ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

情義兩心堅 / เสียงหลิวเต๋อหัว (เอี้ยก้วย)情义两心坚 แทรกมังกรหยก 张德兰 神雕侠侣插曲


情若真不必相见恨晚
เฉ่งเหยอกจั๊นปั๊ดปีดเซ่องกีนหั่นหม่าน

见到一眼再不慨叹
กีนโตวยัดหม่านจ่อยปั๊ดคอยทา

情义似水逝去此心托飞雁
เฉ่งยีฉีโสยไส่โฮ้ยฉีซ้ำถอกเฟ้ยหง่า

远胜孤单在世间
ยูนเซ็งกู๊ต้านจ่อยไซก้าน

情若真不必惊怕聚散
เฉ่งเหยอกจั๊นปัั๊๊ดปีดเก๊งพาโจ่ยซาน

变化转瞬也应见惯
ปีนฟาชีนซ่นอย๋าเย่งกีนกวาน

誰願去撣慧劍 此心托飛雁

โส่ยหยู่นโฮยไฟ่ไหว่กีมฉีซ้ำถอกเฟ้ยหง่า


縱隔千山亦無間
จงกากชี้นซ่ำเย็กโหม่วกา

* 愛比朝露 未怕短暫
หง่อยเป๋ยจี้วเหล่า เหม่ยพาูตู๋นจ่า

存在倆心堅 情不會淡
ฉู่นจอยเหลิ๋องซ้ำกีน เฉ่งปั๊ดหวู่นตาน


别去已经难重会更艰难
ปีดโฮยยี๋เก้งหน่า ฉ่งวูยกังก้าหน่า

爱火于心间不冷
หง่อยฝอยูนซ้ำก้า....ปั๊ดหลาง

情若真不必苦恼自叹
เฉ่งเหยอกจั้นปั๊ดปีดฝูโน๋วจี่ทา

纵已失去也可再挽
จงหยีซัดโฮ่ยหย๋าหอ จอยหวาน

情缘至今未冷此心托飞雁
เฉ่งหยู่นจี๊ก้ำเหมยหลางฉีซ้ำถอกเฟ้ยหง่า

那怕悲欢何妨聚散
นาพาเป้ยฟู้นห่อฝ่องโจ่ยซานจากภาพยนตร์ "มังกรหยก"

情若真 不必相見恨晚 หากเป็นรักแท้ ก็ไม่ต้องบ่นเสียดายที่พบกันช้าไป
見到一眼再不慨嘆 เมื่อพบกันก็ไม่ต้องโศกเศร้าระทม
情義似水逝去此心托飛雁 รักเหมือนดั่งสายน้ำไหลไป ขอมอบใจนี้แก่หงส์บิน
遠勝孤單在世間。 ที่โบยบินอย่างโดดเดี่ยวในโลกหล้า

情若真不必驚怕聚散 หากเป็นรักแท้ ก็ไม่ต้องกลัวการแยกจาก
變化轉眼也應見慣 การเปลี่ยนแปลงทุกวี่วันเห็นจนชินตา
誰願去撣慧劍 ใครยินยอมไปสู่ซานฮุ่นเจี้ยน
此心托飛雁 ขอมอบใจนี้แก่หงส์บิน
縱隔千山亦無間。 บินสู่ขุนเขานับพันไร้พรมแดน

* 愛比朝露 未怕短暫 รักเหมือนดั่งหมอกยามเช้า ไม่กลัวจะเพียงระยะสั้นชั่วคราว
存在倆心堅 情不會淡 ฝันอยู่ในใจอย่างมั่นคง รักไม่จืดจาง
別去已經難 重會更艱難 แม้จากกันไป พบใหม่นั่นยากยิ่ง
愛火於心間 不冷。 ไฟแห่งรักกรุ่นในใจ ไม่เคยเย็น

情若真 不必苦惱自嘆 หากเป็นรักแท้ ไม่ต้องทุกข์ระทม
縱已失去也可再挽 แม้จะสูญไปก็ยังคงได้กลับคืน
情緣至今未冷 ความรักนั้นไม่เคยจืดจางตราบทุกวัน
此心托飛雁 那怕悲歡何妨聚散。 * ขอมอบใจนี้แก่หงส์บิน ใยต้องกลัวสุขทุกข์ พบหรือจาก

管理員(ขอบคุณคนแปล)
 

Create Date : 16 มีนาคม 2553    
Last Update : 14 กรกฎาคม 2557 22:22:22 น.
Counter : 1716 Pageviews.  

