12 เดือนพาเที่ยว12 ประเทศกับ Travelista นักเดินทาง


ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 -มิถุนายน 2560 Travelista นักเดินทาง (สาธิตา โสรัสสะ) มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างแดนหลายทริป ขอนำประสบการณ์ท่องเที่ยวในต่างแดนมาแชร์สู่คุณผู้อ่าน กับการท่องเที่ยวหลากสีสันในการเที่ยวเมืองนอกทั้ง 12 ประเทศคือ 1 กัมพูชา 2 ลาว 3 มาเลเซีย 4อินโดนีเซีย 5 อิหร่าน 6 พม่า 7 อังกฤษ 8 ญี่ปุ่น 9 อินเดีย 10 จีน 11 สหรัฐอเมริกา และ 12 เที่ยวเมืองไทยมากมายก่ายกอง

 

เพราะ12 ประเทศนี้มีดีแตกต่างกัน ที่ไหนน่าเที่ยวอย่างไร ลองไปติดตามกันค่ะ

1) เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2559 พาเที่ยวเสียมเรียบ กัมพูชา

 

เสียมราฐ หรือชื่อท้องถิ่นว่า เสียมเรียบ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ริมฝั่งทะเลสาบเขมร ห่างจากกรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง

 

จังหวัดเสียมราฐเป็นที่ตั้งของนครวัดและกลุ่มปราสาทหินหลายแห่ง อาทิ หมู่ปราสาทหินจากอาณาจักรขอม ได้แก่ ปราสาทนครวัด, กลุ่มปราสาทนครธม, (ตาพรหม และบายน, บันทายศรี, บากอง, โลเลย, พนมบาเค็ง, พนมกุเลน และบารายตะวันตก เมืองหลักของจังหวัดนี้ (เทียบได้กับอำเภอเมืองในจังหวัดของไทย) ก็มีชื่อว่า เสียมราฐ เช่นกัน โดยเมืองเสียมราฐนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของประเทศกัมพูชา แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนครวัดประมาณ 1,600,000 คน

 

เรื่องจากทริป 10 ที่เที่ยวเสียมเรียบพลาดไม่ได้

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=21-05-2016&group=2&gblog=135

2) มิถุนายน 2559 พาไปเที่ยวจำปาสักในลาว

 

จำปาศักดิ์  เป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาว ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ ติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลักของแขวง และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของลาว (รองจากเวียงจันทน์และเมืองไกสอน พมวิหาน) ถือเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการท่องเที่ยวของลาวตอนใต้ เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น้ำโขงไหลผ่านกลางและเกิดเกาะแก่งเป็นจำนวนมากจนได้ชื่อว่า "ดินแดนสี่พันดอน"

 

แขวงจำปาศักดิ์เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ และเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาศักดิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างในเวลาต่อมา แขวงจำปาศักดิ์จึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมาย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาว โดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดพู นอกจากนี้ แขวงจำปาศักดิ์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกหลี่ผี น้ำตกผาส้วม เป็นต้น

 

เรื่องจากทริป จากอุบลสู่จำปาสักเยือนมรดกโลกวัดพู

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=06-06-2016&group=2&gblog=142

3) กรกฎาคม 2559 พาเที่ยวปีนัง มาเลเซีย

 

ปูเลาปีนัง เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมลายูรุ่นแรกเรียกว่า ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ต่อมาอังกฤษเรียกว่า เกาะพรินซ์ออฟเวลส์

 

            รัฐปีนังประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่ เกาะปีนัง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ และเป็นที่ตั้งของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ และเซเบอรังเปอไร (สมารังไพร) ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่ง

 

            รัฐปีนังเป็นเขตการปกครองเพียงแห่งเดียวของมาเลเซียที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน โดยมีอัตราส่วนของประชากรเชื้อสายจีนประมาณร้อยละ 41.72 มากกว่าประชากรเชื้อสายมลายูซึ่งมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 41.33

 

