9 สถานที่พลาดไม่ได้เมื่อไปเพชรบุรี-ประจวบ


 

 

          มีโอกาสร่วมทริปกับชมรมอดีตพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ชอพ.ททท.) ที่จัดคาราวานท่องเที่ยว ตามรอยพระบาท หัวหินถิ่นไกลกังวล” เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ไปท่องเที่ยวตามรอยพระบาทในโครงการพระราชดำริต่างๆ ทั้งที่เพชรบุรีและประจวบฯและเพิ่มเติมด้วยที่เที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ

 

          เรามาดูว่า 9 สถานที่ที่ต้องไปเยือน เมื่อไปเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีอะไรบ้าง

1 สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งคว้ารางวัลกินรีหลายรางวัล ตั้งอยู่ที่ ต.สามพระยา อ.ชะอำ พื้นที่อยู่ใกล้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้มูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราฯ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม กรมชลประทาน การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆตามความจำเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

ไปเที่ยวชมกิจกรรมการเกษตร เช่น ระบบการปลูกพืชโดยมีไม้ผลเป็นหลัก ระบบการทำฟาร์มผสมผสานในภาพที่ดอน-ที่ลุ่ม เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ การลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  การเพาะเห็ดจากวัสดุต่างๆ การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืช

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  นวดแผนไทย นวดเท้า อบ ประคบสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ไปทานข้าวห่อใบบัว ในนั้นมีน้ำพริก ปลาทู ผักสด ไข่ต้ม ไก่ทอด อร่อยมากๆค่ะ

2 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี อีกหนึ่งโครงการที่ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านช่วยกันดูแล พัฒนาพื้นที่ในแถบนี้ที่เป็นดินลูกรัง แห้งแล้ง สู่ผืนดินที่ชุ่มฉ่ำ

          สำหรับชื่อของโครงการ “ชั่งหัวมัน” นี้ เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  เสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล มีชาวบ้านนำมันเทศซึ่งเป็นพืชที่ปลูกอยู่ในท้องถิ่นมาถวาย เมื่อต้องเสด็จกลับกรุงเทพฯ เลยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางบนตาชั่งในห้องทรงงาน และเมื่อเสด็จกลับมาหัวหินทรงพบว่ามันเทศหัวนั้นแตกใบออกมา จึงมีรับสั่งให้นำหัวมันเทศนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วมีพระราชดำรัสให้จัดหาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกขึ้นได้ทุกที่ แม้ว่าจะวางตั้งทิ้งไว้บนตาชั่งนั่นเอง

 

      

   ที่นี่มีพระตำหนักทรงงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการ เป็นบ้านธรรมดาสองชั้น ไม่ได้หรูหรา หรือตกแต่งอย่างงดงาม แต่เป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมโครงการนี้

ปัจจุบันพื้นที่ภายในโครงการจัดสรรเป็นแปลงต่างๆ โดยเน้นปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น สับปะรด มะนาว มะพร้าว รวมถึงมันเทศด้วย และยังมีการปลูกไม้ผล พืชไร่และพืชผักต่างๆ อาทิ แก้วมังกร ชมพู่เพชร กล้วย ฟักทอง อ้อย กะเพรา โหระพา พริก มะเขือเทศราชินี ผักหวานบ้าน ฯลฯ มีแปลงปลูกข้าว ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ปลูกยางพารา โดยทั้งหมดนี้จะเน้นไม่ให้มีการใช้สารเคมี หรือหากต้องใช้ก็ต้องมีในปริมาณที่น้อยที่สุด

ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย ก็คือทุ่งกังหันลม ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการ

          3 อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความหมายว่า “อุทยานแห่งความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์” น้อมสักการะบูรพกษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้สร้างชาติ รักษาผืนแผ่นไทยให้คงอยู่เพื่อลูกหลานชาวไทย

พระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ ประกอบด้วย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ” ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ ในปีพุทธศักราช 2546

โดยมีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในบริเวณค่ายพระรามหก เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานฯ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยมุ่งหวังเป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

ทั้งเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก

5 ตลาดจักจั่นหรือซิเคด้า หัวหิน ที่เดินเล่นแสนชิลด์ ชิลด์ในหัวหิน ไปทานอาหารค่ำหลากหลายแบบ Street Food

ตอนนี้ยังมีการแสดงภาพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์

พร้อมชมรามเกียรติ์เดอะมิวสิคัล ตอนกำเนิดทศกัณฑ์

6 วัดชะอำคีรี คือวัดคู่ชุมชนชะอำมาแต่ดั้งเดิม โดยบริเวณวัดนั้นค่อนข้างมีความร่มรื่น และเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด เหมาะสำหรับผู้ที่รักสงบ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม

ถ้ำเขาวัดชะอำคีรี ภายในถ้ำนั้นค่อนข้างมีความงดงาม และยังมีพระพุทธรูปปรางค์ ต่างๆ ซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สามารถเที่ยวชมและสักการะได้ทุกวัน

7  วนอุทยานเขานางพันธุรัต ตั้งอยู่ที่บ้านเขาไม้นวล ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ ตั้งขึ้นเพื่อสนอง พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้อนุรักษ์พื้นที่ บริเวณ เขานางพันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตำนานที่ได้เล่า สืบต่อกันมาเกี่ยวกับนางพันธุรัตในวรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทอง

 จุดท่องเที่ยวในวนอุทยานเขานางพันธุรัตได้แก่ 1.สวนหย่อม ให้นั่งพักผ่อนสำหรับครอบครัว อากาศบริสุทธิ์ร่มรื่น 2.ศาลาข้อมูลเขานางพันธุรัต เป็นศาลาที่มีภาพต่างๆ ติดไว้ให้ความรู้นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับเขานางพันธุรัตนี้ สำหรับเขาแห่งนี้ได้มีการตั้งชื่อ ตามส่วนต่างๆ ของเขา เช่น นางพันธุรัตอกแตกตาย โกศนางพันธุรัต กระจกส่องหน้านางพันธุรัต เมรุนางพันธุรัต บ่อชุบตัวพระสังข์ เป็นต้น 3.เมรุนางพันธุรัต อยู่ตรงลานจอดรถเและเป็นจุดเริ่มต้นการเดินศึกษาธรรมชาติ

4.กระจกส่องหน้านางพันธุรัต หรือช่องระหว่างเขา 5.บ่อชุบตัวพระสังข์ เป็นบ่อจำลองที่เชื่อว่าเป็นบ่อทองที่พระสังข์มาชุบตังแล้วเอาชุดเจ้าเงาะและของวิเศษเหาะหนี นางพันธุรัต

8 The Field Animals Dream  แลนด์มาร์คใหม่แห่งเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่เอาใจครอบครัวกับ  บริหารงานโดยคุณเม้าท์ พิริยาภรณ์ โรจนวิทิตพงศ์ เจ้าของแม่กิมลั้ง ร้านขนมชื่อดังของเมืองเพชรบุรี

เป็นโลกแห่งความฝันที่รวบรวมเอาสัตว์น้อยแสนน่ารัก สวยงาม ตลอดจนสัตว์หายากมารวมไว้ที่นี้ เพื่อเติมเต็มความสนุก และให้ความรู้แก่น้องๆ หนูๆ ที่จะได้สัมผัสและเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีสัตว์นานพันธุ์กว่า 400 ชนิด อาทินกฟลามิงโก สายพันธุ์ Greater Flamingo และสายพันธุ์คิวบา ลิมิเต็ด จิงโจ้, เต่ายักษ์ ซูกาตา, เมียร์แคท, ฯลฯ คอนเซ็ปหลักในการสร้างคือ เน้นความโล่ง โปร่งสบาย อิงธรรมชาติ บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และคูน้ำล้อมรอบ

 

 

 

9  พระราชวังไกลกังวล เมื่อไปถึงหัวหินทั้งที ควรไปลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาราชประชาสมาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ควรแต่งกายชุดสีดำสุภาพ ผู้หญิงสวมกระโปรง ผู้ชายสวมกางเกงขายาว

           ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนการเดินทางของ Travelista ในทริปนี้

 

1 นายอุดม เมธาธำรงค์ศิริ ประธาน ชมรมอดีตพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

2  นายสถาพร สิริสิงห รองประธานชมรมคนที่1

3 นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการททท.สำนักงานเพชรบุรี

สำหรับ “คาราวานท่องเที่ยว ตามรอยพระบาท หัวหินถิ่นไกลกังวล” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน เส้นทางกรุงเทพฯ – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางตามรอยพระบาท และนำเสนอความน่าเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเส้นทาง

โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมแรกของชมรมที่เพิ่งก่อตั้ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของอดีตของพนักงานทุกระดับในททท.ที่เกษียณอายุแล้วและที่เคยทำงานที่ ททท. โดยมีเป้าหมายเชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสมาชิกของชมรม ผู้อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าร่วม
Create Date : 05 ธันวาคม 2559
Last Update : 5 ธันวาคม 2559 14:03:28 น.
Counter : 3423 Pageviews.

2 comments
วันวาน สองแผ่นดิน
(19 ม.ค. 2565 00:18:56 น.)
กฟผ.สนธิกำลังกับ ททท. อีสาน เปิดโฉมใหม่สู่โหมด BCG และ Happy Model ลุยเส้นทางท่องเที่ยวในอีสาน อุ้มสี
(18 ม.ค. 2565 01:56:37 น.)
เชียงราย - ร้านบ้านดิน, ดอยผาตั้ง สายหมอกและก้อนเมฆ
(18 ม.ค. 2565 10:30:38 น.)
ทริปขี้เกียจ...เรียบๆเบาๆที่...หนองเต่าซิตตี้ บ่กะละ
(18 ม.ค. 2565 09:14:38 น.)
  
อาทิตย์หน้าจะได้ไปเที่ยวโครงการชั่งหัวมันแร๊วคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 5 ธันวาคม 2559 เวลา:17:10:32 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 6 ธันวาคม 2559 เวลา:4:39:07 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tathaitravel.BlogGang.com

travelistaนักเดินทาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]

บทความทั้งหมด