คืนกำไรให้ชีวิต เพื่อพิชิตไปในโลกกว้าง
space
space
space
 
กรกฏาคม 2561
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
space
space
29 กรกฏาคม 2561
space
space
space

ตุรกี มีอะไร น่าสนใจบ้าง ตอนที่ 4 ตุรกี  มีอะไร น่าสนใจบ้าง   ตอนที่ 4

ทริปเที่ยวตุรกี  ก็มาถึง ตอนที่ 4 แล้วค่ะ ตอนที่ 4 เป็นการเที่ยวของวันที่
27  ตุลาคม  เช้านี้  เราทานข้าวเช้าที่โรงแรมที่พักแล้ว
เราก็มาถ่ายรูปกันที่หน้าโรงแรมที่พัก เก็บภาพก่อนอำลาจากโรงแรมที่พักเมื่อคืนนี้  ค่ะ ถ่ายรูปที่พักเมื่อคืนนี้ตอนเช้าก่อนอำลาจากไป ค่ะ 


อีกมุมหนึ่งของห้องนอนค่ะ 
สภาพเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องพัก  ใช้ได้ดีทีเดียว ค่ะ หน้าโรงแรม  ซึ่งโรงแรมนี้ติดริมถนนใหญ่ค่ะ คนสวย  ขอถ่ายเดี่ยวกัน ค่ะ  อิอิขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทริปถ่ายหมู่ให้พวกเรา ค่ะ 


นี่เป็นชื่อโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนนี้ค่ะ  

เมื่อทุกคนพร้อม พวกเราก็ขึ้นรถเพื่อนเดินทางไปล่องเรือชมสองฟากฝั่ง
ชมสะพาน  ชมช่องแคบ บอสฟอรัส 
ก่อนจะไปล่องเรือ  มาชมธรรมชาติความสวยงามของสองข้างทางที่รถ
ผ่านไป ก่อนที่จะถึงท่าเรือ ค่ะ มาชมค่ะ สองข้างทางที่ผ่าน 


รถไฟของ ตุรกี   ค่ะ 

ก่อนที่จะล่องเรือชมทิวทัศน์  เรามารู้จักช่องแคบบอสฟอรัส ก่อน ค่ะ

ช่องแคบบอสฟอรัส  มีความยาวประมาณ  30 กิโลเมตร บางแห่งบอก
ว่า 32 กิโลเมตร  สวนที่กว้างที่สุด
กว้างประมาณ  3,700 เมตรส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 700 เมตร ความลึกอยู่
ระหว่าง 36 ถึง 124  เมตร  ฝั่งทะเลของช่องแคบ
เป็นเมืองอิสตันบูล ที่มีประชากรถึงราว 11  ล้านคน  ช่องแคบนี้ เป็นจุด
ที่บรรจบกันแบ่งทวีปยุโรปและทวีปเอเซีย  
ซึ่งทำให้ประเทศตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบ
บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
เพราะว่าเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมระหว่างทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
เราจะได้เห็นป้อมปื้นที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
มีจุดชมวิวที่สำคัญ คือ สะพายแขวนบอสฟอรัส  เชื่อมให้รถยนตร์
สามารถให้รถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและเอเซียได้
สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1973  มีความยาวทั้งสิ้น 1,560  เมตร และได้กลาย
เป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับที่ 4 ของโลก
ในสมัยนั้น (ปัจจุบัน ตกไปอยู่อันดับที่  21 )  ขณะล่องเรือ  เราจะดื่มด่ำ
กับบรรยากาศสองฟากฝั่งของแม่น้ำ
สามารถมองเห็นได้  ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโคลมาบาเช่   และผ่าน
บ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้าง
บ้านเรือนอยู่สองฝั่งอย่างตระการตา สวยงาม   
แล้วพวกเราก็มาถึงที่ท่าเรือ  คุณ เซด้า พาพวกเราขึ้นเรือ  ลำใหญ่ มี
สองชั้น ข้างบนเปิดโล่งให้เราถ่ายรูป ชมวิวได้ มาชม ค่ะ 

ที่ท่าเรือ ที่เราไปนั่งเรือ ค่ะ 


น้องนันท์ถ่ายเซลฟี่กันสองคน 


สองฟากฝั่งระหว่างล่องเรือไป ค่ะ 


พิมพ์เป็นคนเซฟฟี่ เพราะพิมพ์มือยาวที่สุด  มีเพ็ญน้องของพิมพ์ด้วย
มุมสวยอีกมุมหนึ่งที่เรือผ่าน  


เพื่อนโย และ เพื่อนนวพันธ์  ค่ะ 


สถานที่สำคัญที่ผ่านในขณะที่ล่องเรือไป 
ถ่ายกับธงชาติของตุรกี ค่ะ 

หลังจากลงจากเรือแล้ว  พวกเราก็ไปเที่ยวที่พระราชวังโดลมาบาห์เช 
ก่อนจะไปชมรูปถ่าย  มาทราบประวัติสักเล็กน้อยค่ะ
ผู้สร้างพระราชวังนี้ ก็คือ  สุลต่านอับดุลเมชิด  ในปี 2399  ใช้เวลาใน
การสร้าง  นานถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน
ศิลปะแบบตะวันออก  ผสมผสานกับตะวันตก  อาคารยาว  600 เมตร
ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล มาร์มารา  ในช่องแคบ บอสฟอรัส
บนฝั่งทวีปยุโรป  จุดเด่นของวังแห่งนี้  คือ มีการประดับตกแต่งด้วยความ
ประณีตงามตา  วิจิตรตระการตา  มีทั้งเฟอร์นิเจอร์
พรม  โคมไฟ  เครื่องแก้วเจียระไน และรูปเขียน  พรมทอผืนเดียวที่ใหญ่
ที่สุดในโลก 

พระราชวังโดลมาบาห์เช่    ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล มาร์มารา  ในช่องแคบ
บอสฟอรัส บนฝั่งทวีปยุโรป 
มุมสวยอีกมุมหนึ่งในวัง นี้


ภายในวัง มีปลูกต้นไม้ ดอกไม้มากมาย  
สมาชิก เพิ่มจากกลุ่มของเรา 

ออกจากพระราชวังโดลมาบาห์เช่แล้ว  ก็ไปเที่ยวพระราชวังทอปคาปี 
มารู้จักพระราชวังนี้สักหน่อยนะคะ 

พระราชวังทอปคาปี  (TopKapi  Palacel)   ตั้งอยู่ที่เมืองอิสตันบลู เดิม
เป็นที่ประทับหลักของสุลต่าน 
แห่งจักรวรรดิออตโตมัน  เริ่มสร้าง ค.ศ. 1459 โดยสุลต่านเมห์เหม็ด
ที่ 2  ตัวพระราชวัง  มีสิ่งก่อสร้างที่มีลานหลัก สี่ลาน 
และสิ่งก่อสร้างย่อย ๆ อีกหลายตึก   จุดสูงสุดของวัง เป็นที่พำนักของ
ผู้คน ได้ถึง   4,000 คน ภายในราชวัง
ใช้เป็นสุเหร่า  โรงพยาบาล โรงอบขนมปัง  ในปี ค.ศ. 1924  พระราชวัง
ทอปคาปี  เปลี่ยนมาเป็น พิพิธภัณฑ์  
ที่นี่มีหอเป็นจำนวนมาก  แต่เปิดให้ชมเพียงบางส่วนที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
ตัวอย่างของที่แสดงในพิพิธภัณฑ์  แสดงถึง
สถาปัตยกรรมออตโตมัน  เป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์
ที่วังนี้ มีการบูรณะหลายครั้ง  ส่วนที่เป็นข้างใน
ที่เรียกว่า  ฮาเร็ม นั้น จะเปิดให้ชม จำนวน 40 ห้อง  มีการจัดแสดงไว้
อย่างสมบูรณ์  สามารถแสดงถึงสภาพความเป็นอยู่
ในยุคก่อนของสุลต่านได้อย่างชัดเจน  มีห้องอาบน้ำ  มีโถงขนาดใหญ่
ใช้พักผ่อน  ในห้องครัวมีจัดและแสดง้เครื่องกระเบื้อง
ที่มาจากจีนและญี่ปุ่นกว่าหมื่นชิ้น

จักรพรรดิ มาห์มุที่ 2  ค.ศ.1808-1839) เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่อยู
พระราชวังนี้  หลังจากที่สิ้นพระชนท์แล้ว
กษัตริย์องค์ใหม่ จะไปประทับที่พระราชวังสไตล์ยุโรป ที่พระราชวัง
โคลมาบาเช่  พระราชวังนี้ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1985
มาชมภาพ ค่ะ พระราชวังทอปคาปิ

ชมพิพิธภัณฑ์  ค่ะ 


เซลฟี่กันหน่อย ค่ะ 


เป็นบริเวณที่มีห้องแสดงสิ่งของต่าง ๆ  มากมายหลายห้อง 


ถ่ายรูปหน้าวัง ทอปคาปิ
จากวังนี้แล้ว  พวกเราก็ไปอีกด้านหนึ่งของวังนี้  แต่เข้าไม่ได้เพราะเราไม่
ได้ซื้อตั๋ว ได้แต่ถ่ายรูปอยู่ด้านหน้าเล็กน้อย
แล้วก็ต้องรีบออกเดินทางต่อไป  จากที่นี่แล้ว  พวกเราก็ต้องรีบเดินทางไปสู่เมือง  ไอยวาริค  ซึ่งต้องใช้
เวลาเดินทางนานมาก ถึง 7 ชั่วโมง
ก็ใช้วิธีเดิม  ก็แวะตามร้านค้าตามทาง  ทุก 2 ชั่วโมง  เพื่อเข้าห้องน้ำ  กว่าจะถึงเมืองนี้  ก็มืดค่ำเช่นเคย  ทานข้าวมื้อเย็น 2 ทุ่ม อิอิ
เย็นนี้เราพักที่ โรงแรม  HALIC  PARK  HOTEL

โปรดติดตาม ตอนที่ 5 ต่อไป  ค่ะ Create Date : 29 กรกฎาคม 2561
Last Update : 20 สิงหาคม 2561 17:04:37 น. 31 comments
Counter : 1262 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณtuk-tuk@korat, คุณเนินน้ำ, คุณtoor36, คุณkae+aoe, คุณmambymam, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณRinsa Yoyolive, คุณhaiku, คุณRananrin, คุณเกศสุริยง, คุณpeeamp, คุณmariabamboo, คุณชีริว


 


โหวตครับอาจารย์

ผมชอบสถาปัตยกรรมของเขามากเลยครับ
ตอนนี้ใครจะไปเที่ยวคงคิดหนัก
ค่าเงินตรุกีผันผวนมาก
และเกิดวิกฤตการเงินในประเทศตุรกี
ไม่รู้จะหนักขนาดไหนนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 สิงหาคม 2561 เวลา:19:00:39 น.  

 
ตามมาเที่ยวค่ะ อยากไป ๆๆๆ ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 สิงหาคม 2561 เวลา:20:03:02 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ตามมาเที่ยวต่อค่ะ วันนี้ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งความรู้ด้วยพร้อมกันเลยนะคะโดย: เนินน้ำ วันที่: 20 สิงหาคม 2561 เวลา:21:20:03 น.  

 
โถส้วมของเขาเป็นแบบเหลี่ยมดูแปลกตาดีครับ

รถไฟของตุรกีไหนจะสู้ของไทยได้ ของเราอนุรักษ์ความเสมอต้นเสมอปลายได้ดีมาก คือ มักจะมาถึงไม่ตรงเวลา

มีไปล่องเรือด้วย บ้านเมืองเขาต้นไม้เยอะดีนะครับ พระราชวังของเขาก็ดูมีเอกลักษณ์ดีเหมือนกัน


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 20 สิงหาคม 2561 เวลา:23:10:46 น.  

 
รถไฟดูดีจังค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 21 สิงหาคม 2561 เวลา:8:13:28 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ทริปไปน่านอยู่ช่วงเดือนมีนาคม 2561 ค่ะ หน้าแล้งค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 21 สิงหาคม 2561 เวลา:13:20:36 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมตั้งใจพิมพ์เพียงเท่านี้จริงๆครับ
เคยทำ 300 เล่ม เหนื่อยมากครับ 555
เหนื่อยตอนส่งหนังสือ ติดที่อยู่
เพราะผมทำคนเดียว ไม่ได้ฝากขายตามร้านหนังสือด้วยครับ

ที่ไม่ทำเยอะ
เพราะยังไงผมก็นำเนื้อหาทั้งหมดมาลงให้อ่านกันในบล็อกและเฟซอยู่แล้วด้วยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 สิงหาคม 2561 เวลา:18:20:26 น.  

 
มาเที่ยวตุรกีกับครูต่อค่ะ
ช่องแคบ บอสฟอรัส ไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากมาย
สมัยเรียนท่องประจำเลยค่ะ
พระราชวังโดลมาบาห์เช่ สวยงามอลังการสุดๆ
นั่งเรือชมแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะนั่น
พระราชวังทอปคาปีก็งามตระการตา
ชมภาพแล้วอยากหาโอกาสไปเที่ยวบ้างจังค่ะโดย: mambymam วันที่: 21 สิงหาคม 2561 เวลา:19:28:57 น.  

 
ไปเที่ยวที่ไหนถ้ามีปราสาทหนูอยากแวะไปหมดเลยค่ะ ชอบมากค่ะ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 21 สิงหาคม 2561 เวลา:22:46:16 น.  

