ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

十八相送之
十八相送之男: 兄送贤弟到池塘 金色鲤鱼一双双
Xiong1song4xian2di4dao4chi2tang2jin1se4li3yu2yi1shuang1shuang1

ซงซ่งเสียนตี้เต๊าฉือถั่ง จิ่นเซ่อหลี่หวีอีซ่วงซวง

女: 好似比目鱼儿相依傍 弟兄分别诚感伤
Hao3si4bi3mu4yu2er2xiang1yi1bang1 di4xiong1fen1bie2cheng2gan3shang1

เห่าซื่อปี่มู่ยวี๋เอ๋อร์เซียงอีปัง ตี้ซงเฝิ่นเปี๋ยเฉิงกั่นซาง.....

女独白: 唉
Ai4
อั๊ย

男独白:贤弟 为何而长叹
Xian2di4 wei4he2er2chang2tan4

เสียนตี้ เว่ยเหอเอ๋อร์ฉางทั่น

女独白:梁兄 你看那鱼儿在塘里游来游去
Liang2song4ni3kan4yu2er2zai4tang2li3you2lai2you2qu4

เหลียนซ่ง หนี่คั่นน่าหวีเอ๋อร์จั้ยถังหลี่โย๋วไหลโหย๋วชวี

它们总也不肯分开
Ta1men5zong3ye3bu4keng3fen1kai1

ทาเหมินจ่งเหยี่ยปู้เขิ่นเฟินคัย

男独白:是啊 只要无人垂钓 它们是不会分开的
Shi4ar1 zhi3yao4wu2ren2chui2diao4 ta1men5shi4bu4hui4fen1kai1de1

ซื่ออา จื่อเยี่ยวหวูเหรินฉุยเตี้ยว ทาเหมินซื่อปู๋ฮุ่ยเฟินคัยเตอ

女独白:这么说 我们是鱼就好了
Zhe4me1shuo1 wo3men5shi4yu2jiu4hao3le1

เจ้อเมอซัว อั่วเหมินซื่อหวีจิ้วเห่าเลอ

男独白:唉 贤弟你看
Ai4 xian2di4ni3kan4

อั๊ย เสียนตี้หนี่คั่น

n 男: 微风吹动水荡漾 飘来一对美鸳鸯
Wei1feng1chui1dong4shui3dang4yang4 piao1lai2yi1dui4mei3yuan1yang4

เวยเฟิงชุ่ยต้งสุ่ยตั้งยั่ง เพียวไหลอีตุ้ยเหม่ยยวนยั่ง

女: 形影不离同来往 两两相依情意长
梁兄啊 英台若是女红妆 梁兄你愿不愿配鸳鸯
Xing2ying3bu4li3tong2lai2wang4 liang3liang3xiang1yi1yi4chang2 liang2song4ar1 ying1tai2luo4shi4nu3hong2zhuang1 liang2song4ni3yuan4bu4yuan4 Pei4 yuan1yang4

ซิ๋งหยิ่งปู้หลี่ถงไหลวั่ง เหลียงเหลี่ยงเซียงอีอี้ฉาง เหลียงซ่งอา.. อิงไถลั่วซื่อหนี่หงจวง เหลียงซ่งหนี่ย่วนปู้ย่วนเพ่ยยวนหย่าง

男: 配鸳鸯配鸳鸯 可惜你英台不是女红妆
Pei4 yuan1yang4pei4yuan1yang4 ke3xi1ni3ying1tai2 bu4shi4nu3hong2zhuang1

