เตรียมพร้อม-จัดตั้ง-ดำเนินการ-ทางธุรกิจ

บทความทั้งหมด


  การจัดตั้งกิจการ


 1. เส้นทางสู่ความเป็นเจ้าของกิจการ

 2. ความสามารถส่วนตัวที่เจ้าของกิจการควรจะมี

 3. จิตใจของเจ้าของกิจการ ที่ต้องมี.

 4. ปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจ

 5. จะตั้งกิจการ ต้องรบในกระดาษให้ชนะ ก่อนออกสนามรบจริง

 6. คำถามชี้นำในการ จัดตั้งธุรกิจ หรือ ตรวจสอบธุรกิจ ของคุณ

 7. ความเป็นจริงทั้ง 4 ของ ชีวิต และ ธุรกิจ

 8. สำรวจตลาดก่อน จัดตั้งธรุกิจ

 9. โมเดล ธุรกิจการผลิต

 10. จะทำ e-Commerce อยากให้คุยกันในเรื่องเหล่านี้ก่อน

 11. บทความเปรียบเปลย "การสร้างธุรกิจ กับ เจ้าของเวที"

 12. การเขียนแผนธุรกิจ


 13. แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)

 14. การเขียนแผนธุรกิจ

 15. ตัวอย่างธุรกิจ


 16. หาเงินเก็บสัก 5 ล้านบาท จากธุรกิจอาหาร เล็กๆ

 17. Food Court / Food Center / Food Park

 18. "คลีนิคหมอฟัน" - สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดตั้ง

 19. ธุรกิจ : ซัก อบ รีด

 20. ปรับปรุงกิจการ


 21. หาก กิจการเริ่มมีปัญหา จะจัดการอย่างไรดี.

 22. ตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณ ขาขึ้น หรือ ขาลง.

 23. Joint Venture กับ ความหมายที่เคลือบแฝง

 24. ธุรกิจสำหรับคนที่ล้มมาจากธุรกิจ มีหนี้สิน หรือเหลือทุนน้อยๆ

 25. พัฒนาระบบงาน


 26. การสร้างระบบ "แฟรนไชส์"

 27. การวางระบบธุรกิจ

 28. วิธีหา "หัวใจของธุรกิจ"

 29. วงจรของธุรกิจในเชิงความคิดของเจ้าของกิจการ

 30. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 31. องค์การและการจัดการ


 32. การผลิต

 33. การจัดองค์กรธุรกิจ

 34. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ลูกผสม ตะวันออก + ตะวันตก.

 35. แนววิธี การบริหารจัดการ ในการเปิดสาขา เพิ่ม

 36. การแก้ปัญหาการเมืองในองค์กร และ การแบ่งพรรคพวกในองค์กร

 37. องค์กรสมัยปัจจุบัน

 38. การตลาด


 39. การตั้งราคาสินค้าเบื้องต้น

 40. การขึ้นราคาสินค้า

 41. การสร้างแบรนด์

 42. หลักการสร้างชื่อสินค้า จากการตอบ กระทู้ ห้องสีลม

 43. ข้อมูลการตลาดในสยามสแควร์

 44. สินค้าใหม่จะโฆษณาอย่างไร

 45. สินค้าที่ควรจะโฆษณาทางโทรทัศน์

 46. คบไกลตีใกล้.. คบใกล้เพื่อหนุน คบมิตรเพื่องาน และ คบงานเพื่อเงิน

 47. Experiential Marketting - การวางแผนการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

 48. Viral Marketing – การตลาดแบบแพร่กระจายของไวรัส

 49. สินค้าของเล่นเด็ก

 50. การตลาด เพื่อการส่งเสริมธุรกิจ

 51. โฆษณา การตลาดที่รุมเร้าความคิด

 52. หัวหน้างาน/ผู้บริหาร


 53. พัฒนาภาวะผู้นำ

 54. ผู้นำ กับ เจ้านาย

 55. หัวหน้างานควรทำตัวเป็น โค๊ช ของทีมงาน

 56. เลือกคนขึ้นมาเป็นผู้บริหาร

 57. สร้างหัวหน้างานให้มี ศักยภาพที่สมดุลย์

 58. ข้อคิดดีดี สำหรับนักบริหารฯ

 59. แนวทางของหัวหน้างานและการทำงาน

 60. นิสัยหรือ พฤติกรรมที่พนักงานต้องการให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลง

 61. งานบริหารไม่มีกฎตายตัว

 62. ก้าวข้ามผ่านจาก ผู้บริหารระดับกลาง เป็น ผู้บริหารระดับสูง

 63. ผู้บริหารที่บ้าอำนาจ ลุแก่อำนาจ

 64. บริหาร


 65. ต้องปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจ

 66. 6 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ควรมีสำหรับนักบริหาร

 67. ปรับเงินเดือนให้พนักงาน

 68. ทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานอยู่กับบริษัทฯ ได้นานๆ

 69. หลักการบริหารจัดการ "คน"

 70. คุณจะบริหารลูกน้องพวกนี้อย่างไรดี

 71. ทักษะผู้นำที่จำเป็น - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง

 72. ลูกน้องเกี่ยงงาน

 73. "ถ้าผู้บริหารต่อว่าเรามาในหลายเรื่อง เราควรสื่อสารให้ลูกน้องรับทราบหรือไม่ และในลักษณะใด"

 74. บ้านผมเป็นโรงงานบริหารงานแบบเถ้าแก่ผมเพิ่งจบ แต่อยากปรับปรุงใหม่ครับ ทำยังไงดี ?

 75. เลือกคนให้เข้ากับงาน เลือกงานให้เข้ากับคน

 76. พนักงาน / ลูกน้อง


 77. เวลาในการทำงาน

 78. เจ้านายที่เป็นปัญหา 16 แบบ

 79. เงินเดือน เงินเก็บ และ ความสุข ของคนทำงาน

 80. คิดค่าคอมมิชชั่น ทีม และ แต่ละบุคคล

 81. เริ่มต้นทำงานใหม่อย่างไรให้มีความสุข

 82. มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

 83. 20 รูปแบบการทำงานที่ทำให้ "เจ้านายปลื้ม"

 84. "ทำอย่างไรเราถึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ"

 85. มีเจ้านายอย่างนี้ บริหารอย่างไร

 86. หัวหน้างานใหม่ เพิ่งจบ ไม่มีประสบการณ์ และ อายุน้อยกว่า

 87. ซื้อตัว

 88. ลาออก ง่ายจะตาย แต่

 89. มนุษยสัมพันธ์


 90. เก่งทั้งทีมแต่กลับล้มเหลว..

 91. ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน

 92. ผมว่าผมกำลังมีมีดปักอยู่ข้างหลังนะเนี่ย ใครช่วยเอาออกให้ที (ถูกแทงข้างหลัง.)

 93. นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน บินได้ไม่สูง อนาคตไปได้ไม่ไกล จริงหรือ

 94. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "เพื่อน"

 95. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "รักษาความเป็นเพื่อน"

 96. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "วิธีการหาเพื่อนใหม่"

 97. คน 3 วัย ผลกระทบจากพฤติกรรม และ แนวความคิด

 98. ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องทำงานอยู่ด้วยกัน ในที่ทำงานเดียวกันทุกๆ วัน

 99. โดนคำวิจารณ์ แล้ว ท้อแท้ ทำไงดี

 100. เรียนเก่งเรียนดี ทำงานบริษัทฯยักษ์ใหญ่ แต่ปรับตัวไม่ได้ทำไงดี?

 101. แนวทางการแก้ไขลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน

 102. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน


 103. "มือโปร" มันมากกว่าแค่คำพูด

 104. ถ้าเปิดใจคนได้ อะไรก็ง่ายขึ้น

 105. สร้างผลงานอย่างไร ให้มีผลงานตลอดเวลา

 106. ไฟในการทำงาน

 107. ยังอยากจะทำงานที่เดิมอยู่หรือเปล่า

 108. "เด็กรุ่นใหม่เขามีทัศนคติในการทำงานอย่างไรน่ะ"

 109. ระบบงาน


 110. ระบบงานใหญ่ บริหารงานคนมากกว่า 100 เขาทำกันอย่างไร

 111. ปรับเปลี่ยนระบบงานเก่า ให้เป็น ระบบงานใหม่

 112. สร้างระบบทีมขาย

 113. สร้างระบบควบคุมการผลิต (1)

 114. สร้างระบบควบคุมการผลิต (2)

 115. ความคิด


 116. คนที่มีความสุข

 117. ไขความลับสมองเงินล้าน

 118. ไม่กล้าก็ไม่ก้าว ไม่ก้าวก็ไม่เดิน

 119. กรอบความคิดทั้ง 4

 120. ความสำเร็จ คืออะไร?

 121. พรสวรรค์ มาจากไหน ?

 122. สูงสุดคืนสู่สามัญ

 123. ตัวอักษร มาจาก ความคิด…

 124. การจัดเรียงลำดับมีผลกับความสำเร็จในชีวิต

 125. ปวดหัว มึนประสาท กินยาธาตุ กับส้มตำ

 126. ผมจบแค่ ป.4

 127. ข้อดีของความทุกข์ และ ความสุข

 128. แนวคิดเชิงกลยุทธ์


 129. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - 1

 130. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - 2

 131. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - แบบฝึกหัดขั้นที่ ๑

 132. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - มุมมองในการตอบแบบฝึกหัดขั้นที่ ๑


 133. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ - ปฐมบท

 134. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 1 - สิ่งที่ตัวเองมี

 135. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 2 - สิ่งแวดล้อมที่มีรอบๆตัวคุณ

 136. แนวคิดในเชิงบริบท = SWOT Analysis

 137. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 3 - มองหลายๆมุม

 138. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 4 - สร้างสมดุลของน้ำหนักในแต่ละเหตุการณ์

 139. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 5 - ทอดสะพานสู่ความคิดความรู้สึกของคนอื่นๆ

 140. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดที่ 6 - เปรียบเทียบเพื่อสร้างแรงกระตุ้น

 141. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดที่ 7 - ไม่มีใครให้แข่ง ก็แข่งกันตัวเอง

 142. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดที่ 8 - คิดถึงความต้องการในอนาคต และ ทำปัจจุบันให้ถึงอนาคตที่คิดไว้

 143. ความไม่มีกลยุทธ์ ก็ยังมีกลยุทธ์แอบแฝงอยู่

 144. แนวคิดเชิงกลยุทธ : แนวคิดที่ 9 - เลียนแบบแต่ดัดแปลง

 145. กลยุทธ์


 146. กลยุทธ์ "สามคนกลายเป็นเสือ"

 147. กลยุทธ์ ฆ่าผู้วางแผน

 148. 5 สุดยอดวิชา "ขันที"

 149. กลยุทธ์ สงครามการตลาดเชิงรุก

 150. กลยุทธ์ การตลาดแบบกองโจร

 151. ควรตั้งกลยุทธ์เช่นไร เมื่อคนในบริษัท ไม่ปรับปรุงตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

 152. พัฒนาตนเอง


 153. ทำยังไง ถึงจะ "ค้นพบ" ตัวเอง

 154. การค้นหางานที่เหมาะกับตนเอง

 155. เรียนรู้จาก เกม "โกะ"

 156. ผลจากการเล่นหมากล้อม กระดานที่ 4

 157. 12 Brain rules

 158. คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

 159. ความสำเร็จต้องแลกด้วยอะไร

 160. เติบโตทางร่างกาย หรือ เติบโตทางความคิด..

 161. คุณพ่อ อยากเปลี่ยนลูกสาวให้คุยเก่งขึ้น ทำไงดี

 162. คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ


 163. คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 164. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 165. นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 166. คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?

 167. สุขภาพ


 168. หมอจีนรู้อะไรจากประจำเดือน

 169. กาแฟ เพื่อสุขภาพ

 170. อาหารไทย 22 ตำรับต้านโรคมะเร็ง

 171. 10 วิธีถนอม กระดูกสันหลัง

 172. ทำไมเวลาตากฝน แล้วถึงเป็นหวัด

 173. เทคนิคต่างๆ


 174. ชัยชนะที่ยั่งยืน

 175. คนเก่ง

 176. ข้ามเขตระหว่าง "คนเก่งงาน" กับ "คนเก่งบริหาร"

 177. อ่านหนังสือเพื่ออะไร

 178. วิธีการเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ให้ดีขึ้น

 179. เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

 180. ถึง พ่อแม่ที่มีบุตรหลานเล่น Internet

 181. คนไม่มีปริญญาใช้คนมีปริญญาทำงานให้ ได้อย่างไร?

 182. ความคิดเห็นอื่นๆ


 183. [แก้ไขรัฐธรรมนูญ เมษายน 2551] สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น ย่อมมีสิ่งดีแอบแฝงอยู่เสมอ

 184. ความรู้จากตำรา กับ ความรู้จากประสบการณ์

 185. ทำไมต้องเป็น "สีเหลือง"

 186. แนวทางการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 187. ที่ปรึกษาธุรกิจ

 188. รอยตำหนิ แค่ 2 ที จะมีผลอะไร?

 189. เปอร์เซ็นต์ (%)

 190. คุณทำงานเพื่อประเทศชาติ หรือทำงานเพื่อผลประกอบการของบริษัทเจ้านาย กันแน่

 191. มองการศึกษาของไทย ในเชิงการตลาดและการบริหาร

 192. "ข้อเตือนใจ สำหรับคู่ชีวิตใหม่"

 193. สิ่งดีๆที่ได้มา


 194. วิธีการพัฒนาปัญญา

 195. ฝึกสมองไบร์ ด้วย 9 เทคนิค

 196. ทำไม่คนเก่งถึงไม่ค่อยมีความสุข

 197. Value=?

 198. ปรัชญาที่ชาวจีนถือว่าเป็นมนตรานำโชคมาสู่ชีวิต

 199. :: ชีวิตสอนให้รู้ว่า ::

 200. ปรัชญาการทำงาน และ การดำเนินชีวิต (ดร.เทียม โชควัฒนา)

 201. 100 ข้อคิดกระตุกใจ

 202. จากเมล์ที่ได้รับ


 203. ห้ามใช้ยางลบ

 204. ทดสอบตัวเอง

 205. สีที่ชอบ บ่งบอกนิสัย

 206. คุณเป็น "ผู้หญิงสีอะไร"

 207. พระบรมราโชวาท 7 ประการ

 208. พระมหากษัตริย์ที่ดีและยิ่งใหญ่

 209. Our Beloved King

 210. ต้องการเงินเก็บ หรือ ธุรกิจ หลังเกษียณ

 211. คุณชอบนิ้วไหน ? บ่งบอกนิสัยของคุณ

 212. เนื้อคู่

 213. สร้างนิสัยเพื่อความสำเร็จ


 214. เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน

 215. นิสัยที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจ

 216. สัญชาตญาณ

 217. ไขเคล็ดลับวิธีการคิดและแนวทางการมองโลกของอภิมหาเศรษฐี

 218. ต้องวางแผน ควบคู่กับ การมองไปในอนาคต

 219. คนที่อันตรายที่สุด คือคนรอบข้างที่คิดไม่เหมือนเรา

 220. หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก

 221. ชีวิตคือการลงทุน

 222. ข้อมูลอื่นๆ


 223. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก มีหลักในการกำหนดอย่างไร? 224. ทางธรรม


   ช่วงเวลาการสร้างวัด ของ อุบาสิกาถวิล(บุญทรง) วัติรางกูล


  1. บทที่หนึ่ง - ไม่เข้าใจทำไมต้องทน

  2. บทที่สอง - เหมือนพบน้องชายที่หายไปนาน

  3. บทที่สาม - มงคลชีวิตข้อสอง คบบัณฑิต

  4. บทที่สี่ - เชื่อมั่นคำอธิษฐาน

  5. บทที่ห้า - บ้านอย่างนี้ไม่มีในโลก

  6. บทที่หก - ขุนพลตั้งทัพ

  7. บทที่เจ็ด - เริ่มต้นรอยร้าว

  8. บทที่แปด - เหตุจากคนบางคน

  9. บทที่เก้า - พลักผืนนาฟ้าโล่ง

  10. บทที่สิบ - สร้างวัดได้สำเร็จ

  11. บทที่สิบเอ็ด - กว่ามรสุมจะผ่านพ้น

  12. บทที่สิบสอง - เสียอะไร ได้อะไร

  13. แสงธรรมส่องทาง


  14. เคล็ดลับ "หน้าตาดี" - "สุขภาพดี" - "อายุยืน" - "ร่ำรวย" - "มีอำนาจ"

  15. การทำบุญ

  16. ทำไงจะเอาอิทธิบาท 4 ไปใช้กับลูกน้องได้

  17. โยนิโสมนสิการ 10 วิธี

  18. บทสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ พร้อมคำแปล

  19. พระศรีอาริยเมตไตร

  20. เคล็ด : การใช้อำนาจบุญแก้กรรม-ปัญหาชีวิต  21. ครอบครัวอบอุ่น


  22. สมาชิกในครอบครัวต้องมี ฆราวาสธรรม

  23. สร้างรากฐานของชีวิต ต้อง การประคับประคองชีวิตคู่

  24. คิดดีให้กันวันละนิด  25. โหราศาสตร์ และ การทำนาย


  26. ลายเซ้นต์ เสริมดวง

  27. ทำนายนิสัยแบบ "ญี่ปุ่น"

  28. ห้อยพระอย่างไรให้ "ถูกโฉลก"

  29. 12 ราศี

  30. ทำนายตามราศี - ความรักและชีวิตคู่

  31. แง่คิดดีๆ  32. บทความใน At Office


   เป็นบทความที่ผมเขียนลงในนิตยสาร At Office ซึ่งเป็นนิตยสารเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และ เสนอแนะวิธีการทำงานที่ดี ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ทุกระดับ เป็นนิตยสารที่ดี มีเนื้อหาเหมาะกับคนทำงานบริษัทฯ มากๆ
  33. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 1

  34. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 2

  35. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 3

  36. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 4

  37. เจ้านายจู้จี้

  38. ใครว่าเราทำงานที่ไม่ได้สร้างผลกำไรให้บริษัทฯ"

  39. เฮ้อ งานแรกก็เจอดีเลย

  40. ปล่อยให้ตกนรกในใจ

  41. ตอนที่ 1 “พนักงานใหม่ได้เงินเดือนมากกว่า…”

  42. ตอนที่ 2 : “ไม่มีผลงานก็จะไล่ออก เลยหรือ???”

  43. ตอนที่ 3 : โดนเทศน์ เรื่อง “บริหารเวลา”

  44. ตอนที่ 4 : “เธอเข้าใจ งานที่ควรทำ กับ งานที่ต้องทำอย่างไร?”

  45. ตอนที่ 5 : คู่ปรับ ระหว่าง ฝ่ายผลิต vs ฝ่ายขาย

  46. ตอนที่ 6 : เครียร์งาน รังควานใจ

  47. ตอนที่ 7 : “คนก็มีน้อยกว่างานแล้วยังจะเอางานมาเพิ่มให้อีก”

  48. ตอนที่ 8 : “กลัวเจ้านายรู้…แล้วมายุ่งกับงานของฉัน…”

  49. ตอนที่ 9 : สาวสุดเปรี้ยว กับ ผู้บริหารสุดโบฯ (ฉบับแก้ไข)

  50. ตอนที่ 10 : “เบื่องานจัง โว๊ย”

  51. ตอนที่ 11 : ฝรั่งคิด แต่พี่ไทยทำอีกอย่าง

  52. ตอนที่ 12 : “อยากเปลี่ยนระบบงานของพ่อจัง”

  53. ตอนที่ 13 : "เชื่อเรื่องดวงด้วย"

  54. ตอนที่ 14 : รู้ได้อย่างไรว่าคู่ของเราจะเข้ากับเราได้หรือไม่

  55. ตอนที่ 15 : ธาตุ กับ เดือนเกิด ปีเกิด

  56. ตอนที่ 16 : หาลูกน้อง มาสนับสนุน หรือ เลื่อยขาเก้าอี้  ทฤษฎีต่างๆ


  1. การวางแผนทรัพยากรบุคคล

  2. ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Abraham Maslow

  3. หลักเบื้องต้นของจิตวิทยามานุษยนิยม

  4. ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ ของ Maslow

  5. แรงจูงใจเบื้องต้นและแรงจูงใจระดับสูง

  6. ความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์

  7. คุณลักษณะของผู้ที่มีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง

  8. กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ

  9. ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

  10. การบริหารตราสินค้า

  11. การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management)

  12. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า มันอาจจะช่วยคุณให้ได้มีมุมมองที่ดีขึ้น พัฒนาตนเองได้ถูกต้อง และ ก้าวหน้าในธุรกิจของคุณ หรือ หน้าที่การงานของคุณ ที่ผมได้สรุปหลักการณ์ต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว และถ้าต้องการสอบถาม กรุณาส่งเมล์ มาครับ และขอเสนอหนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊ค "รับมือกับงาน จัดการกับคน" (พิมพ์ครั้งที่ 2) ที่ผมเขียนขึ้นซึ่งได้รวบรวมบทความและหลักการในการทำงาน ที่บางส่วนไม่ได้ลงไว้ในที่นี้  คุณความดีจาก Blog นี้ ผมขอยกความดีทั้งหมดให้กับ บิดาทินซิน แซ่จุง ที่ล่วงลับ และ มารดาเถาหยิน แซ่จุง ผู้ทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกทั้ง 6 คนให้ได้ดี ทั้งๆที่เรายากจนอย่างมาก รวมทั้ง ท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด ทั้งท่านที่ให้ความรู้ ผู้ให้ทุนการศึกษา ตลอดจน คุณครู และ อุปชาอาจารย์ รวมทั้ง ภรรยา บุตรชาย และ บุตรสาว ของข้าพเจ้าCreate Date : 19 ธันวาคม 2551
Last Update : 19 ธันวาคม 2551 1:41:20 น.
Counter : 3579 Pageviews.

167 comments
  
โหหหหหหหห บล็อกนี้รวมครบทุกอย่างเลยนะค่ะเนี่ย

ความรู้ดี ๆ ทั้งนั้นเลย

ขอบคุณที่แวะไปที่บล็อกนะค่ะ
โดย: ความเจ็บปวด วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:12:38:34 น.
  
...สวัสดีบ่ายวันศุกร์ครับ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: doctorbird วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:14:13:25 น.
  
หวัดดีค่ะ ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ
โดย: เยี่ยมรุ้ง วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:19:27:31 น.
  
โห้..วิชาการเยอะสุดๆ

ความรู้เต็มไปหมดเลย
โดย: นกไร้ขน วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:19:56:05 น.
  
โดย: paerid วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:21:21:42 น.
  
ความรู้เพียบเลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะที่แวะทักทายกันนะค่ะ

มีความสุขนะค่ะ


โดย: catt.. (catt.&.cattleya.. ) วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:22:24:06 น.
  

พระนี้แรม 8 ค่ำเดือน 1

ทำดีเพื่อดี ไม่ทำดีหวังจะได้ดี
ได้เด่น ได้ดัง เพื่อดี คือเพื่อคุณธรรม
แต่ถ้าหวังเอาดี เด่น ดัง ต้องแบกหนัก
และเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ไม่สมหวัง.เป็นทุกข์
ของท่านพระพุทธทาสภิกขุ..ค่ะ
แสงเทียนที่ลิบหลี่คือความสว่างที่มีค่าในความมืดฉันใด...
แสงธรรมที่น้อยนิดคือสิ่งที่เตือนสติให้รู้ค่าในชีวิตมากมายฉันนั้น..

วันนี้..ก่อนนอนอย่าลืมไหว้พระนะค่ะ
ปล่อยจิตให้วาง..วางหัวลงหมอน..
หลับตาให้สนิทนะค่ะ
แล้วจะรู้สึกสบายนะค่ะคุณที่รัก
อนุโมทนาค่ะ
โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 20 ธันวาคม 2551 เวลา:0:32:29 น.
  
