พบหนังสือเคลือบยาพิษ 3 เล่ม

นวนิยายหนังสือมรณะ Aristotle ของ Umberto Eco ในปี 1980
ชื่อ The Name of The Rose ที่เล่าเรื่องราวบาทหลวง Benedictine ที่วิกลจริต/บ้าคลั่ง
ที่ใช้หนังสือเล่มนี้สร้างความหายนะให้กับบาทหลวงในอารามอิตาลี ในศตวรรษที่ 14
เพราะหนังสือเล่มนี้จะฆ่าผู้อ่านทุกคนที่เลียนิ้วมือ
เมื่อพยายามพลิก/เปิดหน้าหนังสือที่เคลือบยาพิษ
เรื่องราวเหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ หนังสือเคลือบยาพิษ


งานวิจัยล่าสุดของคณาจารย์ University of Southern Denmark
พบว่า มีหนังสือ 3 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือเก่าแก่หายากมาก
หัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
เป็นงานสะสมของห้องสมุด University of Southern Denmark’s library
พบว่ามีสารหนูจำนวนมากที่เคลือบอยู่บนหน้าปกหนังสือ
หนังสือเหล่านี้ผลิตขึ้นมาในศตวรรษที่ 16 และ 17

คุณสมบัติของการเป็นพิษบนหนังสือเหล่านี้
ถูกตรวจพบโดยการวิเคราะห์ X-ray fluorescence analyses (Micro-XRF)
เทคโนโลยีนี้จะแสดงสเปกตรัมองค์ประกอบของสารเคมีวัตถุ
ด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะของรังสีชั้นที่ 2 ที่ปลดปล่อยออกมาจากรงควัตถุ
ในช่วงการฉายแสงอย่างแรงจากเครื่อง X-ray ที่ใช้เทคโนโลยี Micro-XRF
ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในด้านโบราณคดีและงานศิลปะ
เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางสารเคมีของเครื่องปั้นดินเผาและภาพวาด

สีเขียวแวววาว

เหตุผลที่ต้องนำหนังสือหายากจำนวน 3 เล่มนี้
ไปยังห้องทดลองเพื่อทำการเอ็กซ์เรย์
เพราะบรรณารักษ์ห้องสมุดพบว่า
มีเศษชิ้นส่วนต้นฉบับหนังสือยุคกลาง
เช่น สำเนาของกฎหมายโรมัน และกฎหมายบัญญัติ
ถูกนำมาใช้ซ้ำอีกครั้งเพื่อทำหน้าปกหนังสือเหล่านี้
ทั้งนี้ยังมีบันทึกในอดีตที่ระบุไว้ว่า
ปกหุ้มหนังสือและรองในหนังสือ
ในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17
มักจะนิยมใช้กระดาษเก่ามา Reuse ใช้ซ้ำอีกครั้ง


หลังจากที่นักวิจัยพยายามจะระบุว่า
ข้อความภาษาละตินด้านใน หรืออย่างน้อยก็ให้อ่านเนื้อหาบางส่วนได้
แต่แล้วก็พบว่าข้อความภาษาละตินในปกของหนังสือทั้ง 3 เล่ม
อ่านได้ยากมากเพราะมีสีเขียวทีบแสงมาก
จนปิดบังตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือยุคเก่า

ดังนั้น นักวิจัยจึงต้องนำหนังสือเหล่านี้ไปยังห้องแล็บ
โดยมีแนวคิดว่า จะทำการกรองผ่านชั้นของสีโดยใช้ micro-XRF
และมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบทางเคมีของหมึกด้านล่าง
เช่น เหล็กและแคลเซียม โดยหวังว่าจะทำให้นักวิจัย
จะสามารถอ่านตัวอักษรออกได้มากขึ้น

แต่ผลการวิเคราะห์ XRF
พบว่าชั้นเม็ดสีเขียวเป็นสารหนู Arsenic
สารเคมีนี้เป็นหนึ่งในสารที่เป็นพิษมากที่สุดในโลก
และการสัมผัสสารหนู อาจนำไปสู่อาการข้างเคียงต่าง ๆ
อาการเป็นพิษ การพัฒนาของมะเร็ง และนำไปสู่ความตาย
สารหนู (As) เป็น Metalloid ธาตุกึ่งโลหะ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างแพร่หลาย

ในธรรมชาติสารหนูมักจะปะปนเข้ากับธาตุอื่น ๆ
เช่น คาร์บอนและไฮโดรเจน ที่เรียกว่าสารหนูอินทรีย์
สารหนูอนินทรีย์สารหนูอาจเกิดขึ้นในรูปแบบโลหะบริสุทธิ์
รวมทั้งสารประกอบตัวแปรที่เป็นอันตรายมากยิ่งกว่า
ความเป็นพิษของสารหนูไม่ลดลงตามระยะเวลา

อาการต่าง ๆ ของการเป็นพิษจากสารหนู
ได้แก่ อาการท้องร่วง กระเพาะอาหารระคายเคือง ท้องเสีย ท้องร่วง
การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง และการระคายเคืองของปอด
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดสารหนูและระยะเวลาที่สัมผัสกับสารหนูอุบัติเหตุจากสารพิษ และสภาพสีเขียว ในปี 1859 © Wellcome Collection, CC BY-SAสีเขียวที่อยู่บนปกหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้
เป็นสีเขียวปารีส Paris green
copper(II) acetate triarsenite กับ copper (II) acetoarsenite Cu (C₂H₃O₂) ₂· 3Cu (AsO₂) ₂
ที่รู้จักกันและเรียกว่า สีเขียวมรกต เพราะเป็นสีเขียวที่สะดุดตาคล้ายคลึงกับสีอัญมณียอดนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 19
สีจากสารหนู - เป็นผงผลึกละเอียด
ผลิตได้ง่ายและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
มีการใช้งานกันหลากหลายวัตถุประสงค์
ขนาดของผงที่บดละเอียดเหมือนผงแป้ง มีผลต่อการปรับแต่งสี
ตามที่ยังเห็นได้ในภาพสีน้ำมันและแลคเกอร์
ผงสารหนูที่มีขนาดใหญ่(ไม่ละเอียด)
จะทำให้เกิดสีเขียวคล้ำขึ้น
ผงสารหนูเม็ดเล็กกว่าจะมีสีเขียวอ่อน
เม็ดสีเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำหรับการสร้างความเข้มของสี
และความต้านทาน/ทนทานต่อการซีดจาง


เม็ดสีในอดีต


การผลิตสีเขียวปารีส เชิงอุตสาหกรรมเริ่มต้นในยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่ 19
จิตรกร Impressionist และ Post-impressionist มักจะใช้สีที่แตกต่างกัน
เพื่อสร้างผลงานชิ้นเอก ผลงานที่เร้าใจของจิตรกร
นั่นหมายความว่า ภาพวาดในพิพิธภัณฑ์หลายชิ้นในปัจจุบันยังมีพิษอยู่
ในช่วงนิยมสีเขียวปารีส จึงมีการใช้สีนี้กันอย่างแพร่หลายมาก
ใช้กันในทุกประเภทของวัสดุ เสื้อผ้า แม้กระทั่งปกหนังสือ
ก็มักจะเคลือบสีเขียวปารีสสีเขียว เพื่อความงดงาม
แน่นอนการที่ผิวหนังสัมผัสสารหนูอย่างต่อเนื่อง
จึงนำไปสู่อาการต่าง ๆ ที่เกิดจากพิษของสารหนู
Paris Green Chris Goulet/Wikimedia Commons, CC BY-SAต่อมา ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19
อาการเป็นพิษของสารหนู จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
และผงฝุ่นสารหนูที่ใช้ผสมเป็นสีต่าง ๆ ก็เลิกใช้งานไป
เพราะมีการค้นพบสีเขียวปารีสจากวัตถุอื่นทดแทนได้
จึงมีการนำไปใช้ในงานจิตรกรและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

แต่สีเขียวปารีส/สารหนูกลับนำไปใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เพาะปลูก
เพราะได้ผลดีกว่าสารเคมีชนิดอื่น ๆ

ในกรณีที่หนังสือทั้ง 3 เล่มที่มีการใช้สารหนู
คงไม่ใช่ใช้เพื่อความสวยงามแต่อย่างใด
คำอธิบายที่เป็นไปได้คือ การประยุกต์ใช้
ซึ่งมีความเป็นไปได้ในศตวรรษที่ 19
สีเขียวปารีสในหนังสือเก่าที่พบนั้น
อาจใช้เพื่อป้องกันแมลงหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อหนังสือ
Wilhelm Grimm (ซ้าย) กับ Jacob Grimm ในปี 1856 วาดโดย Elisabeth Jerichau-Baumann
ผู้รวบรวมและเรียบเรียงนิทานพื้นบ้าน
ภายใต้สภาพแวดล้อมบางอย่างของสารหนู
เช่น arsenates และ arsenites
อาจเปลี่ยนองค์ประกอบย่อยลงเป็น arsine (AsH₃)
ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่มีกลิ่นคล้ายกลิ่นกระเทียม
นิทานของ Grimm ที่มีเรื่องราวที่น่ากลัวของ green Victorian wallpapers
กระดาษปิดผนังสีเขียวแบบวิกตอเรีย
ที่คร่าชีวิตเด็กในห้องนอน
จึงเป็นเรื่องที่มีเค้าโครงจากเรื่องจริง

ทำให้ตอนนี้ทางบรรณารักษ์ได้แยกหนังสือ 3 เล่มนี้
นำไปเก็บรักษาไว้ในกล่องกระดาษพร้อมกับป้ายเตือนอันตราย
ทั้งยังมีแผนการที่จะทำเป็นหนังสือดิจิตอลออีกจำนวนหลายเล่ม
เพื่อลดอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดจากหนังสือได้
The Arsenic Waltz’. © Wellcome Collection, CC BY-SA
เรียบเรียง/ที่มา


https://bit.ly/2KzZnt0
https://bit.ly/2yYxSIo
https://dailym.ai/2KBd2QR

บันทึกสั่งตายของ Marie Curie


ภาพเพิ่มเติม
Fig. 1 – Leiden, University Library, 583, งานพิมพ์ (ศตวรรษที่ 16)
พร้อมกับเศษชิ้นส่วนเอกสารยุคกลางภายใน (ศตวรรษที่ 12) – © EKFig. 2 – Leiden, University Library, เศษชิ้นส่วนจากเอกสารสะสม BPL collection – © Julie Somers – SourceFig. 3 – Rembrandt, Old Man with a Beard (ซ้าย) และภาพวาดตนเอง (ขวา) ที่ซ่อนอยู่ด้านล่างชั้นสีFig. 4 – The MA-XRF-เครื่อง scanner พัฒนาโดย Joris Dik กับทีมงานที่ Delft University – © EKFig. 5 – The head of the MA-XRF scanner ขณะทำงานตรวจสอบหนังสือศตวรรษที่ 16 Leiden, University Library, 617 F 19Fig. 8 – Leiden, University Library, 180 E 18: เศษชิ้นส่วนเอกสารขนาดใหญ่ภายในชั้นที่ปกปิด – © Anna KäyhköMartin Engelbrecht งานลงสีด้วยมือ dominotière
หรือลายพิมพ์ผ้า/กระดาษ พร้อมกับชุดสวมใส่ตัวอย่างลาย Wallpaper
(Germany, 1735–40) (งานสะสม Bibliothèque des Arts Décoratifs, Paris)เครื่องจักรผลิต Wallpaper ที่พิมพ์สีได้ด้วย คิดค้นโดย Charles Potter ในปี 1839
อุตสาหกรรมนี้แพร่หลายมากใน Victorian England’s Peak District (งานสะสมส่วนตัว)วารสารทางการแพทย์ฝรั่งเศส ปี 1859
ภาพประกอบอธิบายถึงอันตรายจากสารหนู
ที่มีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนจากผงสารหนู ทำให้ผิวหนังเปลี่ยนสี
อาการพิษที่มีผลต่อเส้นเลือดและปรากฏร่องรอยสีเขียวขึ้นมา
ลักษณะเฉพาะของผิวหนัง กระเนื้อขนาดเล็ก และ รอยด่างดำหลังอาการอักเสบ
(งานสะสม Wellcome Library ใน London)“ นี่คืออาการหลังจากกินยาชั้นเยี่ยม ARSENIC ”
การ์ตูนอังกฤษในปี 1850 เจ้าแห่งความตายโผล่ขึ้นด้านหลังผู้ป่วย
ที่มีผลข้างเคียงจากการกินยาที่มีส่วนผสมสารหนู (งานสะสม Wellcome Library ใน London)Pages from ‘Bitten by Witch Fever’ (© the author for Hyperallergic)Pages from ‘Bitten by Witch Fever’ (© the author for Hyperallergic)Grid of wallpaper by C. E. & J. G. Potter, Lancashire, UK (1856);
James Boswell, Dublin, Ireland (1846);
Christopher Dresser for William Cooke, Leeds, UK (1860);
C. E. & J. G. Potter, Lancashire, UK (1856) (© 2016 Crown Copyright)Wallpaper by Corbière, Son & Brindle, London, UK (1879) (© 2016 Crown Copyright)Grid of wallpaper by Heywood, Higginbottom, Smith & Company, Manchester, UK (1857);
C. E. & J. G. Potter, Lancashire, UK (1856);
Corbière, Son & Brindle, London, UK (1877);
Jules Desfossé, Paris, France (1880) (© 2016 Crown Copyright)Wallpaper by John Todd Merrick & Company, London, UK (1845) (© 2016 Crown Copyright)Grid of wallpaper by Christopher Dresser for William Cooke, Leeds, UK (1862);
Christopher Dresser for William Cooke, Leeds, UK (1862);
Christopher Dresser for William Cooke, Leeds, UK (1862);
Christopher Dresser for Jeffrey & Company, London, UK (1863) (© 2016 Crown Copyright)Wallpaper by Scott, Cuthbertson & Company, London, UK (1874) (© 2016 Crown Copyright)Grid of wallpaper by Christopher Dresser for William Woollams & Company, London, UK (1863);
Lightbown, Aspinall & Company, Lancashire, UK (1881);
William Cooke, Leeds, UK (1880); Christopher Dresser for Jeffrey & Company, London, UK (1863);
Alexander J. Duff, London, UK (1880); William Cooke, Leeds, UK (1880);
William Cooke, Leeds, UK (1880); James Toleman, London, UK (1856) (© 2016 Crown Copyright)Wallper by Jules Desfossé, Paris, France (1879) (© 2016 Crown Copyright)Wallpaper by Corbière, Son & Brindle, London (1877) (© 2016 Crown Copyright)Create Date : 01 กรกฎาคม 2561
Last Update : 1 กรกฎาคม 2561 8:19:46 น.
Counter : 750 Pageviews.

2 comments
ตะพาบ #272 : การเลียนแบบ มาช้ายังดีกว่าไม่มา
(26 ก.พ. 2564 23:32:37 น.)
หนังสือเรียนชั้นประถมของจีน toor36
(21 ก.พ. 2564 00:01:26 น.)
แบตหมดให้หาปลั๊ก. ถ้าขาดความรักให้มาหาเค้านะตะเอง multiple
(31 ม.ค. 2564 19:53:18 น.)
วัดเสนาสนานราม : ตำนานพระอินทร์ : ผู้ชายในสายลมหนาว
(29 ม.ค. 2564 15:49:46 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณRananrin

  
เรื่องราวหนังสือ น่าอ่าน
แต่เรื่องราวด้านล่าง น่ากลัว
โดย: inmemoir วันที่: 1 กรกฎาคม 2561 เวลา:19:20:06 น.
  
เลี่ยงไม่อ่านมานาน
เพราะรู้สึกว่ามันน่ากลัว
แล้วมันก็น่ากลัวจริงๆ

กว่าวิทยาการจะก้าวหน้า
จนสามารถระบุได้ว่าสิ่งใดมีพิษ
ก็ใช้เวลานาน

และก็คงยังมีอีกหลายอย่าง
ที่จะต้องค่อยๆ พบเจอต่อไป
โดย: เพรางาย วันที่: 4 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:42:14 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ravio.BlogGang.com

ravio
Location :
สงขลา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 31 คน [?]

บทความทั้งหมด