เพ่ยยวนย้างเพ่ยยวนหยาง เข่อซีหนี่อิงไถปู๋ซื่อหนี่หงจวง

合: 过了一山又一山 前行到了凤凰山
Guo4le1yi1shan1you4yi1shan1 qian2xing2dao4le1feng1huang2shan1

กั้วเลียวอีซันโย่วอี่ซัน เฉียนซิงเต้าเลียวเฟิงหวงซัน

女: 凤凰山上花开遍
Feng1huang2shan1shang4hua1kai1bian4

เฟิงหวงซันซั่งฮัวคัยเปี้ยน

m 男: 可惜中间缺牡丹
Ke3xi1zhong1jian1que1mu3da1

เข่อซีจงเจียนเชวียหมู่ตัน

女: 牡丹花你爱它 我家园里牡丹好
要摘牡丹上我家呀
Mu3dan1hua1ni3ai4ta1 wo3jia1yuan2li3mu3dan1hao3

หมู่ตันฮัวหนี่อั๊ยทา อั่วเจียหยวนหลี่หมู่ตันเห่า

男: 牡丹花 我爱它 山重水复路遥远
Mu3dan1hua1 wo3ai4ta1 shan1zhong4shui3fu4lu4yao2yuan3

หมู่ตันฮัว อั่วอั่ยทา ซันจ้งสุ่ยฟู่ลู่เย๋าหย่วน

怎能为花到你家呀
Zen3neng2wei4hua1dao4ni3jia1ya5

เจิ่นเหนิ่องเว่ยฮัวเต้าหนี่เจียยา

  女: 梁兄啊
Liang2song4ar1

เหลียงซ่งอา...

有花堪折直须折 莫待无花惹心烦
You3hua1kan1she2zhi2shun4she2 mo4dai4wu2hua1re3xin1fan2

โหย่วฮัวคันเซ่อจื๋อซั่นเสอ ม้อตั้ยหวูฮัวเหร่อซินฟัน

//www.amychan.info/ying/lingboh/yellow/eterne2.htm

พี่ส่งน้องคนเก่งมาถึงสระน้ำ  ปลาสีทองว่ายเป็นคู่  ดูเหมือนปลาสีทองนี้เคล้าคลอกัน  น้องพี่จากกันสุดแสนจะเศร้า  ลมเฉื่อยๆพัดน้ำกระเพื่อม นกเป็ดน้ำบินมาเป็นคู่  บินไปด้วยกันเหมือนเงาตามตัว  ครองรักกันรักกันมานาน  พี่เหลียงจ๋า  ถ้าหากอิงไถเป็นหญิงปลอมเป็นชาย  พี่เหลียงอยากจะได้เป็นคู่ครองหรือไม่ เป็นคู่ครอง เป็นคู่ครอง  เสียดายที่เจ้าไม่ใช่ผู้หญิง ข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่า  ภูเขาเฟิ่งหวงอยู่ข้างหน้าแล้ว  บนเขามีดอกไม้บานทั่ว  น่าเสียดายที่ไม่มีดอกโบตั๋นบานอยู่ด้วย ดอกโบตั๋น พี่ชอบดอกโบตั๋น สวนบ้านฉันมีดอกโบตั๋นสวย อยากเด็ดชมดอกโบตั๋นมาบ้านฉันสิ ดอกโบตั๋น พี่ชอบดอกโบตั๋น ทางแสนไกลทุรกันดาร  ลำบากไปบ้านเจ้า เพราะดอกโบตั๋นเชียวรึ พี่เหลียงจ๋า มีดอกไม้ให้เด็ดก็ควรเด็ด มัวรีรอไม่เหลือดอกไม้แล้วจะเสียใจ ดูสิข้างหน้าเป็นหนองน้ำ มีห่านขาวว่ายมาคู่หนึ่ง ห่านตัวผู้ว่ายนำหน้า ตัวเมียว่ายตามร้องว่าพี่ รอด้วย ยังไม่เห็นห่านมันอ้าปากพูดเลย มันจะเรียกตัวผู้ได้อย่างไร ดูสิีพี่ตัวเมียมันยิ้มเยาะพี่ ยิ้มเยาะว่าพี่ เหมือนห่านโง่ ถ้าหากว่าพี่เป็นห่านโง่ ต่อไปไม่ต้องเรียกพี่ว่า "พี่เหลียง" ข้างหน้าเป็นสะพานไม้ท่อนเดียว ใจก็กลัว ดีก็แตก ให้พี่คนโง่ช่วยพยุงเจ้าข้ามสะพานเถอะ พี่กับฉันดุจหนุ่มโคบาลสาวทอผ้าข้ามสะพานช้างเผือก
 

Create Date : 01 เมษายน 2555    
Last Update : 29 ตุลาคม 2556 22:06:51 น.
Counter : 1466 Pageviews.  

扮皇帝 [421] 柳影虹/舒雅頌 -


แก้ไข


 

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2554    
Last Update : 10 มกราคม 2562 21:37:11 น.
Counter : 2139 Pageviews.  

一起走過的日子


一起走過的日子


如何面对
อยู่ห่อมินโตย


曾一起走过的日子
ฉั่งยัดเฮยโจวกวอเตหยัดจี๋

现在剩下我独行
ยูนจอยเซ็งอาหงอโต้วหั่ง

如何让心声一一讲你知
หยู่หอยั๊นซ้ำเซงยัดยัดก๋องเน๋ยชี

从来无人明白我唯一你给我好日子
ฉ่งไหล่โหม่วหยั่นเหม่งปากหงอ ไหว่ยัดเน๋ยคับหงอหอหยัดจี

有你有我有情有生有死有义   
เหย๋าเหนยเหย๋าหงอเหย๋าเฉ่งเหย๋าซั้งเหย๋าเสยเหย๋าหยี่

多少风波都愿闯只因彼此不死的目光   
ต๊อซี๊วฟ๊งปอโต๊วหยู่นจ๋อง จี๋หยัดเปยชีปาดเสยเตโหมกกว่อง

有你有我有情有天有海有地
เหย๋าเหน๋ยเหย๋าหงอเหย๋าเฉ่งเหยาหอเหย๋าเต่ย

不可猜测总有天意
ปั๊ดหอไช้เช้าจ๊งเหย๋าทีนหยี่

才珍惜相处的日子
ฉ่อยเจินเหยชองโชวเตยหยัดจี๋

道别话亦未多讲dou bi wua yi mei dao gaong
ตกปีนหว่าหยี่เหม่ยต๊อกว๋อง

只抛低这个伤心的汉子
จีพ่าวโต่ยชีกวอซนซังเตห่อนจี๋

沉沉睡了谁分享今生的日子
ฉ่ำฉ่ำโซยหลีวโส่ยฝั๊นเฮองกำซังเตหยัดจี๋

活着但是没灵魂
ฮอเจองตานโมวลูนหวุ่น

才明白生死之间的意思
ฉ่องเหม่งปากซั้งเสยจีกันเตหยีซี

情浓完全明白了
เฉ่งหน่งหยู่นฉูนเหม่งปากหลีว

才甘心披上孤独衣
ฉ่อยก๊ำซังเปยเซองกูตกยี

有你有我有情有天有海有地
เหย๋าเหนยเหย๋าหงอเหย่าเฉ่งเหย๋าทีนเหย่าหอยเหยาเต่ย

当天一起不自知
ต๊อที๊นยัดเหยปั๊ดจีจี๋

分开方知根本心极痴   
ฟ๊องหอยฟองชีฟานกูซีเก็กฉี

有你有我有情有生有死有义
เหย๋าเหน๋ยเหย๋าหงอเหย่าเฉ่งเหย๋าเซ้องเหย่าเสยเหย่าหยี่

只想解释当我不智如今想倾诉讲谁知
จีเสองกายเสกตองหงอปัดฉี่ หยู่นก๊ำเซองกีนเส่งกวอโส่ยจี

剩下绝望旧身影
เส่งห่าจูนหมองเก่งซ่นเหย๋ง

今只得千亿伤心的句子
กั๊งฉีตกฉินยาเซองซำเต่ยโก่ยจี๋
อพยพมาอยู่ชะอำเป็นอาทิตย์แร้ววววววว


ขอเป็นกำลังใจให้แด่ทุกท่านที่กำลังประสพอุทกภัยนะค่ะ ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดจากภยันต์อันตรายทั้งปวง ขอให้ประเทศไทยกับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมนะค่ะ

//c-n-l.webiz.co.th/

ทดลองทำเว็บ หน้าร้าน
 

Create Date : 17 กันยายน 2554    
Last Update : 10 มกราคม 2562 21:38:02 น.
Counter : 2504 Pageviews.  

江南好 / 電影《江山美人》插曲 - 林淑娟
江南好 / 電影《江山美人》插曲 - 林淑娟

江南好
Jiāngnán hǎo


水又暖 山又温
Shuǐ yòu nuǎn shān yòu wēn
ซุย โหย่วน่วน ซั๊น โหย่วเหวิน

桃红柳绿醉春风
Táohóng liǔ lǜ zuì chūnfēng
เถ่าฮ้งลิ่วลวี่ จุ๋ยชุนเฟิง

谁人不说江南好
Shéi rén bù shuō jiāngnán hǎo
ซุยเหยิ่นปู้ซั่วเจี่ยงหนันเฮา


江南风景最迷人啊最迷人啊
Jiāngnán fēngjǐng zuì mírén a zuì mírén a
เจี้ยง นันเฝิ่งจิ่ง จุยหมี่เหยินอาจุ่ยหมี่เหยิ่นอา


鱼虾嫩 瓜果香
Yú xiā nèn guā guǒ xiāng
วีเซียเหน่ิน กว้อ กว่อเซียง

蔬菜鲜美胜牛羊
Shūcài xiānměi shèng niú yáng
ซูไช่เซียนเหม่ย เซิ่งหนิวหยัง

谁人不说江南好
Shéi rén bù shuō jiāngnán hǎo
ซุยเยิน ปูซั่วเจี่ยงหนันเห่า

江南风味最难忘最难忘
Jiāngnán fēngwèi zuì nánwàng zuì nánwàng
เจียงหนันเฟิงเว่ยจุ้ยหนันวั่งจุ้ยหนันวั่ง

人艳丽 性聪明
Rén yànlì xìng cōngmíng
เหยินย่าลี่ ซิ่งฉงหมิง

语言流利态轻盈
Yǔyán liúlì tài qīngyíng
หวี่เหยียนหลิวลี่ไท่ชิงหยิง

谁人不说江南好
Shéi rén bù shuō jiāngnán hǎo
เสยเหยินปู้สั่วเจียงหนันเห่า

江南女子最多情最多情
Jiāngnán nǚzǐ zuìduō qíng zuìduō qíng
เจียงหนันหนีจื่อจุ้ยตัวฉิงจุ้ยตัวฉิง

歌不断 舞难休
Gē bùduàn wǔ nán xiū
เกอปู๋ต้วนอู่หนันซิว

钗光鬓影满青楼
Chāi guāng bìn yǐng mǎn qīnglóu
ไชกวงปิ๊นหยิ่งหมั่นฉิงโหลว

谁人不说江南好
Shéi rén bù shuō jiāngnán hǎo
เสยเหยินปู้สว่อเจียงหนันเห่า

江南歌舞最风流啊最风流啊

Jiāngnán gēwǔ zuì fēngliú a zuì fēngliú a

เจียงหนันเกออู่จุ้ยเฟิงหลิวอาจุ้ยเฟิงหลิวอา 

Create Date : 13 กันยายน 2554    
Last Update : 12 เมษายน 2559 22:25:35 น.
Counter : 2112 Pageviews.  

浣花洗劍錄นักสู้ผู้พิชิต
浣花洗劍錄

人生几多际遇未能逃避
หยั่นซังเก๋ยต๊อไจหยี่เมงนังโถ่วเปย

明知一生里面诸多痛楚
เหม่งจียัดซั้งโหลยมีนจูตอถ่งฉอ

如果他朝得到宝剑在手
หยู่กวอ ท้าจีวตักโตวโปวกิ่มจ่อยเสา

扬威于天下应是我
เหย่องไวยู้ทิ้นฮาเย็งสี่หงอ

让世间错怪了我
เหย่องไซกานฉอกวาหลีวหงอ

谁令我带泪悲哭当歌
โส่ยเล็งหงอตายโหล่ยเปกฮงตอกอ

悲哭当歌
เปกฮงตอกอ

乱世风雨多
หลู่นไซฟ้งหยูตอ

让剑锋染满了血
เหย่องกีมฟงหยิ๋มมูนหลีวฮวูด

才以鲜花清洗干戈
ฉ่อยยีชิ้นฟาเชงไซกอนกอ

干戈不惜
กอนกอปัดเสก

我只叹奈何
หงอจีทานหนอยห่อ

如今且把血泪轻轻抹干
หยู่กำเฉป๋าฮวูดโลยเฮงเฮงหมูดกอน

如今甘心接受诸多痛楚
หยู่กำ ๆซ้ำจีบเส่าฉีตอถ่งฉอ

自古剑客情心事多
จี่กู๋กิมฮากไวเช็งซำสี่ตอ

谁知伤心悲苦竟是我
โส่ยจีเซ้องซ้ำเปยฟูเก๋งสี่หงอ เก๋งสี่หงอ ๆๆๆๆๆ


//www.letv.com/ptv/vplay/2315.html
 

Create Date : 13 กันยายน 2554    
Last Update : 2 กันยายน 2560 21:48:52 น.
Counter : 1819 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.