相識也是緣份1978 (張德蘭)

相识也是缘份 你莫再三强求
เซ่องเสกหย๋าสี่หยู่นฟัน เหน๋ยหมกโจยเซ๊าเข๋องเข่า

无谓情自困 重逢又离别
โหม่วไวเฉ่งจีควัน ฉ่งฟงเยาเหล่ยปีน

你不必悔恨 好梦岂能当真
เหน๋ยปั๊ดปีดฟู่ยฮัน โหวหม่งเห๋ยหนั่งตอกจั๊น

谁又会愿意 永守誓盟
โส่ยเหย๋าหวู่ยหยูนหยี่ เหว็งเสาไซหมั่ง

共你终生相好
ก่งเหน๋ยจงซั้งเซองโหว
见一次面能共结合永相亲
กีนยัดชีมีนหนั่งกงกีหาบเหว็งเซ่องชัน

风花雪月原是过日神
ฟ๊งฟาสวูดหยู่นยูนซีกั๊วยัดซัง

* 分手也是缘份 你莫再三强求
ฟั๊นเส่าหย๋าสี่หยู่นฟัน เหน๋ยหมกจอยเสาเข๋องเข่า

祈望佢怜悯 谁人重情义你不必痛恨
เข่ยมองโข๋ยหลี่นหมัน โส่ยหยั่นจงเฉ่งอีเหน๋ยปั๊ดปีดท่งฮัน

天下假情幻似真 谁又会料到
ที้นฮาเก๋าช็งหว่านฉีจั้น โส่ยเยาหวู๋ยลี่มโตว

每一段情代价应该几高
หมูยยัดตูนเฉ่งต่อยกาเย็งก๊อยเก๋ยเกา

每一个梦留下怨恨有几分
หมูยยัดกอหม่งเหล่าฮายีนหั่นเย๋าเก๋ยฟัน

生于世上原是寄尘
ซั้งหยูดไซเส่องหยู่นซีเก้ยฉั่น

เริ่ม ฟั้นเส่าหย๋าสี่ยูนฟัน
//6rbtata.com//view/Dr7paxSpTro/經典金曲-_相識也是緣份1978_(張德蘭).html
//6rbtata.com//view/GAT2dMqzoQg/張德蘭情義兩心堅-_網中人.html


//www.imusiccn.com/player/?id=160254
 

Create Date : 16 มีนาคม 2553    
Last Update : 11 พฤษภาคม 2553 17:55:27 น.
Counter : 1347 Pageviews.  

帝女花 之香夭


//6rbtata.com//view/UzF0uSngsVs/帝女花.html

唱词

詩白:
女:倚殿陰森奇樹雙
男:明珠萬顆映花黃
女:如此斷腸花燭夜
男:不須侍女伴身旁下去
 帝女花
女:落花满天蔽月光 借一杯附荐凤台上
หลอกฟ้าหมูนทีนไปยวูดกว้อง เจ่ยัดปู้ยฝูชี้นฟองถ่อยเสิอง

 帝女花带泪上香 愿丧生回谢爹娘
กั่ยโหลยฟ้าต่ายโหล่ยเสิองเห้อง หยู่นซองซ่ำหุ่ยเจเต๊กเหลิ่อง

 偷偷看 偷偷望 他带泪带泪暗悲伤
ทาวท้าวฮอย ทาวท้าวม่อง โข่ยตายโหล่ยตายโหล่ยงำเตยเซ่อง

 我半带惊惶 怕驸马惜鸾凤配
หงอปูนตายเก๊งหว๋อ พาฝู่หมาเซ็กหลู่นฟองโท้ย

 不甘殉爱伴我临泉壤
ปั๊ดก๊ามซนงอยปูนหงอลำฉี่นเหย๋อง

 男:寸心盼望能同合葬 鸳鸯侣相偎傍
ชูนซ้ำพานมองหนั่งถ่งห่ามจอง ยู๊นเย่องโหลยเซองวู้ยฝ่อง

 泉台上再设新房 地府阴司里再觅那平阳门巷
ฉู่นถ่อยเซองจอยฉีดซ่านฝ่อง เตยฝูยำซี่วโหลยจอยเหมกนาเผ่งง๊าเหย่องมูนหอง

 女:唉惜,花者甘殉葬 花烛夜难为驸马饮砒霜
อ๋ายเซ็ก ฟาอ้าอาเจ๋ กัมซั๊นจอก ฟาจ๊กเหย่หน่านไหมฟูหมางำทายเซ่อง
 男:江山悲灾劫 感先帝恩千丈
กองซานเปยจ๊อยกีด กำซี่นต่ายยำชี้นเจ่อง

 与妻双双叩问帝安
อวีไชเซิงเ.ซิงเทาหม่านตายงอน
 女:唉 盼得,花烛共谐白发 谁个愿看花烛翻血浪
อ๋ายพา ตั๊ก ฟาจ๊กกงห่ายปากฟ้า โส่ยก๊งยูนฮอนฟาจ๊กฟาฮวูดล่อง

我误君累你同埋孽网 好应尽礼揖花烛深深拜
อายหงอหยู่นกวั้นโลยเหลยทงมานหยีบหมอง โหวเย่งจ่นไหลยับฟาจกซำซำป้าย
 再合卺交杯墓穴作新房 待千秋歌赞注驸马在灵牌上
จอยหับกั๋นกาวปูยหมกยูดจกซำฝ่อง ตอยชี้นเช้ากอจากชูยฝูหมาจอยเหล่งผ่ายเสอง
 男:将柳荫当做芙蓉帐 明朝驸马看新娘
เจ้องเหลาย้ำตองโจวฟูหย่งเจอง เหม่งฉี่วฟู หมาฮอนซั้นเหลิง
 夜半挑灯有心作窥妆
เหย่ปูนทีวตั้งเหย๋าซั้ง จกไกว้อีอีจอง
 女:地老天荒情凤永配痴凰
เต่ยโหลวทีนฟอง เฉ่งฟงเหว็ง โพยชี้นหว่อ
 愿与夫婿共拜相交杯举案
หยู่นยีฟูฟายต้อง ฟายเซองกาฟุยโก๋ยหง่อ
 男:递过金杯慢咽轻尝
ไต่กวอก้ำปูย หม่านยีเห้งเส่อง
 将砒霜带泪放落葡萄上
เจองเพ้ยเส่อง ตายโหล่ยฟ้งหลอกโทวโถ่วเซอง
 女:合欢与君醉梦乡
หับฝู้นหยีกวั๊นโจยหม่องเฮ้อง
 男:碰杯共到夜台上
ทงกู้ยก่งโต๊วเยทอยเซ้อง
 女:百花冠替代殓装
ไปฟากูดไทยตอยหลีมจ้อง
 男:驸马珈坟墓收藏
ฝู่หมาค่าฝั่นโมวเส้าฉ่อง
 女:相拥抱 (男) 相偎傍
เซองหย๋งโผ่ว เซองวุ่ยป่อง
(合) 双枝有树透露帝女香
เซ้องจีเหย๋าสูดเทาโหล่ยต่ายโหลยเหอง
(男) 帝女花 (女) 长伴有心郎
ไต่โหล่ยฟ้า เฉองปูนเหย๋าซ้ำหล่อย
(合) 夫妻死去树也同模样
ฝูไช่ซีอี้โฮยซีหย๋าถงโหม่วเหย๋อง
 

Create Date : 16 มีนาคม 2553    
Last Update : 26 กันยายน 2556 12:13:15 น.
Counter : 2284 Pageviews.  

โคมวิเศษเจ้าแม่หัวซาน 不灭的光
//www.tudou.com/programs/view/KZYy0nRsDDg/

(จะฟังเพลงโคมวิเศษเจ้าแม่หัวซานเข้าไปฟังที่ลิงค์ด้านบนนะค่ะ)

不灭的光
曲:顾嘉辉

词:郑国江

是那点光闪耀希望,藉那点光编造梦想,
เสกหนาติ๋มกว๊องสียูนเฮ่ยหม่อง เจ็กหนาติมกว๊องพีนโจ่วม่งเสอง

令到信心在增长,无视困境逆风上,
เหล่งโตวซนซ่ำจ่อยจั๊นเจ๋อง โหม่วซีพานเก๋งจ่อยฟ๊งเสอง

燃点斗志,未怕挫折忧伤。
ยูดเลองเตาจี  เหม่ยพาชอจีเย๊าเซอง

让那点光心内闪亮,藉那点光启示理想,

เหย่องหนาติ่มกว๊องซำหน่อยสีเหลิ่อง เจ็กหนาติ๋มกว๊องคัยสี่เล่ยเสอง

令正义每天在伸张,还令狂热爱心在高涨,

เหล่งเจ็งหยี่หมูยที้นจ่อยจั๊นเจอง หว่านเล็งข่องหยีดนอยสั้นจ่อยกงเจอง

投射信心,仿似不灭能量。

เุถ่าเซซนซ้ำ ฝ่องชีปั๊ดยีหนั่งเลอง

让那点光心内闪亮,藉那点光启示理想,

เหย่องหนาติ่มกว๊องซำหน่อยสีเหลิ่อง เจ็กหนาติ๋มกว๊องคัยสี่เล่ยเสอง

令正义每天在伸张,还令狂热爱心在高涨,

เหล่งเจ็งหยี่หมูยที้นจ่อยจั๊นเจอง หว่านเล็งข่องหยีดนอยสั้นจ่อยกงเจอง

投射信心,仿似不灭能量。

เุถ่าเซซนซ้ำ ฝ่องชีปั๊ดยีหนั่งเลอง

令正义每天在伸张,还令狂热爱心在高涨,

เหล่งเจ็งหยี่หมูยที้นจ่อยจั๊นเจอง หว่านเล็งข่องหยีดนอยสั้นจ่อยกงเจอง

投射信心,攀向心中理想。

เุถ่าเซซนซ้ำ ฝ่องชีปั๊ดยีหนั่งเลอง


寶蓮燈 โคมวิเศษเจ้าแม่หัวซาน
//www.jukkool.com/catalog.php?idp=3185

远处有座山  ภาคสองคนเล่นใหม่
//blog.sina.com.cn/s/blog_5d2df9690100mgee.html
//blog.sina.com.cn/s/blog_5d2df9690100mgee.html
 

Create Date : 14 มีนาคม 2553    
Last Update : 17 ตุลาคม 2555 21:03:18 น.
Counter : 2244 Pageviews.  

แทรกซูสีไทเฮา等
等 เพลงแทรกซูสีไทเฮา

愁怀永不散去
เส่าหว่ายเหว็งปั๊ดซ่อนโฮย

寂寞似阻风吹
เจ๋หมอกฉีจอกฟงโชย

怨风不吹眼睑不动
หยี่นฟ๊งปัั๊ดโชยหงานหลิ่มปั๊ดตง

眼泪竟干不去
หงานโหลยเก๋งกอนปัดโห่ย


热泪跌倒诗句里
ขีดโหล่ยจีโต๋วซีโกยโหลย

亦令到纸湿少许
เหย๋กเหล่งโตวจี๋ซ๊าบสีวโหย

我心中干结如枯叶
หงอซ้ำจงกอนกีดหยี่ฟู่ยี

却恨它不能踏碎
เขอกผั่นทาปั๊ดหนั่งตาบโซย

我恨 恨再等
หงอหั่น หั่นจอยตั๋ง

等见月儿和露水
ตั๋งกีนหยูดหยี่ห่อโลวโสย

我等 等一片云
หงอตั๋ง ตั๋งยัดพีนหวั่น

期望白天旱雷
เข่ยมองปัดที้นหองโหล่ย

命运我想抗拒
เหม่งหวั่นหงอเสองข้องโข๋ย

但愿变改少许
ต๋านหยี่ปีนก๋อยสีวโหย

似风吹水皱涟漪荡
ฉี่ฟ๊งโชยโสยตาบหลี่มหยีตอ

也换得心儿醉
หย๋าหวู่นตั๊กซำหยี่...โจย

我恨 恨再等
หงอหั่น หั่นจอยตั๋ง

等见月儿和露水
ตั๋งกีนหยูดหยี่ห่อโลวโสย

我等 等一片云
หง่อตั๋ง ตั๋งยัดพีนหวั่น

期望白天旱雷
เข่ยมองปั๊ดที้นหอโหล่ย

命运我想抗拒
เหม่งหวั่นหงอเสองข้องโข๋ย

但愿变改少许
ต๋านหยู่นปีนก๋องสีวโหย

似风吹水皱涟漪荡
ฉี่ฟ๊งโชยโสยตาบหลี่มหยีตอ

也换得心儿醉
หย๋าหวู่นตั๊กซำหยี่...โจย


//images.google.co.th/images?hl=th&source=imghp&q=%E5%B0%91%E5%A5%B3%E6%85%88%E7%A6%A7&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=เพลงไทย ไตเติ้ลซูสีไทเฮา
รอยร้าวในดวงใจ

..รักครั้งแรก
ฉันหวังไว้เต็มเปี่ยม
ว่ามีเธอเกาะบ่ายืนยิ้มข้าง
ก้าวเดินไปทางใด
ไม่เคยย่อทุกหนทาง
หลบหลีกขวากหนามไม่ขอลืม
หวังเพียงแต่รักนั้นจะมั่นคง
มอบใจแนบจิตคู่ชิดเชย
แต่นานไปทำไมใจเธอ
กลับถึงเฉยเมย
โอ้อกเราเอ๋ย
เชื่อคำคนลวง
หลอกเราให้หลง
คอยพะวงแสนห่วง
ถูกความรักลวง
เจ็บปวดร้าวใจ
เสียดายที่เรา
มอบทุกสิ่งให้ไป
กลับลืมเลยไม่มอง
เหมือนหมดเยื่อใย
เหมือนแก้วแตก
ถึงแม้นำมาต่อ
ก็ยังพอปะต่อเป็นร่างได้
แต่รอยร้าวประสานไม่ได้
ยากลับเลือนไป
ดั่งเป็นรอยร้าว
อยู่ในดวงใจ

ดนตรี..........
..หลอกเราให้หลง
คอยพะวงแสนห่วง
ถูกความรักลวง
เจ็บปวดร้าวใจ
เสียดายที่เรา
มอบทุกสิ่งให้ไป
กลับลืมเลยไม่มอง
เหมือนหมดเยื่อใย
เหมือนแก้วแตก
ถึงแม้นำมาต่อ
ก็ยังพอปะต่อเป็นร่างได้
แต่รอยร้าวประสานไม่ได้
ยากลับเลือนไป
ดั่งเป็นรอยร้าว
อยู่ในดวงใจ..
 

Create Date : 14 มีนาคม 2553    
Last Update : 8 กันยายน 2556 15:50:13 น.
Counter : 1854 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.