tuk...tuk more than one or cannot run
<<
มกราคม 2564
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
18 มกราคม 2564

ขากลับจากเชียงราย - แวะพิพิธภัณฑ์วัดลี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา - โคราช


จากเชียงราย เราลงมาทางจังหวัดพะเยา

ถึงตลาดหกแยก อำเภอพาน เชียงราย - ชมชอบชื่อตลาด
ขอแวะวัดลี - พิพิธภัณฑ์วัดลี - ลีแปลว่ากาด หรือตลาด

โบราณวัตถุที่จัดแสดงได้มาจาก พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ เจ้าอาวาสวัดลี

ได้รวบรวมโบราณวัตถุที่ถูกทอดทิ้งอยู่ตามวัดร้างต่างๆ ในเมืองพะเยามาเก็บสะสมไว้
จากจารึกวัดลี

เจ้าสี่หมื่นเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองพยาว-ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอาณาจักรเชียงใหม่

ปรากฎครั้งแรกปี พ.ศ. 1954 โดยพระเจ้าสามฝั่งแกน

ได้แต่งตั้งอาเลี้ยงขึ้นครองเมืองพยาวเพราะสนับสนุนให้พระองค์ได้ขึ้นครองเชียงใหม่

และเจ้าสี่หมื่นพยาวอีกองค์คือ หมื่นหน่อเทพครู - โอรสของพระยายุทธิษฐิระ

เป็นราชครูของพญายอดเชียงราย

เมื่อ พ.ศ.2038 ซึ่งเป็นปีที่พระเจ้ายอดเชียงรายสวรรคต

เจ้าสี่หมื่นพะเยาก็ได้สร้างวัดลี และถวายที่นาให้วัด เรียกว่า “นาจังหัน”

คนที่ทำนาในจังหันต้องเสียภาษีให้วัด เป็นการบำรุงวัด
เมื่อล้านนา ตกอยู่ในการปกครองของพม่า ประชาชนถูกข่มเหงจึงหนีไปทำให้วัดส่วนใหญ่กลายเป็นวัดร้าง

(คำว่าล้านนาใช้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกเป็นต้นมา)

วัดลีก็เช่นกัน เป็นวัดร้างมาจนได้รับการบูรณปฎิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และยกเป็นวัดอีกครั้ง

พ.ศ. 2463-2478 โดยพระครูบาศรีวิชัย ตนบญแห่งล้านนา มาเป็นผู้นำในการบูรณะ

พระพุทธรูปหินทราย แย้มพระสรวล
เจดีย์ฐานเขียงแปดเหลี่ยม ซ้อนสามชั้น

ฐานปัทม์ ยืดตัวสูงขึ้นเป็นเรือนธาตุสี่เหลี่ยมย่อมุม มีลูกแก้วอกไก่

เหนือขึ้นไปเป็นแปดเหลี่ยมซ้อนชั้นรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม

บัลลังก์ ปล้องไฉน ปลี ลูกแก้วปกฉัคร


เมืองพยาวตั้งอยู่ริมน้ำอิง ตั้งอยู่ด้านข้าง (ก้ำแปลว่าข้าง) ของภูเขา (ภู) ตามแนวยาว

>> ภูก้ำยาว >> ภูกามยาว >> พยาว >> พะเยา

กลุ่มเมืองที่ตั้งอยู่ริมน้ำ สาย กก อิง ไหลลงแม่น้ำโขง => โยนกนาคพันธุ์

เป็นอีกฝั่งหนึ่งของเทือกเขาสันปันน้ำของ

กลุ่มเมืองที่ตั้งอยู่ริมน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา => เม็งคบุตร

เมื่อขุนจอมธรรมมาตั้งเมืองพะเยา เวียงแห่งแรกมีผังเมืองเป็นรูปน้ำเต้าเรียก "เวียงน้ำเต้า"

ต่อมาในสมัยพญาสิงหราชได้มีการขยายชุมชนออกมาทางกว๊านพะเยา

เป็นเวียงรูปสี่เหลี่ยมเรียก "เวียงลูกตะวันตก"

ถือว่าเวียงทั้งสองเป็นเวียงแฝด และเป็นเวียงหลักของพะเยา

นอกจากนี้ยังมีเวียงบริวารอื่น ๆ อีกหลายเมือง

ทำให้เห็นได้ว่า เวียงคือบริเวณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ แต่ไม่ใช่ชื่อของเมืองหรืออาณาจักร
เมืองพะเยา ปรากฎชื่อครั้งแรกในในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (วัดศรีชุม) - พุทธศตวรรษที่ 19-20

ซึ่งเล่าย้อนเหตุการณ์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 มีชื่อเมืองพยาว

ว่าในสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถุม แห่งเมือสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย เมืองพยาวมีความเจริญรุ่งเรือง

ในสมัยพญางำเมือง ได้ไปเล่าเรียนที่เมืองละโว้กับพ่อขุนรามคำแหง และพญามังราย

ท่านได้ไปทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันที่บริเวณสบร่องขุย

- ขุยเป็นร่องน้ำที่มาจากเทือกเขาในเขตอำเภอดอกคำใต้ ไหลมาลงน้ำอิงที่นี่ - จึงเรียก สบ

พบฐานมีทำด้วยอิฐเป็นแนวยาวตามชายฝั่ง และวัตถุโบราณมากมาย

ที่วัดลีจัดแสดงจารึก และพระพุทธรูปมีจารึกที่ฐาน ที่นำมาจากสบร่องขุย
ส่วนบนของจารึกรูปใบเสมามีรูปดวงฤกษ์ - เวลาที่บันทึกเรื่องราว
พระพุทธรูปที่มีจารึกที่ฐานสามองค์
ในช่วงปลายสมัยสุโขทัย เจ้าสามพระยาได้พระราชธิดาในพระมหาธรรมราชาที่ 2 ที่ครองกรุงสุโขทัยเป็นพระมเหสี

- เป็นการผนวกอาณาจักรโดยการอภิเษกสมรส -

(พระมหาธรรมราชาที่ 2 เป็นพระโอรสของพญาลิไท - พระมหาธรรมราชาที่ 1)

พระโอรสของเจ้าสามพระยาคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ได้ให้คำมั่นไว้กับ พระยายุทธิษฐิระ เพื่อนสนิทยามพระเยาว์ว่า

ถ้าพระองค์ได้ขึ้นครองอยุธยา จะให้พระยายุทธิษฐิระครองสุโขทัย

แต่เมื่อขึ้นครองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกลับให้พระยายุทธิษฐิระไปครองสองแคว แทนที่จะเป็นพระร่วงเจ้าสุโขทัย

พระยายุทธิษฐิระจึงไปเข้ากับพระเจ้าติโลกราช

พระเจ้าติโลก ได้ให้พระยายุทธิษฐิระไปครองเมืองพยาว

พระพุทธศาสนาจึงได้รับการทำนุบำรุงมีความเจริญรุ่งเรือง

มีจารึกที่บอกถึงงานบุญที่ชนชั้นสูงได้ทำบุญอุทิศแก่พุทธศาสนาจำนวนมาก
มีการสร้างวัดหลายวัด

มีการสร้างพระพุทธรูปหินทรายมากที่สุดในประเทศไทย

พระพุทธรูปหินทรายจะแกะจากหินทรายทั้งก้อน ไม่ได้แกะแต่ละส่วนแล้วเอามาต่อกันแบบอยุธยา

มีความละเอียด นิ่มนวล
พระพุทธรูปหินทรายเดิมอยู่ในวิหารวัดลี
พระพุทธรูปส่วนใหญ่จะมีพระพักตร์ยิ้มพบที่วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

เศียรพระพุทธรูป พระพักตร์กลมเป็นรูปไข่ ได้รับอิทธิพลสุโขทัย
นิยมทำรูปช้างแบกฐานบัวรับพระพุทธรูป
พับสาเขียนด้วยทองคำ
อื่น ๆ
รูปนี้ไม่ลงชื่อเจ้าของภาพนะคะ
จากวัดลี เห็นเจดีย์สีทองของวัดศรีจอมเรือง จึงแวะเข้าไป
พบว่าอุโบสถ น่าสนใจ - แบบพม่า
ฐานของอุโบสถ เป็นช่องเก็บหม้อเถ้าถ่านและกระดูก - ที่สุดของคนเราก็เท่านี้
กลับโคราชกันค่ะ
ใช้เส้นทาง พะเยา - งาว - ร้องกวาง - บึงสามพัน - ศรีเทพ -ด่านขุนทด - โคราช

เส้นทาง พะเยา - งาว
งาว - ร้องกวางกลางวันร้านหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ร้องกวาง
ร้องกวางแพร่
เด่นชัย - พิดโลก
ปอเทืองที่ท่าข้าม ชนแดน
มารับกับข้าวที่โทรสั่ง ร้านแดงน้อย อำเภอบึงสามพัน

โทรสั่งปุ๊บ จะคอนเฟิร์มเวลาให้มารับได้เลย - มืออาชีพมาก
พักระหว่างทางแถวศรีเทพ ราคา 450 มั๊ง

จะเน้นเลือกที่สร้างใหม่ ๆ น่ะค่ะ
ลพบุรี กำลังจะข้ามเขาน้อย
ถึงทุ่งกังหันที่ห้วยบง ถึงโคราชบ้านเองแล้วเด้อ 

Create Date : 18 มกราคม 2564
23 comments
Last Update : 18 มกราคม 2564 14:43:23 น.
Counter : 536 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณInsignia_Museum, คุณnonnoiGiwGiw, คุณThe Kop Civil, คุณzungzaa, คุณtoor36, คุณSleepless Sea, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณทนายอ้วน, คุณmariabamboo, คุณกะว่าก๋า, คุณสองแผ่นดิน, คุณmultiple, คุณnewyorknurse, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณKavanich96, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณหอมกร, คุณhaiku, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณSweet_pills, คุณSai Eeuu

 

ภาพและเรื่องมีคุณภาพเช่นเคยครับ
แวะมาทักทายหลังจากหายไปนาน

 

โดย: Insignia_Museum 18 มกราคม 2564 15:29:34 น.  

 

ว้าววว.. อยากไปเที่ยวพะเยา
น้องมีน้องรหัสอยู่พะเยา แต่ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยค่ะ

จากบล็อก..

มีลูกกวนตัว แต่ไม่มีผัวให้กวนใจ
คำนี้ได้เลยค่ะพี่ กร๊ากกกกกกกกกกก

 

โดย: nonnoiGiwGiw 18 มกราคม 2564 15:35:41 น.  

 

พะเยาเป็นจังหวัดที่ผมที่เคยผ่านแต่ยังไม่เคยไปค้างคืนเลยครับ ตามมาไหว้พระวัดลีด้วยคนครับ อ่านประวัติเมืองพะเยาจาก จขบ.
ด้วย บนเส้นทางการเดินทางยังประทับใจเหมือนเดิมครับ

 

โดย: The Kop Civil 18 มกราคม 2564 16:12:14 น.  

 

ตามมาเที่ยวพะเยาด้วยค่ะ เคยไปมาเมื่อหลายปีมากแล้วค่ะ เป็นเมืองเล็กๆนะคะ

 

โดย: zungzaa 18 มกราคม 2564 16:19:05 น.  

 

มีอะไรให้ดูเยอะจริงๆ ถ้าคนที่ชอบน่าจะต้องใช้เวลาในการชมมากทีเดียว พระองค์พระเสียหายเยอะเหมือนกัน

ท้องฟ้าไม่เป็นใจนะครับ มืดมาเลย ฝนตกด้วย

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 18 มกราคม 2564 18:01:37 น.  

 

สวัสดีครับ

มาเที่ยวด้วยนะครับ
พระพุทธรูปยืนหรือว่าปางลีลาไม่แน่ใจครับแม้ไม่ครบองค์แต่สวยมากครับ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ

 

โดย: Sleepless Sea 18 มกราคม 2564 18:32:40 น.  

 

ตามพี่ตุ๊กไปเที่ยวครับ ได้ความรู้เยอะเลยครับ

 

โดย: ทนายอ้วน 18 มกราคม 2564 20:08:37 น.  

 

สวัสดีคะ..

ตามมาเที่ยวด้วยคะ..

วัดกว้าง สวย นะคะ..

 

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) 18 มกราคม 2564 20:09:19 น.  

 

สมัยเรียน
ครูเคยสอนผมว่า
เวลาดูยุคของพระพุทธรูป
ท่านจะบอกเราเลยว่ายุคนั้นบ้านเมืองเป็นอย่างไร
อย่างถ้าองค์พักต์ยิ้มละไม
แสดงว่าบ้านเมืองในยุคนั้นมีความสงบสุข

คนปั้นพระหล่อพระเขาก็ได้ใส่ประวัติศาสตร์
ไว้โดยที่เราไม่ค่อยรู้นะครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 18 มกราคม 2564 21:40:18 น.  

 

ตามมาเที่ยวเมืองพยาวด้วยครับ พี่ตุ๊ก
เป็นจังหวัดที่น่าสนใจมากครับ
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์วัดลี น่าชมและศึกษามาก
โควิด19หมดเมื่อไร จะไปเที่ยวศรีเทพครับ

 

โดย: สองแผ่นดิน 18 มกราคม 2564 22:34:11 น.  

 

หูย ปลา 3รส กับ คะน้าหมูกรอบ น่ากินมากเลยครับ อ.เต๊ะไปละนะครับ อิอิ

คุณตุ๊กบอก เอ็งจะไปไหน เดี๋ยวปั๊ดตบจมชามคะน้าเล้ยยย เย้ย 555

อ.เต๊ะ หน้าละห้อย บอก เรื่องมันยาว เม้นท์อย่างยาก เอาง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เหรอครับ แฮ่ๆ555

คุณตุ๊กบอก ยากแค่ไหน เอ็งก็ต้องเม้นท์ เร็วๆ อย่าลีลา เดี๊ยะๆ ยัง ยังอีก 555

อ.เต๊ะ เช็ดน้ำตาแล้วบอก เม้นท์แล้วจ้า ฮือๆ

พิพิธภัณฑ์วัดลีนี่ ที่ขึ้นชื่อก็ต้อง พระพุทธรูปหินทราย ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา สกุลช่างพะเยา ใบหน้าและปากจะมีลักษณะยิ้มอย่างสงบ ที่สำคัญคือ มีตำนานบอกว่า เมื่อเราอยู่ตรงหน้า พระพุทธรูป และเดินจากไป ดวงตาท่านจะมองตาม เอาละซิ ไม่รู้คุณตุ๊กได้ลองตามที่ว่านี่มั้ยละครับ อิอิ

คุณตุ๊กบอก เอ็งเอาอีกแล้ว คราวก่อนตอนทางเข้าป่าช้า เอ็งก็ทำข้านอนไม่หลับไปหลายวัน นี่ยังมาเล่าแบบนี้อีก ไม่เอาแล้ว เดี๋ยวข้าต้องรีบบึ่งรถกลับไปดูใหม่ ว่าจะไม่แล้วเชียว เย้ย 555 

โดย: multiple 19 มกราคม 2564 4:22:56 น.  

 

หันฮูปแรก ชักกั๋ว 6 แยก. จะขับจะได
จะได้บ่าจนกัน 555

ตี่พะเยามีตี่แอ่วนักเหมือนกัน ผมก็ชอบไป

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 19 มกราคม 2564 5:36:16 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 19 มกราคม 2564 6:52:16 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 19 มกราคม 2564 7:14:09 น.  

 

ขอบคุณที่พาไปเที่ยวค่ะพี่ตุ๊ก

 

โดย: หอมกร 19 มกราคม 2564 7:27:27 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจในบล็อก "วัดเจ็ดยอด เชียงราย" ด้วยนะครับ

 

โดย: ทนายอ้วน 19 มกราคม 2564 13:09:16 น.  

 

นึกถึงข้อสันนิษฐานของ อ ศักดิ์ชัยที่ว่า
พระแก้วมรกตอาจสร้างขึ้นที่พะเยา
โดยเทียบกับพระพุทธรูปหินทรายที่เหลืออยู่

ดูจากบล็อกนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะครับ
ในขณะที่เมืองรอบข้างหล่อพุทธรูป
แต่เมืองนี้กลับแกะสลักพระพุทธรูป

 

โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว 19 มกราคม 2564 21:47:00 น.  

 

กราบพระค่ะพี่ตุ๊ก
ยังไม่เคยเที่ยวในจังหวัดพะเยานอกจากแวะกว๊านพะเยาค่ะ

พี่ตุ๊กพาชมวัดลี พระครูบาศรีวิชัยท่านเป็นผู้นำในการบูรณะด้วยนะคะ
ขอบคุณพี่ตุ๊กที่พาเที่ยวค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 20 มกราคม 2564 0:52:38 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก


 

โดย: กะว่าก๋า 20 มกราคม 2564 6:28:46 น.  

 

ขอแสดงความยินดีกับสายสะพายใหม่ สองสายจ้าพี่ตุ๊ก

 

โดย: หอมกร 20 มกราคม 2564 11:56:22 น.  

 

ขอแสดงความยินดีกับสายสะพายในปีนี้ของพี่ตุ๊กด้วยครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 20 มกราคม 2564 13:21:09 น.  

 

ขอแสดงความยินดีกับสายสะพายในปีนี้ด้วยครับวันนี้มาชวนไปชิมอาหารจีนยูนนานที่ร้าน "หยิงปิงยูนนาน แม่สาย เชียงราย" ครับ

 

โดย: ทนายอ้วน 20 มกราคม 2564 14:51:29 น.  

 

พะเยา เป็นจังหวัดที่ไม่เคยไปเลยค่ะ

 

โดย: Sai Eeuu 22 มกราคม 2564 1:06:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


When Evening Comes - Ken Hensley ... ความหมาย


ภาพความประทับใจระหว่างทางขึ้นเชียงใหม่หลังโควิดระลอก 2The End Of The Innocence - Don Henley ... ความหมาย

บูรพาจารย์เจดีย์ - วัดป่าศรัทธารวม อำเภอเมือง นครราชสีมา


On The Boat To Liverpool - Nathan Carter ... ความหมาย


ชมดอกหน้าแล้ง


วงแหวนทางทิศใต้ของเมืองโคราช


Desperado - Linda Ronstadt ... ความหมาย


หนี pm2.5 มาจากเชียงใหม่เที่ยวล่าสุด


Change Of Heart - Teddy Thompson ... ความหมายของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]