โฮร์เวิร์ธเปิดบริการรับปรึกษาธุรกิจโรงแรมในไทย


 

โฮร์เวิร์ธ เอชทีแอล เป็นสมาชิกของคราว โฮร์เวิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรของบริษัทที่ปรึกษา ด้านบัญชีและการบริหารจัดการ ที่ได้ก่อตั้งในนิวยอร์คเมื่อปีพ.ศ. 2458 คราว โฮร์เวิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล ถูกจัดอันดับ เป็นหนึ่งในสิบบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่ที่มีสาขาใน 586เมือง 108 ประเทศ

 

โฮร์เวิร์ธ เอชทีแอล (เอชทีแอล เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของ โรงแรม การท่องเที่ยว และสันทนาการ) ระบุถึง ความเชี่ยวชาญของบริษัทในธุรกิจดังกล่าว บริษัทเป็นที่ปรึกษาชั ้นน าของโลกในด้านธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และสันทนาการ ที่มีมากกว่า 45 สาขาใน 39 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทมีสำนักงานมากถึง 11 แห่งในหัวเมืองใหญ่อาทิ โอ๊คแลนด์กรุงเทพมหานคร ปักกิ่ง ฮ่องกง จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ มุมไบ เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ ซิดนีย์ และโตเกียว

 

โดยให้บริการหลักดังต่อไปนี้  การวางแผนพัฒนาโรงแรมใหม่และการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การปรับปรุงรูปลักษณ์ และจุดขายของโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น การประเมินราคาที่จะซื้อจะขายด้วยวิธี คิดจากรายได้ การเลือกผู้บริหารจัดการโรงแรม การบริหารทรัพย์สินประเภทโรงแรม และการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ระดับองค์กร บริษัทมีความโดดเด่นในเรื่องความเชี่ยวชาญชำนาญในธุรกิจเฉพาะ และการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกอย่างดีเยี่ยม

 

อีกหนึ่งความแตกต่างของโฮร์เวิร์ธ เอชทีแอล คือบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจโรงแรม การ บริหารงานโรงแรม หรือ การเป็นนายหน้าซื้้อขายโรงแรม ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้คำปรึกษาด้วยความเที่ยงตรง และไม่เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจอื่นๆ ความคิดเห็นของโฮร์เวิร์ธได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงานทั้้งบริษัทบริหารจัดการ โรงแรมชื่อดังชั้นนำทั่วโลก นักลงทุน นักพัฒนาและสถาบันการเงิน

 

เป็นเวลามากกว่า 25 ปีแล้ว ที่โฮร์เวิร์ธ เอชทีแอล ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการพัฒนาธุรกิจโรงแรมต่างๆ และ เก็บรวบรวมข้อมูลตลาดทั่วเอเชียแปซิฟิก จึงทำให้บริษัทมีฐานข้อมูลและสถิติของธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทเป็นที่ปรึกษาแห่งเดียวในโลกที่จัดทำรายงานวิจัยธุรกิจโรงแรมในหลากหลายตลาดในแต่ละปีเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ทำความเข้าใจสภาวะตลาด และใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงาน และผลประกอบการโดยเปรียบเทียบทั้้งภายใน ตลาดที่เกี่ยวข้องโดยตรง และตลาดใกล้เคียง

 

ทั้้งนี้ยังร่วมมือกับบริษัทบริหารจัดการโรงแรมชื่อดังชั้นนำทั่วโลก และองค์กรในประเทศไทยเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลสำหรับงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่ามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ของผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมเช่น เจ้าของกิจการ และผู้บริหารจัดการโรงแรม อันจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างมี คุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย

 

โฮร์เวิร์ธ เอชทีแอล ตัดสินใจขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ประเทศไทย ด้วยการแต่งตั้้ง นายนิคม เจนศิริรัตนากร เป็น ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย ประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทตั้งใจที่จะสานต่อผลงานในประเทศไทยที่ผ่านมาและฐานลูกค้าชั้นนำได้แก่ สยามพิวรรธน์ ดิเอราวัณ กรุ๊ป เครือโรงแรมเซ็นทารา และออนิกซ์ฮอสพิทาลิตี กรุ๊ป

 

ทั้งนี้บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็งของธุรกิจท่องเที่ยวสามารถยืนหยัดผ่านความไม่มั่นคงทางเสถียรภาพทางการเมือง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตสูงมากเนื่องด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย ได้แก่ การท่องเที่ยวในเขต เมืองใหญ่ การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวชมทัศนียภาพภูเขา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกปัจจัยสำคัญคือ การก่อตั้งเขตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคนี้จะทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์เศรษฐกิจและระบบการขนส่งและการคมนาคมที่บ่งชี้ถึงการเติบโตของจำนวนนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เดินทาง สู่ประเทศไทยรวมถึงความต้องการห้องพักโรงแรมและที่พักอื่นๆ ด้วยศักยภาพดังกล่าวบริษัทขนาดใหญ่และนักลงทุนทั้ง ในประเทศและจากต่างประเทศได้เริ่มตื่นตัวและผลักดันการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมถึงโรงแรมในประเทศไทย ใน ขณะเดียวกันบริษัทในธุรกิจโรงแรมสัญชาติไทยที่มีรากฐานมั่นคงเนื่องจากความเข้มแข็งของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ โรงแรมภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ได้เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตด้วยการเริ่มขยายตลาดไปต่างประเทศ

 

มร. โรเบิร์ต เฮกเคอร์ ผู้อำนวยการบริหารงานของโฮร์เวิร์ธ เอชทีแอล เอเชียแปซิฟิก ได้แสดงความคิดเห็นว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อบริษัทเสมอมา และเชื่อว่าบุคลากรมืออาชีพที่สามารถสื่อสารภาษาไทย เข้าใจ วัฒนธรรมและบริหารจัดการขององค์กรสัญชาติไทย จะให้คำปรึกษาและร่วมงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆในประเทศ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศก็มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาโดยปรับใช้จาก แนวโน้มตลาดโลกและโรงแรมต่างที่ประสบความสำเร็จเหมาะแก่การเป็นกรณีศึกษา บริษัทมั่นใจว่าการจัดตั้งบุคลากรที่ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรมประจำประเทศไทยจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและให้บริการได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มพูนชื่อเสียงของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นิคม เจนศิริรัตนากร ผู้อ านวยการ – ประจำประเทศไทย บริษัทโฮร์เวิร์ธ เอชทีแอล เอเชียแปซิฟิก  nikhom@horwathhtl.com โทร. 089 444 7272
Create Date : 16 มิถุนายน 2560
Last Update : 16 มิถุนายน 2560 12:28:23 น.
Counter : 496 Pageviews.

0 comments
ทนายอ้วนชวนหิว - อร่อยนอกกรุง - ร้านกาแฟท่าเรือส่ง ตลาดสามชุก สุพรรณบุรี ทนายอ้วน
(19 ม.ค. 2565 14:09:16 น.)
Chef Bing - Pizza Original New York Pizza. ซอยร่วมฤดี ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ newyorknurse
(19 ม.ค. 2565 07:15:38 น.)
เที่ยวใกล้กรุง แค่ชม.กว่าจากเมืองกรุง สู่บรรยากาศ​ชิวๆสุดฟินนน สมาชิกหมายเลข 5722835
(17 ม.ค. 2565 13:14:22 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ประจำหลักกิโลเมตรที่ 294 : Deja Vu The Kop Civil
(17 ม.ค. 2565 10:25:06 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด