นอร์เวย์ต้องฝังเรือดำน้ำนาซีเยอรมันเพื่อหยุดยั้งเชียร์โนบีลใต้น้ำ

U-864, animation of the project outside Fedje, Norway

1.
บริษัท Van Oord ของ Dutch ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาล Norway
ให้จัดการฝังเรือดำน้ำ U-864 ของ Nazi Germany ลงไปในพื้นทรายท้องทะเล
ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้งสารเคมีที่มีปรอทเป็นส่วนประกอบ
ที่มีสภาพเป็นพิษจำนวน 1,800 ถัง ที่ยังรั่วไหลสู่ท้องทะเล


เหตุการณ์นี้กินเวลามากว่า 60 ปีแล้ว
หลังจากที่เรือดำน้ำ U-boat U-864 ขนาด 2,400 ตันถูกยิงด้วย Torpedo
จากเรือดำน้ำ HMS Venturer ของโดยกองทัพราชนาวีอังกฤษ British Navy
จนฉีกกระจายออกเป็น 2 ชิ้นส่วนหลักที่จมลงในท้องทะเลนอกชายฝั่ง Norway
และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการรบในใต้น้ำของเรือดำน้ำทั้งสองฝ่าย


แต่เรือดำน้ำ U-boat U-864 ลำนี้
ข้างในลำเรือได้บรรทุกสารเคมีที่มีปรอทเป็นพิษจำนวน 1,800 ถัง
ภาชนะที่บรรจุเกิดสนิมขึ้นมาทำให้เกิดรูรั่วของถัง
จึงทำให้มีการรั่วไหลสารปรอทที่อันตราย
ที่ระดับใต้พื้นผิวน้ำ 500 ฟุต (152 เมตร)


2.3.

โดยในแต่ละปี สารปรอทที่มีพิษจากเรือดำน้ำ
จะไหลปนเปื้อนกับน้ำทะเลประมาณ 4 กิโลกรัม(8 ปอนด์)
ทำให้เกิดการปนเปื้อนในท้องทะเลถึง 30,000 ตารางเมตร
(0.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 18.75 ไร่)
มีผลกระทบรอบหมู่เกาะ Fedje ที่มีประชากร 600 คน
มีพื้นที่ขนาด 2.8 ตารางไมล์(7.2 ตร.กม. หรือ 4,500 ไร่)
มีผลกระทบกับฝูงปลาจำนวนมากในเขตนี้
เช่น ปลา cod ปลาtorsk และ ปู edible or brown
ประมาณ 2,400 ตัน (ที่จะนำมาบริโภคไม่ได้)
จนต้องมีระเบียบห้ามเรือประมง/เรือตกปลา
ในพื้นที่ห่างจากชายฝั่ง Bergen ประมาณ 2 ไมล์


ตอนนี้ บริษัท Van Oord ของ Dutch
ได้รับการว่าจ้างให้กลบฝังซากเรือดำน้ำที่ปรักหักพังในก้นทะเล
โดยต้องใช้พื้นที่ขนาด 11 เอเคอร์(27.5 ไร่)
ด้วยการสร้างผนังกำแพงกั้นเป็นการเบื้องต้น
ที่ใช้เศษหินเศษปูนและทรายรวม 100,000 ตัน
กองหินทรายที่จะกลบฝังจะมีความสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 เมตร
ระยะเวลาโครงการราว 12-18 เดือน
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสารพิษปรอท
งบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้ราว 25 ล้านปอนด์อังกฤษ


" พื้นที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า
เชอร์โนบิเลียใต้น้ำ underwater Chernobyl
แม้ว่ากระบวนการกลบฝังนี้จะไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างถาวร
แต่เป็นยุทธวิธีที่ชะลอสารปรอทโลหะหนักขนาด 65 ตัน
ที่จะรั่วไหลออกสู่มาสู่ท้องทะเลมายาวนานหลายทศวรรษ


แม้ว่าจะมีการรณรงค์จากหลายหน่วยงาน
ที่ต้องการให้เรือดำน้ำถูกนำขึ้นมาบนชายฝั่ง
แต่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต่างมีความเห็นว่า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงมากเกินไป
เพราะถังบรรจุสารเคมีอาจจะแตก/รั่วได้ในขณะเคลื่อนย้าย "
โฆษกฝ่ายบริหารชายฝั่งของนอร์เวย์
Norwegian Coastal Administration


4.

ภารกิจของเรือดำน้ำ U-864 คือ
เรือธงในยุทธการ Caesar ซึ่งเป็นงานลับ
เพื่อจัดส่งอะหลั่ยและพิมพ์เขียวเครื่องบินเจ็ต
เดินทางไปส่งมอบให้กับพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น
โดยบรรทุกสารเคมีที่มีส่วนประกอบปรอทขนาด 65 ตัน
เพื่อนำไปใช้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์


แต่แผนลับของเรือดำน้ำถูกถอดรหัสได้
จากนักถอดรหัส Bletchley Park ใน Buckinghamshire
เพราะฝ่ายสัมพันธมิตรลอบฟังการสื่อสารระหว่างเรือดำน้ำกับฝ่ายยุทธการ
ทางราชนาวีอังกฤษจึงส่งเรือดำน้ำ HMS Venturer
เพื่อไปปราบเรือดำน้ำ U-boat U-864 ของเยอรมันนี


หลังจากเรือดำน้ำ HMS Venturer ได้ลาดตระเวนค้นหา เรือดำน้ำ U-864
กินเวลาหลายชั่วโมงจนเจอเรือดำน้ำ U-864 ที่ดำน้ำแบบซิกแซกไปมา
เรือดำน้ำอังกฤษจึงยิงตอร์ปิโดจำนวน 4 ลูก เข้าใส่เรือดำน้ำเยอรมันนี
โดยตอ์ปิโดลูกสุดท้ายยิงถูกเป้าหมายเรือดำน้ำเยอรมันนี
ทำให้เรือดำน้ำ U-864 จมลงเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 1945
พร้อกกับลูกเรือจำนวนทั้งหมด 73 คนตายคาเรือดำน้ำ


นี่เป็นครั้งแรกที่เรือดำน้ำจมลง
ขณะที่ศัตรูทั้งคู่อยู่ใต้น้ำในเวลาเดียวกัน


เรือดำน้ำ U-864 ถูกค้นพบครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2003
โดยเรือกวาดทุ่นระเบิด Royal Norwegian Navy
หลังจากได้รับแจ้งพิกัดที่พบเรือจากชาวประมงท้องถิ่น


5.6.

Stephen Hayes ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
ของ Norwegian Geotechnical Institute's (NGI) Section for Instrumentation and Monitoring
" เราได้พัฒนาและสร้างเครื่องมือขุดเจาะแบบพิเศษ
ที่ใช้บังคับจากระยะไกล ROV (Remotely Operated Vehicle)
เพื่อติดตั้งตัววัดแรงดันในบริเวณ 6 จุดที่แตกต่างกันในท้องทะเล
ทั้งนี้เพื่อครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย
เป้าหมายของการตรวจสอบเพื่อวัดอัตราตะกอนที่จะเกิดขึ้น
ในระหว่างที่กำลังทำงานเพื่อถมทับเรือดำน้ำ
เพราะพื้นที่มีความลาดชัน(มากกว่า 15 องศา)
ซึ่งอาจจะเกิดการลื่นไถลของกองทรายและเรือดำน้ำ
(ในขณะทำงานที่อาจจะเกิดการสั่นสะเทือน)
จึงต้องสร้างผนังกั้นด้านหน้าไว้เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน


การสร้างผนังกั้นด้านหน้าที่สูง 7 เมตร
จะช่วยป้องกันซากเรือดำน้ำที่อับปางและเปราะบาง
จากการสั่นสะเทือนในพื้นดินและแม้กระทั่งการเกิดแผ่นดินไหว


เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา
มีการถมทับพื้นที่ขนาดใหญ่
บริเวณจุดลาดชันที่ดูว่าไม่เสถียร/ไม่มั่นคง
ด้วยทรายและหินมากกว่า 100,000 ตัน
เพื่อให้ผนังกั้นป้องกันด้านหน้าเรือดำน้ำ
ก่อนที่จะทับถมเรือดำน้ำทั้งลำภายหลัง


ผลจากระบบการตรวจสอบ/ตรวจวัด
ที่ติดตั้งตัววัดด้านสิ่งแวดล้อมและธรณีวิทยาไว้ในท้องทะเล
พบว่าไม่มีการแพร่กระจายของตะกอนที่ปนเปื้อนเกิดขึ้น
ในระหว่างที่ทำการถมทับสร้างผนังกั้นพื้นที่


นักวิจัยกล่าวว่า ในอดีตเคยมีการกลบฝังตัวเรือดำน้ำ U-boat
ที่คล้าย ๆ กรณีดังกล่าวนี้มาแล้วถึง 30 ครั้ง
ที่ต่างประสบความสำเร็จในการป้องกันพื้นที่
ไม่ให้เกิดปนเปื้อนสารประกอบจากปรอทในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา


เรียบเรียง/ที่มา


https://bit.ly/2A7AYZ3
https://dailym.ai/2pRxeVuA.ผนังกั้นเพื่อป้องกันทราย/เรือดำน้ำไถลลงมา

B.พื้นที่สร้าง/ถมผนังกั้น

F.อุปกรณ์ตรวจวัดตะกอนและสารเคมีที่อาจจะรั่วไหล

G.

ข้อมูลเพิ่มเติม


ปรอทปรอท (Mercury:Hg) ประโยชน์ และพิษปรอท

อันตรายจากสารปรอท7.


8.


9.10.11.12.13.14.15.

.Create Date : 14 ตุลาคม 2561
Last Update : 14 ตุลาคม 2561 21:49:18 น.
Counter : 1071 Pageviews.

0 comments
เทคนิครีดพับผ้ากุ๊นโดยไม่ต้องใช้ที่รีดกุ๊น lovequilt
(25 มี.ค. 2564 18:59:00 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : เดือน 9, 10 และ 11 ผู้ชายในสายลมหนาว
(18 มี.ค. 2564 13:48:58 น.)
母乳缺点 Mǔrǔ quēdiǎn ข้อเสียของนมมารดา Kavanich96
(9 มี.ค. 2564 12:34:10 น.)
วัดเบญจมบพิตร : พระพุทธชินราชจำลอง ผู้ชายในสายลมหนาว
(23 ก.พ. 2564 14:58:38 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ravio.BlogGang.com

ravio
Location :
สงขลา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 31 คน [?]

บทความทั้งหมด