tuk...tuk more than one or cannot run
<<
พฤษภาคม 2565
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
2 พฤษภาคม 2565

เชียงใหม่ - วัดท่าข้าม อำเภอแม่แตง


วัดท่าข้าม หรือ วัดสุปัตตนาราม

ข้อสังเกตถึงชื่อวัด คำว่า สุ แปลว่าดี, ปัฏนะ อ่านว่า ปัต-ตะ-นะ แปลว่าท่าน้ำ, + อาราม คือที่อยู่พระสงฆ์

สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2407 โดย ครูบาพรหม สรวิจา ณ ที่เนินป่าสัก เดิมจึงเรียกชื่อว่าชื่อวัดสันป่าสัก

เป็นจุดข้ามฟากแม่น้ำฮาวจึงตั้งชื่อวัดท่าข้าม

ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ พ.ศ.2525

อยากมาเพราะจิตรกรรมฝาผนังเขียนของสล่าพื้นบ้าน ที่เขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 25
วิหาร

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกเก็จผนังขนาด 5 ห้อง มีโถงระเบียงด้านหน้า

หลังคาลดชั้นด้านหน้าและด้านหลังข้างละ 3 ซด 2 ตับ มีหลังคาลดชั้นคลุมโถงระเบียงด้านหน้า

เฟื่องปราสาทรูปหงส์ปกฉัตร ช่อฟ้านกหัสดีลิงค์ นาคเบือน

สองข้างทางเข้าสู่บริเวณวิหาร มีสิงห์เฝ้าบันไดมกรคายนาค

ด้านข้างเป็นทางขึ้นสำหรับพระสงฆ์ซึ่งจะสะดวกกว่าหากมีญาติโยมนั่งอยู่เต็มในวิหาร
หน้าบัน คอกีด โก่งคิ้ว หน้าบันปีกนก ลายก้านขด เป็นหม้อดอกอยู่ตรงกลาง

เสาเขียนด้วยลายคำ
เหนือประตู จะเห็นโครงหลังคาแบบม้าต่างไหม

หน้าบันตกแต่งปิดกระจกสี ดูไม่ชัดว่าเป็นรูปอะไร

คอกีดเป็นลายดอกไม้รูปขนมเปียกปูนต่อกัน

โก่งคิ้ว ตรงกลางเป็นแท่งรูปดอกบัว สองข้างเป็นรูปมังกร และ นก ประดับด้วย ดอกไม้และ เมฆลอย
เสากรอบประตูแปดเหลี่ยมเขียนด้วยลายคำ

ประตูทวารบาลถือดอกบัวและพระะขรรคยืนบนดอกบัว

เหนือประตูเป็นหน้ากาลคายช่อดอกไม้ลายก้านขดภายในวิหารด้านหน้าของพระประธาน ภาพเขียนที่ผนังลบเลือนไปมาก

โครงหลังคาม้าต่างไหม
ภายในวิหาร พระประธาน ธรรมมาส และธรรมาสทรงปราสาทล้านนา

จิตรกรรมฝาผนังเขียนด้านบนจากข้างกรอบหน้าต่างขึ้นไป ด้านล่างปล่อยว่างไว้
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทองปางมารวิชัย

แท่นแก้วประดับตกแต่งด้วยลวดลายแก้วจืน

ด้านหลังเป็นลายคำพรรณพฤกษา - มืดไปหน่อย
จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทยใหญ่

เรื่องศิลปะต้องชมดื่มด่ำความงามกันเอง ถ้าเรื่องราวที่พอจะอ่านออกและค้นมาดังนี้

ผนังด้านซ้ายและขวาขององค์พระประธานในแต่ละช่องที่ตรงกัน จะเขียนเรื่องเดียวกัน

ช่องแรก เรื่องปราบท้าวมหาชมพู

สัมพันธ์กับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ดูมั่งคั่งและงดงาม ที่ท้าวมหาชมพูมิอาจเทียมได้

