แมวจำชื่อเรียกตนเองได้ถ้าเธอพอใจพวกแมวส่วนใหญ่ไม่กระตือรือล้นที่จะตอบสนองต่อเจ้าของ Credit: Shutterstockเป็นเวลากว่า 3,000 ปีมาแล้ว
ในอียิปต์มีแมวลายสลิด Tabby ชื่อว่า Nedjem
ที่เชื่อกันว่าเป็นแมวเลี้ยงของราชวงศ์ Thutmose III
แต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกว่า Nedjem
แปลว่าอะไรหรือมีความหมายว่า น่ารัก หรือ น่าพอใจ
แต่เธอเรียนรู้ที่จะตอบสนองเมื่อถูกเจ้านายเรียกชื่อนี้

ผลการการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา
ในรายงานทางวิทยาศาสตร์ Scientific Reports
ได้แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อย แมวบ้านบางตัวในทุกวันนี้
สามารถแยกชื่อเรียกของพวกตน ออกจากคำที่ออกเสียงคล้ายกัน
โดยนักวิจัยเรียนรู้/รับรู้จากการสังเกต
อาการเคลื่อนไหวของ หัว หรือ หู ของพวกแมว

" แมวเรียนรู้ได้ดีพอ ๆ กับสุนัข
แต่พวกเธอไม่กระตือรือล้นที่จะแสดงออก
ให้เจ้าของรับรู้ว่าพวกเธอได้เรียนรู้อะไรบ้าง "
John Bradshaw นักชีววิทยา University of Bristol อังกฤษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์


ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคนิคที่เรียกว่า
habituation - dishabituation
พฤติกรรมที่แสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
กับ พฤติกรรมที่ไม่แสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
ซึ่งใช้กันทั่วไปในการศึกษาพฤติกรรมสัตว์


Atsuko Saito นักชีววิทยาด้านการรับรู้
University of Tokyo และเพื่อนร่วมงานของเธอ
ได้เยี่ยมชมครัวเรือน 11 แห่งที่เลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยง Felis catus ในบ้าน
และขอให้เจ้าของแมว อ่านรายการคำนาม 4 คำให้แมวของพวกเธอฟัง
คำเหล่านี้มีความยาวและจังหวะเท่ากันกับชื่อของแมว


แมวส่วนใหญ่แสดงอาการออกเพียงเล็กน้อยว่า
พวกเธอให้ความสนใจตั้งแต่แรก ด้วยการขยับหัวหรือหู
แต่ถ้อยคำที่ 4 แมวหลายตัวหยุดฟังอย่างเห็นได้ชัด
และการตอบทางกายภาพของพวกเธอนั้นเด่นชัดน้อยกว่า
แต่เมื่อเจ้าของแมวพูดคำที่ 5 ซึ่งเป็นชื่อเรียกแมว
แมวจะตอบสนองอย่างเห็นได้ชัดเลย
เพราะทีมงานของ Atsuko Saito ได้เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
เพื่อดูว่าแมวมีอาการตอบสนองทางกายภาพ
ที่ชัดเจนกว่าคำพูด(เรียกชื่อ) ก่อนหน้านี้หรือไม่


ทีมวิจัยพบว่าแมว 9 จาก 11 ตัว
แสดงการตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(ถึงแม้ว่าจำนวนตัวอย่างจะดูเล็กน้อย)
เมื่อพวกเธอได้ยินการเรียกชื่อของพวกเธอ


การพิสูจน์เรื่องนี้เพียงอย่างเดียวนั้น
อาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
พวกแมวจำชื่อเล่นของพวกเธอได้
แต่แมวอาจแสดงการตอบสนองที่ชัดเจน
ก็ต่อเมื่อชื่อของพวกเธอนั้น
เป็นคำคุ้นเคยมากกว่าคำพูด
ที่คนอื่น ๆ ใช้ในการทดสอบ


ในการสำรวจวิจัยเรื่องความเป็นไปได้นี้
ทางทีมวิจัยของ Atsuko Saito ไดัทำการทดสอบซ้ำ
ในครัวเรือน 4 หลังซึ่งแต่ละหลังเลี้ยงแมว 5 ตัวขึ้นไป
คราวนี้คำทดสอบ 4 คำแรก คือ ชื่อแมวแต่ละตัว
ที่พวกเธอต่างอาศัยอยู่ร่วมกัน
แต่คำที่ 5 คือ ชื่อของแมวเป้าหมาย
มีแมวเพียง 6 ใน 24 ตัวที่แสดงการตอบสนองทางกายภาพ
อย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่มีการอ่านรายชื่อแล้ว


เรื่องนี้อาจบ่งบอกได้ว่า
แมวส่วนใหญ่ในครัวเรือนรับรู้ความหมายของชื่อ
และความเป็นไปได้ที่ของรางวัล/อาหารที่เจ้าของให้
สำหรับชื่อที่คุ้นเคยและยังคงเตือนความจำของพวกเธออยู่


แต่แมวทั้ง 6 ตัวที่หยุดยั้งการให้ความสนใจ
ในระหว่างการเรียกชื่อแมวตัวอื่น
แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่ชัดเจนอย่างมาก
กับชื่อเล่นของพวกเธอเองที่รับรู้และแสดงอาการออกมา
เพราะอย่างน้อยแมวบางตัวก็สามารถ
แยกแยะว่าชื่อเรียกตนเองต่างจากแมวตัวอื่นอย่างไร


ในการทดสอบติดตามผลใน Cat cafe
ที่พวกลูกค้ามาดูและเล่นกับพวกแมว
แมว 3 ใน 9 ตัวแสดงการตอบสนอง
ต่อชื่อของพวกเธออย่างเห็นได้ชัด


“ ฉันคิดว่าผลรวมทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้
แสดงหลักฐานที่น่าสนใจว่า
ชื่อแมวมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับพวกเธอ ”
Jennifer Vonk นักจิตวิทยาการรู้คิด
Oakland University ใน Rochester รัฐ Michigan


แต่ John Bradshaw ได้ระบุว่า
" ผลการศึกษาไม่ได้ชี้แนะหรือสรุปว่า
แมวเข้าใจภาษาของมนุษย์จริง
สิ่งที่แสดงออกให้เห็น คือ
แมวสามารถแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างความหมายของเสียง
ก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ของภาษา
จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
จะต้องประกอบด้วยไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ "


วากยสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคำในประโยค
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ไวยากรณ์


เจ้าของแมวบางคนอาจสงสัยว่า
สัตว์เลี้ยงของพวกตนแสดงออกถึง
ความสามารถในการรับรู้ชื่อของพวกเธอหรือไม่
แต่ไม่ใช่ได้ผลกับแมวทุกตัวที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เพราะพวกแมวที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง/วิจัยครั้งนี้
การแสดงอาการรับรู้อาจจะเป็นรูปแบบการแสดงออกที่ดูง่าย ๆ
แต่ก็อาจจะผิดพลาดได้ว่าพวกเธอรู้ชื่อของตนเอง


" เจ้าของแมว ไม่ควรผิดหวังกับอาการแสดงออกของแมว
หากพวกแมวไม่ยอมตอบสนองอย่างที่คาดหวัง ”
Dennis Turner ผู้อำนวยการสถาบันจริยธรรมประยุกต์และจิตวิทยาสัตว์
Applied Ethology and Animal Psychology ใน Horgen ประเทศ Switzerland


แม้ว่า Jennifer Vonk จะเป็นเจ้าของแมวหลายตัว
มักจะถกเถียงกับสามีของเธอว่า
แมวที่เธอเลี้ยงรู้จักชื่อของพวกเธอเองหรือไม่


แต่ Dennis Turner มักจะกล่าวว่า
แมวสองตัวของพวกเธอดูเหมือนว่า
จะตอบสนองต่อชื่อของตนเอง
ว่าเป็นชื่อแมวของตนเอง
โดยเฉพาะเวลาที่จะกินอาหาร


Atsuko Saito ได้สรุปผลภาพรวมว่า
จากการทดลองผสมชื่อเรียกตามงานวิจัยของเธอ
แมวเพศผู้ของเธอที่ชื่อว่า Okara
“ ฉันคิดว่าเธอมีความสามารถในการรับรู้ชื่อของเธอ
แต่ว่าเธอจะตอบสนองหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรู้สึกของเธอ ”
(ว่าอารมณ์จอยหรือบ่จอย)เรียบเรียง/ที่มา

https://go.nature.com/2HZ5462
https://go.nature.com/2G68guJ
 Create Date : 24 เมษายน 2562
Last Update : 24 เมษายน 2562 17:10:07 น.
Counter : 604 Pageviews.

1 comments
วัดเบญจมบพิตร : พระพุทธชินราชจำลอง ผู้ชายในสายลมหนาว
(23 ก.พ. 2564 14:58:38 น.)
พระประธานสมัยสุโขทัย : วัดศรีบุญเรือง ผู้ชายในสายลมหนาว
(25 ม.ค. 2564 16:26:47 น.)
情人的电话 Qíngrén de diànhuà กิ๊กโทรมาหา Kavanich96
(9 ม.ค. 2564 07:33:01 น.)
จุลปทุมชาดก : ชาดกนอกนิบาตร ผู้ชายในสายลมหนาว
(8 ม.ค. 2564 14:13:43 น.)
  
ตาสีฟ้า สวยจังค่ะ
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 24 เมษายน 2562 เวลา:17:51:32 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ravio.BlogGang.com

ravio
Location :
สงขลา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 31 คน [?]

บทความทั้งหมด