สวัสดีปีใหม่ 2563/2020 - Happy New Year 2563-2020


สวัสดีปีใหม่
Happy New Year
 2563-2020 

Times Square 2020 Ball Drop in New York City: full video

 


 

สมเด็จพระสังฆราช
ประทานพระคติธรรมอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่2563

30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18:35 น.

 
30ธ.ค.63 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ความว่า
บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
เมื่อถึงวาระเถลิงศก ผู้คนทั้งหลายต่างปรารถนาจะได้รับ
พรอันประเสริฐกันทุกคน ด้วยมุ่งหวังให้ความสุข ความเจริญ
บังเกิดแก่ชีวิตของตน และบุคคลอันเป็นที่รัก ในทางพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนย้ำเตือน
ให้พุทธบริษัท มีศรัทธามั่นคงในหลักกรรมและวิบาก คือการกระทำ
และผลจากการกระทำของตนเอง
“กรรม” นั้นย่อมได้แก่เจตนาหรือความตั้งใจ ที่เป็นกุศล หรือเป็นอกุศล
เป็นเหตุให้กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ทางกาย ทางวาจา
และทางใจ อันที่จริงแล้ว “กฎแห่งกรรม” ก็คือ กฎแห่งธรรมะ
ประเภทหนึ่งนั่นเอง เพราะการที่กระทำสิ่งหนึ่งลงไป ย่อมเป็นปัจจัย
ให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามมาเสมอ บุคคลจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเหตุ
ในทุก ๆ การกระทำ ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เพื่อที่จะ
ได้รับผลดีคือ ความไม่ทุกข์ หากท่านรักสุขเกลียดทุกข์ ก็จง
อย่าประพฤติทุจริต ไม่ว่าด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ
ซึ่งล้วนเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ทุกคนย่อมมีทางเลือกของตนเอง
ที่จะสามารถตัดผลกรรมหรือแก้ผลกรรมอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ ทั้งนี้ มิใช่ด้วยการประกอบพิธีกรรม หรือด้วยการ
อ้อนวอนร้องขอให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาดลบันดาล หากแต่ด้วยการมีสติรู้ตัว
งดเว้นจากการกระทำ การพูด และการคิดชั่ว นับเสียแต่บัดนี้
แล้วมีสัมปชัญญะรู้คิด ในอันที่จะทำสิ่งที่ดีงามให้ทวียิ่งขึ้นอยู่
ทุกขณะจิต ในที่สุดก็ย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย นำพาให้ได้รับผล
อันพึงปรารถนาในเบื้องหน้า ในขณะเดียวกัน หากท่านกำลัง
เผชิญกับความทุกข์ ก็จงอย่าท้อแท้ อย่าหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึก
ห่อเหี่ยวตรอมตรม และอย่าตีโพยตีพายโทษผู้หนึ่งผู้ใด
แต่จงเร่งใช้โอกาสที่ประสบความทุกข์อยู่นั้น เป็นเครื่องฉุกใจ
ให้คิดได้ ให้ตระหนักเห็นถึงสภาวลักษณะตามธรรมดาของโลก
ให้เข้าใจในความจริงว่าไม่มีชีวิตใดเลยที่ไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์
แล้วปฏิญาณในใจ ณ ขณะปัจจุบันนั้นว่า จะไม่เผลอทำชั่ว
ซึ่งย่อมส่งผลเป็นความทุกข์ในอนาคตอีก พร้อมกับเร่งขวนขวาย
ศึกษาอบรมตน ให้งอกงามด้วยคุณธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
ผู้ปรารถนาความสุขในปีใหม่ จึงพึงระลึกรู้อยู่เสมอว่า ต้นเหตุของ
ความทุกข์ คือการประกอบกรรมชั่ว ต้นเหตุของความสุข
คือการประกอบกรรมดี การที่คิดว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่ว
จัดเป็นความคิดอย่างมิจฉาทิฐิ ด้วยเหตุที่ยังไม่มีปัญญาสอดส่อง
รู้ถึงกฎแห่งกรรม อันเป็นกฎแห่งธรรมะ ท่านทั้งหลายควรเริ่มต้น
แก้ไขปัญหาชีวิตของตนเอง ด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้อง
แล้วไม่ประมาทในการศึกษาอบรมเพิ่มพูนคุณธรรม เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าสืบไปเถิด

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีที่
ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ จงบันดาลความเจริญรุ่งเรือง
แก่ประเทศชาติ และประชาชน ยังความปราโมทย์เบิกบาน
พระกมล ให้บังเกิดใน สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า
ทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อจักได้เสด็จสถิตธำรง ทรงเป็น
มิ่งขวัญหลักชัยอยู่ยิ่งยืนนาน ทรงปกป้องพสกนิกร
ให้ภิญโญสโมสรด้วยความสุขเกษมศานต์
ตลอดพุทธศักราช 2563 โดยทั่วกัน เทอญ

**********


 ขออัญเชิญ
พระประธานทั้ง 9 วัด
อวยขัยให้พร
พรใดอันประเสริฐ
จงบังเกิดแด่ทานและครอบครัว
จงมีแต่ความสุขอย่าเจ็บ อย่าจน
เลิศล้นด้วย ทรัพย์สินเงินทอง
ตลอดกาล


 


************


***********


*************ขอขอบคุณภาพ
และข้อมูลจากอินเตอร์เนตและเพื่อนส่งมาทางไลน์


 
newyorknurseCreate Date : 01 มกราคม 2563
Last Update : 1 มกราคม 2563 17:15:45 น. 13 comments
Counter : 2295 Pageviews.

 
สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:7:09:38 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:9:28:19 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

สวัสดีปีใหม่๒๕๖๓
สุข แข็งแรง ร่ำรวยนะคะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:11:50:08 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้อย ปีนี้หวังว่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:11:53:29 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้อย ขอให้มีแต่ความสุข
อย่าเจ็บ อย่าจน ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:14:44:57 น.  

 
กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้อย
สุขภาพแข็งแรงๆ ค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:15:12:59 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:20:09:49 น.  

 
ปีใหม่นี้ขอให้พี่น้อยมีความสุขมาก ๆ ไม่เจ็บไม่จน
มีเงินใช้ไม่ขาดมือและโชคดีตลอดปี
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ


โดย: haiku วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:23:19:48 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 2 มกราคม 2563 เวลา:2:23:00 น.  

 
ส่งความปรารถนาดีในโอกาสขึ้นปีใหม่ค่ะพี่น้อยโดย: หอมกร วันที่: 2 มกราคม 2563 เวลา:8:43:39 น.  

 
สาธุค่ะ

กราบสวัสดีปีใหม่ 2020 พี่น้อยนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 3 มกราคม 2563 เวลา:0:22:40 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ จ้ะ คุณน้อย

บล็อกคุณน้อย รู้สึกทุกคนจะได้รับพรมากที่สุดนะจ๊ะ มี
ทั้งไทย จีน ฝรั่ง อิอิ ครูขอรับพรที่คุณน้อยส่งให้มาทั้งหมดเลย
นะจ๊ะ และขอให้พรเหล่านี้ที่ให้ครูมา คุณน้อยก็ได้รับด้วยนะจ๊ะ

ขอบใจคุณน้อยที่ยังคิดถึงครูอยู่เสมอ จ้ะ ขอให้คุณน้อย
มีความสุขทั้ง กาย และใจ สุขภาพแข็งแรง ๆ ตลอดปี 63 และ
ตลอดไป นะจ๊ะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 3 มกราคม 2563 เวลา:21:18:07 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณน้อยโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 4 มกราคม 2563 เวลา:16:14:14 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนน นะคะ

BG Popular Award # 19


BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
มกราคม 2563
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
1 มกราคม 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.