สวัสดีค่ะ โอ้โห ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพียงเลย วันหลังต้องเข้ามานั่งในห้องสมุดห้องนี้บ้างแล้ว ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบล๊อกนะคะ
โดย: Ratitu วันที่: 20 ธันวาคม 2551 เวลา:14:10:00 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมค่า คลังความรู้อยู่นี่เอง มีประโยชน์ทั้งนั้นเลย
โดย: ดวงตาสวรรค์ วันที่: 20 ธันวาคม 2551 เวลา:17:18:44 น.
  
โอ้โห เป็นหนุ่มนักธุรกิจเหรอคะ

แต่เอ๊ะหาทำเลไม่ได้ทำไงดีอ่ะคะ
โดย: คุณนิด (auttaya ) วันที่: 20 ธันวาคม 2551 เวลา:20:36:04 น.
  
มาสวัสดีค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆ บนโลก Cyber ค่ะ
โดย: Nice_CD วันที่: 20 ธันวาคม 2551 เวลา:22:43:16 น.
  
ขอบคุณมากนะคะ สำหรับพรวันเกิด

ขอสิ่งดีดีประสบแด่คุณเช่นกันค่ะ..
โดย: คุณแม่ใจดี วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:15:33:04 น.
  
ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ มากๆ เลย อ้ะ
เพราะกำลังคิดจะทำ ฮ่าๆ
โดย: Kulov (kulov023 ) วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:18:28:57 น.
  
เป็นบล็อกบทความ ข่าวสาร ที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ขอบคุณที่ไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ปางหวัน วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:20:26:15 น.
  

หนี่ฯ ดีใจมาก ๆ ค่ะ
ที่ได้พบกันวันนี้ข้อมูลมีประโยชน์มาก ๆ เลยนะคะ
หนี่ฯ ต้องขอขอบคุณที่สละเวลา แบ่งปันเพื่อน ๆ ค่ะ
Ps หนี่ฯ เชยจริง ๆ ไม่ทราบมาก่อนว่า
เขียนหนังสือด้วย เป็นหนังสือที่หนี่ฯ สนใจมาก ๆ ค่ะ

โดย: หนี่หนีหนี้ (แพรวขวัญ ) วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:23:03:37 น.
  
ว้าว ทึ่งจริงๆ ค่ะ
โดย: N a m F o n.. (CeciLia_MaLee ) วันที่: 22 ธันวาคม 2551 เวลา:1:12:27 น.
  
ว๊าว บลอกนี้ เปนบลอกแห่งปัญญาจริง
ยินดีที่ได้รู้จักค่า
โดย: tanya (tanya_kkw106 ) วันที่: 22 ธันวาคม 2551 เวลา:1:26:06 น.
  
ขอบคุณนะคะ ที่แวะไปเยี่ยม
เข้ามาที่นี่ เหมือนอยู่ในห้องสมุดเลยค่ะ
ขออนุญาต แอบเข้ามาบ่อย ๆ นะคะ
โดย: kimmy (kimmybangkok ) วันที่: 22 ธันวาคม 2551 เวลา:12:23:29 น.
  
สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยค่ะ

ขออนุญาตแอดเป็น Friends' blogs นะคะ

(เข้ามาตอบช้าเพราะไปเที่ยวเพิ่งกลับมาคะ)
โดย: magicwork วันที่: 22 ธันวาคม 2551 เวลา:21:35:47 น.
  
โสมรัศมี
โดย: โสมรัศมี วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:9:46:59 น.
  
แว๊ก เด๋วโตแล้วจะกลับมาอ่านนะคะ
โดย: โจลิซ่า (Em-emiley ) วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:16:24:23 น.
  
ยังไม่คิดทำธุรกิจค่ะ อิ อิ
โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:20:14:40 น.
  
ขอบคุณสำหรับเค้กวันเกิดครับ
โดย: Tsukiyama วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:1:10:03 น.
  

โดย: GEMOPARTY วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:8:19:57 น.
  
zwani.com myspace graphic comments


...Merry Christmas...

...ขอให้มีความสุขมากๆ นะครับ...
โดย: doctorbird วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:12:18:59 น.
  
Hello
Thanks a lot ka...Well,Marry Christmas too may your holiday season be blessed with peace, love and joy naka ^^ Marry Christmas 2008
โดย: Fairy~PK วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:13:25:33 น.
  
แวะมาสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดนะคะ ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากมายเช่นกันค่ะ
โดย: ยัยลูกหมู วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:13:56:54 น.
  
แวะมาขอบคุณที่มีคนไปบล็อก

แต่บล็อกนี้น่ามาบ่อยๆ ความรู้เพียบ
โดย: กันติมา วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:14:43:55 น.
  
ขอบคุณค่ะทีแวะไปทักทาย
blog นี้น่าสนใจมากเลย เนื้อหาแน่นเปรี๊ยะ คิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนเลย

คุณ Joong เป็นอาจารย์หรือเปล่าคะ

ชอบ slogan มาก ๆ

" ทำก็ต้องทำให้ดีกว่าดีที่สุด ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี และ ต้องง่าย "
โดย: เมต (SingleMate ) วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:17:35:34 น.
  


ขอบคุณครับ...สำหรับความปรารถนาดี และคำอวยพรวันเกิด
ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จได้ด้วยใจ
หากเรามอบสิ่งที่ดี ๆ ให้กันเสมอ เราก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามตอบแทนมาเช่นกัน
หากเพียงแต่ความสุขที่ได้มันเกิดจากจิตภายใน โดยไม่ได้เอาวัตถุใด ๆ มาปรุงแต่ง

หลายปีมาแล้วที่ผมไม่ได้จัดงานวันเกิด ผมคิดว่านั่นไม่สำคัญเท่ากับการที่เรามีความรู้สึก
อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาว่าผมโชคดีที่ได้เกิดครั้งนี้ และจะไม่ลืมหน้าที่ของความเป็นมนุษย์
ที่ปรารถนาจะสร้างสรรค์ คุณงามความดีให้เกิดขึ้น

เป็นประจำทุกวัน ผมมักจะไม่ลืมที่จะระลึกถึงความตายอยู่เสมอ
เพราะชีวิตของเรานี้ที่แท้แสนสั้นยิ่งนัก ทุกครั้งที่ถึงวันเกิด
กลับรู้สึกหดหู่ใจว่า โอ้...หนอ อายุเราเพิ่มมากขึ้นทุกวินาที
ซึ่งผกผันกับเวลา ที่เราเหลืออยู่บนโลกนี้ กลับน้อยลง ๆ
เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตที่เหลือนี้มีประโยชน์ต่อโลกมากที่สุด

ท้ายสุดนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั่วทั้งสากลโลก จงดลบันดาลให้ พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง
เพื่อน ๆ ...รวมทั้งเจ้าของ Blog นี้ จงประสบความสำเร็จความดี ตามใจปรารถนา ขอความไม่ประมาทจงยังมีแก่ท่านทุกคน และเที่ยวฉลองวันขึ้นปีใหม่ 2009อย่างสุขสำราญ….ครับ
โดย: อัสติสะ วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:18:57:35 น.
  


อื้อฮือ!!!มีแต่ความรู้ทั้งนั้นเลย ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะคะ
โดย: ปุ้มกับน้องพีช (noopeach_za!! ) วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:20:48:04 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ ที่แวะไปอวยพรวันเกิด พรใดก็ขอให้ประสบทั้งหมดในปีใหม่นี้นะคะ ว่างๆแวะไปเยี่ยมอีกนะคะ

Cool comment CLICK HERE !!!
โดย: ฝันราลีห์ วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:22:29:44 น.
  
ขอบคุณจริงๆ ครับ ที่แวะไปอวยพรวันเกิดผม
ขอให้มีความสุขในทุกๆ วันเช่นกันนะครับ

และก็ Merry X'mas & Happy New Year 2009 นะครับ

ผมทำ Postcard สคส. มาฝากด้วยครับ


โดย: มิสเตอร์ฮอง วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:23:23:50 น.
  
ขอบคุณที่เข้าไปทักทายค่ะ

เข้าดุแอบดูความรู้ดีๆไปเต็มพุงเลยค่ะ..ขอบคุณมากๆ
โดย: RPDK IP: 118.172.64.243 วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:23:32:47 น.
  
Image Hosted by ImageShack.us
โดย: ปรานทยา วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:0:43:20 น.
  
[ Click Me ]Merry Christmas & A Happy New Year

แวะมาส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ปีใหม่นี้ก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ตลอดปีและตลอดไปค่ะ
โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:14:03:05 น.
  


โดย: nooaoh วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:18:19:24 น.
  
Merry X' mas krab
โดย: Lymphoma_man IP: 125.24.62.102 วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:18:30:30 น.
  
สวัสดี ค่ะ

บล๊อกนี้ ซอมม์จะไม่พลาดสักเรื่องเลยค่ะ ข้อมูลดี ดี

มีสาระ ทั้งนั้นเลย ซอมม์ ขอบพระคุณนะคะ ที่ คุณพี่ ไปทักทาย ไม่งั้น ซอมม์ไม่มีโอกาศ ได้รับ

เรื่องราว ที่ดีมีสาระเหล่านี้ได้ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

มีความสุขกาย สบายใจนะคะ

Bangkok X-mas-comment, Bangkok MerryX'mas-comments, Bangkok glitter-comments

Bangkok
X-mas-comment


โดย: ซอมพอแสด วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:18:43:38 น.
  

<สุขสดชื่น สมหวัง ได้ดั่งจิต
จงสถิตย์ มาสู่ อยู่ทุกที่
คิดสิ่งใด สมประสงค์ นั้นจงมี
แด่คนที่ อยู่ไกล ได้สุขเอย/..
โดย: สุนันยา วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:18:54:50 น.
  
โดย: ปุ้ม (noopeach_za!! ) วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:19:01:31 น.
  
PhotobucketMerry X'Mas Jaaaa
โดย: Cherry (ความสวยเปล่งประกายในสายลมหนาว ) วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:19:06:36 น.
  
Merry Christmas
โดย: redclick วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:19:12:11 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะค้า Merry X'Mas ค้า
โดย: มนต้นไม้ (mon_m&m ) วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:19:14:44 น.
  


ขอบคุณที่แวะไปส่งความสุขให้กันนะคะ
โดย: มัยดีนาห์ วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:20:13:48 น.
  
Merry x’mas & Happy New Year นะคะ
โดย: maemagic วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:20:22:52 น.
  
Glitter Graphics

Christmas GlitterMERRY CRISTMAS


ปีใหม่ เปลี่ยนปฏิทินใหม่ เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่
ขอให้ สุขกาย สบายใจ ร่างกายแข็งแรง ก้าวหน้าปลอดภัยทั้งการงานการเงิน
เจริญยิ่งๆขึ้นทั้งวิถีโลกและวิถีธรรม
ประสงค์สิ่งใดในทางที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ขอให้สัมฤทธิผลจงทุกประการจ๊ะ

ดูแลสุขภาพนะจ๊ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:21:00:11 น.
  


ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงและได้พบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดทั้งปีนะคะ
โดย: haiku วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:21:03:53 น.
  
Happy Holidays ka
โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:21:13:57 น.
  
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


เกือบหาที่เม้นท์ไม่เจอ
โดย: ต้นข้าว_ต้นนั้น วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:21:36:31 น.
  
แวะมาสวัสดีค่ะ
โห้..เป็นแทบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้เลยน่ะค่ะ เหนื่อยมั้ย
โดย: jin-ka วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:21:43:57 น.
  
ขอบคุณมากค่ะสำหรับการ์ด Merry X'mas เช่นกันค่ะ :)
โดย: My_Sanctuary IP: 115.67.233.22 วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:22:01:05 น.
  
สวัสดีค่ะ .. Merry Christmas and Happy New Year...

จูน Vote ใ้ห้แล้วนะคะ .. ให้เต็มเลยค่ะ...

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม .. ขอให้มีความสุขมากๆ่่นะคะ
โดย: จูน (June4 ) วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:22:34:45 น.
  


จากหนึ่งธารหยดน้อย ร่วมเรียงร้อยเป็นสายใย
รินหลากจากดวงใจ มอบไมตรีแห่งตัวเรา สู่แหล่งหล้า

ด้วยรักจากดวงจิต โปรยปรายวันแห่งสุขดั่งสายธาร
กับมวลมิตรทั่วหล้า สราญสุข ดุจนิมิต
ดั่งหยาดฟ้าสุดสะอาดเอื้อหยาดริน
ปะพรม ช่วยเสริมสร้างชีวิน ให้สุขล้น

cattleya..

**----------->**

โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:22:46:55 น.
  

เข้ามาโหวตให้คุณบูลย์ครับ – สาขาความรู้= = = = Merry X'mas = = = =

ขอให้คุณสนุกสนาน มีความสุขในช่วงคริสต์มาสนี้ นะครับ

โดย: yyswim วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:22:48:04 น.
  

ขอให้มีความสุขมากๆ ได้รับสิ่งดีๆ และประสบความสำเร็จได้ตามสิ่งที่หวังนะค่ะ
^_______^
โดย: StarInDark วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:22:49:36 น.
  
blog ดี มีประโยชน์มากค่ะ ว่างๆ จะเข้าเก็บเกี่ยวความรู้น่ะค่ะ

โดย: MademoiselleTancy วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:22:56:27 น.
  
แวะมาทักทายค้า

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: Imaginewing วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:23:54:20 น.
  
สวัสดีค่ะ บล็อกนี้น่าสนใจจัง เพราะกำลังจะเป็นเจ้าของกิจการเล็ก ๆ อยู่พอดีค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปอวยพรให้ที่บล็อคนะคะ
โดย: fleuri วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:23:56:55 น.
  
โดย: Candydolls วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:0:02:57 น.
  
...ขอบคุณที่แวะมาที่บล๊อคค่ะ

Merry X'Mas ย้อนหลังนะคะ
โดย: MAY & MAR วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:0:28:50 น.
  
X'masปีนี้มี่ภาวนาขอพรกับพระจันทร์ให้ พี่ๆ เพื่อนๆทุกคนมีแต่สุข สวย หล่อ เลิศตามคิดได้ในทันทีที่ต้องการค่ะ(ไม่ได้พระจันทร์เจ็บ เอ้ยไม่ใช่จะเลิกมองจันทร์สองคืนค่ะ555)มีความสุขมากๆนะคะลมเย็นลูบจูบฟ้าเริงร่าทั่ว
หมอกหม่นมัวรัวล้อมกระจายห่ม
จันทร์เอยจันทร์โปรดปันฝันมาพรม
ให้ได้ชื่นรื่นสมกับราตรี
ขอสุขสรรค์พัดพลิ้วกระจายถึง
ให้คนซึ่งมองฟ้าทุกพื้นที่
จงหมดเพ้อเหม่อหมองชั่วชีวี
ให้ฤดีนี้ล้นแต่ปรีดา
จันทร์เจ้าเอยขอนิดกับของขวัญ
ขอรางวัลดันทุกข์ลดพ้อพร่า
ให้ชาวโลกปลดร้อนฉ่ำอุรา
ทุกทั่วหน้ากับปีใหม่ในครานี้..เทอญ

.................ญามี่///...
โดย: ญามี่ วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:0:59:29 น.
  
หวัดดีค่ะ มาส่งความสุขให้ในช่วงเทศกาล มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะโดย: มนลิลลี่ วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:2:26:24 น.
  
Merry X'Mas & Happy New Year 2009 ค่ะ...

ตอนนี้ปูมาเป็นหนึ่งในสมาชิก bloggang แล้วนะคะ ^ ^
จะติดตามอ่านบทความของ wbj ตลอดไปค่ะ :D

take care naka..
โดย: ปู (poosechuan ) วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:8:40:05 น.
  Merry X'Mas & Happy New Year

ขอบคุณที่แวะไปทานอาหารและเค้กอร่อย ๆ ที่ Blog ฟินนะคะ

รวมถึงคำอวยพรคริสต์มาส มาที่นี่ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ

คงยังไม่สายเกินไปที่จะอวยพรในวันคริสต์มาสนี้

ขอให้มีความสุขมาก ๆ คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนา
โดย: เจ้าฟินตัวอ้วน (Finyah ) วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:9:07:03 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สดชื่น แจ่มใส และมีความสุข ในวันหยุดที่จะมาถึงจ้า

โดย: หอมกร วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:9:42:47 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

Merry Christmas ย้อนหลังและ Happy New Year ล่วงหน้าค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

ปล. ขอบคุณที่ไปเยี่ยม blog ค่ะ
โดย: ThE BooK@HoLiC วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:9:47:37 น.
  
เมอร์รี่คริสตมาสต์ย้อนหลังนะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:10:36:21 น.
  
Merry Christmas ย้อนหลังค่ะ มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: นู๋ดาเมะ (daraly ) วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:10:42:21 น.
  
...Merry Christmas...ย้อนหลังนะค่ะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ค่ะ
โดย: ความเจ็บปวด วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:14:15:19 น.
  


Merry Christmas And Happy New Year

ขอให้พี่มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ^^
โดย: น้องผิง วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:14:44:07 น.
  
นี่ถ้าเมื่อก่อนตอนเรียน ได้มาอ่านเน็ต
อ่านบล็อกอย่างนี้ รับรองว่าสอบผ่านฉลุยเลยอ่ะคะ


Merry X'Mas and Happy New Year ค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:17:30:40 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดนะค่ะ
Happy new year 2009 ka
โดย: ก้าวไปตามใจฝัน วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:17:33:26 น.
  
โดย: ปุ้มกับน้องพีช (noopeach_za!! ) วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:20:23:48 น.
  
Merry X'mas จ้า มีความสุขมากๆน่ะค่ะ
โดย: Why not us วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:20:39:38 น.
  

merry christmas and Happy new year have a niceday..


คลิ๊ก..สร้าง Glitter ด้วยตัวคุณเอง
โดย: มนแจน วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:20:44:54 น.
  

Click here to get hot comments and graphics...
แวะมาส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ปีใหม่นี้ก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ตลอดปีและตลอดไปค่ะ

โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:22:10:28 น.
  
ท่านผู้มีปัญญาท่านที่ 78 ค่ะ ฮ่าๆ

สวัสดีค่ะ โห... อยากจะอ่านทุกอย่างให้หมดในวันเดียวเลยค่ะ เหอ เหอ.... จะไหวไหมเนี่ยเรา เอาล่ะค่ะ ขอเข้ามาวันละนิดละกันนะคะ ขอบคุณมากๆ นะคะ บล๊อกนี้ให้ความรู้มากๆ ค่ะ ขอเเสดงความเคารพไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
โดย: กลับชาติมาเกิด วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:6:38:26 น.
  


มาอ่าน เรื่อยๆ ค่ะ

ขอให้ คุณพี่ มีความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจนะคะ

โดย: ซอมพอแสด วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:18:23:19 น.
  
ขอบคุณมากน๊าที่แวะไปทักทายกัน...มีความสุขมากๆค๊า

โดย: Why England วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:20:21:49 น.
  
MERRY X'mas ย้อนหลังนะคะ

ขอบคุณค่าที่แวะไปทักทายกันที่บล็อก ^^

บล็อกนี้ข้อมูลแน่นมากก ไว้จะเข้ามาอ่านอีกทีน้าคะ
โดย: punkygals วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:23:37:54 น.
  
หวาดดีค่ะ แวะมาส่งความสุขจ้า
โดย: Love_NooEarnEarn วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:9:11:25 น.
  
มาล่วงหน้าก๊าบบบบ
โดย: yxoxy วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:12:09:16 น.
  

โดย: หวานเย็นผสมโซดา วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:18:07:18 น.
  
ขอบคุณค่ะสำหรับคำอวยพรวันเกิด...
โดย: nssr@2527 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:19:02:40 น.
  
ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบ้านค่ะ

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ
โดย: ทรายหวาน วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:21:30:59 น.
  
โดย: เยี่ยมรุ้ง วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:22:59:46 น.
  
วันนี้แวะมาสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆๆๆ สุขภาพแข็งแรง สบายทั้งกายและใจตลอดปี
คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยทุกทริปนะคะ

โชคดีมีชัยสวัสดีปีใหม่ค่ะ

ปล.. บล็อคดีสาระเพียบ โหวตให้แล้วค่ะ

โดย: มาเรีย ณ ไกลบ้าน วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:1:12:45 น.
  

Happy new year 2009 ...have a nice... ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำอวยพร<br>by..mamy's JANขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยค่ะ
โดย: มนแจน วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:12:47:54 น.
  
16.15

๏ ปีเก่า เป้ากี่ ปั้น.............กลแปลง
กลใหม่ ใกล้หม่น แกง.......หมกกลั้ว
ดูทวน ด่วนถู แดง............ดีเดือด
ตักบอด ตอด,บัก ตั้ว........บีบตื้นแบไต๋ ๚

๏ ไทยหยุด ทุดใหญ่ ทั้ง....ไทย,ทน
ใจเล็ก เจ๊กไหล จน..........หลักจ้อ
มองไผ ไม่ผ่อง มนต์........พาลมืด
คิดเก่า เขากีด ข้อ............กดข้ามกลืนเขา ๚

๏ เมาไทย ไม่เท่า โม้.......ทำมุข
ยังพรรค ยักษ์พัง ยุค.........ผ่านโย้
ไทยรัก, ถักไร ทุก............โรมถั่ง
เกมขุด กุดเคลม โก้..........ขดกลิ้งความไข ๚

๏ เก่าไป ไกลเปล่า ก้าง.....ป่วนกลึง
ขุยถาก ขาก:-) ขึง............ถกขว้าง
ดีป่วน ด่วนปี ดึง...............ปลงด่าว ดิ้นนา
เบือนรอด บอดเรือน บ้าง....หลักโบ้ยแรงเบา ๚

๏ เก่าอยู่ กรูเขย่า ใกล้........ขุดกล
ชุดใหม่ ใช่มุด ชน.............หมอบซ้ำ
เวียนท่าน หว่านเทียน วน....ทางวอด วายฤา
กลหยุด กุดยล กล้ำ...........อย่างกล้ายามกลวง ๚

๏ ดวงไทย ใดถ่วง ด้น........ทางดำ
ทางส่อง ท่องสาง ทำ.........สุขถ้วน
แนวทาง นั่งแถว นำ...........ทวงหนัก
แลทุกข์ ลุกแถ ล้ำ..............ถกร้ายทางลง ๚ะ๛

16.52
29/12/51

ยามเย็นสวัสดี
ปลายปีชวดขอรับ

ยกมาจากบ้านโคลงผวน
//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W7358623/W7358623.html#28
โดย: คนสาธารณะ วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:17:30:12 น.
  
โดย: โสนบ้านนา วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:17:33:25 น.
  
มาทักทาย มาเยี่ยมเยียน มาขอบคุณพรปีใหม่ และมา vote blog ค่ะ

ขอให้พี่จุงและครอบครัวมีความสุขในธรรมเช่นกันค่ะ
โดย: saifan วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:21:27:03 น.
  
ขอส่งท้ายในปีที่แสนสุข
วันสุดท้ายในปีที่สนุก
จะไม่หยุดวันสุดท้ายที่สนุกของทุกปี


คงเป็นคอมเม้นสุดท้ายในปี 2551 ค่ะ
ขอให้เพื่อนเพื่อนมีอดีตที่ดีไว้จดจำ
ขอให้เพื่อนเพื่อนเจอสิ่งดีดีที่จดจำ
ขอให้เพื่อนเพื่อนลืมอดีตที่เป็นทุกข์

ลาทีปีเก่า..ที่ได้เจอแต่ไม่ขอลาจาก
ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีดีในปีใหม่ 2552
รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะค่ะ
ร่างกายแข็งแรง จิตใจแข็งแกร่ง
ทรัพย์สินเงินทอง มากล้นนะค่ะ
*************
ปีใหม่นี้พรใดที่ศักดิ์สิทธิ์.
สำแดงฤทธิ์ส่งจิตให้เป็นผล
เหมือนต้องมนต์ตามคิดในบัดดล
ดังที่สมปราถนาไม่อาทร.....มิตรแสนดี

มีความสุขทุกคนนะค่ะ
เจอกันปีหน้าค่ะ

cattleya..

โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:22:43:59 น.
  

Happy New Year Comments


ขอโทษนะคะตอบช้าไปหน่อย
พอดีเพิ่งสอบเสร็จน่ะค่ะ
แซ้ดมากมาย ดันสอบตรงกับวันเกิดอีกแล้ว

ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่เข้ามาอวยพรวันเกิด >_<
merry christ mas and happy new year เช่นกันค่า
คิดอะไรก้อขอให้พยายามทำให้สำเร็จนะคะ
และก้อขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีสำหรับคุณค่ะ^-^
โดย: fiido_zobii วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:0:07:56 น.
  
zwani.com myspace graphic comments


สวัสดีปีใหม่มา "ห้าสอง" แล้ว

ให้ผ่องแผ้วไร้ทุกข์พบสุขี

ทั้งครอบครัวญาติมิตรล้วนเปรมปรีดิ์

ให้มั่งมีความสุขล้วนถ้วนทุกคน


...สวัสดีปีใหม่ 2552 ครับ...
โดย: doctorbird วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:9:54:41 น.
  
โดย: Perchpermporn วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:11:49:10 น.
  
สวัสดี ค่ะ
ส่งท้ายวันทำงานนะคะ 2551 ผ่านพ้น
สวัสดี ปีใหม่ 2552 ค่ะ

ขอให้ ประสบ ลาภ ยศ หมดทุกข์ สุขเกษม

ทุกๆเวลา ราตรีกาล ประสงค์สิ่งใด จงได้ดังใจหวัง นะคะ

โดย: ซอมพอแสด วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:12:27:51 น.
  ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดค่ะ

ขอให้คุณมีความสุขมากๆเช่นกันนะคะ

สมหวังในทุกๆสิ่งที่ปรารถนา

โชคดีค่ะ
โดย: อูลโน่ (ulno ) วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:13:38:57 น.
  
โดย: โยเกิตมะนาว วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:14:07:00 น.
  
click to comment
โดย: ChocolateStory วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:23:14:38 น.
  


สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ
ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวงนะคะ
โดย: จุดหมายที่มิใช่ปลายทาง วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:15:14:13 น.
  
โดย: GEMOPARTY วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:16:15:04 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2552 ค่ะ
สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการตลอดปี และตลอดไปนะคะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: Pilze วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:18:45:10 น.
  
คืนนี้ฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่...ให้สนุกๆน๊า....
โดย: Why England วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:19:01:35 น.
  สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข

หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน


อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน


มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม


ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า

ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม
มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์

ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง


ถ้าผู้ใด ใจว่าง เรื่องทางรัก

ให้พบพักตร์ กันที อย่ามีหลง

หากอกหัก หนักไป ครวญใคร่ปลง

ขอท่านจง โชคดี ทั้งปีเทอญจากนู๋ดี
โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:20:26:54 น.
  
หวัดดี ปีใหม่คับ
ขอให้มีความสุข คิดอ่านอะไรขอให้ได้ตามที่หวัง
โดย: จำปาดะ ณ สะเดา วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:21:23:52 น.
  
Happy New Year คะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
โดย: Her Bake วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:21:53:52 น.
  
โอ้โห บทความเยอะจริงๆ
ขอให้มีความสุขค่ะ
โดย: redclick วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:22:05:11 น.
  

ฟรี! รูปภาพไม่จำกัดที่ slide.com Host

โดย: pikzy วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:0:26:27 น.
  
Happy New Year ka.

โดย: Liege วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:2:00:22 น.
  
ข อ ม า ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่ จ า ก E i b s e e ค่ะ


สวัสดี วัน ปี ใหม่ พา
ให้บรรดา เรา ท่าน รื่น รมย์
ฤกษ์ยามดี เปรม ปรีดิ์ ชื่น ชม
ต่างสุขสม นิ ยม ยิน ดี
ข้าวิงวอน ขอ พร จาก ฟ้า
ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี
โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี
ให้ชาวไทย ล้วน มี โชค ชัย
ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข สันต์ ทุกวัน ทุกคืน
ชื่น ชมให้สมฤทัย ให้รุ่งเรือง ใน วัน ปีใหม่
ผองชาวไทย จง สวัสดี
ตลอดปี จง มี สุข ใจ
ตลอดไป นับ แต่ บัด นี้
ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษม เปรม ปรีดิ์
สวัสดี วัน ปี ใหม่เทอญ


Photobucket
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:7:35:11 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ

โดย: Hanachan วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:11:50:36 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ขอบคุณสำหรับบล็อกเนื้อหาดีๆ มากๆ ค่ะ


glitter-graphics.com
โดย: ป่ามป๊าม วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:14:45:22 น.
  


ให้โอกาสดีๆ เข้ามาหา
ส่งความสุขถึงปีหน้าบังเกิดผล
ให้สุขให้สมหวังดังใจตน
คิดสิ่งใดสัมฤทธิ์ผลทุกประการ...

...Happy New Year...ค่ะ...
โดย: ลิตช์ (Litchi ) วันที่: 2 มกราคม 2552 เวลา:2:48:00 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมกันค่ะ จริง ๆ เคยเข้ามาอ่านเหมือนกัน
นานแล้ว ลิตช์โหวตให้ค่ะ Best Business Blog เอาไปเลย 3 คะแนน...
โดย: ลิตช์ (Litchi ) วันที่: 2 มกราคม 2552 เวลา:2:55:06 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมค่ะ ^^

หมายเหตุ* ไม่ได้ log in ค่ะ
โดย: amieiko IP: 58.8.141.149 วันที่: 2 มกราคม 2552 เวลา:12:17:29 น.
  
Happy New Year 2009! ค่ะ

มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะ

มี๊เกด และ น้องทะเลค่า
โดย: gadeja วันที่: 2 มกราคม 2552 เวลา:20:20:26 น.
  
โดย: Tristy วันที่: 3 มกราคม 2552 เวลา:3:32:44 น.
  

ขอบคุณที่แวะมาหา

สวัสดีปีใหม่นะคะ
^______^

โดย: Ashura (SR85green ) วันที่: 4 มกราคม 2552 เวลา:0:15:49 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม
ขอให้มีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทุก ๆ ปีค่ะ
โดย: ความทรงจำ...ปลายฟ้า วันที่: 4 มกราคม 2552 เวลา:10:50:27 น.
  
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรคะ

ขอให้รวยรวย สุขภาพแข็งแรง ยิ้มได้ทั้งปีเช่นกันนะคะ

^-^
โดย: dorapanda วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:11:12:57 น.
  
ขอบคุณค่ะสำหรับการแวะเยี่ยมชม และนำสิ่งดีๆมาให้ได้รู้
โดย: galsangel วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:12:02:46 น.
  
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ:)
โดย: E&T@pran777 IP: 61.19.222.4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:18:41:50 น.
  
โดย: แฟนไท วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:19:21:06 น.
  
โดย: บ้านนาย วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:19:44:46 น.
  
Image Hosted by ImageShack.us
โดย: แซลลี่ (lazypiggy ) วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:20:35:03 น.
  
แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่า

มีความสุขมากๆค่าาาา
โดย: กล้วยหอมรสนม วันที่: 6 มกราคม 2552 เวลา:10:39:51 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะครับ กะลังจะลบพอดี ไม่ก่อนดีกว่า
บล็อกน่าสนใจมากครับ
โดย: loveyourdog วันที่: 6 มกราคม 2552 เวลา:20:13:35 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้สุขสันต์ สุขกาย สบายใจ ไร้โรคา มากมายเงินทอง เพื่อนผองรักใคร่ ไร้ศัตรูภัยพาล

ขอบคุณนะค่ะ
โดย: ตู้เก็บของ วันที่: 7 มกราคม 2552 เวลา:1:41:42 น.
  
สวัสดีคะ แวะมาทักทาย และสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๒
โดย: แม่น้องข้าวตั้ง (BEN_TUB ) วันที่: 9 มกราคม 2552 เวลา:8:26:48 น.
  
สวัสดีปีใหมค่ะ ขอบคุณนะคะที่ไปเยี่ยมบล๊อก มิเสียแรงที่แวะมาบล๊อกนี้จริงๆเลยค่ะ ได้ความรู้มากๆค่ะ
โดย: ดาวประกายฟ้า วันที่: 9 มกราคม 2552 เวลา:20:12:11 น.
  
สวัสดีคะ

แวะมาเยี่ยมชมบล็อกคะ เป็นบล็อกที่มีความรู้มากนะคะ ต้องขอบคุณมาก ๆคะ ที่แบ่งปันความรู้สู่โลกออนไลน์ใบนี้นะคะ

หลาย ๆ บทความเป็นประโยชน์กับการทำงานโดยตรงของดิฉันเลยหล่ะคะ

โดย: คนจนรุ่นสุดท้าย IP: 124.121.188.97 วันที่: 9 มกราคม 2552 เวลา:23:09:55 น.
  
พระคุ้มครองและสวัดดีปีใหม่นะครับ
?????? At site
โดย: prempcc วันที่: 10 มกราคม 2552 เวลา:14:51:06 น.
  


หวัดดีค่ะ คุณ wbj
ขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่ไปอวยพรวันเกิดให้มิน
ขอให้พรนั้นกลกลับให้คุณมีแต่ความสุข สดชื่น
เจริญก้าวหน้าในการงาน และโชคดีตลอดไปด้วยค่ะ
ปล.บล๊อคนี้เป็น blog ที่เต็มไปด้วยสาระ
และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ คน เลยค่ะมินว่า
โดย: มินทิวา วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:9:18:51 น.
  
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะที่แวะไปที่บล็อก
ไว้จะแวะมาทยอยอ่านความรู้ดีดี นะคะ

ความรู้เต็มเลย ขอแอดนะคะ
โดย: แม่ภูมิไทย (Artagold ) วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:19:37:52 น.
  
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะคะที่เขาไปเยี่ยมบลอก
อากาศหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
และขอให้เป็น best bussiness blog นะคะ
โดย: AonAndMe (AonAndMe ) วันที่: 11 มกราคม 2552 เวลา:20:14:25 น.
  
บล็อกของคุณ wbj มีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ
ไว้มีเวลาว่างจะเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะ

ปล. ขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดนะคะ..
โดย: ColaGirl วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:11:55:10 น.
  

Blog ของคุณ wbj เป็น Best Business Blog
ในใจของเพื่อนๆ ชาว bloggang เสมอค่ะ ..

ขอบคุณสำหรับสาระดีๆ ที่นำมาฝากเพื่อนๆ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ
โดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:12:10:17 น.
  
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ

เนื้อหาบลอคนี้หลากหลาย นับถือ ๆ
โดย: Karn_theFreeItem วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:20:13:44 น.
  
Happy New Year โหวดให้แล้วค่ะ
โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:3:45:11 น.
  
เนื้อหาล้วนๆ เลยครับ
โดย: ksakda วันที่: 14 มกราคม 2552 เวลา:1:10:55 น.
  
สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ ที่กรุณาไปอวยพรวันเกิดที่บล็อก เค้กน่าทานมาก จะช่วยกันกับน้องหนูสีชมพูเป่าเทียนค่ะ

ขอจงประสบแต่สิ่งที่ดีๆ มีแต่ความสุขกายสบายใจ และสมปรารถนาในสิ่งที่หวังอยู่นะคะ ยินดีมาก สวัสดีค่ะ
โดย: sirivinit วันที่: 15 มกราคม 2552 เวลา:8:14:49 น.
  

โดย: mamminnie วันที่: 15 มกราคม 2552 เวลา:17:22:48 น.
  
โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 15 มกราคม 2552 เวลา:20:19:22 น.
  
...ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ...

...ที่ได้รับการโหวตให้เป็น Blog ยอดนิยมในครั้งนี้...


โดย: doctorbird วันที่: 15 มกราคม 2552 เวลา:23:25:52 น.
  
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ สาขานี้เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะ
โดย: มาเรีย ณ ไกลบ้าน วันที่: 15 มกราคม 2552 เวลา:23:33:41 น.
  


มาแสดงความยินดีด้วยค่ะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:3:36:18 น.
  
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล

BlogGang Popular Award # 5

โดย: ป้าตุ้ย (amornsri ) วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:12:16:00 น.
  

สวัสดีคะ แวะมาแสดงความยินดีด้วย ที่ได้รับคะแนนโหวตติดอันดับนะคะ อากาศหนาวแล้วจ้า รักษาสุขภาพด้วยนะ

โดย: หน่อยอิง วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:13:30:12 น.
  
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
โดย: Paradijs วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:22:43:38 น.
  


ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับคุณบูลย์

กับสายสะพายที่ได้รับ ..รางวัลเกียรติยศของบล๊อกแก๊งค์
โดย: yyswim วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:22:52:03 น.
  
ขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยครับ
ผมเพิ่งเคยมาบล้อกพี่เป็นครั้งแรกครับ

โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:8:23:22 น.
  

ขอบคุณนะค่ะ สำหรับคำอวยพรในวันเกิดแฟง ยังไงก็ขอให้คำอวยพรนั้นกลับ ย้อนคืน ขอให้มีแต่ความสุขนะค่ะ
โดย: d_regen วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:15:31:56 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาทักทายเลย
พอดีคอมเสียยังซ่อมไม่เสร็จเลยค่ะ
เอาไว้คอมซ่อมเสร็จเมื่อไหร่จะมาทักทายใหม่นะคะ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บล็อคน๊า
อย่าเพิ่งลืมกันเน้อ..คิดถึงนะคะ
โดย: นู๋แจน (JJ&TheGang ) วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:20:36:22 น.
  

Flowers Comments
ขอแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงค่ะ กับตำแหน่งที่ได้รับและสายสะพายประจำตำแหน่งค่ะ
โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:22:59:42 น.
  


ขอแสดงความยินดีด้วยนะคร้า เย้...เย้...
โดย: คนมีแผลพ่อแม่ไม่รัก วันที่: 18 มกราคม 2552 เวลา:0:25:27 น.
  
โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 18 มกราคม 2552 เวลา:7:59:37 น.
  ขอชื่นชม
และแสดงความยินดี
กับรางวัลจากบล็อกแก๊งค์
ที่ได้รับนะคะ

โดย: โสดในซอย วันที่: 18 มกราคม 2552 เวลา:17:36:30 น.
  


ยินดีด้วยค่ะกับตำแหน่งนี้ หมวดนี้ลิตช์ก็โหวตให้คุณคนเดียวเลยค่ะ...
โดย: ลิตช์ (Litchi ) วันที่: 18 มกราคม 2552 เวลา:21:44:22 น.
  
ขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดครับ

เนื้อหามีประโยชน์มากๆเลยครับ

น่าสนใจดีทั้ง เจ้าของกิจการ และพนักงาน

เลยครับ
โดย: aobab1984 วันที่: 19 มกราคม 2552 เวลา:13:27:27 น.
  
ขอบคุณครับผม ยินดีกับพี่ด้วยเหมือนกันครับ
โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 19 มกราคม 2552 เวลา:19:15:07 น.
  
โดย: magicwork วันที่: 20 มกราคม 2552 เวลา:15:15:17 น.
  
ขอบคุณนะคะที่แวะไปอวยพรวันเกิด
โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 5 มีนาคม 2552 เวลา:12:49:52 น.
  
กริตเตอร์ ลดโลกร้อน จากใจ COOL93
โดย: t-sakarin1968 วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:9:45:31 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: peijing วันที่: 12 เมษายน 2552 เวลา:15:01:57 น.
  
Monavie
โดย: mlmboy วันที่: 21 เมษายน 2552 เวลา:18:44:59 น.
  
ขอบคุณที่เข้าไปอวยพรวันเกิดครับ ขอโทษที่ตอบช้า พึ่งกลับมาจากธุระครับ
โดย: ErShiYi IP: 125.25.63.169 วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:19:26:37 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ธันวาคม 2551

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends