ไปชมงานนครพนม ไทย-ลาวเค้าท์ดาวน์ 2แผ่นดิน


 

 

จังหวัดนครพนมจัด ไทย-ลาวเค้าท์ดาวน์ 2แผ่นดิน กระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักรับปี 2561 เชื่อมโยงจีเอ็มเอส บูมท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การเกษตร เติบโต กระจายรานยได้ลงชุมชน

 

 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมกับ เทศบาลเมืองนครพนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม “นครพนม ไทย-ลาว Countdown สองแผ่นดิน 2561” ภายใต้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเพื่อเชื่อมโยง GMS โดยเป็นการจัดงานแบบบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพื่อเป็นการเปิดตัวแคมเปญ “นครพนม...พร้อม” ซึ่งแสดงถึงจังหวัดนครพนมมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร มุ่งก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง และสร้างความสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้นอกจากหน่วยงานหลักแล้วยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อันได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ภาคเอกชนโดย หอการค้าจังหวัดนครพนม  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ในการร่วมจัดนิทรรศการแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานในปี 2561 และนโยบายต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติของจังหวัดนครพนมในการร่วมบูรณาการส่งเสริมให้จังหวัดนครพนมมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และได้เชิญหน่วยงานท่องเที่ยวของแขวงคำม่วน และแขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์ “ปีท่องเที่ยวลาว 2018” ด้วยเช่นกัน

 

ปัจจุบันทางจังหวัดนครพนม โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมด้านชาติพันธุ์ของ ๘ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ มาอย่างต่อเนื่อง และด้วยนโยบายการดำเนินงานของ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่เน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนและมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมาโดยตลอด จึงทำให้ในปี 2561 จังหวัดนครพนม ตั้งเป้าประกาศความพร้อมในทุกมิติ ด้วยแคมเปญ “นครพนม..พร้อม” โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาสินค้าขึ้นใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศลาวภายใต้ชื่อ “เส้นทางโคตะปุระ มหานครศักดิ์สิทธิ์” และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้เปิด “เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร” ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

กำหนดการจัดงาน 
วันที่ 2๙ ธ.ค.๖๐ (๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.)
- เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น สินค้า OTOP ของที่ระลึกชุมชน อาหารท้องถิ่น อาหารทะเลสดจากกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี
          - ชมนิทรรศการ “นครพนม..พร้อม” โซนบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ (๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.)
- แถลงข่าว “เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร” และ “เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน “เส้นทางโคตะปุระ มหานครศักดิ์สิทธิ์”
- พิธีเปิดงาน “นครพนม ไทย-ลาว Countdown สองแผ่นดิน 2018” และ Kick off Campaign “นครพนม...พร้อม”
- พบกับศิลปินดาราและนักร้อง แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ สุนารี ราชสีมา ต่าย อรทัย
วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๐ (๑๖.๐๐ – ๐๐.๓๐ น.)
- พบกับศิลปินนักร้องและครูเพลง ครูสลา คุณวุฒิ  จินตหรา พูนลาภ ลูกหว้า พิจิกา 
อเล็กซานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย
- Countdown นับถอยหลังเข้าสู่ปีศักราชใหม่ ชมความงดงามยิ่งใหญ่ของพลุเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ ๗ ชุดอลังการ ตระการตา
วันที่ ๑ ม.ค.๖๑ (๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.)
- ร่วมประเพณี “อิ่มบุญตักบาตรรับอรุณวันใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”
จังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยงาน ชุมชน เยาวชน กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ร่วมอำนวยอวยพรสวัสดีปีใหม่ และส่งความสุข  ถึงกันและกันให้มีความสุข สดชื่น สุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรือง ร่ำรวย ตลอดปีและตลอดไป ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ 
กำหนดการจัดงาน 
วันที่ 2๙ ธ.ค.๖๐ (๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.)
- เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น สินค้า OTOP ของที่ระลึกชุมชน อาหารท้องถิ่น อาหารทะเลสดจากกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี
          - ชมนิทรรศการ “นครพนม..พร้อม” โซนบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ (๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.)
- แถลงข่าว “เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร” และ “เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน “เส้นทางโคตะปุระ มหานครศักดิ์สิทธิ์”
- พิธีเปิดงาน “นครพนม ไทย-ลาว Countdown สองแผ่นดิน 2018” และ Kick off Campaign “นครพนม...พร้อม”
- พบกับศิลปินดาราและนักร้อง แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ สุนารี ราชสีมา ต่าย อรทัย
วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๐ (๑๖.๐๐ – ๐๐.๓๐ น.)
- พบกับศิลปินนักร้องและครูเพลง ครูสลา คุณวุฒิ  จินตหรา พูนลาภ ลูกหว้า พิจิกา 
อเล็กซานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย
- Countdown นับถอยหลังเข้าสู่ปีศักราชใหม่ ชมความงดงามยิ่งใหญ่ของพลุเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ ๗ ชุดอลังการ ตระการตา
วันที่ ๑ ม.ค.๖๑ (๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.)
- ร่วมประเพณี “อิ่มบุญตักบาตรรับอรุณวันใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”
จังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยงาน ชุมชน เยาวชน กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ร่วมอำนวยอวยพรสวัสดีปีใหม่ และส่งความสุข  ถึงกันและกันให้มีความสุข สดชื่น สุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรือง ร่ำรวย ตลอดปีและตลอดไป ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ Create Date : 26 ธันวาคม 2560
Last Update : 26 ธันวาคม 2560 19:02:33 น.
Counter : 814 Pageviews.

0 comments
มัสยิดหลวงเชคซัยยิด (Sheikh Zayed Grand Mosque) คนเคยผ่านมหาสมุทร
(27 พ.ย. 2564 06:54:46 น.)
ทะเลพัทยาที่...บ้านอำเภอ พายุสุริยะ
(26 พ.ย. 2564 17:39:37 น.)
ตอนที่ 2 ชมรมสื่อสร้างสรรค์นำนักท่องเที่ยวต้นแบบ 100 คนมาบอกรักคืนเดือนเพ็ญที่เกาะช้าง จังหวัดตราด อุ้มสี
(25 พ.ย. 2564 16:13:34 น.)
Green Pix Khaoyai kae+aoe
(24 พ.ย. 2564 08:53:56 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tathaitravel.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด