สว.ต้องปรับตัวกับการใช้เทคโนโลยีแล้วว >>> รอคิว เจาะเลือด รอหมอ ...คิวสว.ต้องปรับตัวกับการใช้เทคโนโลยีแล้วว
รอคิว เจาะเลือด รอหมอ ...เรื่องธนาคาร...

ระยะนี้ สว.ต้องปรับตัวกันจริงๆ เพราะจะไปหาหมอ ไปเจาะเลือด ตรวจ x-ray
MRI ต่างๆ ก็ต้องรู้จักใช้ smart Phone ต้องมี อีเมล์ ไปเจาะเลือดเขาก็จะถาม
ว่า e mail อะไร จะส่งผลมาทางอีเมล์ หรือเวปไซต์ของที่นั้นเลย เวลาไปหมอตรวจ
แล้วใบแนะนำต่างๆ ก็จะส่งเข้าเวปให้เราเข้าไปอ่านเอง ยังคิดว่าถ้าเราไม่มีอีเมล์
จะทำอย่างไร ระยะนี้คงขอให้เขาส่งมาให้ที่บ้าน แต่ถ้าเราไม่พยายามปรับตัวก็คง
ลำบาก

ธนาคารก็ต้องรู้จักใช้ แอป ของธนาคารจะได้สะดวกในการจ่ายเงิน ไม่ค่อยใช้เช็คกันแล้ว
ระยะนี้เมืองไทยก็ใช้โอนเงินกันทางแอป เช่นตอนนี้อยากจะส่งเงินทำบุญ หรือให้ใครที่
เมืองไทย ​ก็โอนเข้าธนาคารเมืองไทยได้ หรือถ้าเป็นอยากส่งเงินไปทำบุญหรือช่วยงานต่างๆมีเพื่อนที่มีธนาคารที่นิวยอร์ก ก็สามารถโอนเงินให้เพื่อน
เข้าธนาคารที่นิวยอร์ก (เพื่อนกลับไปเมืองไทยแล้วย้งใช้ธนาคารที่นิวยอร์ก
สำหรับรับเงินเกษียณ) เพื่อนก็ส่งโอนเงินไทยไปให้
คนที่เราอยากส่งไป สะดวกมาก 

ระยะนี้ก็แทบจะไม่ได้พบหมอ ถ้าไม่จำเป็นส่วนมากจะเป็นการพบ
กันทาง Face time หรือ Vitual หมอโทรมาคุย นอกจากอาการที่ต้องให้หมอตรวจจริงๆ
ก็มีขั้นตอนการพบหมอ เช่นไปตามเวลานัด พอถึงที่จอดรถก็โทรขี้นไปว่ามาถึงแล้ว
ทางห้องหมอ ถ้าคนไข้เก่าออกแล้ว ถึงคิวเรา ก็จะโทรลงมาว่าขี้นไปได้แล้ว 
ก่อนจะมาหาหมอตามนัด ก็มีการกั่นกรองขั้นแรกว่า เคยไปไหนต่างรัฐ ต่างประเทศ
มาหรือเปล่า มีใครเป็นหวัด เราเป็นหวัดหรือเปล่า เวลามาหาหมอต้องสวมแมส..

วันก่อนไปเจาะเลือดสำหรับตรวจร่างกายประจำปี ไปที่ศูนย์เจาะเลือด เขาก็ใช้ สแกน
หรือให้เราใส่ชื่อที่ I Pad 

เข้ามาลงทะเบียน ใส่ชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพทย์ ที่เครื่องก็จะบอกว่าจะส่งข้อความไป
ที่โทรศัพทย์ ว่าเข้ามาเมื่อไร ปกติที่ห้องให้นั่งรอ 3-5 คนห้องเจาะเลือด  

********

ถ้าต้องไปทำ x-ray  พอไปถึงก็รอที่รถแล้วส่งข้อความไปตามเบอร์ที่เขาส่งมา
วันก่อนไปทำ ในข้อความจะมีคำถามให้ตอบว่าเคยไปต่างรัฐไหม มีคนใกล้เคียง
เป็นหวัดไหม เราเป็นหวัดหรือไอหรือเปล่า เวลามาถึงให้รอที่รถแล้วก็ต้องทำอย่างไรบ้าง
******

ระยะเดือนตุลาคม ประกันสุขภาพของทุกคน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแผนประกัน เช่นคนที่ไม่มีป้ญหาสุขภาพมาก ก็ใช้ประกันสุขภาพ Medicare ที่คนที่ทำงานครบ 10 ปี ตอนอายุ 65 จะได้ประกันสุขภาพ แต่ถ้าคนอเมริกันไม่มีรายได้ หรือรายได้น้อย ก็จะได้ประกันสุขภาพแบบ Medicaid
เป็นประกันที่ดีมาก คือจ่ายทุกอย่างเลย  ประกันสุขภาพมีรายละเอียดอีกมากมายเล่าแค่คร่าวๆ

ประกันสำหรับที่คนทำงานจนเกษียณ เรียก Medicare เจ็บป่วยธรรมดาก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม หรือจ่าย
นิดหน่อย แต่ถ้าหากป่วยมาก มียามากมายหลายชนิด  ต้องเสียประมาณ 20% และเข้ารพ.เขาจะมีว่าอยู่ได้กี่วัน ค่าผ่าตัด ค่ารักษาต่างๆ อาจจะต้องจ่าย 20 % เช่นถ้าเกิดป่วยนานกว่าปกติ ต้องเข้า
Nursing Home  ประกันนี้จะจ่าย 20 วันแรก และถ้าอาการไม่ดีต้องอยู่ต่อได้จนถึง 100 และจากนั้นต้องจ่าย 20% ถ้ากลับบ้านไม่ได้เลย ต่อมาก็ต้องจ่ายค่า Nursing Home คือเงินที่มี รายได้จากเกษียณ และเงินที่ได้รับจากรัฐ Social Security  ยกให้รัฐทั้งหมด เขาก็ดูแลจนตาย สำหรับคนทีมี Medicaid (รายได้น้อย หรือไม่มีรายได้เลย ที่เรียกว่าคนจนที่นี่ ) ก็จะไม่มีปัญหา ได้รักษาฟรี

คนที่ทำงานและมี Medicare ถ้ามีโรคประจำตัว หลายๆอย่าง ประกันอย่างเดียวไม่พอ ที่ดีทุกปีสามารถเปลี่ยนแผนได้ บัตร Medicare ที่ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่ม
บัตรที่เพิ่มเดือนละ $270 ดีกว่า Medicare ไม่ต้องจ่ายเพิ่มมาก 
หรือบางอย่างไม่ต้องจ่ายเลย

เพื่อนสองคนกำลังจะเปลี่ยนเป็น Plan นี้  
เพื่อนไม่สนใจเรื่อง Smart Phone ไม่เล่นไลน์ มี i pad สำหรับคุญกับญาติเมืองไทย
เท่านั้น  ตกลงเวลาเปลี่ยนประกัน เขาก็ต้องใช้ อีเมล์  บอกเพื่อนว่าจะทำให้ แล้วไป
เปิดให้ที่ I Pad ก็ไม่เอาอีก บอกเอาของเราไปก่อน เฮ้อ 
ตกลงเราก็คงต้องเอาอีเมล์ ของเราให้บริษัท ประกัน เวลามีอะไรเขาก็จะส่งเข้าอีเมล์
เราเป็นคนอ่านอีก มีอะไรก็ต้องโทรศัพท์ไปบอกเพื่อน ... (เอาละไม่ได้บ่น ช่วยๆกันไป 
เท่าที่ทำได้​) บอกเพื่อนเหมือนกันว่าเกิด เรากลับเมืองไทย เขาส่งมาจะทำไง โทรศัพท์
ไลน์เราก็ไม่สนใจจะแอด บอกไม่ต้องเอา.... 

ตกลงทำประกันเพิ่มเขาให้ถ่ายรูป Medicare และ เช็ค ที่ เขียนสลัก Void ทางบริษัท
ประกันจะเอาไปเป็นหลักฐาน หักเงินค่าธรรมเนียมประจำเดือน ( $270 ) จากบัญชีธนาคาร
เราโดยตรงเลย  เพื่อนขอให้ช่วยทำให้ที อาทิตย์หน้าจะไปทำให้

ไม่ว่ากัน เราช่วยได้เท่าที่ช่วย 

สรุป ชีวิตจะลำบากมาก ถ้าเราสว. ไม่ปรับตัว ถ้าทนขอร้องคนอื่นๆไปเรื่อยๆได้ หรือมีคนจะทำให้
ก็ดีไป เกิดหาคนทำให้ไม่ได้จะเป็นไง?

เดี๋ยวการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สำหรับสว.ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต
ให้ทันกับยุคนี้ จริงๆ มีอะไรใหม่ๆ ก็ต้องพยายามเรียน จริงๆก็ลำบากพอควร เพราะ
เราก็เรียนกับสว.กันเอง ลูกๆเขาก็ไม่มีความอดทนที่จะสอนหรอก พอบอกว่าติดอะไร
ลูกๆก็เอาไปจัดการจนเรียบร้อย เราไม่รู้เลยว่าทำอย่างไร  เลยเรียนกันกับเพื่อนๆ
ถามๆกัน ได้ทำเองและรู้ว่าทำอย่างไร


ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนต


Klaibann Blog
  
newyorknurseCreate Date : 07 พฤศจิกายน 2563
Last Update : 9 พฤศจิกายน 2563 0:36:12 น. 23 comments
Counter : 1853 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSai Eeuu, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณหอมกร, คุณปรศุราม, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณnonnoiGiwGiw, คุณSleepless Sea, คุณทนายอ้วน, คุณtuk-tuk@korat, คุณThe Kop Civil, คุณกะว่าก๋า, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณออโอ, คุณInsignia_Museum, คุณkae+aoe, คุณtoor36, คุณเริงฤดีนะ, คุณเนินน้ำ, คุณmcayenne94, คุณอุ้มสี, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณธาตุไฟเข้าแทรก-ลมปราณแตกซ่าน, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณสันตะวาใบข้าว


 
หมอใช้ face time กับคนไข้ นี่ถือว่าลดการแออัดในโรงพยาบาลและลดการระบาดและแพร่โรคได้อย่างดีเลย เยี่ยมมากเลยนะคะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา:3:08:06 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ได้ผู้นำใหม่ แต่ผู้นำเก่ายังมั่วไม่เลิกค่ะพี่น้อย
สะท้อนภาพมาสู่ชาวโลกว่าฝรั่งอย่างนี้ก็มีด้วยโดย: หอมกร วันที่: 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา:9:37:56 น.  

 
ขนาดพวกเราใช้คอมพิวเตอร์มาหลายปี บางแพลตฟอร์มหรือ
บางระบบ เราก็ยัง งง..

บางทีคนเขียนซอฟแวร์เขียนเก่ง เหมาะสำหรับคนหัวไวพวกเรา
หัวช้าแย่ไปเลย

บางครั้งในไทยนะครับ เขาแปลเป็นไทย... อ่านแล้วยิ่ง งง
....

การโอนเงินง่ายดี แต่บางครั้งก็เสียวพวกแฮกเกอร์... ถ้าเราจะใช้
ควรเปิดบัญชีเฉพาะที่ฝากเงินไม่มาก.. เอาไว้สำหรับโอนครับคุณน้อย..
...

การรักษาโดยพบแพทย์แบบที่คุณน้อยอยู่... ยุ่งยากน่าดู
แต่คงไม่ต้องใช้เวลาครั้งละหลาย ชม.แบบไทย..(บาง รพ)

ระยะหลังไทยดีหน่อย มีเส้นน้อยลง 555


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา:11:18:37 น.  

 
น้องมาส่งกำลังใจค้าาา


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา:11:59:59 น.  

 
สวัสดีครับ

มาอ่านข้อมูลความรู้ดีๆ และส่งกำลังใจครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา:13:05:43 น.  

 
คุณแม่อายุจะ 80 แล้วเรื่องเทคโนโลยีไม่เอาซักอย่างครับ เรื่องง่ายๆ ใกล้ๆตัวก็ไม่เอา ทีวีเดี๋ยวนี้ก็เป็น smart TV หมดแล้วแม่ก็ไม่สนใจจะศึกษา มีอะไรๆก็เรียกไปดู ยกเว้นเรื่องไลน์ แอบให้คุณหลานสอนเล่นไลน์กับเพื่อนๆ อิอิ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา:13:11:20 น.  

 
ยากเหมือนกันนะคะ สังคมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับ สว.


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา:14:07:41 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

ถ้าผมต้องใช้ระบบนี้
ต้องแย่แน่ๆครับพี่ 555
ทุกวันนี้ผมใช้เทคโนโลยีไม่คล่องเลย
เห็นลูกๆหลานๆเล่นมือถือกันทั้งวัน
คล่องเชียวครับ
ซื้อของ พูดคุย ทำรายงาน
ผ่านมือถือเครื่องเดียวกันหมด
ผมดูแล้วก็งง
แค่สั่งอาหารจาก Grab ได้ก็ดีใจแล้วครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา:7:01:07 น.  

 
สว.คงต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี่ เชื่อว่าเมืองไทยก็คงเดินตามอีกไม่นาน อ่านแล้วจะได้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา:14:32:10 น.  

 
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา:15:24:18 น.  

 
ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช้พวกเทคโนโลยีนี่ลำบากเลยนะครับ ต้องปรับตัวกันจริงๆ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา:16:50:06 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปนะครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา:17:32:37 น.  

 
5 5 5
ลูกในสังคมเมืองนอก
เวลาสำคัญ
เลยเหมาไปทำเองหมด
ไม่ยอมสอน
แอบอมยิ้มค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา:6:32:03 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา:7:04:50 น.  

 
วันนี้มาชวนไปกินอาหารอีสานที่ปากช่องกันครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา:14:07:01 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
ตอนนี้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวทำได้สารพัดสิ่งเลยค่ะ
สว.ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยนะคะ
คุณแม่หนูแปดสิบกว่าก็เล่นไลน์ คุยกับลูกหลานค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา:19:42:05 น.  

 
พี่น้อยเก่ง เข้าใจและตามทันเทคโนโลยี่
สำหรับเพื่อนที่ทำไม่ได้ ก็ไม่แปลกเพราะหลายท่านทำไม่ได้
ด้วยความจำกัดของสมองแล้ว ช่วยเหลือกันถูกต้องดีงามค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา:18:19:11 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา:5:36:05 น.  

 
สุดยอดเลยพี่น้อย
เก่งและทันสมัย


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา:6:17:52 น.  

 
สว. บ้านนี้ทันสมัยอยู่แล้ว


โดย: kae+aoe วันที่: 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา:8:34:26 น.  

 
สวัสดี จ้ะ คุณน้อย

เป็นธรรมดาของสังขารผู้สูงอายุ จ้ะ อิอิ

มาส่งกำลังใจก่อนไปเที่ยวเย็นนี้จ้ะ

โหวดหมวด ชีวิตในต่างแดน


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา:15:36:44 น.  

 
ขอบคุณสาระและข้อมูลดีๆ เยี่ยมมากค่ะ


โดย: ป้านุ่ม (ธาตุไฟเข้าแทรก-ลมปราณแตกซ่าน ) วันที่: 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา:18:42:23 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา:5:37:21 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนน นะคะ

BG Popular Award # 19


BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2563
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
7 พฤศจิกายน 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.