 

สวัสดีีค่ะอจ.
มาเที่ยวตุรกีด้วยค่ะ
อ่านแล้วเห็นภาพชัด เหมือนไปเที่ยวเองเลยค่ะ
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปัน


โดย: newyorknurse วันที่: 22 สิงหาคม 2561 เวลา:5:56:37 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 สิงหาคม 2561 เวลา:6:48:21 น.  

 
ขอบคุณครูที่แวะชมดอกไม้ค่ะ

วันนี้ตะลอนทั้งวันเลยหนู
เพิ่งได้เข้าบ้านค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 22 สิงหาคม 2561 เวลา:20:37:07 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

วันนี้จัดส่งไปหนึ่งรอบแล้วครับ
70 กว่าเล่ม
ผมทำแบบเอาตัวเองไม่เหนื่อย และมีความสุขนี่ล่ะครับอาจารย์

เล่มหน้า ปีหน้า ว่ากันใหม่ 5555

ช่วงนี้มีแต่ข่าวน้ำท่วมนะครับ
สงสารชาวบ้าน เกษตรกรครับ
ปีนี้น้ำท่วมเสียหายหลายพื้นที่จริงๆโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 สิงหาคม 2561 เวลา:20:39:21 น.  

 
ไปกับกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะกันเยอะเหมือนกันนะคะ
รินเคยไปด้วยบ่อยๆ สิ่งที่ได้คือได้พบเพื่อนใหม่ตลอดเลยค่า
พอเจอกันแล้ว กลับมาไทยก็เงียบหายไปเลย อิอิ

ตุรกีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่รินอยากไปมากค่า ไปขึ้นบอลลูน อิอิ
แต่ก็แพงเอาเรื่องเหมือนกัน มีวิหารสวยๆ ถ้าไปถูกช่วง ถูกเวลา
ฟ้าแจ่มๆสวยๆ นี่ชอบเลยค่า

ขากลับต้องนั่งรถ 7 ชั่วโมงไกลเหมือนกันนะคะ เหมือนจากกทม.ไปเชียงรายเลย แต่ก็ดีหน่อย ได้แวะตามรายทางแก้เมื่อยได้เรื่อยๆ


โหวตท่องเที่ยวให้ครูค่าโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 22 สิงหาคม 2561 เวลา:22:18:00 น.  

 
สวัสดีดึกๆครับ อาจารย์สุ
มาเที่ยวตุรกีต่อครับ
ภาพวิวช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาห์เชสวยงามครับ
พระราชวังทอปคาปี ก็งามครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 22 สิงหาคม 2561 เวลา:23:31:02 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 สิงหาคม 2561 เวลา:6:31:45 น.  

 
เที่ยวสนุกเลยนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 23 สิงหาคม 2561 เวลา:8:32:17 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2561 เวลา:6:29:41 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

สองสามปีหลัง
แม่ผมไม่ทำขนมและของไหว้แล้วครับ
ซื้อเอาครับ 555
เดี๋ยวนี้สะดวกมาก เค้าจัดเป็นชุดให้เลย
เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากๆทั้งในตลาดและในห้างครับ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2561 เวลา:6:31:19 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

นี่แม่ผมซื้อของไหว้ครบหมดแล้วครับ
ไปซื้อกับน้องสาวสองวัน
ผมมีหน้าที่ไหว้ครับ 555

วันนี้ในเฟส
เพื่อนๆลงกันหมดเลยว่ากรุงเทพรถติดหนักมาก
แต่ละคนถ่ายภาพมาให้ดู
น่ากลัวมากๆ
นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่อยากไปเที่ยวกรุงเทพเลยครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2561 เวลา:20:15:56 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 สิงหาคม 2561 เวลา:6:43:56 น.  

 
ล่องเรือชมวิว สุขสดชื่นเลยนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 25 สิงหาคม 2561 เวลา:10:35:15 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ในงานเขียนของผม
มีคำที่ผมชอบใช้อยู่หลายคำเลยครับ
แส่ส่ายก็เป็นอีกคำที่ใช้บ่อยมาก

วันนี้ไหว้เสร็จเรียบร้อย
กินกับข้าวของไหว้มาสองมื้อแล้วครับ
มิื้อเที่ยงกับมื้อเย็น 5555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 สิงหาคม 2561 เวลา:18:40:30 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 สิงหาคม 2561 เวลา:6:48:12 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ตามมาเที่ยวตุรกีกับคุณครูต่อค่ะเห็นคุณครูรีวิวหลายเอนทรี่แล้วหนูอยากตามรอยเสียแล้ว คริคริ คุณครูนุ่งกางเกงยีนส์ได้น่ารักค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 26 สิงหาคม 2561 เวลา:16:55:45 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เสียดายที่ผมไม่รู้โน๊ตครับ
ถ้าเรียนมาบ้าง
น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้
ร้องเพลงได้ดีกว่านี้
แต่มาถึงตรงนี้
เล่นแค่มีความสุขครับ
ก็เลยไม่คิดไปเรียนต่อแล้ว 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 สิงหาคม 2561 เวลา:19:00:42 น.  

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์สุวิมล
ขอบพระคุณมากนะคะที่กรุณาไปคอมเมนต์
ที่บล็อกรีวิวหนังสือของหนู

ยินดีที่ได้รู้จักกันค่ะ

ทีแรกหนูมาชมบล็อกของอาจารย์
แต่ยังไม่กล้าคอมเมนต์อะไร

ตุรกี เป็นประเทศหนึ่งที่หนูอยากไปเยือนค่ะ
ขอบคุณอาจารย์ที่บอกเล่าประสบการณ์
ที่ได้ไปเที่ยวตุรกีด้วยนะคะโดย: Rananrin วันที่: 26 สิงหาคม 2561 เวลา:19:49:57 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 สิงหาคม 2561 เวลา:6:35:34 น.  

 
สวัสดีค่ะครู มาทักทายค่ะ
เมื่อวานไปชมตะพายของครูมาแล้วค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 27 สิงหาคม 2561 เวลา:7:57:23 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rananrin Literature Blog ดู Blog
วลีลักษณา Literature Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Literature Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นตามเที่ยวตุรกีน่าเที่ยวต่อค่ะอาจารย์ ขอบคุณที่ open my eyes on ตุรกีค่ะ น่าเที่ยว คิดว่าน่ากลัวมาตลอดเพราะสงคราม ไว้ตามเที่ยวตอน 5 ต่อค่ะ ^^


โดย: mariabamboo วันที่: 27 สิงหาคม 2561 เวลา:10:26:58 น.  

 
เห็นส้วมแล้วคิดถึงตุรกีเลยครับ ที่ฉีดก้นเป็นแบบหมุนก๊อกให้น้ำพุ่งออกมา เป็นเอกลักษณ์จริงๆ ^^
รู้สึกผมก็พักที่ Ramada เหมือนกัน แต่จำไม่ได้ว่าสาขาไหน เป็นวันแรกๆคงไม่ใช่ที่อิสตันบูล
ช่องแคบบอสฟอรัสเที่ยวเพลินมาก ทีมอาจารย์ยืนถ่ายรูปบนดาดฟ้าเรือกันสบายๆเลยนะครับ
ตอนผมไปเดือนธันวา ดาดฟ้าเรือนี่นรกน้ำแข็งชัดๆ ลมก็แรง แต่ต้องฝืนขึ้นไปเก็บภาพสวยๆ คนส่วนใหญ่อยู่ในเรือกันหมด ไม่มีคนแย่งมุมถ่ายรูป อิอิ
พระราชวังโดลมาบาห์เช่ อันนี้เป็นที่เที่ยวเดียวในตุรกีเลยมั้งที่รู้สึกเฉยๆ เพราะไม่ค่อยเก่าแถมถ่ายรูปข้างในห้องไม่ได้ 555
ส่วนวังทอปกาปินี่ตอนไปผมวิ่งถ่ายให้เสร็จแล้วขอเวลาไกด์แยกออกจากกรุ๊ปทัวร์ครึ่งชั่วโมง มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูลด้านหน้าครับ
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีเลยนะ มีโบราณวัตถุทั้งจากอารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย โรมัน เติร์ก เปอร์เซีย ฯลฯโดย: ชีริว วันที่: 30 สิงหาคม 2561 เวลา:23:04:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 46 คน [?]
เป็นครูสอนภาษาไทยที่เกษียณอายุราชการแล้ว สนใจเรื่องการเขียนหนังสือให้ความรู้ ชอบการท่องเที่ยว หากท่านที่เข้ามาชมและอ่านแล้ว มีความสนใจและต้องการสอบถามเรื่องความรู้ด้านภาษาไทย ถ้ามีความสามารถจะให้ความรู้ได้ ก็ยินดีค่ะ

http://i697.photobucket.com/albums/vv337/dd6728/color_line17.gif
space
space
space
space
[Add อาจารย์สุวิมล's blog to your web]
space
space
space
space
space