ท้าวมหาชมพู มีฤทธิ์เพราะมีฉลองพระบาท พระขรรค์และลูกศรปราบได้ทั่วหล้า

จึงถือตนว่ายิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ในชมพูทวีป

ได้เหาะมาเห็นปราสาทของพระเจ้าพิมพิสารอร่ามหรูก็ไม่พอใจ ทำลายยอดปราสาท

แต่ไม่สำเร็จเพราะมีพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า

พระเจ้าพิมพิสารเกิดความกลัวจึงหนีไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

ท้าวมหาชมพูใช้ศรวิเศษให้ไปเสียบพระกรรณของพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งตามไปถึงเชตวันวิหาร

พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตจักรขับไล่ศรของท้าวมหาชมพู

ท้าวมหาชมพูให้ฉลองพระบาทแปลงเป็นนาคราชไปจับพระเจ้าพิมพิสาร

พระพุทธเจ้าบันดาลให้พญาครุฑไล่จับนาค จนต้องจึงดำดินหนี

พระพุทธเจ้าให้พระอินทร์ไปเชิญท้าวมหาชมพูมาเฝ้า

พระพุทธเจ้าให้สามเณรอรหันต์นำพระยาชมพูและเหล่าอำมาตย์เข้ามาในเมือง

ทั้งหมดไม่เคยเห็นเมืองที่มั่งคั่ง ประชาชนงดงามดังเทวดา

ก็ละอายยอมละทิฐิ ยอมออกบวชเป็นภิกษุ และสำเร็จเป็นอรหันต์


ภาพแรกด้านของพระประธาน ดูไม่ออก ลอกการบ้านเขามา

ภาพแรกซ้ายพอจะดูออก จากภาพบุคคลที่มือขวาถือพระขรรค์ มือขวาถือธนู ใส่รองเท้าดำภาพที่สองขวา พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียร นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

ภาพที่สองซ้าย มารผจญ บนหลังช้างมียักษ์แบบว่ายี่สิบแขนแบบทศกัณฐ์

พระแม่ธรณียืนบีบมวยผม และมารชูอาวุธจะทำร้ายพระพุทธเจ้าภาพที่สามขวา

เหนือประตูทางขึ้นพระสงฆ์ มีท่านผู้รู้อ่านว่าเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกที่พม่า
ด้านซ้าย มีท่านผู้รู้อ่านไว้ว่า เรื่องแม่กาเผือก พระพุทธเจ้าห้าพระองค์
ภาพชาดกนอกนิบาตร หรือ ชาดกนอกพระไตรปิฎกเรื่อง แสงเมืองมาหลงถ้ำ

เรื่องยาวมาก

ท้าวมันธราชและนางสุมิรา แห่งเมืองเชียงทองไม่มีโอรสจึงให้นางสุมิรารักษาศีล 7 วันเพื่อขอลูก

พระอินทร์จึงไปเชิญพระโพธิสัตว์มาปฏิสนธิในครรภ์นางสุมิรา ชื่อแสนเมือง

พรานป่าได้ลูกหงส์คู่หนึ่งจากป่าหิมพานต์ พูดภาษาคนได้

เจ้าแสงเมืองฝันว่าหงส์ทั้งคู่นำนางรูปงามผู้หนึ่งมาถวาย

จึงโปรดให้คนมาวาดภาพนางตามฝัน แล้วให้หงส์ไปค้นหา

จนถึงเมืองเขมรัฐ แห่งโยนกนาคพันธุ์

ท้าวสิริวังโสและนางทาริกามีธิดาชื่อนางเกี๋ยงคำ (ดอกลำเจียกสีทอง)

เมื่อหงส์ทราบข่าวนางเกี๋ยงคำจึงไปพบ

นางมอบแหวนวิเศษที่มีรูปของนางไปถวายเจ้าแสงเมือง

ทั้งสองเมือง ต่างก็เตรียมจัดงานอภิเษก จึงทำพิธีสังเวยเทพารักษ์ประจำเมืองก่อนกำหนด

เมื่อเสร็จพิธีได้ไปเที่ยวไปในถ้ำที่ดอยหลวงก็หลงถ้ำอยู 11 เดือน

เหลือบริวารอยู่ 6 คนและเจ้าแสงเมืองที่ยังไม่สิ้นพระชนม์

เจ้าแสงเมืองจึงอธิษฐานว่าหากตนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงแล้ว ก็ขอให้พระอินทร์มาช่วย

พระอินทร์แปลงเป็นพรานป่ามาช่วย และสอนมนตร์ชุบชีวิตคน

แล้วเดินไปถึงอาศรมสุทธฤาษีฤาษีได้สอนวิชาการบางให้

แล้วเดินทางไปเขมรัฐ

พบนายบ้านปัจฉิมคามได้ยกลูกสาวสองคนให้เจ้าแสงเมือง และคนสนิทยิ่งของเจ้าแสงเมือง

แล้วเจ้าแสงเมืองเหาะไปหานางเกี๋ยงคำอภิเษกนางเกี๋ยงคำ

พระยาจัมปาก็ยกพลมาจะเข้าตีเมืองเพื่อชิงนางเกี๋ยงคำสุดท้ายก็ยอมอ่อนน้อม

ส่วนหงส์ทองขถูกเหยี่ยวลวงไปให้เสือจับกิน นายพรานที่เคยนำจำเศษขนได้

จึงนำขนหงส์ไปถวายเจ้าแสงเมือง

เจ้าแสงเมืองจึงโปรดให้เอาขนนั้นไปทำเป็นพัด

มีความสุข จบ

ทราบเรื่องเพราะมีตั๋วเมืองเขียนบอกไว้ที่ใต้ภาพ

เห็นภาพบุคคลถือหอกตีกันก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าคงเป็นเจ้าแสนเมืองรบจาม

ภาพนี้เราอ่านว่าเรื่องเวสสันดรชาดก
ภาพนี้เห็นแท่ง ๆ น่าจะแทนสัตตบรรพตแบบภาคตัดขวางล้อมเขาพระสุเมรุ

ผนังชำรุด ภาพชำรุด

สวรรค์ มนุษย์ นรก
ปิดท้ายด้วยบรรยากาศสวย ๆ เมื่อจากมา

Create Date : 02 พฤษภาคม 2565
Last Update : 2 พฤษภาคม 2565 16:07:24 น. 11 comments
Counter : 274 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอพีย์, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณ**mp5**, คุณหอมกร, คุณtanjira, คุณกะว่าก๋า, คุณmultiple, คุณชีริว, คุณSweet_pills, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณKavanich96, คุณผู้ชายในสายลมหนาว


 
สังเกตุได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังทางภาคเหนือ นิยมใช้สีแดงและสีน้ำเงิน เช่น จิตรกรรมที่วัดบวกครกหลวง เชียงใหม่ แม้ที่เมืองน่าน วัดภูมินทร์ ก็เป็น วัดหนองบัว ก็ใช้สีแดง - น้ำเงิน เป็นหลักครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 2 พฤษภาคม 2565 เวลา:17:31:24 น.  

 
ภาพภายในเริ่มสูญหายไปตามกาลเวลา อยากให้มีการบูรณะซ่อมแซมในส่วนของภาพวาดก่อนที่มันจะหายไปครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 2 พฤษภาคม 2565 เวลา:20:55:02 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 3 พฤษภาคม 2565 เวลา:8:38:28 น.  

 
เก่าจนหมดสวยแล้ว
เขาน่าจะบูรณะนะคะพี่ตุ๊กโดย: หอมกร วันที่: 3 พฤษภาคม 2565 เวลา:13:42:38 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก

วันนี้แวะมาชม วัดท่าข้าม
และจิตรกรรมฝาผนังด้วยค่ะ
ภาพเก่าชำรุดไปมากนะคะ
น่าเสียดายจัง ...

คุณตุ๊กมีความสุขมากๆนะคะ
โดย: tanjira วันที่: 3 พฤษภาคม 2565 เวลา:14:29:54 น.  

 
เสียดายหลายภาพเริ่มเลือนไปตามกาลเวลา
แต่ลายเส้นสีสัน
ก็ยังนับว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยครับพี่ตุ๊ก

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 พฤษภาคม 2565 เวลา:16:41:27 น.  

 
วัดท่าข้าม อำเภอแม่แตง งามทั้งโครงสร้าง
ทั้งภายใน ภายนอกเลยนะครับ

อ.เต๊ะ ตามไปอ่านประวัติ เค้าบอกว่า
วัดนี้นี่ เกือบจะโดนทุบทิ้งไปแล้ว
เพราะชำรุดทรุดโทรมมาก แต่โชคดีที่กรมศิลป์มาห้ามไว้เสียก่อนและมาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ ไม่งั้นจะน่าเสียดายมากๆเลยละครับ

อย่างโครงหลังคา ม้าต่างไหมนี่ ก็ถือว่างามมากๆ ผนังภายในหลังพระประธาน งานลงรักปิดทอง ที่คุณตุ๊กบอกว่ามืดนี่ เป็นลายคำพรรณพฤกษา งามสุดๆ

แล้วก็ จิตรกรรมฝาผนังวัดท่าข้าม สกุลช่างไทใหญ่ล้านนา ดูแล้วมีองค์ประกอบศิลป ที่พิเศษคือ จะใช้ คู่สี ครามกับ นำ้ตาลแดง เป็นเส้นลายขวางคล้ายๆลายผ้าซิ่น ไม่เหมือนวัดอื่นเลยนะครับ
ดูแล้วสมัยนั้น ตอนที่สภาพวัดยังสมบูรณ์ๆนี่ น่าจะงามสุดๆเลยละครับ โชคดีที่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับนี่

โดย: multiple วันที่: 3 พฤษภาคม 2565 เวลา:20:39:11 น.  

 
พอเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นก็เป็นเอกลักษณ์น่าเก็บรักษานะครับ


โดย: ชีริว วันที่: 3 พฤษภาคม 2565 เวลา:23:46:53 น.  

 
เป็นวัดเก่าแก่ที่งามมากอีกแห่งค่ะพี่ตุ๊ก
ต๋ายังไม่เคยไป ขอบคุณพี่ตุ๊กนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 4 พฤษภาคม 2565 เวลา:0:15:21 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 5 พฤษภาคม 2565 เวลา:5:06:35 น.  

 
ผนังบวมน่ากลัวมากนะครับ กรมศิลปเข้ามาผนึกสีไว้จะดีมาก

เพิ่งซื้อหนังสือ จิตรกรรมล้านนา พุทธประวัติ ทศชาติขาดกนอกนิบาตร มา

มีเรื่องวัด 150 หน้า พุทธประวัติ+ทศชาติชาดก 150 หน้า

เป็นชาดกนอกนิบาต 7 วัดแค่ 50 หน้า น้ำตาจะไหล

ปล ไม่มีเรื่องนี้ด้วย


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 6 พฤษภาคม 2565 เวลา:12:26:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุดAmerican Tune - Simon & Garfunkel ... ความหมายเชียงใหม่ - อ้อมก๋วยเตี๋ยวหมู อำเภอสารภี


Falling Apart At The Seams - Marmalade ... ความหมาย


เชียงใหม่ - ก๋วยเตี๋ยวต้มยำยายแมว กู่เต้า อำเภอเมือง


Miss You Like Crazy - The Moffatts ... ความหมาย


เชียงใหม่ - ร้านอาหารแถวบ้าน อำเภอเมือง


Hard Luck Woman - Kiss ... ความหมาย


เชียงใหม่ - สวนกุหลาบริมปิง อำเภอแม่ริม


Gypsys, Tramps & Thieves - Cher ... ความหมาย


ลำปาง - โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ, วัดพระธาตุดอยพระฌาน อำเภอแม่ทะ


ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]