ไปกด Link ได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/skymantaf หรือ Follow ได้ที่ Twitter https://twitter.com/skymantaf หรือที่ http://www.thaiarmedforce.com นะครับ
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
28 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 
อาเซียนกับความมั่นคง: งานแรกคือหาจุดมุ่งหมายร่วมกันเท่าที่ลองสังเกตุ ๆ ดู ส่วนใหญ่แล้วผมพบว่าพวกเราส่วนใหญ่ที่สนใจทางด้านการทหารคงอยากจะเห็นความร่วมมือทางทหารของอาเซียนเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความร่วมมือในรูปแบบของ NATO ครับ

ซึ่งผมก็เห็นด้วย

ความจริงอาเซียนเกิดขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงเป็นวัตถุประสงค์หลักด้วยซ้ำนะครับ และก็เคยมีองค์กรทางทหารคือ SEATO แต่ต่อมาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงจึงเป็นวัตถุประสงค์ในระดับรอง

ส่วนตัวแล้วผมมองว่าปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่ทำให้องค์กรแบบ NATO ไม่เกิดในอาเซียนก็คือ เราหาโจทย์ที่ต้องการองค์กรแบบนี้มาเป็นคำตอบไม่เจอครับ

จะมีไปทำไม? ..... คำถามนี้สำคัญที่สุดครับ

แน่นอนว่ามีย่อมดีกว่าไม่มีครับ แต่ในปัจจุบัน ภัยคุกคามทางทหารขนาดใหญ่จากนอกภูมิภาคนั้นน้อยมากจนแทบเป็นศูนย์ แรงผลักดันให้เกิดองค์กรลักษณะนั้นจึงน้อยมาก

ถ้าสมมุติว่าจีนกับอินเดียประกาศว่าจะบุกอาเซียนสิครับ รับรองว่าไม่กี่ปีมีแน่นอน

ในภาพรวมแล้ว ประเด็นด้านความมั่นคงของอาเซียนในปัจจุบันผมคิดว่ามีอยู่สามอย่างนั่นคือ

1. ความมั่นคงทางทะเล เพราะอาเซียนอยู่ในภูมิภาคที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการคมนาคมของโลกนั้นคือช่องแคบมะละกาครับ การจราจรทางน้ำจำนวนมากของโลกจำเป็นต้องผ่านช่องแคบนี้ ประเด็นนี้มีสิ่งที่น่าสนใจตั้งแต่ภัยคุกคามขนาดเล็กอย่างโจรสลัดและการกระทำผิดกฏหมายทางทะเล ไปจนถึงภัยคุกคามที่แผงมากับวาระทางการเมืองเช่นการพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อเส้นทางนี้ของมหาอำนาจ

2. ความมั่นตามแนวชายแดนระหว่างชาติสมาชิก ไม่ใช่เฉพาะไทย-กัมพูชา และ ไทย-พม่า เท่านั้นนะครับที่มีปัญหาด้านแนวชายแดน อาเซียนเรายังมี ฟิลิปปินส์-มาเลเซีย, มาเลเซีย-อินโดนิเซีย, มาเลเซีย-สิงคโปร์, กัมพูชา-เวียดนาม ฯลฯ และมีพื้นที่ขัดแย้งหลักในหมู่เกาะสแปรดลี่ร์ในทะเลจีนใต้ ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การปะทะกันขนาดใหญ่ได้ระหว่างชาติคู่กรณี

3. ความมั่นคงทางด้านการก่อการร้าย ซึ่งดูแล้วเป็นสิ่งที่อาเซียนร่วมมือกันได้ดีที่สุดครับ เพราะชาติอาเซียนล้วนมีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือขบวนการก่อการร้ายเจมา อิสลามิยาร์ หรือ JI ที่ฝังตัวและแพร่ขยายการปฏิบัติการในภูมิภาคนี้เพื่อหวังสร้างมหารัฐอิสลามที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งอาเซียน โดยมีการก่อการร้ายที่บาหลีเป็นจุดสูงสุดของกลุ่มนี้

ทั้งสามข้อนี้ต่างจากวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง NATO ซึ่งเป็นการก่อตั้งองค์กรเพื่อต่อต้านและรับมือกับอิทธิพลของโซเวียตในช่วงสงครามเย็นครับ

ทำให้ดูแล้วชวนให้คิดว่า องค์กรแบบนี้ ไม่น่าจะจำเป็นสำหรับอาเซียนในการที่จะต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมากไปกับการจัดตั้งองค์กรนี้

แต่ในที่สุดแล้ว ........ ผมยังสนับสนุนแนวคิดนี้อยู่ครับ

อย่าเพิ่งงงนะครับผม ที่ผมสนับสนุน ไม่ได้สนับสนุนองค์กรแบบ NATO หรือการจัดตั้งกองทัพอาเซียน เพราะในทางปฏิบัติมันต้องใช้งบประมาณมากและยังไม่ได้จำเป็นถึงขนาดนั้น

แต่ผมสนับสนุนการสร้างกลไลและช่องทางการสื่อสารที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกันด้านความมั่นคงในอาเซียนครับ

การร่วมมือนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นในรูปแบบของกองทัพอาเซียน แต่อาจจะเป็นแนวทางปฏิบัติของชาติสมาชิกในการแก้ปัญหาเพื่อลดโอกาสในการเกิดการใช้กำลังหรือความไม่เข้าใจกัน

เพราะจุดมุ่งหมายของแนวคิดนี้ ไม่ใช่การรวมตัวไปบุกใคร แต่เป็นการลดความหวาดระแวงระหว่างกันนั่นเองครับ

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ แม้ว่าชาติอาเซียนจะมีสนธิสัญญาไม่รุกรานซึ่งกันและกัน แต่ก็ยังมีความหวาดระแวงกันอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง

และความหวาดระแวงกันนี่แหละครับที่ทำให้อาเซียนก้าวไปสู่ความร่วมมือกันทางด้านการทหารที่แท้จริงได้ช้ามาก

ยกตัวอย่างง่าย ๆ ก็คือหมู่เกาะสแปรดลี่ย์ที่เป็นทั้งกรณีพิพาษระหว่างชาติอาเซียนและชาตินอกอาเซียน ไปจนถึงระหว่างชาติอาเซียนด้วยกันเอง ที่นี่ยังมีการปะทะกันอย่างประปรายหลายครั้ง และถูกคาดว่าจะเป็นชนวนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดสงครามขึ้น

ในการจัดตั้งกลไลนี้อาจจะเป็นในรูปของการร่างข้อกำหนดที่จะให้ชาติอาเซียนสามารถใช้กลไลของอาเซียนในการจราจรเพื่อยุติความขัดแย้ง โดยมีอาเซียนและชาติสมาชิกเป็นตัวกลางในการประสานการเจรจา

นอกจากประโยชน์ด้านการลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งแล้ว ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่จะได้ก็คือ ความน่าเชื่อถือของอาเซียนที่จะเพิ่มขึ้น และการลดอิทธิพลของชาติมหาอำนาจในการแทรกแทรงอาเซียน เพราะเรามีกลไลของเราเอง ไม่จำเป็นต้องไปวิ่งเต้นหาพวกในยูเอ็นซึ่งต้องมีข้อแลกเปลี่ยนมากมาย

ในอีกด้านหนึ่ง อาเซียนอาจจะเปิดช่องทางในการร่วมมือกันทางทหารในการปฏิบัติการในระดับภูมิภาค เช่นการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเพื่อลาดตระเวนร่วมกัน หรือการฝึกร่วมทางทหารในชาติอาเซียน

เช่นในตัวอย่างของการลาดตระเวนร่วมกันของสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย และไทยในบริเวณช่องแคบมะละกาเพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายทางทะเล ผมคิดว่าเราสามารถใช้โมเดลนี้กับอาเซียนได้ โดยอาศัยความยินยอมของแต่ละประเทศในการส่งทหารเข้าร่วมกับกองกำลังเฉพาะกิจเพื่อลาดตระเวนป้องปรามการกระทำผิดกฏหมายหรือภัยคุกคามต่อภูมิภาคทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางพื้นดิน

นอกจากนั้นก็น่าจะมีการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค รวมไปจนถึงการจัดการฝึกร่วมกันในระดับภูมิภาค

กฏเกณฑ์ หรือแนวทางที่ว่านี้ อาจจะเป็นไปได้โดยการยกระดับ ASEAN Security Community (ASC) ซึ่งมีการดำเนินการอยู่แล้วให้กลายมาเป็นองค์กรภายใต้อาเซียนที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านความมั่นคงต่าง ๆ ในอาเซียน และปฏิบัติงานภายใต้กฏบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่กำลังจะถูกจัดตั้งในปี 2558

โดย ASC จะดูแลในเรื่องการจัดตั้งช่องทางการสื่อสารระหว่างชาติอาเซียน จัดตั้งกลไลในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในกรอบของประชาคมอาเซียน และจัดตั้งแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียน

ซึ่งในที่สุดแล้ว ถ้าเรามีช่องทางที่จะพูดคุย มีแนวทางที่จะยุติความขัดแย้งก่อนที่กระสุนจะถูกลั่นออกจากปากกระบอกปืน ความหวาดระแวงกันนั้นก็จะค่อย ๆ หมดไป จนเราสามารถเริ่มหวังเห็นกองทัพอาเซียนได้ในอนาคตครับ.

อ่านเพิ่มเติม

"กองทัพเรือไทยร่วมลาดตระเวนในช่องแคบมะละกา"

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=skyman&month=24-09-2008&group=2&gblog=97


Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2552 23:01:22 น. 7 comments
Counter : 6041 Pageviews.

 
ยุ่งนะเนี๊ยแต่จองไว้แล้วยังไงก็ต้องมาเจิมemo


โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:02:51 น.  

 
ผมคิดว่ามันเป็นการจัดระเบียบของโลก
เพื่อการต่อรองทางการค้าและเผื่อเอาไว้กรณีที่มีการสู้รบ
ยังไงเสียคำว่าตะวันออก ตะวันตกก็ยังมีอยู่

เดี๋ยวนี้การทำการค้าถ้าไปสู้เดี่ยวๆ
ไม่มีทางสู้ประทเศที่เกาะกลุ่มกันอย่างอียู ตะวันออกกลางหรืออเมริกาใต้ได้แน่ๆ

เราถึงต้องรวมกันเป็นแพ๊ค

ปัญหาก็คือ การที่เรามารวมกันด้วยผลประโยชน์บางอย่าง
เราจึงจำเป็นต้องมีผู้นำที่เก่งมากๆ

แล้วตอนนี้ "แม่ทัพ" ตัวจริงเสียงจริง
ก็ยังไม่โดดเด่นขนาดนั้นเลยนะครับ
โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 1 มีนาคม 2552 เวลา:7:14:53 น.  

 
หนูว่าแต่ละประเทศในอาเซียนลึกๆก็หวาดระแวง อิจฉากันทั้งนั้นอะ

เรื่องจะสามัคคีกันเหมือน eu หรือ nato คงยากมากๆๆ

ระบอบการปกครองก็ต่างกัน

ไทย - ประชาธิปไตยแบบไทยๆ

พม่า - รัฐบาลทหาร

ลาว เวียดนาม -คอมมิวนิส

มาเลย สิงค์โปร์ - ประชาธิฺตปไยแบบพรรครัฐบาลผูกขาด

ดูยังไงก็เข้ากันไม่ได้


โดย: น้องผิง วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:11:35:45 น.  

 
งั๊นต้องไปยุให้จีนหรืออินเดียรีบๆมาบุก จะได้มีไวไว....อิอิอิอิ

วันนี้พี่ซ่าส์เข้ามาแอดน้องโยใหม่
เพราะทำหายไปทั้งยวงเลย

เริ่มมรึนแร้น นั่งแอดทั้งวัน


โดย: unsa วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:14:35:47 น.  

 
น้าโย หนูกลับจากออรันโดแล้ว ค่ะ เมื่อยนั่งรถจังเลย


โดย: แม่น้องขวัญ_ซาแมนต้า วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:3:24:30 น.  

 
เคยคิดหาเหตุผลในการตั้งกองทัพอาเซียน แต่หาไม่เจอเหมือนกัน มาได้อ่านบทความนี้ ความคิดของคุณสกายแมนน่าจะเป็นไปได้มากกว่า


โดย: แมวหอบ (แมวหอบ ) วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:0:01:00 น.  

 
ตามมาอ่านครับโดย: yoddel19 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:18:12 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Analayo
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]
หากโลกนี้มีความยุติธรรม เราคงไม่ต้องมีศาล ไม่ต้องมีทหาร ไม่ต้องมีตำรวจหรอก/Skyman
@ จ่อยน้องลิง @
@ จ่อยหัวหอม @
X
Xfree counters


Friends' blogs
[Add Analayo's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.