ไม่อยู่ บวชถึงออกพรรษารับกฐินเสร็จ ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ...
ผมบวชอยู่ ไว้ออกพรรษาอาจจะดูอีกทีหนึ่ง จึงขออโหสิกรรมแก่ทุกๆท่าน และ
ขอให้ทุกท่านกรุณาอโหสิกรรม ที่ผมได้ทำล่วงเกินทั้งกาย วาจา หรือ ใจ
และขอให้ทุกๆท่าน ได้รับบุญจากการบวชของผมด้วยนะครับธุรกิจ / ตัวอย่างธุรกิจ / การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดตั้งกิจการ


 1. อยากจะทำธุรกิจ ก็ต้องวางโครงร่างของสิ่งที่จะทำเสียก่อน

 2. เส้นทางสู่ความเป็นเจ้าของกิจการ

 3. ความสามารถส่วนตัวที่เจ้าของกิจการควรจะมี

 4. จิตใจของเจ้าของกิจการ ที่ต้องมี.

 5. ปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจ

 6. จะตั้งกิจการ ต้องรบในกระดาษให้ชนะ ก่อนออกสนามรบจริง

 7. คำถามชี้นำในการ จัดตั้งธุรกิจ หรือ ตรวจสอบธุรกิจ ของคุณ

 8. ความเป็นจริงทั้ง 4 ของ ชีวิต และ ธุรกิจ

 9. สำรวจตลาดก่อน จัดตั้งธรุกิจ

 10. โมเดล ธุรกิจการผลิต

 11. จะทำ e-Commerce อยากให้คุยกันในเรื่องเหล่านี้ก่อน

 12. บทความเปรียบเปลย "การสร้างธุรกิจ กับ เจ้าของเวที"

 13. แนวคิดในการทำธุรกิจ


 14. แนวความคิดธุรกิจ - กายกรรมหมุนจาน

 15. การเขียนแผนธุรกิจ


 16. แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)

 17. การเขียนแผนธุรกิจ

 18. ตัวอย่างธุรกิจ


 19. หาเงินเก็บสัก 5 ล้านบาท จากธุรกิจอาหาร เล็กๆ

 20. อนาคต กับ อาชีพและธุรกิจ

 21. ทำเงิน 30000 ให้เป็น 1 ล้าน ในเวลา 1 ปี อย่างถูกกฎหมาย

 22. Food Court / Food Center / Food Park

 23. "คลีนิคหมอฟัน" - สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดตั้ง

 24. ธุรกิจ : ซัก อบ รีด

 25. ปรับปรุงกิจการ


 26. หาก กิจการเริ่มมีปัญหา จะจัดการอย่างไรดี.

 27. ตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณ ขาขึ้น หรือ ขาลง.

 28. Joint Venture กับ ความหมายที่เคลือบแฝง

 29. ธุรกิจสำหรับคนที่ล้มมาจากธุรกิจ มีหนี้สิน หรือเหลือทุนน้อยๆ

 30. พัฒนาระบบงาน


 31. การตรวจวัดงานประเภทคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม

 32. การวางระบบธุรกิจ

 33. วิธีหา "หัวใจของธุรกิจ"

 34. วงจรของธุรกิจในเชิงความคิดของเจ้าของกิจการ

 35. การสร้างระบบ "แฟรนไชส์"

 36. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 37. องค์การและการจัดการ


 38. ข้อระวังในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเดิมๆมาเป็นบริหารจัดการแนวใหม่

 39. การผลิต

 40. การจัดองค์กรธุรกิจ

 41. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ลูกผสม ตะวันออก + ตะวันตก.

 42. แนววิธี การบริหารจัดการ ในการเปิดสาขา เพิ่ม

 43. การแก้ปัญหาการเมืองในองค์กร และ การแบ่งพรรคพวกในองค์กร

 44. องค์กรสมัยปัจจุบัน

 45. WBI : Whole Business Indicator


 46. WBI คืออะไร...

 47. WBI - จากพื้นฐานของแต่ละธุรกิจ

 48. WBI - คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก CSI

 49. WBI - สินค้าที่ดี และ บริการที่ดี ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

 50. การตลาด


 51. การขาย อสังหาริมทรัพย์

 52. การตั้งราคาสินค้าเบื้องต้น

 53. การขึ้นราคาสินค้า

 54. การสร้างแบรนด์

 55. การสร้างแบรนด์ - องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์

 56. วางกลยุทธ์ให้กับ "การขายของขวัญปีใหม่..."

 57. ข้อมูลการตลาดในสยามสแควร์

 58. โฆษณา การตลาดที่รุมเร้าความคิด

 59. สินค้าใหม่จะโฆษณาอย่างไร

 60. สินค้าที่ควรจะโฆษณาทางโทรทัศน์

 61. คบไกลตีใกล้.. คบใกล้เพื่อหนุน คบมิตรเพื่องาน และ คบงานเพื่อเงิน

 62. Experiential Marketting - การวางแผนการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

 63. Viral Marketing – การตลาดแบบแพร่กระจายของไวรัส

 64. สินค้าของเล่นเด็ก

 65. การตลาด เพื่อการส่งเสริมธุรกิจ

 66. หลักการสร้างชื่อสินค้า จากการตอบ กระทู้ ห้องสีลม

 67. คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ


 68. ที่ปรึกษาธุรกิจ

 69. คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 70. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 71. นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 72. คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?

 73. ลักษณะและพื้นฐานนิสัยของ HR ที่ประสบความสำเร็จ

 74. ภาษาอังกฤษกับการติดต่อธุรกิจ


 75. การติดต่อธุรกิจ...

 76. การติดต่อธุรกิจนอกสถานที่...

 77. การดำเนินการประชุม...

 78. การประชุม...
เจ้าของกิจการ / หัวหน้างาน / เจ้านาย / ลูกน้อง  หัวหน้างาน/ผู้บริหาร


 1. หัวหน้างานควรทำตัวเป็น โค๊ช ของทีมงาน

 2. เลือกคนขึ้นมาเป็นผู้บริหาร...

 3. สร้างหัวหน้างานให้มี ศักยภาพที่สมดุลย์

 4. ข้อคิดดีดี สำหรับนักบริหารฯ

 5. แนวทางของหัวหน้างานและการทำงาน

 6. ผู้นำ กับ เจ้านาย

 7. พัฒนาภาวะผู้นำ...

 8. นิสัยหรือ พฤติกรรมที่พนักงานต้องการให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลง...

 9. งานบริหารไม่มีกฎตายตัว...

 10. ก้าวข้ามผ่านจาก ผู้บริหารระดับกลาง เป็น ผู้บริหารระดับสูง

 11. ผู้บริหารที่บ้าอำนาจ ลุแก่อำนาจ

 12. บริหาร


 13. ทักษะผู้นำที่จำเป็น - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง

 14. ปรับเงินเดือนให้พนักงาน...

 15. ลูกน้องเกี่ยงงาน

 16. "ถ้าผู้บริหารต่อว่าเรามาในหลายเรื่อง เราควรสื่อสารให้ลูกน้องรับทราบหรือไม่ และในลักษณะใด"

 17. บ้านผมเป็นโรงงานบริหารงานแบบเถ้าแก่...ผมเพิ่งจบ แต่อยากปรับปรุงใหม่ครับ ทำยังไงดี ?

 18. เลือกคนให้เข้ากับงาน เลือกงานให้เข้ากับคน

 19. ทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานอยู่กับบริษัทฯ ได้นานๆ...

 20. หลักการบริหารจัดการ "คน"

 21. คุณจะบริหารลูกน้องพวกนี้อย่างไรดี...

 22. พนักงาน / ลูกน้อง


 23. เงินเดือน เงินเก็บ และ ความสุข ของคนทำงาน

 24. เริ่มต้นทำงานใหม่อย่างไรให้มีความสุข

 25. มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

 26. 20 รูปแบบการทำงานที่ทำให้ "เจ้านายปลื้ม"

 27. "ทำอย่างไรเราถึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ..."

 28. เจ้านายที่เป็นปัญหา 16 แบบ

 29. มีเจ้านายอย่างนี้ บริหารอย่างไร

 30. หัวหน้างานใหม่ เพิ่งจบ ไม่มีประสบการณ์ และ อายุน้อยกว่า

 31. ซื้อตัว...

 32. ลาออก... ง่ายจะตาย... แต่...

 33. มนุษยสัมพันธ์


 34. คน 3 วัย ผลกระทบจากพฤติกรรม และ แนวความคิด

 35. ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องทำงานอยู่ด้วยกัน ในที่ทำงานเดียวกันทุกๆ วัน

 36. โดนคำวิจารณ์ แล้ว ท้อแท้ ทำไงดี...

 37. นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน บินได้ไม่สูง อนาคตไปได้ไม่ไกล จริงหรือ...

 38. เรียนเก่งเรียนดี ทำงานบริษัทฯยักษ์ใหญ่ แต่ปรับตัวไม่ได้ทำไงดี...?

 39. ผมว่าผมกำลังมีมีดปักอยู่ข้างหลังนะเนี่ย... ใครช่วยเอาออกให้ที... (ถูกแทงข้างหลัง....)

 40. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "เพื่อน"

 41. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "รักษาความเป็นเพื่อน"

 42. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "วิธีการหาเพื่อนใหม่"

 43. แนวทางการแก้ไขลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน

 44. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน


 45. สร้างผลงานอย่างไร ให้มีผลงานตลอดเวลา...

 46. ไฟในการทำงาน

 47. ยังอยากจะทำงานที่เดิมอยู่หรือเปล่า...

 48. "เด็กรุ่นใหม่เขามีทัศนคติในการทำงานอย่างไรน่ะ"

 49. ควรตั้งกลยุทธ์เช่นไร เมื่อคนในบริษัท ไม่ปรับปรุงตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

 50. พัฒนาตนเอง


 51. ทำยังไง ถึงจะ "ค้นพบ" ตัวเอง

 52. การค้นหางานที่เหมาะกับตนเอง

 53. เรียนรู้จาก เกม "โกะ"

 54. ผลจากการเล่นหมากล้อม กระดานที่ 4

 55. 12 Brain rules

 56. คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

 57. ความสำเร็จต้องแลกด้วยอะไร

 58. เติบโตทางร่างกาย หรือ เติบโตทางความคิด..

 59. คุณพ่อ อยากเปลี่ยนลูกสาวให้คุยเก่งขึ้น ทำไงดี

 60. คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ


 61. คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 62. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 63. นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 64. คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?

Create Date : 25 ธันวาคม 2552
Last Update : 19 พฤษภาคม 2553 22:14:57 น.
Counter : 1371 Pageviews.

41 comments
  
มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ..
โดย: mae (maesnake ) วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:9:11:50 น.
  
merry christmas ด้วยนะคะ และก็

Happy holidays!
Wishing you all the joys of the season.
Happy holidays!
ขออวยพรให้คุณมีความปีติยินดีตลอดทั้งปี
โดย: yxoxy วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:10:43:09 น.
  
โดย: พรหมญาณี วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:11:17:29 น.
  
มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ...


Merry Christmas นะค่ะ


โดย: กล้วยน้ำ วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:12:02:40 น.
  
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

หลังกลับจากบวช คงมีธรรมะดีๆ มาฝากนะคะ
โดย: faisai วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:16:57:04 น.
  
อนุโมทนาสาธุการ ด้วยค่ะ
โดย: naragorn วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:22:49:05 น.
  
ขออโหสิกรรมและขออนุโมทนาด้วยค่ะ
โดย: หัวใจฯ IP: 125.24.3.126 วันที่: 26 ธันวาคม 2552 เวลา:20:54:32 น.
  
อนุโมทนาครับ
โดย: ตาต้อม ยายกานต์ (TOM_KATOON99 ) วันที่: 26 ธันวาคม 2552 เวลา:22:13:07 น.
  
แวะมาสวัสดีปีใหม่2553ครับคุณวิบูลย์

ยังคงยุ่งละน้อ ฮ่า ฮ่า พักบ้างน้า

โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:2:08:14 น.
  
สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ เเละขออโหสิกรรม
โดย: Pet Peeve IP: 58.9.131.60 วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:16:05:55 น.
  
Merry Christmas and a Happy New Year

และขออนุโมทนาบุญกับการบวชครั้งนี้ด้วยค่ะอาจารย์ขอบุญรักษาให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแช่มชื่นเบิกบาน ผ่องใส
การงานก้าวหน้ามั่นคง
หากปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียน
ขอให้ได้สมดังปรารถนานั้นจงทุกประการ


รอยยิ้มจากใจบอกถึงปริมาณความสุข
ยิ้มรับทุกวินาทีที่ผ่านเข้ามานะคะอาจารย์โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 29 ธันวาคม 2552 เวลา:17:26:26 น.
  
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะอาจารย์


คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
โดย: รัชชี (รัชชี่ ) วันที่: 1 มกราคม 2553 เวลา:0:51:45 น.
  
ขอกุศลผลบุญที่ปอป้าได้กระทำสำเร็จแล้ว จงส่งผล ดลบันดาลให้เพื่อนบล๊อกทุกท่านและครอบครัว ตลอดจนญาติมิตรและคนที่ท่านรัก ประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง แข็งแรง ประกอบกิจการงานใด ๆ อันสุจริต ให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยใด ๆ มาเบียดเบียน มั่งมีด้วยมนุษย์สมบัติ ทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ มีความสุขกาย สุขใจตลอดไป...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:20:47:43 น.
  
ร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ
โดย: กิตติมา IP: 58.136.127.20 วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:8:13:32 น.
  
ร่วมอนุโมทนาด้วยครับ
โดย: lightMeE (ralgrad ) วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:22:27:23 น.
  
ความสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา
ความทุกข์ คือสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการ

ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ ทุกคนต้องมี ต้องได้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น

เมื่อมีความสุข อย่าหลงระเริงชื่นชมยินดีจน...ขาดสติ
เมื่อมีความทุกข์ อย่าปล่อยให้ชีวิตจมอยู่กับทุกข์นั้นอย่าง...ไร้สติ
จงบอกตัวเองเสมอ ๆ ว่า สุขหรือทุกข์ ไม่ช้าก็...ต้องไปจากเรา

สุข ใยต้อง...ยินดี
ทุกข์ ใยต้อง...เศร้าโศก

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป....นี้คือสัจธรรม

ขอให้ทุกท่านมีสติรู้เท่าทันกับ “ สุข-ทุกข์ “ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
และเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่าง “ พุทธะ “ ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:19:55:35 น.
  
...พระวิบูลย์ จุง๒๕๕๓>
โดย: ปาปาราซซี่ (ขามเรียง ) วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:21:54:25 น.
  
...ขออนุโมทนาครับ
วัดพระธรรมกาย>
โดย: ... (ขามเรียง ) วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:21:56:30 น.
  
...วันบวชพระวิบูลจุง>
โดย: ... (ขามเรียง ) วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:22:02:11 น.
  
...
บาตรบริขาร>
โดย: ... (ขามเรียง ) วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:22:14:38 น.
  
...Photobucket>
โดย: ... (ขามเรียง ) วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:22:51:42 น.
  
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับหลวงพี่วิบูลย์
ภาพหลวงพี่ใน #17 พี่เอก ถ่ายไว้เหรอครับ
โดย: yyswim วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:42:35 น.
  


ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ด้วย..นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:09:07 น.
  
อนุโมทนาด้วยค่ะ พระอาจารย์

ได้ความรู้มากมายค่ะ
โดย: Nice_CD วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:34:47 น.
  
อนุโมทนาด้วยคนค่ะพี่จุง
โดย: แนน Vydde IP: 58.64.92.242 วันที่: 22 มีนาคม 2553 เวลา:2:20:14 น.
  
ความรู้สึกจากการฝึกฝนปฏิบัติธรรม มีวันสึก
เมื่อท่านวิบูลย์สึกแล้ว เหลือเพียงความรู้(สึก)ที่เป็นแก่น

นิมนต์...เอ๊ย...ขอเชิญมาเล่าสู่กันฟัง กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ไม่ว่ากัน
-----------------------------------------------------
ส่วนเรื่องภาพของท่าน ขอเรียนพวกเราว่าผมย่องไปเงียบๆ แอบถ่ายมา เพราะท่านคงเหนื่อยในวันนั้น จึงไม่ต้องการรบกวนครับ...พอจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นพวกปาปาราซซี่ได้แล้ว...555
โดย: papa #9444 IP: 58.64.62.109 วันที่: 27 มีนาคม 2553 เวลา:10:27:46 น.
  
โดย: พรหมญาณี วันที่: 11 เมษายน 2553 เวลา:13:46:30 น.
  

" ขอให้ปลอดภัย...และมีความสุข...น๊ะครับ "...
โดย: ตาติ๊ก.............เองน๊ะครับ (สกุลเพชร ) วันที่: 14 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:59:44 น.
  
สวัสดีค่ะ เพิ่งได้เข้ามาดูรายการใน blog นี้ เนื่องจากเป็นผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบการใหม่ และต้องเขียนแผนธุรกิจ จึงต้องทำการค้นหาข้อมูลค่ะ ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก เนื่องจากพื้นฐานธุรกิจในครอบครัวและคนรู้จักสนิท เป็นตัวแทนเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ และตัวแทนออกของ อยากจะทำการตลาดทาง เวป เพื่อหาลูกค้าเพิ่มเติมค่ะ เข้ามาใน blog นี้ รู้สึกว่าข้อมูลเยอะมาก ขอรบกวนถามเป็น ข้อ ๆ ดังนี้ค่ะ

- อยากมีหมวดหมู่สินค้า(สินค้าที่เป็นที่รู้จัก เช่น สปา หรือ จิวเวอรี่ ) ในเวป เนื่องจากตัวงานหลักต้องมีการสั่งซื้อสินค้าก่อน ถึงจะมีการบริการเหล่านี้ตามมาได้ ช่วยแนะนำช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติม ได้ไหมค่ะ และมันเป็นการยากไปไหมคะ ที่จะทำ

- คือเนื่องจากปัจจุบันสถานะการ การเมืองไม่แน่นอน แต่ธุรกิจยังต้องดำเนินต่อไป การจะรอให้นักธุรกิจต่างชาติมาลงทุน อาจเป็นไปได้ยาก ถ้าในเวป จะมีจุดขาย ว่าเราสามารถช่วยท่าน screen ผู้ผลิตได้ เป็นการช่วยเขาลดขั้นตอน แล้วทำรายการเก็บเงินค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่เราได้ใช้ไปในระหว่างขั้นตอน จะเป็นไปได้ไหมคะ

ช่วยตอบคำถาม หรือ เสนอแนะเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะ เนื่องจากยังขาดความรู้ และยังไม่แตกฉานในระบบนี้ และขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ

จาก นก (vacharakamol@gmail.com)


โดย: nok IP: 58.9.122.24 วันที่: 16 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:56:04 น.
  
สวัสดีครับ
ความรู้ทุกๆอย่างที่ถ่ายทอดมา
ผมชอบจริงๆเข้ามาอ่านศึกษา
ขอบคุณมากครับผมอาจารย์
โดย: ภาวิช IP: 183.89.107.234 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:8:26:51 น.
  
ขอ อนุโมทนาด้วยคน.

(*-*)
โดย: zawadio (khonmanrak ) วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:21:39:47 น.
  
ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา

มีความสุขกับชีวิต ด้วยการมองทุกสิ่งให้เป็นธรรมดา ตลอดไป...นะคะแวะมาเยี่ยมอาจารย์...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:35:48 น.
  
ผมอ่านคร่าวๆ บางส่วน
แต่ว่ามีประดยชนืมากมาย ขออนุญาตแวะมาอ่านบ่อยๆนะครับ
โดย: stanmore IP: 124.121.155.41 วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:19:54:56 น.
  
เพิ่งเคยเข้ามา จากการ Search หาคำว่า "ภาวะผู้นำ" ค่ะ ก็เลยติดอยู่กับ Blog นี้ไปไหนไม่เป็น ขอร่วมอนุโมทนาในกุศลบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ
โดย: Take_Abreak IP: 202.176.90.39 วันที่: 17 สิงหาคม 2553 เวลา:16:29:20 น.
  
เข้ามาขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยมบล๊อกครับ
ร้างไปนานมากๆๆเลยครับ
ผมก็แอบอ่านของพี่ในสีลมบ่อยมากๆครับ
ขอบคุณครับ
โดย: seto16 วันที่: 1 ตุลาคม 2553 เวลา:20:55:07 น.
  
แวะเข้ามาเยี่ยมค่ะ
และขอร่วมอนุโมทนาด้วยคนค่ะ
โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 9 ตุลาคม 2553 เวลา:23:06:20 น.
  
ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำ หนูเป็นเจ้าของกระทู้ใน pantip ที่ถามเรื่องปิ่นโตเฉพาะโรคน่ะค่ะ เลยตามเข้ามาดูใน blog พบว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ และยังทราบอีกว่าคุณ wbj เพิ่งสึกจากโครงการบวชพระ 100,000 รูปด้วย ขออนุโมทนาบุญด้วยอย่างยิ่ง ที่สำคัญเราคือ ลูกหลวงพ่อ หลานคุณยายเหมือนกันค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ไว้จะรบกวนขอคำปรึกษาอีกนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
โดย: NJmiracle IP: 125.25.24.79 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:20:55:27 น.
  
ขอบคุณครับที่นำมาที่เว็บนี้ น่าสนใจสำหรับคนเริ่มทำธุรกิจมาก
โดย: somboon_kk IP: 183.89.67.52 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:10:23 น.
  
สวัสดีค่ะคุณ wbj ^^
โดย: i'm not superman วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:14:23 น.
  
ขอขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ดีๆมากมายในการทำธุรกิจ
ยังไงก็หมั่นดูและรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
โดย: macka007 วันที่: 5 ธันวาคม 2553 เวลา:22:12:56 น.
  


แวะมาโหวตสาขาธุรกิจให้ค่ะ

ปีใหม่นี้ขอให้จขบ.ได้เจอแต่สิ่งดี ๆ มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวัง และโชคดีตลอดปีค่ะ
โดย: haiku วันที่: 30 ธันวาคม 2553 เวลา:13:39:39 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ธันวาคม 2552

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends