ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

愿君心记取 แทรกเล็กเสียวหงส์ 张德兰
//ccww.net/515/61127.htm

愿君心记取 张德兰

流泪眼留住痴心伴侣 我的话愿君心记取
เหล่าโลยหงานเหล่าจูชี้ซ้ำปู่นโน๋ย หงอเต๊กวา..ยูนกวั้นซ้ำเก่ยโฉย

既然君遭劫难 难自救 我愿死生也伴随
เกยหยีดกวั้นโจ้วกีบหน่าน หนานจีเกา หงอหยู่นเสซั้งหย๋าปูนโฉ่ย

说不出尽是我情 我盼只能复欢叙
สูดป๊าดจ่น ซีหงอ..เฉ่ง หงอจี๋พานหนั่งฝกฝู้น..โจ่ย

谢我郎爱千丈 若要死 愿双双死去
เจหงอลอง งอยชี้นเจ่อง เหยอกยีวเส ยูนเซ้องเซองเสยโฮย

流泪眼留住痴心伴侣 我的话愿君心记取
เหล่าโลยหงานเหล่าจูชี้ซ้ำปู่นโน๋ย หงอเต๊กวา..ยูนกวั้นซ้ำเก่ยโฉย


既然君遭劫难 难自救 我愿死生也伴随
เกยหยีดกวั้นโจ้วกีมหน่าน หนานจีเกา หงอหยู่นเสซั้งหย๋าปูนโฉ่ย

说不出尽是我情 我盼只能复欢叙
สูดป๊าดจ่น ซีหงอ..เช็ง หงอจี๋พานหนั่งฝกฝู้นโจ่ย

谢我郎爱千丈 若要死 愿双双死去
เจหงอลอง งอยชี้นเจ่อง เหยอกยีวเส ยูนเซ้องเซองเสยโฮย

流泪眼留住痴心伴侣 我的话愿君心记取
เหล่าโลยหงานเหล่าจูชี้ซ้ำปู่นโน๋ย หงอเต๊กวา..ยูนกวั้นซ้ำเก่ยโฉย


既然君遭劫难 难自救 我愿死生也伴随
เกยหยีดกวั้นโจ้วกีมหน่าน หนานจีเกา หงอหยู่นเสซั้งหย๋าปูนโฉ่ย

说不出尽是我情 我盼只能复欢叙
สูดป๊าดจ่น ซีหงอ..เช็ง หงอจี๋พานหนั่งฝกฝู้นโจ่ย


谢我郎爱千丈 若要死 愿双双死去
เจหงอลอง งอยชี้นเจ่อง เหยอกยีวเส ยูนเซ้องเซองเสยโฮย

 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 11 พฤษภาคม 2553 18:04:15 น.
Counter : 1540 Pageviews.  

家变 หล่อเหวิน บ้านแตก//mp3.baidu.com/m?f=ms&tn=baidump3&ct=134217728&lf=&rn=&word=%BC%D2%B1%E4&lm=-1

家变 - 罗文

知否世事常变 变幻原是永恒
จี๊เฝาไซซีเฉิ่องปีน ปีนวานหยู่นซีเหว็งเฮา

此中波浪起跌 当然有幸有不幸
ฉีจงปอหล่องเหยตีบ ต้องหยู่นเหย๋าหั่งเหยาปัดหัง

不必怨世事变 变幻才是永恒
ปั๊ดปีดหยู่นไซสี่ปี้น ปี้นวานฉ่อยซีเหว็งเฮา
经得风浪起跌 必将恶运变好运
  เก๊งตั๊กฟงหล่องเหยตีบ  ปี๊ดเจองงอยหว่านปีนเหว็งฮัน
月缺后月重圆 缺后月重圆

始终都会相对衬

人间的波折 经得起挫折

始终都会不枉此生

迎接那变幻 今生与你拥抱着永恒

月缺后月重圆 缺后月重圆

始终都会相对衬

人间的波折 经得起挫折

始终都会不枉此生

迎接那变幻 今生与你拥抱着永恒

迎接那变幻 今生与你拥抱着永恒
 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 17 ตุลาคม 2555 20:52:50 น.
Counter : 1583 Pageviews.  

千王群英会หวางหมิงฉวนร้อง ยังไม่ทราบชื่อไทยค่ะ看不清胜负成败
ข่อนปัดเช่งเซ็งปูนเส่งป๊าด

难料结局悲喜境
หน่านหลี่วกีนกกเป๊ยเหยเก๋ง

命运帮我 或是帮他
เหม่งหวั่นป๊องงอ หวากสี่ป๊องทา

谁明此中究竟
โส่ยเหม่งฉีจงเก่าเก๋ง

各显千秋世上群英
กอกหีนชี้นเชาไซเซองห่อนยิง

何日结局分得清
ห่อหยัดยีกกฟั๊นตากเช็ง

幸运归我 或是归他
หั่งหวั่นไกว้หงอ หวากสี่ไกว้ทา

谁人终会获胜
โส่ยหยั่นจ้งวู๋ยหวอกเซ็ง

快把握今天先机
ขว่ายป๋าง๊าจงทีนซีเกย

尽我力开创美好新环境
จนหงอเหล็กคอยฉ่องเมยโหวซันหว่านเก๋ง

将心里美意作注
เจ้องซำโหลยเมยอีจอกยี

以真爱换情意
อี๋จั้นงอยหวูนเฉ่งอี

拼他一拼
เพ็งท่าหยัดเผ่ง

就算早知爱恨离合
เจ่าซูนเจ๋าจีงอยฮันเหล่ยฮา

难料结局输与胜
หน่านลีวกีกกลู๊นยีเซ็ง

亦愿心意 尽为他倾
เหย็กหยี่นฟั่นยี จ่นไหว่ทาเข้ง

赢人生最后胜
เหย่งหยั่นซ้ำโจยเห่าเซ็ง


千王群英会
歌手:汪明荃
专辑:京华春梦

千王群英会
曲:顾嘉辉词:黄沾
看不清胜负成败
难料结局悲喜境
命运帮我或是帮他
谁明此中究竟
各显千秋世上群英
何日结局分得清
幸运归我或是归他
谁人终会获胜
快把握今天先机
尽我力开创美好新环境
将心里美意作注
以真爱换情意
拼他一拼
就算早知爱恨离合
难料结局输与胜
亦愿心意尽为他倾
赢人生最后胜

 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 8 กันยายน 2556 15:34:38 น.
Counter : 1339 Pageviews.  

倚天屠龙记 ดาบมังกรหยก ( เก่า )2

//www.cococ.com/albummusic/6048.html

倚天屠龙记

//so.cococ.com/lyric?%e5%80%9a%e5%a4%a9%e5%b1%a0%e9%be%99%e8%ae%b0+-+%e9%83%91%e5%b0%91%e7%a7%8b


倚天屠龙记]
[ar:郑少秋]倚天屠龙记 ดาบมังกรหยก 郑少秋

情义绕心中有几多重 仇恨又却 谁所种
เฉ่งยียิ๊วซำจงเหย่าเก๋ยตอเฉ่ง เส่าฮันเยาเคอกซีโส่ยสอจง
情愁两不分 爱中偏有恨 恩怨同重
เฉ่งเส่าเหลองปั๊นฟัน หง่อยจ๊งพีนเหยาหั่น ยั๊นยีนถ่งจง
忘情弃爱世上有真英雄 常人只许让爱恨缠心中
หม่องเฉ่งเฮยงอยไซเซองเหย่าจั๊นเย่งห่ง เส่องหยั่นจี๋หอยเยองงอยฮันฉี่ซ้ำจ้ง
难忘你恩深 我偏偏有恨 相思难共
หน่านหม่องเน๋ยยั๊นซำหง่อพีนพีนเหย๋าหั่น เซ้องซีหน่านกง
*情如天 万里广阔 愁如海 百般汹涌
เฉ่งหยู่ที้นหม่านเหล่ยก๋องฟู เส่าหยู่นหอยหมั่นปูนฮงหย๋ง
要共对亦难 分也不可 爱恨填胸
ยีวกงโตยเหยกหน่าฝั๊นหย๋าปั๊ดหอ งอยฮันถิ่นฮ๊ง
迷迷惘惘苦痛有几千重 愁愁怨怨待哪日才可终
ไหม่ไหม่มองมองฝูทงเหย่าเก๋ยชีนฉ่ง เส่าเส่ายูนๆตอยหนายัดฉ่อยหอจ้ง
屠龙刀倚天剑斩不断 心中迷梦
โถ่วหล่งโตวหยีทิ้นกี่นจ๋ามปา.ตู่น ซ้ำจ๊งไหม่มง เริ่ม*จนจบ


//www.imusic.cn/player/?id=133308
 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 19 กันยายน 2552 23:21:25 น.
Counter : 1627 Pageviews.  

何日再相见 มังกรหยก ภาค 2张德兰

何日再相见张德兰

谁令我心多变迁
โส่ยเล็งหงอซ้ำต้อปีนโช้ย

谁共此生心相牵
โส่ยกงฉีซ้ำซำเซองฮีน

情义永坚持遗憾亦可填
เฉ่งยีเหว็งกี้นฉี่ ไหว่เฮาเหยกหอเฉ่ง

未怕此情亦断
เหม่ยพาฉีเฉ่งหยีตูน

谁令我心苦恼添
โส่ยเล็งหงอซ้ำฝูโหน่วที้น

前事往影相交煎
เฉ่งซีหวองซ้ำเซองเกาเช็ง

谁惧怕深情常留在心田
โส่ยตูยพาซ้ำเฉ่ง เสองเหล่าจอยซ้ำเผ่ง

恨爱相缠莫辨
หั่นงอยเซองเฉ่งหงอปีน

缘份也真倒颠
ยูดฟันหย๋าจั้งโต๋วที้น

承受几分考验
เส่งซาดเกยฟ้านหอ..ยี

无论那朝生死别
โหม่วลนหนาฉีซังเสยปีน

心里情似火炎
ซ้ำโหลยเฉ่งชี้ฝอยี

谁令我心多挂牵
โส่ยเล็งหงอซ้ำต้อกวอฮี้น

唯望有朝会再见
หว่ายมองเหย๋าจี๊หวูยโจ้ยกีน

何事世间情情恨永相连
ห่อซีไซก้านเฉ่ง เฉ่งฮานเหว็งเซ้องเหม่ย

未怕此情易断
เหม่ยพาฉีเฉ่งหยี....ตูน


//mv.suflash.com/html/mv2502.php
 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 1 ธันวาคม 2554 13:53:04 น.
Counter : 1685 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.