ใช้น้ำถ่วงน้ำหนักแทนคอนกรีตในเครื่องซักผ้า


Professor Amin Al-Habaibeh (left) and Dylan Knight (right), 
Nottingham Trent University 2017นักวิจัยจาก Nottingham Trent University
ได้พัฒนาวิธีการเฉพาะสำหรับใช้กับ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องซักผ้า
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และจะประหยัดค่าขนส่งภายในอังกฤษ
คิดเป็นมูลค่า CO2 เกือบ 45,000 ตันต่อปี

ศาสตราจารย์ Amin Al-Habaibeh https://goo.gl/8kGERu
สำนักวิชาการสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์
ร่วมกับ Dylan Knight นักศึกษาระดับปริญญาเอก
วิทยาศาตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) การออกแบบผลิตภัณฑ์
BSc (Hons) Product Design

ได้ร่วมกันพัฒนารูปทรงพลาสติกข้างในกลวง
ซึ่งภายในจะเติมน้ำให้เต็มได้ในภายหลัง
เพื่อใช้แทนก้อนคอนกรีตเดิมที่หนักมาก
ก้อนน้ำหนักที่วางในเครื่องซักผ้านี้
เพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนของเครื่องซักผ้า
ในระหว่างการซัก การปั่นหมาด

ปัจจุบันผู้ผลิต/โรงงานผลิตเครื่องซักผ้า
จะใช้ก้อนคอนกรีตขนาดหนาที่มีน้ำหนักกว่า 25 กิโลกรัม
วางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องซักผ้าสั่นสะเทือน
การใช้ก้อนคอนกรีตจะช่วยเพิ่มน้ำหนักเครื่องซักผ้า
และมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ผ่านกระบวนการผลิตและการขนส่งคอนกรีตพร้อมเครื่องซักผ้า

Dylan Knight อายุ 22 ปีจาก Grove Park ในลอนดอน
ได้ทดสอบอุปกรณ์ดังกล่าวที่มีน้ำหนักเบาไม่เกินกว่า 3 กิโลกรัม
เมื่อนำมาบรรจุน้ำจนเต็มอุปกรณ์นี้แล้ว
และพบว่ามีประสิทธิภาพและน้ำหนัก
เทียบเท่ากับคอนกรีตที่เคยใช้กันในอดีต

" คอนกรีตเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะมีการปล่อย CO2 ออกมาเมื่อเริ่มกระบวนการผลิต
การใช้คอนกรีตเป็นสาเหตุอย่างหนึ่ง
ที่ทำให้เครื่องซักผ้ามีน้ำหนักมากในตอนขนย้าย

ภาชนะบรรจุน้ำจะว่างเปล่า(มีแต่อากาศ)
และจะบรรจุน้ำเมื่อมีการติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้ว
เราพบว่ามันทำงานได้ดีเท่า ๆ กับเครื่องที่ใช้ก้อนคอนกรีต
ช่วงที่รอหยุดกับการหมุนเครื่องซักผ้ารูปทรงกระบอก
และลดการสั่นสะเทือนของเครื่องซักผ้าได้อย่างมาก "

การออกแบบใหม่นี้
จะลดน้ำหนักเครื่องซักผ้าลงได้ถึง 30%
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิง
ในการขนส่งเครื่องซักผ้า
และลดความเสี่ยงต่อที่อาจจะเกิดขึ้น
เช่น  การบาดเจ็บทางร่างกาย
เมื่อยกหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบ้าน

นักวิจัยได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่า
การลดน้ำหนักรถบรรทุกเครื่องซักผ้า
ที่แต่ละเครื่องมีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม
(เหลือเพียงเครื่องที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม)
สามารถประหยัดพลังงานและลด CO2 ได้ประมาณ 8.5 กรัม
และน้ำมันเชื้อเพลิง 0.35 ลิตรต่อระยะทางขนส่ง 100 กิโลเมตร

ประมาณการว่ามีเครื่องซักผ้า 3.5 ล้านเครื่อง
ที่ขายได้ทุกปีในสหราชอาณาจักร
หากมีการติดตั้งอุปกรณ์น้ำหนักเบาแบบใหม่นี้
จะช่วยลด CO2 ประมาณ 44,625 ตันต่อปี
และลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ 183,750 ลิตร
เมื่อขนส่งในระยะทางเฉลี่ยเพียง 50 กิโลเมตร

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก
บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ Tochi Tech Ltd
ที่กำลังทำงานร่วมกับนักวิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เพื่อหาทางออกที่ค่อนข้างสร้างสรรค์
และมีความยั่งยืนในการผลิตเครื่องซักผ้า

ศาสตราจารย์ Al-Habaibeh
" แนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนนี้
ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุน
และใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น
สำหรับการขนส่งเท่านั้น

แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ที่คำนึงถึง
หลักสรีรศาสตร์ สุขภาพ และความปลอดภัย
สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องซักผ้าดังกล่าว

นี่เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมยอดมาก
ในการรวมกระบวนการเรียนการสอน
และการค้นคว้าวิจัยของเรา
เข้ากับอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
และสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน "

งานวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนผ่านทาง
โครงการ Enabling Innovation
ที่ Nottingham Trent University
ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
European Regional Development Fund
ซึ่งเป็นโครงการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุน
เพื่อช่วย SMEs ใน Derbyshire และ Nottinghamshire
ในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

Siobhan Urquhart ผู้ประสานงานด้านนวัตกรรม
ของ Enabling Innovation กล่าวว่า
" โครงการนี้เป็นโอกาสอันดี
ที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันระหว่างธุรกิจท้องถิ่น
และความเชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยของเรา
ซึ่งได้ให้ผลลัพธ์ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และเป็นโครงการที่เราภูมิใจอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการนี้ "
ที่มา https://goo.gl/8ki8jc
เรียบเรียง/ที่มา

https://goo.gl/XjUiaS
https://goo.gl/CqMpqn
https://goo.gl/VocvAm
https://goo.gl/puoc8X

หมายเหตุ


มหาวิทยาลัยบางแห่งในอังกฤษ/สหรัฐอเมริกา
ถ้านักศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีระดับเกียรตินิยม
มักจะอนุญาตให้เรียนต่อปริญญาเอกได้เลย //bit.ly/2v1WMEH
เพื่อนำมาร่วมงานในตำแหน่งทีมผู้ช่วยนักวิจัยร่วมกับอาจารย์
บางรายอาจจะลงเรียนระดับปริญญาโทบางรายวิชาควบคู่กันไป

(10 รายที่อายุน้อยมาก ที่จบปริญญาเอก //bit.ly/1o7WBb9
บางรายได้รับอนุมัติเรียนไป/วิจัยไปร่วมกับอาจารย์เลย
หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

อนึ่ง มีบางหลักสูตร/บางมหาวิทยาลัยในไทย
ที่เคยพยายามเปิดสอนประเภทเรียน 6 ปี (ตรีควบโท) //bit.ly/2x8l8tz
แล้วได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท (เลียนแบบต่างชาติ)
แต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย
มีการอนุมัติน้อยมากตอนนี้มีเพียง 10 สาขาวิชา
เพราะต้องมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนจริง ๆ

แต่ถ้าเรียน 6 ปีแล้วเทียบเท่าปริญญาโทก็มี เช่น
คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทย์ เป็นต้นCreate Date : 21 สิงหาคม 2560
Last Update : 24 สิงหาคม 2560 23:15:35 น.
Counter : 1151 Pageviews.

0 comments
论地位 Lùn dìwèi ใครเป็นใหญ่ Kavanich96
(14 ก.พ. 2564 07:58:05 น.)
งานของลูก zungzaa
(1 ก.พ. 2564 00:06:24 น.)
แบตหมดให้หาปลั๊ก. ถ้าขาดความรักให้มาหาเค้านะตะเอง multiple
(31 ม.ค. 2564 19:53:18 น.)
情人的电话 Qíngrén de diànhuà กิ๊กโทรมาหา Kavanich96
(9 ม.ค. 2564 07:33:01 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ravio.BlogGang.com

ravio
Location :
สงขลา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 31 คน [?]

บทความทั้งหมด