ตามอพท. ไปเที่ยววิถีชุมชนสองประเทศ ตราด –เกาะกง


 

ได้รับการเชื้อเชิญจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรืออพท. ให้ไปท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยง 2 ประเทศ คือจากตราดของไทยไปยังเกาะกงของกัมพูชา ไม่รอช้ารีบตอบตกลงทันที

ทั้งนี้สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท. 1  ได้ลงนามความร่วมมือในสัญญา (MOU) กับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนของทั้ง 2 ประเทศ

อพท. 1 ได้พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ล่าสุดได้จัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 เส้นทาง เชื่อมตราด – เกาะกง ได้แก่ เส้นทาง ตราด- แหลมกลัด-หาดเล็ก-เกาะกง (ป่าโกงกางบางคายัค) และเส้นทาง ตราด-บ้านไม้รูด-หาดเล็ก-เกาะกง (น้ำตกตาไต) จุดประสงค์เพื่อเพิ่มวันพักของนักท่องเที่ยวอีกอย่างน้อย 1 คืน และเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว เช่น การทำกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน และการจับจ่ายใช้สอยสินค้าชุมชนและสินค้าบริเวณชายแดน

จังหวัดตราดมีแนวเขตชายแดนติดกับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา มีจุดแข็งในเรื่องวิถีชีวิตชุมชนใกล้เคียงกัน และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประกอบกับการเปิดเสรีอาเซียน ทำให้การเดินทางข้ามแดนสะดวกขึ้นจึงเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่ชุมชนตามระยะทางจากตราดไปสู่เกาะกง จะได้รับประโยชน์จากการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

การส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ จะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ในวิถีชีวิตชุมชน โดยชุมชนก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและยังมีรายได้เสริมจากการให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยว และการนำนักท่องเที่ยวไปสัมผัสกิจกรรมต่างๆในชุมชน เช่น การทำประมงชายฝั่ง ทั้งหมดจะช่วยผลักดันให้ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของชุมชนตำบลไม้รูด จุดแข็งคือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีประมง ที่จะนำเสนอเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ศึกษาการทำประมง นั่งเรือชมทะเล ศึกษาป่าชายเลน

ขณะที่ตำบลหาดเล็ก เป็นพื้นที่สุดแดนติดกับกัมพูชา เป็นจุดที่แคบที่สุดของไทย นับจากยอดเขาที่แบ่งเขตแดน กว้างเพียง 450 เมตรเท่านั้น ด้านซ้ายเป็นภูเขา ด้านขวาเป็นทะเล มีเขตการค้าชายแดน มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวชุมชน สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากหมู่เกาะช้าง เข้ามาท่องเที่ยวชุมชนเหล่านี้

            เราได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราด แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนเมืองตราด และเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำเมือง โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคม สร้างเป็นเรือนไม้ เสาปูน ยกพื้นใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา เมื่อปี พ.ศ.2547 อาคารถูกไฟไหม้เสียหาย เทศบาลเมืองตราดจึงจัดสรรงบประมาณให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารตามรูปแบบเดิมและจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์

มีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ประกอบด้วย

1.มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมเมืองตราด จัดแสดงเรื่องภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดตราด

 

2.ผู้คนเมืองตราด จัดแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดตราด อาทิ ไทย จีน เขมร ญวน ชอง

 

3.ลำดับทางโบราณคดีและประวัติเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดตราดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้นสมัยประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์(สมัยรัชกาลที่ 1-4)

 

4.เหตุการณ์สำคัญในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเรื่องการส่งมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส การพระราชทานพระแสงราชศาสตราประจำเมือง และการเสด็จประพาสเมืองตราด

 

5.เหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง จัดแสดงเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์ยุทธนาวี โดยจำลองห้องจัดแสดงเป็นเรือรบ

 

6.ตลาดเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวการค้าในตลาดเก่าและสภาพปัจจุบันของตลาดเมืองตราด

 

         

   ส่วนที่ชุมชนบ้านไม้รูด  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ทำสวนเงาะ ทุเรียน มะพร้าว และ ทำนา และยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือหาดไม้รูด หาดบานชื่น หาดไพลิน

เหตุที่ได้ชื่อว่า ตำบลบ้านไม้รูด เล่ากันว่า สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่า และมีเสือชุมมาก มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีเรือสำเภามาจอดที่นี่เพื่อหาเสบียง แล้วก็เจอเสือเข้าให้ ลูกเรือต่างพากันหนีตายอลหม่าน บางคนคิดหนีขึ้นต้นไม้ จึงปีนขึ้นไปบนต้นขานาง (ค่านางโคด, ขะนาง, ปะหง่าง) ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่ตามป่าชื้น พอดีว่าต้นขานางที่ว่านี้เป็นต้นไม้ที่มีความลื่นมาก พอลูกเรือปีนขึ้นไปก็ 'รูด' ตกลงมา กลายเป็นเหยื่อเสือที่รออยู่ข้างล่าง หลังจากเหตุการณ์นี้ลูกเรือที่รอดตายก็นำเรื่องมาเล่า และก็กลายเป็นที่มาของชื่อ บ้านไม้รูด อย่างที่เรียกกันอยู่ทุกวันนี้

ชิมก๋วยเตี๋ยวกั้งแสนอร่อย

และขนมจากปิ้งใหม่ๆ

            บริเวณนี้มีบ่อญวนตราด บ่อน้ำจืดขนาดเล็กที่มีความลึกประมาณ 1 เมตร ตั้งอยู่ที่หลังวัดวิสิทธิการาม บ่อน้ำแห่งนี้มีมานานนับ 100 ปีแล้ว เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของชาวบ้านในสมัยก่อน ถึงจะเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กแต่น้ำในบ่อไม่เคยแห้งเหือด แต่ความน่าสนใจของบ่อน้ำแห่งนี้คือเป็นบ่อน้ำจืดที่อยู่ติดกับชายหาดทะเล

พูดได้ว่าหากน้ำทะเลหนุนสูง หรือ มีลมพายุแรงจนทำให้ทะเลมีคลื่นสูง คลื่นทะเลจะพัดพาน้ำทะเลที่มีความเค็มเข้ามาในบ่อและถ้าทำการตักน้ำทะเลออก น้ำในบ่อก็จะจืดและรับประทานได้เหมือนเดิม

 

ชมธนาคารปูที่ชุมชนบ้านไม้รูด แนวคิดหลักคือ ขอความร่วมมือจากชาวประมงท้องถิ่น ให้นำแม่พันธุ์ปูที่มีไข่ล้นกระดอง ที่อยู่ในระยะสุดท้ายก่อน 'เขี่ยไข่' มาบริจาคในธนาคารปูเพื่ออนุบาล เพื่อให้ลูกปูฟักตัว มีโอกาสได้เกิด ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ทะเลในวันรุ่งขึ้น

            จากนั้นเราข้ามไปเกาะกง เดิมไทยเรียก ปัจจันตคิรีเขตร[  เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ทิศเหนือติดกับจังหวัดโพธิสัตว์ ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกำปงสปือและจังหวัดกำปอต ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับจังหวัดพระสีหนุและอ่าวไทย

แวะไปเที่ยวน้ำตกตาไต หรือน้ำตกทาไท เกาะกง ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทาไท สวยงามมาก อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกของเมืองเกาะกงไปตามถนนแห่งชาติ 48 เส้นทางหลวงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 134

ที่นี่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 2 ชั้น ชั้นแรกมีความสูงประมาณ 5-6 เมตร ชั้นที่สองสูงประมาณ 12-15 เมตร ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งคนในประเทศและต่างประเทศ

และยังได้ชมสะพานเกาะกงที่ยาวมาก ทหารไทยมาสร้างไว้

มีอ่าวเกาะกงสวยงามมากเช่นกัน

ตรงนี้มีเจดีย์โบราณขุนช้างขุนแผนในเกาะกง เป็นเจดีย์เก่าแก่จากคำบอกเล่าคนในพื้นที่น่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า 900 กว่าปี ด้านในมีเพชร พลอย พระเก่าแก่อยู่ด้านในเจดีย์ขุนช้างขุนแผน มีความสูงโดยประมาณ 4 เมตร มีสะพานปูนยื่นเข้าไปเพื่อเดินข้ามแม่น้ำเกาะกงไปยังบริเวณตัวเจดีย์ขุนช้างขุนแผน ส่วนด้านล่างเจดีย์มีน้ำด้านล่างมีความลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร และห่างจากตัวเมืองเกาะกงประมาณ 1 กิโลเมตร

 

           

 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางของ Travelista นักเดินทาง

 

ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท.

 

คุณสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รักษาการผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง อพท.1

 

คุณมัธนา เมนแก ประชาสัมพันธ์ อพท.

 

 
Create Date : 28 พฤษภาคม 2560
Last Update : 28 พฤษภาคม 2560 18:00:00 น.
Counter : 2472 Pageviews.

1 comments
วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี นายแว่นขยันเที่ยว
(17 ม.ค. 2565 00:25:14 น.)
ทริปขี้เกียจ...เรียบๆเบาๆที่...หนองเต่าซิตตี้ บ่กะละ
(18 ม.ค. 2565 09:14:38 น.)
บพข.และกองทุนส่งเสริม ววน.หนุนทุนวิจัยยกระดับอาหารสุขภาพพิษณุโลก travelistaนักเดินทาง
(17 ม.ค. 2565 15:21:45 น.)
ยุโรปโรแมนติกของฉันตอน ปี 2534 ... ตอน 2 tuk-tuk@korat
(16 ม.ค. 2565 13:04:08 น.)
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 29 พฤษภาคม 2560 เวลา:4:39:46 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด