เสียเวลาอย่างมาก ยิ่งงานที่พวกผมรับผิดชอบ ต้องใช้เวลาอย่างจำกัดในการทำงานด้วยแล้ว จะเป็นการทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ อีกทั้ง คุณภาพที่พนักงานใหม่ทำให้นั้น อาจจะไม่ได้มาตรฐาน อาจจะทำให้เกิดการยกเลิกสัญญาหรือ ถูกปรับเนื่องจากผิดสัญญาก็เป็นไปได้...

“แล้วการอบรมพนักงาน เป็นงานที่ควรทำ หรือ ต้องทำครับ?” ผมถามต่อเพื่อให้พี่อธิบายให้เข้าใจอีกสักหน่อย...

“แล้วเธอเข้าใจ งานที่ควรทำ กับ งานที่ต้องทำอย่างไร?” พี่หญิงยังเสียงดุๆ เหมือนกับว่า ทำไมผมยังไม่เข้าใจสิ่งที่เธอกำลังจะบอกซักที...

โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)

Create Date : 28 ธันวาคม 2547
Last Update : 24 สิงหาคม 2551 13:20:04 น. 2 comments
Counter : 1061 Pageviews.

 
ใช่ๆๆ


โดย: แจง IP: 125.24.192.13 วันที่: 10 สิงหาคม 2550 เวลา:19:01:31 น.  

 
จริงๆๆ...ตอนนี้เป็นพนักงานฝึกหักกะลังเทิร์นโปรอยู่
ู่นะค่ะ

แวะมาเก็บข้อคิดดีๆ...ขอแอ๊ดและเซฟไว้นะคะ


โดย: Jikkyjang วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:13:47:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
wbj
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 205 คน [?]
ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด

Wiboon Sae Joong

Create Your Badge<< Main Menu >>


<< บทความล่าสุด >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'
Friends' blogs
[Add wbj's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.