Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being.

But his spirit will forever be the foundation of Apple. 6 October 2011

<<
เมษายน 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
20 เมษายน 2553

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (1)ก่อนหน้านี้ที่ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมพระราชวังพญาไท
หากมีใครมาถามว่า พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 6 มีอะไรบ้าง
ผมคงตอบได้ไม่กี่อย่าง เพราะก็คงเหมือนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้
ที่เราได้จะได้รับการสอนว่า ความก้าวหน้าส่วนใหญ่ในประเทศ
ล้วนได้รับการริเริ่มในรัชกาลพระพุทธเจ้าหลวงเสียเป็นส่วนใหญ่

ยิ่งรัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์อย่างยาวนาน ก็ยิ่งมีเรื่องราวที่น่าเล่าขานมากมาย
เมื่อเปรียบเทียบกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ที่ทรงครองราชย์เพียง 16 ปี
แต่เมื่อผมได้ฟังพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 6 จากไกด์อาสาสมัครแล้วนั้น
ผมรู้ตัวดีเลยว่าผมพลาดอะไรไปมากมาย

ฉนั้นบลอคนี้จึงได้เกิดขึ้น เพื่อบอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่
ที่พระองค์ได้ทรงสร้างและพระราชทานไว้ ให้กับพวกเราคนไทยทุกคน
ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่าง ล้วนมาจากความคิดอันเป็นพระอัจฉริยะภาพอย่างมาก
มากกว่าที่พวกเราไม่ควรจะมองข้ามไป

เรามาเริ่มย้อนเวลากลับไป ในสมัยนั้นกันเลย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423
เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าองค์ที่ 2 ในจำนวน 9 พระองค์ ที่ประสูติแต่
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง

มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระมารดา คือ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ (พ.ศ. 2421-2430)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2423-2468)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง (พ.ศ. 2424-2430)
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (พ.ศ. 2425-2463)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ (พ.ศ. 2428-2430)
พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา (พ.ศ. 2432-2467)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (พ.ศ. 2435-2466) และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2436-2484)

เมื่อพระชนมพรรษาเจริญครบเดือน สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระราชทานพระนามว่า มหาวชิราวุธ
แต่ยังมิได้พระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเรียกว่า ลูกโต
พระประยูรญาติในพระราชสำนัก จึงเรียกพระองค์ท่านว่า ทูลกระหม่อมโต

ในปี พ.ศ. 2431 พระองค์มีพระชนมพรรษาย่างขึ้น 9 พรรษา
สมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดให้ตั้งพระราชพิธีพระราชทานพระสุพรรณบัฏตามขัตติยราชประเพณี
และทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรม พระนามกรมคือ กรมขุนเทพทวาราวดี

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงได้รับการศึกษาอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และโรงเรียนสวนกุหลาบ
ทรงเริ่มต้นการศึกษาภาษาไทยครั้งแรกกับพระยาอิสรพันธ์โสภณ (หนู อิศรางกูร ณ อยุธยา)
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ทรงเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อพระชนม์ 8 พรรษากับพระอาจารย์ชื่อโรเบิร์ต มอแรนต์

โชคดีที่ตอนนั้นพระองค์มิได้ทรงเป็นรัชทายาท ที่ต้องจำกัดการใช้ชีวิตอยู่เพียงในพระบรมมหาราชวัง
สมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงส่งพระองค์ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ
ที่ๆ ซึ่งทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตเห็นชาติตะวันตกที่มีความเจริญก้าวหน้า
และเข้ามาตัดผ่าประเทศสยามออกเป็นหลายส่วน ในยุคล่าอาณานิคม
ทุกสิ่งที่พระองค์ได้เรียนรู้ จะได้นำมาพัฒนาชาติต่อไป

แต่ขณะทรงศึกษาอยู่นั้น เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ก็เสด็จสวรรคตลง
พระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สืบแทนสมเด็จพระเชษฐา แต่ก็ยังทรงศึกษาต่อในประเทศอังกฤษต่อไป

พระองค์ได้ทรงศึกษาวิชาหลายแขนง ทางทหารทรงสำเร็จการศึกษาจากแซนเฮิสต์
แล้วเข้ารับราชการในกรมทหารราบเบาเดอรัม ทางด้านพลเรือนทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และกฎหมาย
ที่วิทยาลัยไครสต์เชิช มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ
ทรงปฏบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ โดยเสด็จในฐานะผู้แทนพระองค์
ไปในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศใกล้เคียง

พระองค์เสด็จนิวัตพระนครตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ที่ประสงค์จะให้พระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรประเทศบ้านเมืองอื่น นอกจากยุโรป
โดยเสด็จผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพมหานครเมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2445

เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
ทั้ง ๆ ที่พระองค์นั้นได้รับการสถาปนาตั้งไว้ในพระรัชทายาทสืบพระราชสันตติวงศ์
แต่ก็ทรงเศร้าสลด ไม่มีพระราชประสงค์ที่จะแลกสิริราชสมบัติสำหรับพระองค์
กับการสูญเสียพระชนมชีพของสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระองค์จึงไม่โปรดที่จะการขึ้นครองราชย์

จนกระทั่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทูลเชิญเสด็จลงที่ห้องแป๊ะเต๋ง
บนชั้น 2 พระที่นั่งอัมพรสถาน และท่ามกลางพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี ผู้ใหญ่
องคมนตรี และข้าราชการใหญ่น้อย ที่ชุมนุมอยู่ ทูลกระหม่อมอา ได้คุกพระชงฆ์ลงกับพื้น
กราบถวายบังคมอัญเชิญเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมเด็จเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ

และทันใดนั้นทุกท่านที่ชุมนุมอยู่ที่นั้น ก็ได้คุกเข่าลงกราบถวายบังคม
 

Create Date : 20 เมษายน 2553
2 comments
Last Update : 20 เมษายน 2553 15:56:18 น.
Counter : 899 Pageviews.

 

มาอ่านประวัติศาสตร์ที่มีคนค้นมาให้อ่านค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 20 เมษายน 2553 21:39:49 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับ


src=https://www.bloggang.com/emo/emo15.gif>

 

โดย: เศษเสี้ยว 21 เมษายน 2553 8:34:21 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


ผู้ชายในสายลมหนาว
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
New Comments
[Add ผู้ชายในสายลมหนาว's blog to your web]