เรื่องจากทริป 10 Street Art ปีนังที่ดังระดับโลกใครๆก็แห่ไปชม

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=09-06-2016&group=2&gblog=143

4) สิงหาคม 2559  พาไปยอคยาการ์ตา อินโดนีเซีย

 

ยอกยาการ์ตา เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษยกยาการ์ตา เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมชวาโบราณทั้งในด้านดนตรี นาฏศิลป์ และงานฝีมือ ยอกยาการ์ตาเคยเป็นเมืองหลวงในช่วงที่อินโดนีเซียเรียกร้องเอกราชจากดัชต์ในปีช่วง ค.ศ.1945 – 1949 เมืองยกยาการ์ตาแต่เดิมมีชื่อว่า "อโยธยา" (Ayodhya) ซึ่งตั้งตามเมืองในวรรณคดีเรื่องรามายณะ ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นยกยาการ์ตา โดยคำว่า ยกยา (Yogya) แปลว่า "เหมาะสม" ส่วนคำว่า การ์ตา (Karta) แปลว่า "รุ่งเรือง"

 

เรื่องจากทริป ยิ่งใหญ่มรดกโลกแห่งชวา

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=09-08-2016&group=2&gblog=155

5) กันยายน 2559 พาเที่ยวปะลิส มาเลเซีย

 

ปะลิส มีชื่อเต็มคือ เปอร์ลิซอินเดอรากายางั เป็นรัฐที่เล็กที่สุดในมาเลเซีย อยู่ทางตอนเหนือสุดของมาเลเซียตะวันตก และติดชายแดนประเทศไทย

 

ประชากรของรัฐมีจำนวน 198,335 คน ในปี 2543 ในจำนวนนี้เป็นชาวมลายูประมาณ 166,200 คนหรือร้อยละ 78, ชาวจีน 24,000 คนหรือร้อยละ 17, ชาวอินเดีย 3,700 คน และอื่น ๆ 5,400 คน) เมืองหลวงของรัฐปะลิสคือ กังการ์ เมืองที่เป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครคืออาเรา นอกจากนี้เมืองการค้าสำคัญบริเวณชายไทย-มาเลเซียคือปาดังเบซาร์ ส่วนเมืองท่าของรัฐซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐคือกัวลาปะลิส

 

เรื่องจากทริป จากหาดใหญ่แล้วไปปะลิสชมมัสยิดในทะเล

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=12-09-2016&group=2&gblog=169

6) ตุลาคม 2559 พาไปเที่ยวอิหร่าน

 

ประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นด้วยการตั้งราชอาณาจักรก่อนเอลามและเอลามใน 3200–2800 ปีก่อน ค.ศ. ชาวมีดส์ (Medes) อิหร่านรวบรวมพื้นที่เป็นจักรวรรดิแห่งแรก ๆ ใน 625 ปีก่อน ค.ศ. หลังจากนั้นมีดส์กลายเป็นชาติวัฒนธรรมและการเมืองที่ครอบงำในภูมิภาค อิหร่านเรืองอำนาจถึงขีดสุดระหว่างจักรวรรดิอะคีเมนิดซึ่งพระเจ้าไซรัสมหาราชทรงก่อตั้งใน 550 ปีก่อน ค.ศ. ซึ่งเมื่อแผ่อาณาเขตไพศาลที่สุดนั้นล้วนกินส่วนสำคัญของโลกโบราณ ตั้งแต่บางส่วนของคาบสมุทรบอลข่าน (เธรซ มาซิโดเนีย บัลแกเรีย พีโอเนีย) และยุโรปตะวันออกทางทิศตะวันตก จดลุ่มแม่น้ำสินธุทางทิศตะวันออก ทำให้เป็นจักรวรรดิใหญ่สุดในโลกในขณะนั้น จักรวรรดิล่มสลายใน 330 ปีก่อน ค.ศ. ให้หลังการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราช จักรวรรดิพาร์เธียกำเนิดขึ้นจากเถ้าถ่านแล้วต่อด้วยราชวงศ์แซสซานิดใน ค.ศ. 224 ซึ่งอิหร่านกลายเป็นชาตินำในโลกอีกครั้ง ร่วมกับจักรวรรดิโรมัน-ไบแซนไทน์ เป็นเวลากว่าสี่ศตวรรษ

 

เรื่องจากทริป อิหร่าน ...มนต์ตราแห่งเปอร์เซีย อารยธรรมพันปี

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=06-10-2016&group=2&gblog=176

 

 

7) พฤศจิกายน 2559 พาย่ำเมืองทวายในพม่า

 

ทวายหรือทะแวบ้างก็เรียกว่าดะแวเป็นเมืองเล็กๆ ขนาดเท่าจังหวัดลำปางตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรีอยู่บนฝั่งแม่น้ำทวายและเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรีหรือตะหนิ่นต่าหยี่ มีประชากรราว 140,000 คน มีหลากหลายชาติพันธ์ ทวายเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมอญและสูญเสียความเป็นชาติในยุคพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงค์คอนวอง คำว่าทวายฝ่ายไทยสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า ‘ท่าหวาย’ เป็นถิ่นขนส่งหวายข้ามทะเลมาส่วนคนพม่ากลับเรียกว่า ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’ หมายถึงผู้ซื้อมีด คนพม่าว่าชาวทวายเป็นชาวพม่ามาจากรัฐยะไข่ เดินทางข้ามทะเลมาซื้อมีดแถบตะนาวศรี ประชากรชาวทวายส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์พม่ากลุ่มถัดมาคือชาติพันธุ์มอญ และกะเหรี่ยง นอกจากนั้นยังมีกลุ่มชาวเลหรือมอแกนหรือซาโลนที่คนทวายเรียกกัน อาศัยอยู่ตามแนวทะเลอันดามัน  

 

เรื่องจากทริป ย่ำเมืองทวายเที่ยวทะเลสุดสวยของพม่าออกจากกาญแค่168 กม.

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=24-11-2016&group=3&gblog=11

8) ปลายเดือนธันวาคม 2559-ต้นมกราคม 2560 พาเที่ยวอังกฤษ

 

ลอนดอน  เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน[9] การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น และศิลปะ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของโลก เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก ถือกันว่าเป็นเมืองสากลหลักของโลก จีดีพีของลอนดอน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของสหราชอาณาจักร ประชากรมีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา ซึ่งประมาณว่ามีมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในระดับนานาชาติ และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของทวีปยุโรป โดยสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอน คือ ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์

 

เรื่องจากทริป เที่ยวลอนดอนเองอย่างคุ้มและประหยัดได้อย่างไร

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=18-06-2017&group=3&gblog=79

 

ไปลอนดอนกับ8กิจกรรมที่ห้ามพลาด

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=18-06-2017&group=3&gblog=80

9) กุมภาพันธ์ 2560 พาเที่ยวฮอกไกโด ญี่ปุ่น

 

ฮอกไกโดเป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และมีพื้นที่ 83,456.58 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเท่ากับ 22% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศ ณ ปัจจุบันฮอกไกโดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 21 ของโลก ฮอกไกโดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ตั้งแต่ฤดูทั้ง 4 ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน, ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ถูกทำลาย ไปจนถึงอาหารที่น่าลิ้มลองมากมาย แต่ละฤดูมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป จึงทำให้มีทัศนียภาพ, กิจกรรม และอาหารที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

 

สิ่งเหล่านี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายในทุกๆ ปีทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเซีย รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับภูมิอากาศและสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ของฮอกไกโดจะถูกอธิบายในภายหลัง ทุกที่ที่คุณไปเที่ยวชมในฮอกไกโด คุณจะได้สัมผัสกับสิ่งที่น่าดึงดูดใจของเกาะแห่งนี้ และหากคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวรอบฮอกไกโด คุณจะรู้สึกชื่นชอบที่นี่มากกว่าเดิม ชาวญี่ปุ่นภูมิใจกับเกาะอันยิ่งใหญ่ ที่ที่ธรรมชาติผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งกับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างลงตัว

 

เรื่องจากทริป 20 ที่เที่ยวฮอกไกโดหน้าหนาวที่ต้องห้ามพลาด

 

 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=13-02-2017&group=3&gblog=36

10) มีนาคม 2560  พาเที่ยวชัยปุระ อินเดีย

 

ชัยปุระ  เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย และยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาสวาอี ชัยสิงห์ที่ 2" เจ้าครองนครอาเมร์ (Amer) ในปัจจุบันชัยปุระยังเป็นที่รู้จักกันดีในอินเดียว่า "นครสีชมพู"

 

เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อในด้านการเป็นเมืองอินเดียในยุคก่อนสมัยใหม่ ซึ่งมีขนาดความถนนค่อนข้างกว้างและผังเมืองอันเป็นระเบียบเรียบร้อยแบ่งเป็นช่องตารางจำนวน 6 เขต ซึ่งกั้นโดยถนนที่มีความกว้างกว่า 34 เมตร บริเวณใจกลางเมืองแบ่งผังเมืองเป็นตารางพร้อมถนนล้อมรอบสี่ด้าน โดยแบ่งเป็นห้าเขตล้อมทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก (เขตพระราชวัง) และเขตที่หกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก บริเวณเขตพระราชวังประกอบด้วย หมู่พระราชมณเทียรฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) สวนสาธารณะ และทะเลสาบขนาดเล็ก ยังมีป้อมนาฮาการ์ (Nahargarh Fort) ซึ่งเป็นที่พระราชวังที่ประทับของมหาราชาสวาอี (ชัยสิงห์ที่ 2) ตั้งอยู่บนเชิงเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า และยังมีหอดูดาวจันตาร์ มันตาร์ (Jantar Mantar) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

 

เรื่องจากทริป 10ที่เที่ยวชัยปุระ(นครสีชมพู)พลาดไม่ได้

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=20-03-2017&group=3&gblog=47

 

10 สิ่งที่ต้องทำเมื่อไปชัยปุระ

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=20-03-2017&group=3&gblog=48

11) เมษายน 2560 พาไปจาการ์ต้า อินโดนีเซีย และจีน

 

จาการ์ตา เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนเกาะชวาฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ มีประชากร 8.3 ล้านคน (พ.ศ. 2543) ในอดีตมีชื่อว่า บาตาวียา หรือ ปัตตาเวีย (Batavia) คนไทยในอดีตเรียก กะหลาป๋า เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมาก คนไทยยังไปเที่ยวน้อยทั้งที่มีดีมากมาย จึงแนะนำให้ลองไปเที่ยวกัน

 

เรื่องจากทริป 7 ร้านอาหารดีที่สุดในจาการ์ต้า

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=04-05-2017&group=3&gblog=64

 

7 สถานที่ต้องไปชมในจาการ์ต้า

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=04-05-2017&group=3&gblog=65

เมษายน ต่างประเทศทริปที่ 2 พาล่องเรือเข้าสู่เมืองจีนกับแม่โ ขงเดลต้า

 

จากเชียงแสนสู่เมืองจีนชมฝั่งโขงกับแม่โขงเดลต้า

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=18-06-2017&group=3&gblog=81

12) พฤษภาคม 2560 พาไปเกาะกง และพนมเปญ กัมพูชา

 

เกาะกง  เดิมไทยเรียก ปัจจันตคิรีเขตร  เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ทิศเหนือติดกับจังหวัดโพธิสัตว์ ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกำปงสปือและจังหวัดกำปอต ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับจังหวัดพระสีหนุและอ่าวไทย จังหวัดเกาะกงมีเมืองหลักคือเมืองเขมรภูมินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุได้พระราชทานนาม แต่ไม่เป็นที่นิยมเรียก ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเรียกเมืองหลักนี้ว่า "กรุง (เมือง) เกาะกง"

 

เรื่องจากทริป ตามอพท. ไปเที่ยววิถีชุมชนสองประเทศ ตราด –เกาะกง

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=28-05-2017&group=3&gblog=69

 

ตะลุย 10 ที่เที่ยวพนมเปญ

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=12-06-2017&group=3&gblog=74

13) มิถุนายน 2560 พาไปเที่ยวสหรัฐอเมริกา

 

ลอสแอนเจลิส  หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง ทางด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแอนเจลิสตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2393  ลอสแอนเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื่อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย และอเมริกาใต้ เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบาย และลักษณะการเป็นอยู่ต่างๆ

ลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือ นักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา

 

ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส แห่งนี้ โดยในที่สุด ปัจจุบันนี้ คนไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็นเพราะต้องการที่จะไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้สนุกเป็นหลักอีกต่อไป แต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้

 

เรื่องจากทริป ท่องแดนมะกันชม 10 ที่เที่ยวลอสแองเจลิส

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=01-07-2017&group=3&gblog=82

 

ไปลาสเวกัสชม 10 ที่เที่ยวยิ่งใหญ่ระดับโลก

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=03-07-2017&group=3&gblog=84

14) ตลอดทั้งปีพาเที่ยวเมืองไทย มีที่เที่ยวสวยๆมากมาย เขียนมาเป็นร้อยๆเรื่อง ขอยกตัวอย่างที่น่าเที่ยวสัก 6 ที่ดังนี้

 

ตัวอย่างหนึ่งของงานเขียนท่องเที่ยวไทยในปีนี้

 

7 ความน่ารักเกาะแตนไม่ไปไม่ได้แล้วhttps://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=12-09-2017&group=3&gblog=108

 

ไปเที่ยว “เกาะโหลน”ภูเก็ตชม 8 มหัศจรรย์

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=11-08-2017&group=3&gblog=97

 

ปาร์ตี้ที่สนุกที่สุดในโลก ฟูลมูน ปาร์ตึ้ เกาะพะงัน

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=15-05-2017&group=3&gblog=66

 

9 สถานที่พลาดไม่ได้เมื่อไปเพชรบุรี-ประจวบ

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=05-12-2016&group=3&gblog=13

 

หนาวนี้ที่โคราช 8 ที่เที่ยวพลาดไม่ได้แล้ว

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=05-12-2016&group=3&gblog=14

 

เที่ยว“38 โครงการหลวง”น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tathaitravel&month=21-10-2016&group=3&gblog=2

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ Travelista นักเดินทาง (สาธิตา โสรัสสะ) มาโดยตลอด

 
Create Date : 08 ตุลาคม 2560
Last Update : 8 ตุลาคม 2560 13:48:28 น.
Counter : 1534 Pageviews.

3 comments
ร้าน Check In จังหวัดสุพรรณบุรี นายแว่นขยันเที่ยว
(18 ม.ค. 2565 00:37:09 น.)
กฟผ.สนธิกำลังกับ ททท. อีสาน เปิดโฉมใหม่สู่โหมด BCG และ Happy Model ลุยเส้นทางท่องเที่ยวในอีสาน อุ้มสี
(18 ม.ค. 2565 01:56:37 น.)
ทนายอ้วนพาเที่ยวเชียงใหม่ - ดี๋ใจยิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนอีกเตื้อ- วัดผาลาด (สกทาคามีวนาราม) เชียงใหม่ ทนายอ้วน
(17 ม.ค. 2565 13:37:17 น.)
บพข.และกองทุนส่งเสริม ววน.หนุนทุนวิจัยยกระดับอาหารสุขภาพพิษณุโลก travelistaนักเดินทาง
(17 ม.ค. 2565 15:21:45 น.)
  
เที่ยวเยอะมาก อยากตามรอยครับ
โดย: แซงค์ IP: 1.46.66.177 วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:7:27:49 น.
  
เขียนดีอ่ะ
โดย: tikky IP: 182.232.98.30 วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:9:00:02 น.
  
อ่านแล้วอยากไปเที่ยวตามเลยค่ะ
โดย: น้ำ IP: 49.229.109.242 วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:9:43:49 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด