10ที่เที่ยวชัยปุระ(นครสีชมพู)พลาดไม่ได้ (10 Places to Visit in Jaipur)  ได้รับเชิญไปร่วมทริปตามคำเชิญของสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE337 สู่ไจปูร์ ประเทศอินเดีย หรือที่คนไทยเรียกว่าชัยปุระ ไปเที่ยวชัยปุระได้อย่างสะดวกมากเพราะไทยสมายล์เปิดบินตรงจากสุวรรณภูมิสู่ชัยปุระโดยไม่แวะพัก ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.

 

ชัยปุระนับได้ว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  สวยงามด้วยพระราชวังและป้อมปราการ  เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าใจซิงห์ที่ 2 ในศตวรรษที่ 18 หรือเรียกว่านครแห่งสีชมพู

 

Jaipur is the capital and largest city of the Indian state of Rajasthan in Northern India. It was founded on 18 November 1726 by Maharaja Jai Singh II, the ruler of Amer after whom the city is named. As of 2011, the city has a population of 3.1 million, making it the tenth most populous city in the country. Jaipur is also known as the Pink City of India.

ชัยปุระ แปลว่า เมืองแห่งชัยชนะ

เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย และยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) ก่อตั้งโดยมหาราชาสวาอี ชัยสิงห์ที่ 2  เจ้าครองนครอาเมร์ (Amer) ในปัจจุบันชัยปุระยังเป็นที่รู้จักกันดีในอินเดียว่า "นครสีชมพู"

 

เมืองแห่งนี้ในยุคก่อนเป็นเขตพระราชวังประกอบด้วย หมู่พระราชมณเทียรฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) สวนสาธารณะ และทะเลสาบขนาดเล็ก ยังมีป้อมนาฮาการ์ (Nahargarh Fort) ซึ่งเป็นที่พระราชวังที่ประทับของมหาราชาสวาอี (ชัยสิงห์ที่ 2) ตั้งอยู่บนเชิงเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า และยังมีหอดูดาวจันตาร์ มันตาร์ (Jantar Mantar) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

 

ชัยปุระตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมทองคำของการท่องเที่ยวของอินเดียร่วมกับ เดลี และอัครา ชัยปุระเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐราชสถานในปัจจุบัน

 

Jaipur is a major tourist destination in India forming a part of the Golden Triangle. In the 2008 Conde Nast Traveller Readers Choice Survey, Jaipur was ranked the 7th best place to visit in Asia.  According to TripAdvisor's 2015 Traveller's Choice Awards for Destination, Jaipur ranked 1st among the Indian destination for the year. The Presidential Suite at the Raj Palace Hotel, billed at US$45,000 per night, was listed in second place on CNN's World's 15 most expensive hotel suites in 2012.

 

เรามาเริ่มท่องเที่ยวใน 10 แห่งที่ไม่ควรพลาดของชัยปุระกัน

 

    1 พระราชวังแอมเบอร์พาเลซ (Amber Palace)  สร้างขึ้นโดยมหาราคาแมนสิงห์ที่ 1 ในปี ค.ศ.1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของพระมหาราคาใจสิงห์ 
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชบุตรสร้างจากหินทรายแดงเป็นสถาปัตยกรรม
ผสมผสานของทั้งโมกุล (อิสลาม) และฮินดูที่เข้ากันอย่างสวยงามลงตัว
 การขึ้นชมให้ได้อรรถรสต้องนั่งช้างขึ้นไป
    มีป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort)  เด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่ห้อมล้อมด้วยทิวเขารอบด้าน มีกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีน 
ด้วยความยาวกำแพงเมืองกว่า 13 ก.ม.ชมวิวทิวทัศน์ และนครสีชมพูเบื้องล่าง
Amber Fort and Palace, Amber Fort is set on a hill top overlooking
Maota Lake. It was the original home of Rajput royalty until Jaipur city
was constructed, and contains a number of breathtaking palaces,
halls, gardens, and temples. Inside, the elaborate mirror work adds
to the grandeur. 
The evening sound and light show,
which brings alive the Fort's history, is impressive.
If you're interested in the art of traditional block printing, also
don't miss the Anokhi Museum near Amber Fort.
Workshops are held there.

  "Hawa Mahal" Palace of the Winds. The intricate and fascinating facade of the Palace of the Winds is probably Jaipur's most 
recognized building.
Constructed in 1799, it has five floors that contain rows of small windows 
and screens.
Wind used to flow through the openings, giving the palace its name. However,
the wind has now gone from the Wind Palace as most of the windows
have been sealed shut. Legend has it that the palace,
which overlooks the main street of Jaipur's lively Old City,
was built so that the women of the royal household could watch
the streets below without being observed.
A panoramic view can be had from the top of the building.

3 ซิติ้พาเลส City Palace ครอบคลุมพื้นที่1 ใน 7ของใจกลางเมืองชัยปุระ สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาใจสิงห์ Jai Singh และต่อเติมกันเรื่อยมา
เป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน อดีตเป็นที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมือง 3 ซิติ้พาเลส
 City Palace ครอบคลุมพื้นที่1 ใน 7ของใจกลางเมืองชัยปุระ สร้างตั้งแต่สมัย
มหาราชาใจสิงห์ Jai Singh และต่อเติมกันเรื่อยมา
เป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน อดีตเป็นที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมือง

ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum
แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาของเมืองชัยปุระ
ปัจจุบันยังมีเชื่อพระวงศ์พักอาศัยอยู่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum
แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาของเมืองชัยปุระ
ปัจจุบันยังมีเชื่อพระวงศ์พักอาศัยอยู่
 City Palace, Upon visiting the magnificant City Palace, it's easy to see that the royal family of Jaipur was one of the richest in India.
 The huge complex of courtyards, gardens, and buildings blend both 
Rajasthani
and Mughal architecture. The Peacock Gate is exquisite,
and contains an alluring display of detailed workmanship featuring
bright peacocks.Today, the royal family lives in the graceful
Chandra Mahal (Moon Palace) bordering the courtyard.
 Also inside the City Palace complex is a museum, art gallery,
and interesting displays of royal costumes and old Indian weapons.
 Also inside the City Palace complex is a museum, art gallery,
and interesting displays of royal costumes and old Indian weapons.
               4 จัลมาฮาล พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังกลางน้ำสำหรับบรรดาพระราชวงศ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ Man Sagar 
เพื่อช่วยระบายความร้อนในฤดูร้อน
 
JALMAHAL ,(6 kms) on the way to Amer, this small palace is set in the middle of Man Sagar Lake. A paved causeway leads upto
the beautiful water palace.  JALMAHAL ,(6 kms) on the way to Amer,
 this small palace is set in the middle of Man Sagar Lake. A paved causeway leads upto
the beautiful water palace.

            5 จันทาร์ มานทาร์  สถานที่ท่องเที่ยวด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองชัยปุระ สร้างโดย มหาราชาไสวจัย ซิงห์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1727 เนื่องจากทรงสนพระทัย และมีพระปรีชาในเรื่องดาราศาสตร์ จึงได้สร้างหอดูดาวแห่งนี้มาพร้อมๆ กับการสร้างพระราชวังซิตี้พาเลซ

 

ภายในจันทาร์ มานทาร์ มีหอนาฬิกาแดดขนาดใหญ่ซึ่งวัดเวลาได้อย่างแม่นยำ ในสมัยโบราณใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใช้คำนวณฤกษ์เวลาในการออกรบ ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 2010  

 

 Jantar Mantar Observatory, Jantar Mantar, built by King Jai Singh II between 1727 and 1734, literally means "calculation instrument". More than just a curious collection of sculptures, each structure at the intriguing Jantar Mantar observatory has a specialized astronomical function. There are 14 structures in total, which measure time, predict eclipses, and track stars. The most impressive one is the huge Samrat Yantra sundial. At a height of 90 feet (27 meters), it has a shadow that moves roughly the width of a person's hand every minute. It's a profound display of how quickly time does in fact go!

 

6 ป้อมนราห์การห์ (Naharagrh Fort) หรือรู้จักกันในชื่อป้อมไทเกอร์ (Tiger Fort) ห่างจากเมืองชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นป้อมที่มองเห็นได้จากใจกลางเมืองชัยปุระ สร้างในปี ค.ศ. 1734 สมัยมหาราชาไสวจัย ซิงห์ที่ 2 เพื่อช่วยปกป้องเมืองชัยปุระปัจจุบัน

 

Nahargarh Fort , also known as Tiger Fort, is perched high on the rugged Aravali Hills overlooking Jaipur city. The fort was built 1734 to help defend the city. It found fame in 2006, after many scenes from the movie Rang De Basanti were filmed there.

Nahargarh Fort offers spectacular views, which are best seen at sunset. It also makes a great place for a picnic as there's a cafe on the premises, which serves beer and snacks until 10 p.m. The fort looks particularly attractive at night when it's lit up.

 

            7 อนุสรณ์สถานมหาราชาแห่งชัยปุระ (Royal Gaiotor) ตั้งห่างจากเมืองชัยปุระไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างขึ้นในบริเวณที่ถวายเพลิงพระศพของมหาราชาแห่งชัยปุระ เพื่อรำลึกถึงอดีตมหาราชาที่เคยปกครองเมืองชัยปุระ อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปโดมแบบฮินดู มีความละเอียดและงดงามเป็นอย่างมาก

 

Royal Gaitor,he royal cenotaphs, just outside the city walls, beneath Nahargarh, are an appropriately restful place to visit and feel remarkably undiscovered. The stone monuments are beautifully and intricately carved. Maharajas Pratap Singh, Madho Singh II and Jai Singh II, among others, are honoured here. Jai Singh II has the most impressive marble cenotaph, with a dome supported by 20 carved pillars.Royal Gaitor ,The royal cenotaphs, just outside the city walls, beneath Nahargarh, are an appropriately restful place to visit and feel remarkably undiscovered. The stone monuments are beautifully and intricately carved. Maharajas Pratap Singh, Madho Singh II and Jai Singh II, among others, are honoured here. Jai Singh II has the most impressive marble cenotaph, with a dome supported by 20 carved pillars.

            8  อิซร์ลัต (Isar Lat) หรือเรียกว่า สวาร์กาสูลี (Swargasuli) เป็นหอคอยสูงสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองชัยปุระที่งดงาม

Isar Lat was built by Sawai Ishwari Singh in the year 1749. Ishwari Singh achieved victory over the combined armies of Mewar and the Marathas. He was engaged in a war with them because they were supporting the claims of Madho Singh, his rival to the throne of Jaipur.

 

            9  อัลเบิร์ตฮอลล์ (Albert Hall) หรือพิพิธภัณฑ์กลางของเมืองชัยปุระ สร้างตามสถาปัตยกรรมของอังกฤษ ดูแปลกแยกจากรูปแบบอาคารบ้านเรือนของเมืองชัยปุระ ด้านในจัดแสดงวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยในราชสถาน รวมถึงห้องสมุดและภาพวาดแบบย่อส่วน (Miniature Painting) ในสมัยของโมกุลให้ชมด้วย

 

Government Central (Albert Hall) Museum, This old and famous museum was modeled on the Victoria and Albert Museum in London. Its collection includes portraits of local kings, costumes, woodcarvings, paintings, and arts and crafts. Unfortunately photography isn't allowed.

 

    10 เบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan) เป็นวัดฮินดูสีขาวโดดเด่น สร้างโดยมหาเศรษฐีชาวอินเดีย งดงามเป็นอย่างมาก

 

LAXMI NARAYAN TEMPLE,  is situated just below the Moti doongri, known for the intricate marble carvings in white marble, popularly known as Birla Temple.

 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปีกับเงินบาท อยู่ที่ราว 1 รูปีเท่ากับ 0.5 บาท

 

            อากาศที่ชัยปุระ กลางวันเฉลี่ยที่ 25-35 องศา แต่ไม่ร้อนมาก เพราะมีลมเย็นตลอด เป็นเมืองในหุบเขา กลางคืนอุณหภูมิลดต่ำ อยู่ที่ 10-25 องศา ค่อนข้างหนาวเลยทีเดียว    

 

 

    ขอขอบคุณสายการบินไทยสมายล์สนับสนุนการเดินทางของ Travelista นักเดินทาง สู่ชัยปุระ  https://www.thaismileair.com/ จากสุวรรณภูมิไปชัยปุระ เริ่มต้นที่ 4,510บาท

หากบินในชั้นพรีเมียมยังได้เข้าในเลาจน์ของการบินไทย    

 

        #ไทยสมายล์ #Thaismile #ไจปูร์ #ชัยปุระ #TravelIndia #TourIndia #jaipur #Tourjaipur  #Traveljaipur  #เที่ยวไจปูร์ #เที่ยวชัยปุระ #เที่ยวอินเดีย #GlobalWIFI #IncredibleIndia

**ขอบคุณที่ติดตามเพจ FB Travelista นักเดินทาง นักข่าวสาวที่อยู่ในวง

ารท่องเที่ยวกว่า 30 ปี เดินทางครบทุกจังหวัดในไทย ครบทุกประเทศอาเซียน และมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีผลงานพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว 26 เล่ม และเป็นนักเขียนเบื้องหลังคนดัง (Ghost Writer) มหาเศรษฐีพันล้านกว่า 10 คนของเมืองไทย
Create Date : 20 มีนาคม 2560
Last Update : 20 มีนาคม 2560 17:12:11 น.
Counter : 3153 Pageviews.

2 comments
วันวาน สองแผ่นดิน
(19 ม.ค. 2565 00:18:56 น.)
เชียงใหม่ - สวนกุหลาบแถวบ้าน tuk-tuk@korat
(19 ม.ค. 2565 15:53:56 น.)
Chef Bing - Pizza Original New York Pizza. ซอยร่วมฤดี ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ newyorknurse
(19 ม.ค. 2565 07:15:38 น.)
ทริปเที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ตอนที่ 3 อาจารย์สุวิมล
(23 ม.ค. 2565 14:53:18 น.)
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:11:52:30 น.
  
สวัสดีค่ะ..

ไปพร้อมๆกับคุณน้องรินนั่นเอง..

ดีจังคะ..เมืองสวยแบบอินเดีย

นางแบบ(จขบ)ของสวยนะคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:17:42:11 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด