บทความทั้งหมด (Page 1 of 2)ธุรกิจ / ตัวอย่างธุรกิจ / การเขียนแผนธุรกิจแนวคิดในการทำธุรกิจ


 1. การเขียนแผนธุรกิจ

 2. โครงสร้างแผนธุรกิจ สำหรับ SME

 3. แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)

 4. การเขียนแผนธุรกิจ - บทสรุปผู้บริหาร

 5. การเขียนแผนธุรกิจ - ความเป็นมาของโครงการ

 6. การเขียนแผนธุรกิจ - การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

 7. การเขียนแผนธุรกิจ - การวิเคราะห์สถานการณ์

 8. การเขียนแผนธุรกิจ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย

 9. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนเชิงกลยุทธ์

 10. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการบริหารจัดการ

 11. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการตลาด

 12. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการผลิต

 13. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการเงิน

 14. รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ

 15. แนวความคิดธุรกิจ - กายกรรมหมุนจาน

 16. แนวความคิดธุรกิจ - กล้าที่จะออกจากวงจรมนุษย์เงินเดือน

 17. แนวความคิดธุรกิจ - 5 ข้อห้ามกับการทำธุรกิจ

 18. แนวความคิดธุรกิจ - เร่งให้รู้ว่าลูกค้าจะตกลงหรือไม่

 19. แนวความคิดธุรกิจ - อย่ากลัวกับการสร้างธุรกิจ

 20. แนวความคิดธุรกิจ - คุยกับคนที่ตัดสินใจได้
 21. การจัดตั้งกิจการ


 22. การจัดเรียงลำดับมีผลกับความสำเร็จในชีวิต

 23. ปรับเปลี่ยนระบบงานเก่า ให้เป็น ระบบงานใหม่

 24. ระบบงานใหญ่ บริหารงานคนมากกว่า 100 เขาทำกันอย่างไร...

 25. สร้างระบบทีมขาย...

 26. สร้างระบบควบคุมการผลิต

 27. สร้างระบบควบคุมการผลิต (2)

 28. 5 สุดยอดวิชา "ขันที"

 29. หัวหน้างานโครตแย่ 1 - หัวหน้างานไม่ตัดสินใจ

 30. การมีเพื่อน... สำคัญจริงๆ...

 31. การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น

 32. สร้างความคิดอย่างเป็นระบบ

 33. สร้างนิสัยให้ฟังความทั้งสองด้าน

 34. "มือโปร" ... มันมากกว่าแค่คำพูด...

 35. ไขเคล็ดลับวิธีการคิดและแนวทางการมองโลกของอภิมหาเศรษฐี

 36. จิตสำนึกของความเป็นเจ้าของกิจการ


 37. นอกจากวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจแล้ว จะต้องมีสิ่งนี้ด้วย...

 38. "เล่นไพ่" จะทำให้ธุรกิจดีขึ้นได้อย่างไร...???

 39. เส้นใยเส้นแรกของลูกแมงมุม กับ การเริ่มต้นชีวิตทางด้านธุรกิจ

 40. สำรวจตลาดก่อน จัดตั้งธรุกิจ

 41. ปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจ

 42. ความเป็นจริงทั้ง 4 ของ ชีวิต และ ธุรกิจ

 43. จิตใจของเจ้าของกิจการ ที่ต้องมี.

 44. อยากจะทำธุรกิจ ก็ต้องวางโครงร่างของสิ่งที่จะทำเสียก่อน

 45. เส้นทางสู่ความเป็นเจ้าของกิจการ

 46. ความสามารถส่วนตัวที่เจ้าของกิจการควรจะมี

 47. จะตั้งกิจการ ต้องรบในกระดาษให้ชนะ ก่อนออกสนามรบจริง

 48. คำถามชี้นำในการ จัดตั้งธุรกิจ หรือ ตรวจสอบธุรกิจ ของคุณ

 49. โมเดล ธุรกิจการผลิต

 50. จะทำ e-Commerce อยากให้คุยกันในเรื่องเหล่านี้ก่อน

 51. บทความเปรียบเปลย "การสร้างธุรกิจ กับ เจ้าของเวที"

 52. ตัวอย่างธุรกิจ


 53. อนาคต กับ อาชีพและธุรกิจ

 54. "คลีนิคหมอฟัน" - สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดตั้ง

 55. หาเงินเก็บสัก 5 ล้านบาท จากธุรกิจอาหาร เล็กๆ

 56. ทำเงิน 30000 ให้เป็น 1 ล้าน ในเวลา 1 ปี อย่างถูกกฎหมาย

 57. Food Court / Food Center / Food Park

 58. ธุรกิจ : ซัก อบ รีด

 59. ปรับปรุงกิจการ


 60. หาก กิจการเริ่มมีปัญหา จะจัดการอย่างไรดี.

 61. ตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณ ขาขึ้น หรือ ขาลง.

 62. Joint Venture กับ ความหมายที่เคลือบแฝง

 63. ธุรกิจสำหรับคนที่ล้มมาจากธุรกิจ มีหนี้สิน หรือเหลือทุนน้อยๆ

 64. พัฒนาระบบงาน


 65. การวางระบบธุรกิจ

 66. เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

 67. การตรวจวัดงานประเภทคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม

 68. วิธีหา "หัวใจของธุรกิจ"

 69. วงจรของธุรกิจในเชิงความคิดของเจ้าของกิจการ

 70. การสร้างระบบ "แฟรนไชส์"

 71. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 72. องค์การและการจัดการ


 73. ข้อระวังในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเดิมๆมาเป็นบริหารจัดการแนวใหม่

 74. การผลิต

 75. การจัดองค์กรธุรกิจ

 76. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ลูกผสม ตะวันออก + ตะวันตก.

 77. แนววิธี การบริหารจัดการ ในการเปิดสาขา เพิ่ม

 78. การแก้ปัญหาการเมืองในองค์กร และ การแบ่งพรรคพวกในองค์กร

 79. องค์กรสมัยปัจจุบัน

 80. WBI : Whole Business Indicator


 81. WBI คืออะไร...

 82. WBI - จากพื้นฐานของแต่ละธุรกิจ

 83. WBI - คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก CSI

 84. WBI - สินค้าที่ดี และ บริการที่ดี ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

 85. การตลาด


 86. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์

 87. กลยุทธ์ "สามคนกลายเป็นเสือ"

 88. กลยุทธ์ สงครามการตลาดเชิงรุก

 89. กลยุทธ์ การตลาดแบบกองโจร

 90. กลยุทธ์ ฆ่าผู้วางแผน...

 91. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 1 คุณธรรมลูกจ้าง

 92. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 2 แนะนำตัว

 93. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 3 งานตามหาคน

 94. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 4 คนตามหางาน

 95. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 5 ยอดคนตามหานายดี

 96. การขาย อสังหาริมทรัพย์

 97. การตั้งราคาสินค้าเบื้องต้น

 98. การขึ้นราคาสินค้า

 99. การสร้างแบรนด์

 100. การสร้างแบรนด์ - องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์

 101. วางกลยุทธ์ให้กับ "การขายของขวัญปีใหม่..."

 102. ข้อมูลการตลาดในสยามสแควร์

 103. โฆษณา การตลาดที่รุมเร้าความคิด

 104. สินค้าใหม่จะโฆษณาอย่างไร

 105. สินค้าที่ควรจะโฆษณาทางโทรทัศน์

 106. คบไกลตีใกล้.. คบใกล้เพื่อหนุน คบมิตรเพื่องาน และ คบงานเพื่อเงิน

 107. Experiential Marketting - การวางแผนการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

 108. Viral Marketing – การตลาดแบบแพร่กระจายของไวรัส

 109. สินค้าของเล่นเด็ก

 110. การตลาด เพื่อการส่งเสริมธุรกิจ

 111. หลักการสร้างชื่อสินค้า จากการตอบ กระทู้ ห้องสีลม

 112. คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ


 113. ที่ปรึกษาธุรกิจ

 114. คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 115. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 116. นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 117. คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?

 118. ลักษณะและพื้นฐานนิสัยของ HR ที่ประสบความสำเร็จ

 119. ภาษาอังกฤษกับการติดต่อธุรกิจ


 120. การติดต่อธุรกิจ...

 121. การติดต่อธุรกิจนอกสถานที่...

 122. การดำเนินการประชุม...

 123. การประชุม...


 124. เจ้าของกิจการ / หัวหน้างาน / เจ้านาย / ลูกน้อง


  หัวหน้างาน/ผู้บริหาร


 125. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ทำงานกับองค์กร

 126. Management by...

 127. ...::: Proactive Working ::: ทำอย่างไรให้พนักงานทำงานให้เต็มที่ :::...

 128. คิดค่าคอมมิชชั่น ทีม และ แต่ละบุคคล

 129. ต้องปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจ

 130. ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงาน...

 131. คนไม่มีปริญญาใช้คนมีปริญญาทำงานให้ ได้อย่างไร?

 132. ข้ามเขตระหว่าง "คนเก่งงาน" กับ "คนเก่งบริหาร"

 133. หัวหน้างานควรทำตัวเป็น โค๊ช ของทีมงาน

 134. เลือกคนขึ้นมาเป็นผู้บริหาร...

 135. สร้างหัวหน้างานให้มี ศักยภาพที่สมดุลย์

 136. ข้อคิดดีดี สำหรับนักบริหารฯ

 137. แนวทางของหัวหน้างานและการทำงาน

 138. ผู้นำ กับ เจ้านาย

 139. พัฒนาภาวะผู้นำ...

 140. นิสัยหรือ พฤติกรรมที่พนักงานต้องการให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลง...

 141. งานบริหารไม่มีกฎตายตัว...

 142. ก้าวข้ามผ่านจาก ผู้บริหารระดับกลาง เป็น ผู้บริหารระดับสูง

 143. ผู้บริหารที่บ้าอำนาจ ลุแก่อำนาจ

 144. บริหาร


 145. ทักษะผู้นำที่จำเป็น - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง

 146. ปรับเงินเดือนให้พนักงาน...

 147. ลูกน้องเกี่ยงงาน

 148. "ถ้าผู้บริหารต่อว่าเรามาในหลายเรื่อง เราควรสื่อสารให้ลูกน้องรับทราบหรือไม่ และในลักษณะใด"

 149. บ้านผมเป็นโรงงานบริหารงานแบบเถ้าแก่...ผมเพิ่งจบ แต่อยากปรับปรุงใหม่ครับ ทำยังไงดี ?

 150. เลือกคนให้เข้ากับงาน เลือกงานให้เข้ากับคน

 151. ทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานอยู่กับบริษัทฯ ได้นานๆ...

 152. หลักการบริหารจัดการ "คน"

 153. คุณจะบริหารลูกน้องพวกนี้อย่างไรดี...

 154. พนักงาน / ลูกน้อง


 155. เงินเดือน เงินเก็บ และ ความสุข ของคนทำงาน

 156. เริ่มต้นทำงานใหม่อย่างไรให้มีความสุข

 157. มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

 158. 20 รูปแบบการทำงานที่ทำให้ "เจ้านายปลื้ม"

 159. "ทำอย่างไรเราถึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ..."

 160. เจ้านายที่เป็นปัญหา 16 แบบ

 161. มีเจ้านายอย่างนี้ บริหารอย่างไร

 162. หัวหน้างานใหม่ เพิ่งจบ ไม่มีประสบการณ์ และ อายุน้อยกว่า

 163. ซื้อตัว...

 164. ลาออก... ง่ายจะตาย... แต่...

 165. มนุษยสัมพันธ์


 166. คน 3 วัย ผลกระทบจากพฤติกรรม และ แนวความคิด

 167. ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องทำงานอยู่ด้วยกัน ในที่ทำงานเดียวกันทุกๆ วัน

 168. โดนคำวิจารณ์ แล้ว ท้อแท้ ทำไงดี...

 169. นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน บินได้ไม่สูง อนาคตไปได้ไม่ไกล จริงหรือ...

 170. เรียนเก่งเรียนดี ทำงานบริษัทฯยักษ์ใหญ่ แต่ปรับตัวไม่ได้ทำไงดี...?

 171. ผมว่าผมกำลังมีมีดปักอยู่ข้างหลังนะเนี่ย... ใครช่วยเอาออกให้ที... (ถูกแทงข้างหลัง....)

 172. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "เพื่อน"

 173. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "รักษาความเป็นเพื่อน"

 174. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "วิธีการหาเพื่อนใหม่"

 175. แนวทางการแก้ไขลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน

 176. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน


 177. สร้างผลงานอย่างไร ให้มีผลงานตลอดเวลา...

 178. ไฟในการทำงาน

 179. ยังอยากจะทำงานที่เดิมอยู่หรือเปล่า...

 180. "เด็กรุ่นใหม่เขามีทัศนคติในการทำงานอย่างไรน่ะ"

 181. ควรตั้งกลยุทธ์เช่นไร เมื่อคนในบริษัท ไม่ปรับปรุงตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

 182. พัฒนาตนเอง


 183. ทำยังไง ถึงจะ "ค้นพบ" ตัวเอง

 184. การค้นหางานที่เหมาะกับตนเอง

 185. เรียนรู้จาก เกม "โกะ"

 186. ผลจากการเล่นหมากล้อม กระดานที่ 4

 187. 12 Brain rules

 188. คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

 189. ความสำเร็จต้องแลกด้วยอะไร

 190. เติบโตทางร่างกาย หรือ เติบโตทางความคิด..

 191. คุณพ่อ อยากเปลี่ยนลูกสาวให้คุยเก่งขึ้น ทำไงดี

 192. คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ


 193. คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 194. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 195. นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 196. คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?


 197. วิธีชนะมิตรและจูงใจคน - เดล คาร์เนกี

 198. ความสำเร็จ คืออะไร?

 199. คนที่อันตรายที่สุด คือคนรอบข้างที่คิดไม่เหมือนเรา

 200. ต้องวางแผน ควบคู่กับ การมองไปในอนาคต

 201. นิสัยที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจ

 202. หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก

 203. ชีวิตคือการลงทุน

 204. นิสัยบ่งบอกอนาคต

 205. ความสำเร็จได้จากการมุ่งมั่นที่จะสั่งสมประสบการณ์

 206. อยากเปลี่ยนแปลงนิสัย ต้องมีใจมุ่งมั่น

 207. คุณคงไม่ต้องการเก็บเกี่ยวผลความสำเร็จในชีวิต ด้วยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์

 208. อีก 5 หลักการณ์ ในการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ

 209. จะสำเร็จต้องสร้างนิสัยเป็นสัตว์สังคม

 210. เปลี่ยนนิสัยให้กลายเป็นแม่เหล็กมนุษย์

 211. เปลี่ยน "นิสัย"

 212. ทัศนคติเปลี่ยน นิสัยก็เปลี่ยน... นิสัยเปลี่ยน บุคคลิกจะเปลี่ยน

 213. เพราะผู้ใหญ่สั่งสอน นิสัยพื้นฐานเลยหายไป...

 214. จะสำเร็จ ต้องมีนิสัยชอบสื่อสาร

 215. เปลี่ยนนิสัยให้เหมาะกับเป้าหมายความสำเร็จ

 216. คุณคือสิ่งที่คุณคิด และ คุณอยากจะเป็น

 217. ถ้าเปิดใจคนได้ อะไรก็ง่ายขึ้น...

 218. 10 ความแตกต่าง ระหว่าง คนรวย กับ คนชั้นกลาง

 219. แบบทดสอบ เพื่อให้รู้จักตนเองมากขึ้น...

 220. ถึง... พ่อแม่ที่มีบุตรหลานเล่น Internet

 221. ลักษณะนิสัยที่ต้องมีของ... เลขา..

 222. เส้นทางสู่ความร่ำรวย ที่แต่ละคน "ต้องจ่ายไม่เท่ากัน"

 223. สร้างนิสัยการกระทำ 4 อย่าง เพื่อทำให้คุณประสบความสำเร็จ....


 224. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ - การทำงานให้มีความสุข และ สนุกกับงาน

 225. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - ใช้ข้อมูลที่มีและหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มาก

 226. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - พยายามหลีกเลี่ยงกับดักทางความคิด

 227. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - มีพลังและความคิดสร้างสรร

 228. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - ต้องวางตำแหน่งเป็น

 229. Context & System Thinking

 230. 6 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ควรมีสำหรับนักบริหาร

 231. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - 2

 232. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - 1


 233. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ - ปฐมบท

 234. แนวคิดในเชิงบริบท = SWOT Analysis

 235. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 1 - สิ่งที่ตัวเองมี

 236. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 2 - สิ่งแวดล้อมที่มีรอบๆตัวคุณ

 237. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 3 - มองหลายๆมุม

 238. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 4 - สร้างสมดุลของน้ำหนักในแต่ละเหตุการณ์

 239. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 5 - ทอดสะพานสู่ความคิดความรู้สึกของคนอื่นๆ

 240. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดที่ 6 - เปรียบเทียบเพื่อสร้างแรงกระตุ้น

 241. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดที่ 7 - ไม่มีใครให้แข่ง ก็แข่งกันตัวเอง

 242. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดที่ 8 - คิดถึงความต้องการในอนาคต และ ทำปัจจุบันให้ถึงอนาคตที่คิดไว้

 243. แนวคิดเชิงกลยุทธ : แนวคิดที่ 9 - เลียนแบบแต่ดัดแปลง

 244. ความไม่มีกลยุทธ์ ก็ยังมีกลยุทธ์แอบแฝงอยู่

 245. จะสอนลูกอย่างไรให้โตเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้สังคม เป็นผู้ให้ที่ดี

 246. รอยตำหนิ... แค่ 2 ที จะมีผลอะไร...?

 247. เปอร์เซ็นต์ (%)

 248. การอ่านคนจากน้ำเสียง และ การเจรจา

 249. คติธรรม - หลวงปู่ทวด

 250. งานหมู หรือ งานหนัก เราก็รักที่ทำงาน (มั๊ง?) [หนังสือน่าอ่าน]

 251. ชัยชนะที่ยั่งยืน...

 252. เวลาในการทำงาน

 253. เก่งทั้งทีมแต่กลับล้มเหลว..

 254. ไม่กล้าก็ไม่ก้าว... ไม่ก้าวก็ไม่เดิน...

 255. 20 รูปแบบการทำงานที่ทำให้ "เจ้านายปลื้ม"

 256. ฝึกสมองไบร์ ด้วย 9 เทคนิค

 257. ...ทำไม่คนเก่งถึงไม่ค่อยมีความสุข...


 258. ต้องการเงินเก็บ หรือ ธุรกิจ หลังเกษียณ


 259. บทความที่ตีพิมพ์


 260. ตอนที่ 1 : “พนักงานใหม่ได้เงินเดือนมากกว่า…”

 261. ตอนที่ 2 : “ไม่มีผลงานก็จะไล่ออก... เลยหรือ???”

 262. ตอนที่ 3 : โดนเทศน์ เรื่อง “บริหารเวลา...”

 263. ตอนที่ 4 : “เธอเข้าใจ งานที่ควรทำ กับ งานที่ต้องทำอย่างไร?”

 264. ตอนที่ 5 : คู่ปรับ ระหว่าง ฝ่ายผลิต vs ฝ่ายขาย

 265. ตอนที่ 6 : เครียร์งาน รังควานใจ

 266. ตอนที่ 7 : “คนก็มีน้อยกว่างานแล้วยังจะเอางานมาเพิ่มให้อีก...”

 267. ตอนที่ 8 : “กลัวเจ้านายรู้…แล้วมายุ่งกับงานของฉัน…”

 268. ตอนที่ 9 : สาวสุดเปรี้ยว กับ ผู้บริหารสุดโบฯ (ฉบับแก้ไข)

 269. เจ้านายจู้จี้

 270. ตอนที่ 10 : “เบื่องานจัง... โว๊ย...”

 271. ตอนที่ 11 : ฝรั่งคิด แต่พี่ไทยทำอีกอย่าง...

 272. ตอนที่ 12 : “อยากเปลี่ยนระบบงานของพ่อจัง...”

 273. ตอนที่ 13 : เชื่อเรื่องดวงด้วย...

 274. ใครว่าเราทำงานที่ไม่ได้สร้างผลกำไรให้บริษัทฯ...

 275. ตอนที่ 14 : รู้ได้อย่างไรว่าคู่ของเราจะเข้ากับเราได้หรือไม่

 276. ตอนที่ 15 : ธาตุ กับ เดือนเกิด ปีเกิด

 277. ตอนที่ 16 : หาลูกน้อง มาสนับสนุน หรือ เลื่อยขาเก้าอี้...

 278. เฮ้อ... งานแรกก็เจอดีเลย

 279. ปล่อยให้...ตกนรกในใจ...(จากการกระทำของเขาเอง)

 280. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 1

 281. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 2

 282. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 3

 283. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 4 284. โบนัส กับดักเพื่อทำให้พนักงานอยู่ได้นาน

 285. น้ำมันขึ้น ของแพง เงินเดือนลด

 286. มีงานเสี่ยงกับชีวิต ใครอยากจะไปทำบ้าง...

 287. ใครจะไปเป็นมือระเบิดพลีชีพบ้าง..อ่านต่อ : บทความทั้งหมด (Page 2 of 2)


Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2554 20:05:46 น.
Counter : 1671 Pageviews.

31 comments
  
ช่วง พุทธันดร ที่เว้นระยะห่าง ว่างพระพุทธเจ้า ก็นานกี่กัปป์กี่กัลป์
เราสองคนนี่ น่าจะเกิดมาในสมัยนั้นๆ เวียนว่ายตายเกิดอยู่นับภพนับชาติไม่ถ้วนก็ได้
เพราะยังละไม่ได้ ยังเวียนว่ายตายเกิดเพราะติดกิเลสอยู่

ยังนึกถึงสุธาโภชน์อันโอชะ
ยังแต่งกายงดงาม ยังบ้าถนิมพิมพาภรณ์
เพียงแต่เลิกซื้อแล้วเท่านั้น

ยังชื่นชอบกลิ่นอันจรุงใจ วันนี้ชาแนลนัมเบอร์ไฟว์
พรุ่งนี้นิน่า ริชชี่
มะรืนนี้ดิออริสิโม่
ยังอยากหิ้วกระเป๋าใบโก้

โอ...นี่ก็ว่า "จะรู้ จะตื่น จะเบิกบาน" แล้วเชียวนา
แต่รู้กาลรู้เวลา ไม่ประพรมกายา เวลาเข้าเขตขัณฑสีมาน่า...

จัดการ บีบี. แล้วด้วยค่า

โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:26:20 น.
  
You got one vote from me...K.Wiboon.


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:39:57 น.
  
บางเอนทรี่นะครับอาจารย์ครับ

มันเป็นเอนทรี่เก่าก่อนปี 54 ทำให้โหวตไม่ได้

อยากให้ก็อปปี้ แล้วยิงใหม่อีกทีนึง

เพราะน่าโหวตเยอะเลยครับ


ถ้าจะมาโหวตหน้านี้

หนึ่งเดือนต่อหนึ่งคน จะโหวตได้ 5 ครั้งเท่านั้นครับ

อยากโหวตให้อย่างแรง

ฮี่ๆ
โดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน.. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:1:04:42 น.
  
สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ ที่ไปเป็นเพื่อนคุยกับเจน

แต่เจนยังปรับตัวปรับใจไม่ได้เลยนะ ยังร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่เลยค่ะ ยิ่งมาเจองานหนักๆอีกด้วย ยิ่งแย่ไปใหญ่

แต่........เจนจะอดทนเข้มแข็งต่อไปค่ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ
โดย: JenNy & Tristan @ The UK วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:4:17:38 น.
  
เห็นเป็ดพะโล้น้ำแดงแนะนำมาเลยแวะมาเยี่ยมซะหน่อยค่ะ
ขอแอดเลยค่ะดีจิงๆ
โดย: maistyle วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:7:12:41 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นางฟ้าต้องเข้ามาทะยอยอ่านแล้วล่ะค่ะ

โหวตให้แล้วนะคะ
โดย: นางฟ้าของชาลี วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:20:06 น.
  
ตามลิ้งค์มาจากบล๊อกคุณเป็ดสวรรค์ค่ะ
คุณเป็ดเธอวางลิ้งค์ของบล๊อกคุณอาไว้ เลยวิ่งมาเยี่ยมชมค่ะ
ขออนุญาตแอดไว้เพื่อศึกษาในสิ่งที่สนใจด้วยคนนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ

โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:49:50 น.
  

เมื่อวานไปดูหนัง The King's Speech มา
หนังน่ารักมากค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:01:07 น.
  
สวัสดีค่ะคุณพี่

หนูแวะมาบอกว่า หนูป่วยหนัก พรุ่งนี้จะต้องไปหาหมอแล้ว

ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่คุณพี่มีให้หนูทุกๆวันนะคะ

แต่..........ต่อให้หนูอดทนเข้มแข็งและสู้แค่ไหน ร่างกายหนูมันไม่เข้มแข็งเหมือนใจหนูอ่ะดิ

พรุ่งนี้บ่าย หนูจะไปหาหมอแล้วค่ะ

แล้วจะมาส่งข่าวให้ทราบอีกทีนะคะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ที่แวะไปเยี่ยมเยียนหนูบ่อยๆ

ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณจากใจจริงค่ะ
โดย: JenNy & Tristan @ The UK วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:3:16:09 น.
  
สวัสดีครับสวัสดี

ทราบว่า ท่านยังอยู่ในเพศบรรพชิต

ต้องขออภัยขอรับ เข้าใจว่าท่านสึกแล้ว

ไว้ว่างเมื่อไหร่ ค่อยอัพใหม่เล่นๆขอรับ

เหลือเวลาทั้งปีครับ

ฮี่ๆ
โดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน.. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:23:56:56 น.
  
สวัสดีค่ะคุณพี่

หนูแวะมารายงานตัวรอบดึกนะคะ

หนูป่วยไม่หายสักที เมื่อคืนก็ได้รับอุบัติเหตุอีกแล้วค่ะ

ปีนี้ ปีที่ 7 ที่หนูอยู่อังกฤษ สงสัย หนูคงเจอ อาถรรพ์เลข 7 มั้งคะ
โดย: JenNy & Tristan @ The UK วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:1:56:29 น.
  
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:2:46:42 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ แล้วจะแวะมาอ่านอีกค่ะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:43:12 น.
  
ขอบคุณนะค่ะ ขอเวลาอ่านรายละเอียดก่อนนะค่ะ
โดย: valaiporn IP: 124.120.238.204 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:41:23 น.
  
ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ชีวิตและเนื้อหาที่ดีที่นำมาแบ่งปัน กำลังทยอยอ่านค่ะ
โดย: pieblueberry IP: 118.173.172.13 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:05:13 น.
  
ดีค่ะ
โดย: ooyjub IP: 58.9.89.157 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:16:13:55 น.
  
สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ


โดย: addsiripun วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:58:17 น.
  
ยินดีที่ได้รู้จักครับ พี่
โดย: pepeยำยำ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:19:11 น.
  


ขอให้มีความสุขมาก ๆนะคะ
โดย: jamaica วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:27:29 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: nu pang new วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:06:17 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: kissira วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:11:28 น.
  
รักมนุษยชาติ คือความรักของพระเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงมหาเมตตาต่อสรรพสัตว์ค่ะ
โดย: 8ovjko IP: 58.8.172.213 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:52:36 น.
  
โดย: Chon Kun (kon-gang ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:1:17:04 น.
  
สวัสดีค่ะ
แวะมาทักทาย เยี่ยมเยียนค่ะ
โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:17:35 น.
  
สวัสดียามดึกค่ะ


โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:45:54 น.
  
สุขสันต์วันมาฆบูชาครับ ^^
โดย: ชรันจ์ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:59:50 น.
  


พระพุทธองค์ทรงประทาน โอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์สงฆ์
ในวันเพ็ญมาฆบูชาขอจงมีแต่ความสุข
เจริญในธรรม
ปฏิบัติตนให้ถึงพร้อมในหน้าที่
ประสบแต่สุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
สมบูรณ์พูนผลในโภคแห่งตนนะคะ


โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:16:39:37 น.
  
ไม่แน่ใจในสถานภาพของท่าน
เหมือนเคยทราบ
หากอยู่คนละสภาวะแล้ว
กราบอนุโมทนาด้วยค่ะ

โปรดอย่ากังวลกับสิ่งที่มาผัสสะ
กรุณาใช้เวลาอันมีค่ายิ่งให้สมประโยชน์เถิด
ดิฉัน ยังสบายดี โรคภัยเบียนบ้าง
แต่ยังไม่หมดกรรม ไม่ได้ลำบากหาใส่ปากท้อง
แต่ลำบากตรงพยาธิทั้งหลายค่ะ

ความสุขอื่นใด หาได้เท่าความสงบไม่มี
ยิ่งสงบในร่มพุทธคุณแล้ว ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนค่ะ

โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:35:10 น.
  


เต็มไปด้วยความรู้อัดแน่นจริงๆ ค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:23:00:44 น.
  
สวัสดีค่ะ ยินที่ที่ได้รู้จักค่ะ ขอบคุณนะคะที่ไปแวะเยี่ยมและอ่านบทความ
ได้ตามมาจึงได้รู้ว่ามีความรู้ดีๆอยู่ที่นี่มากมายจะขอเข้ามา
อ่านบ่อยๆนะคะ
ขอให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติธรรมค่ะ

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:54:28 น.
  
มาแอบอ่านอีกแล้วครับ

แฮ่ๆ
โดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน.. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:38:56 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
กุมภาพันธ์ 2554

 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
4 กุมภาพันธ์ 2554
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends