ททท.เพชรรุกจัด3 กิจกรรมใหญ่รับปี60


 

ททท.เพชรรุกหนักจัด 3 กิจกรรมใหญ่ต้นปี 60 ทั้ง ทำภาพยนตร์หนังสั้น “คาวาอิ พริบพรี เมืองนี้ ฉันรักเธอ”ภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี ,๙ เส้นทางตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา จ.เพชรบุรี และกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค  ในการแข่งขันวิ่งเหยียบทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย  ซีเทรล  Sea Trail ในรายการ  “พริบพรี เพชรบุรี รันนิ่ง ซีรี่ย์  ตอน  วิ่งริมเล”

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับ ททท.สำนักงานโอซาก้า  ททท.สำนักงานโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ,สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย โดยการสนับสนุนจาก จังหวัดเพชรบุรี และ บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด  จัดทำโครงการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำภาพยนตร์หนังสั้น

      เพื่อกระตุ้นการเดินทางในรูปแบบ Local Experience จังหวัดเพชรบุรี ในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น เทศกาลงานประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัดเพชรบุรี

พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ผ่านตัวละครที่เป็นนักแสดงไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นในรูปแบบ Local Experience ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดญี่ปุ่น เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น และเป็นการตอบสนองนโยบายของ ททท. ที่ส่งเสริมการเดินทางสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสามารถส่งมอบความสุขและมิตรภาพที่ดีให้กับชุมชนในพื้นที่

 

          

  โดยภาพยนตร์หนังสั้นเรื่อง “คาวาอิ พริบพรี เมืองนี้ ฉันรักเธอ” เป็นภาพยนตร์หนังสั้นแนวรักเซอร์ไวเวอร์ แบ่งเป็น 3 ตอน  เล่าเรื่องถึงนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่น ชื่อ “ยูอินะ (Yuina) ” เกิดนั่งรถหลงทางมาลงที่   จังหวัดเพชรบุรี และได้พบกับ “ซัน” หนุ่มเมืองเพชร ที่รับบทโดย เต้ย พงศกร  เมตตาริกานนท์ ซึ่งรับอาสาเป็นมัคคุเทศก์พาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และสัมผัสวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหลของจังหวัดเพชรบุรี 

   นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงนำในภาพยนตร์   หนังสั้น ซึ่งกำกับการแสดงโดย อ๊อด บัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ที่เคยมีผลงานผ่านตามาหลายเรื่อง เช่น พุ่มพวง , เจ้าเวหา ตอน ฝั่งน้ำจรดฝั่งฟ้า / ผู้ครองฟ้า และ เที่ยวไทยมีเฮ (ยักษ์พาเที่ยว) เป็นต้น  ภาพยนตร์หนังสั้นเรื่อง “คาวาอิ พริบพรี เมืองนี้ ฉันรักเธอ” จะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการประชาสัมพันธ์        การท่องเที่ยวของ จ.เพชรบุรี ในรูปแบบของภาษาญี่ปุ่น ที่จะเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปต่างๆ ที่จะสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆและสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมากยิ่งขึ้น

ส่วนโครงการที่ 2 โครงการ ๙ เส้นทางตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา จ.เพชรบุรี

 

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริของจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ โดยจัดทำเป็นหนังสือคู่มือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ๙ เส้นทาง “ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราช” ที่เชื่อมโยงกับโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องดิน การกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย การอนุรักษ์พลังงาน แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ล้วนแต่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานต้นแบบที่สำคัญสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนชาวไทย ซึ่งสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน แล้วนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ด้วยตัวเอง ได้แก่

1.      โครงการศึกษาวิจันและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

2.      ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

 

3.      สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา

 

4.      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

5.      วนอุทยานเขานางพันธุรัต

 

6.      โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

 

7.      โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรม

 

ราชินีนาถ

 

8.      อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

9.      ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

 

โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอรับหนังสือ “ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” ได้ที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรี และโครงการพระราชดำริทั้ง 9 แห่ง ภายในหนังสือจะมีจุดสำหรับประทับตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อประทับตราครบทั้ง 9 แหล่ง แล้วสามารถจัดส่งหลักฐานการประทับตรากลับมาที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรี หรือนำมาแลกรับเสื้อยืดตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชาได้ที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรีได้ด้วยตัวเอง  และอีกหนึ่งกิจกรรมกดไลค์เป็นเพื่อนกับหน้าแฟนเพจ “๙ เส้นทางตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา จ.เพชรบุรี” และโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่กับ 1 ใน 9 สถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทาง ติดแฮสแท็ก             #ตามรอยพ่อ เพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆ มากมาย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรี โทร.032-471005-6

กิจกรรมที่ 3 ท้าเที่ยวข้ามภาค  ในการแข่งขันวิ่งเหยียบทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย  ซีเทรล  Sea Trail ในรายการ  “พริบพรี เพชรบุรี รันนิ่ง ซีรี่ย์  ตอน  วิ่งริมเล”

 

ณ สนามวิ่งเทรล ชายทะเล จังหวัดเพชรบุรี 4 มีนาคม 2560

 

ระยะ   อัตราค่าสมัคร และของที่ระลึก ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง และเสื้อฟินิช เชอร์ทุกคน ระยะทางวิ่ง ซีเทรล 20 กม.   และ  มินิ ซีเทรล 10 กม.

 

·       650 บาท : ตั้งแต่เปิดการลงทะเบียน – 15 มกราคม 2560

 

·       750 บาท : 16 – 31 มกราคม 2560

 

·       850 บาท : 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

                        ไม่มีเสื้อที่ระลึกสำหรับผู้ที่สมัครหลัง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

มินิ ซีเทรล 10 กม.

 

·     500 บาท : ตั้งแต่เปิดการลงทะเบียน – 15 มกราคม 2560

 

·     600 บาท : 16 – 31 มกราคม 2560

 

·     700 บาท : 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

                        ไม่มีเสื้อที่ระลึกสำหรับผู้ที่สมัครหลัง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

วิ่งหรรษา 3 กม. สำหรับเด็กๆและครอบครัว

 

·     ฟรี !    ไม่มีเสื้อที่ระลึก

 

รางวัล

 

·       ถ้วยรางวัล : นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

 

·       เงินรางวัล : นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 และ 2  ของทุกกลุ่มอายุจะได้รับเงินรางวัล

 

·       เหรียญรางวัล : นักกีฬาทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัล ณ เส้นชัย

 

ทำไมถึงไม่ควรพลาดการวิ่งซีเทรล

 

            เมื่อเราคิดถึงการแข่งขันวิ่งทั่วไป เรามักจะนึกถึงภาพของการแข่งขันวิ่งบนทางเรียบหรือบนถนนทั่วไป   แต่ยังมีกลุ่มนักวิ่งอีกจำนวนมาก ที่นิยมและเลือกที่จะวิ่งไปบนเส้นทางธรรมชาติ เพราะกีฬาวิ่งแบบผจญภัยนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการวิ่งโดยอาศัยเทคนิคการเคลื่อนไหวของร่างกายลุยไปตามเส้นทางอันสวยงามกับบรรยากาศ ของหาดทราย สันเขื่อน ที่ทอดยาว ผ่านวิถีชุมชน ถ้าคุณคือผู้ที่ชื่นชอบความแตกต่างที่ท้าทาย      การแข่งขันวิ่งสนามนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง!

 

            ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่คุณจะได้มากกว่าการแข่งขันก็คือการเพิ่มระดับขั้นออกกำลังกาย และการลดน้ำหนักตัวที่ยังคงความสมบูรณ์และฟิตของร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งแบบนี้จะเกิดผลดีกับข้อกระดูกในส่วนต่างๆของร่างกาย เพราะนักวิ่งส่วนใหญ่ที่วิ่งบนทางลาดเรียบและบนพื้นคอนกรีตที่แข็งเป็นเวลานานมักจะมีปัญหาเรื่องกระดูกและไขข้อ แต่ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับนักกีฬาที่เล่นวิ่งแบบผจญภัย…

 

กำหนดการ

 

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

 

            09.00 น. – 17.00 น.   รับอุปกรณ์การแข่งขัน 20 กม. 10 กม.

 

                                                รับสมัครวิ่งหรรษา 3 กม. สำหรับเด็กๆและครอบครัว

 

            09.00 น. – 17.00 น.   การออกร้านของผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

 

            09.00 น. – 17.00 น.   รับอุปกรณ์การแข่งขัน 20 กม. / 10 กม.

 

                                                รับสมัครวิ่งหรรษา 3 กม. สำหรับเด็กๆ และครอบครัว

 

            09.00 น. – 17.00 น.   การออกร้านของผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 

            18.00 น.                      ร่วมสนุกกับปาร์ตี้ บีช บุฟเฟ่ต์ ณ ชายหาด หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี

 

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

 

            05.00 น.                      ปล่อยตัวการแข่งขันประเภท 20 กม.

 

            06.00 น.                      ปล่อยตัวการแข่งขันประเภท 10 กม.

 

            07.00 น.                      ปล่อยตัวการแข่งขันประเภท 3 กม. วิ่งหรรษาสำหรับเด็กๆ และครอบครัว

 

            10.30 น.                      พิธีมอบถ้วยรางวัล

 

                       

 

 
Create Date : 24 ธันวาคม 2559
Last Update : 24 ธันวาคม 2559 12:40:05 น.
Counter : 1309 Pageviews.

1 comments
ตามรอย อ.ศิลป์ พีระศรี ที่ ม.ศิลปากร ชีริว
(28 พ.ย. 2564 14:25:04 น.)
เมื่อกาลเวลานำพาให้เราไปเยือน เมืองกาญจน์ (วันที่ 2 สังขละบุรี-บ้านอีต่อง) nongmalakor
(26 พ.ย. 2564 11:21:05 น.)
กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi) คนเคยผ่านมหาสมุทร
(26 พ.ย. 2564 06:52:17 น.)
ตอนที่ 2 ชมรมสื่อสร้างสรรค์นำนักท่องเที่ยวต้นแบบ 100 คนมาบอกรักคืนเดือนเพ็ญที่เกาะช้าง จังหวัดตราด อุ้มสี
(25 พ.ย. 2564 16:13:34 น.)
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 25 ธันวาคม 2559 เวลา:3:07:26 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#17travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด