ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

太极张三丰//www.f130.com/song/4014/53664.htm太极张三丰 叶振棠

风中柳丝舒懒腰 几点絮飞飘呀飘
ฟ๊งจ๊งเหลาซี๊ดซีหลานยีว เก๋ยตี๋มโส่ยเฟ้ยพีวหย๋าพีว

谁能力抗劲风 为何梁木折腰
โส่ยหนั่งเหล็กคอเค็งฟ๊ง ไวห่อเลองหมกจีฮี๊ว

柳絮却可轻卸掉 于世上
เหลาโส่ยเขอกคอเฮ้งเซตีว ยู๊นไซ...เส่อง

也知颠沛没能料
หย๋าจี๊เคยโฮยเหม่ยหนั่งลีว

傲然笑 冷观得失感玄妙

โนวยู่นซี๊ว หลานปู๊นตั๊กซัดก๋ำหยู่ยีว

风惊雨急自巍立 扁舟也可度汪潮

ฟ๊งเก๊งหยี่กั๊บจีไหง่ลับ พีนเจ้าหย๋าหอโตวข่องชีว


以柔力拨千斤 淡然随遇变招
หยี๋เหย่าเหล็กปอกชีนก้ำ ตามหยี่นโซยฮีปีนฮิ้ว

雨后红日千里耀
หวีเห่าฮงหยัดชี้นเล๋ยยีว

风中柳丝舒懒腰 几点絮飞飘呀飘
ฟ๊งจ๊งเหลาซี๊ดซีหลานยีว เก๋ยตี๋มโส่ยเฟ้ยพีวหย๋าพีว

谁能力抗劲风 为何梁木折腰
โส่ยหนั่งเหล็กคอเค็งฟ๊ง ไวห่อเลองหมกจีฮี๊ว


柳絮却可轻卸掉 于世上
เหลาโส่ยเขอกคอเฮ้งเซตีว ยู๊นไซ...เส่อง

也知颠沛没能料
หย๋าจี๊เคยโฮยเหม่ยหนั่งลีว

傲然笑 冷观得失感玄妙
โนวยู่นซี๊ว หลานปู๊นตั๊กซัดก๋ำหยู่ยีว

风惊雨急自巍立 扁舟也可度汪潮
ฟ๊งเก๊งหยี่กั๊บจีไหง่ลับ พีนเจ้าหย๋าหอโตวข่องชีว

以柔力拨千斤 淡然随遇变招
หยี๋เหย่าเหล็กปอกชีนก้ำ ตามหยี่นโซยฮีปีนฮิ้ว

雨后红日千里耀
หวีเห่าฮงหยัดชี้นเล๋ยยีว


//images.google.co.th/imgres?imgurl=//img.bbs.163.com:88/tvb/zh/zhangs_wh/428x471_53903.jpg&imgrefurl=//blog.goufang.com/viewthread-170077.html&h=471&w=428&sz=61&hl=th&start=119&tbnid=9l5-CKHN8DrYoM:&tbnh=129&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3D%25E5%25A4%25AA%25E6%259E%2581%25E5%25BC%25A0%25E4%25B8%2589%25E4%25B8%25B0%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN


//www.hkatv.com/drama/06/taichimaster/lyrics.html


//mojim.com/cn43692.htm
 

Create Date : 03 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 20 กรกฎาคม 2551 10:42:36 น.
Counter : 1531 Pageviews.  

戲班小子 ทำนองเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่ า 叶振棠

//www.qq163.com/song/4014/53659.htm
戏班小子 กระต่ายกับเต่า

祸福得失看开的
หว่อฝกตั๊กซัดถัยฮอยตี

人生好比一出戏
หยั่นซั้งโหวเป๋ยัดชดเฮ

幸福不一定由天赐
หั่งฝ๊กปั๊ดยัดเต่งเหย่าที้นชี

成功半人事
เส่งก๊งฟูนหยั่นซี

尽管今天不开心
จนกูนกำทีนปั๊ดฮอยซำ

谁保他朝不得意
โส่ยโป๋วทา ชีว ปั๊ดตั๊กอี่

暂短的好运谁可恃
จ่ามตี๋มเต๊กโหว หวานโส่ยฮอซี

赢得几多次 嘿
เหย่งตั๊ก เก๋ยตอสี่ เฮ่ย

沧桑多变 世事传奇
ช้อซองโตวปีน ไซสี่จี๋วเข่ย

只要努力肯冲刺
จี๋ยีวโหลวเหล็กหังฉองฉี่

一翻跟斗几个际遇
ยัดฟั้นกั้นเต๋าเก๋ยตอไจหยี่

时来运到即冲天飞
สี่หล่อยวันโตวเจ็กช้งทีนเฟย

人生天天新开始
หยั่นซั้งทีนทีนซั้นฮอยสี

何必伤心悲失意
ห่อปี๊ดเซิงซำเป๊ยซัดหยี่

若今天失败来多次
เหยอกก้ำทีนซัดฟายหลอกต๊อชี

人生好比一出戏
หยั่นซั้งโหวปี๊ดหยี๋วเห่ย

祸福得失看开的
หว่อฝกตั๊กซัดถัยฮอยตี

人生好比一出戏
หยั่นซั้งโหวเป๋ยัดชดเฮ

幸福不一定由天赐
หั่งฝ๊กปั๊ดยัดเต่งเหย่าที้นชี

成功半人事
เส่งก๊งฟูนหยั่นซี

尽管今天不开心
จนกูนกำทีนปั๊ดฮอยซำ

谁保他朝不得意
โส่ยโป๋วทา ชีว ปั๊ดตั๊กอี่

暂短的好运谁可恃
จ่ามตี๋มเต๊กโหว หวั่นโส่ยฮอซี

赢得几多次 嘿
เหย่งตั๊ก เก๋ยตอสี่ เฮ่ย

沧桑多变 世事传奇
ช้อซองโตวปีน ไซสี่จี๋วเข่ย

只要努力肯冲刺
จี๋ยีวโหลวเหล็กหังฉองฉี่

一翻跟斗几个际遇
ยัดฟั้นกั้นเต๋าเก๋ยตอไจหยี่

时来运到即冲天飞
สี่หล่อยวันโตวเจ็กช้งทีนเฟย

人生天天新开始
หยั่นซั้งทีนทีนซั้นฮอยสี

何必伤心悲失意
ห่อปี๊ดเซิงซำเป๊ยซัดหยี่

若今天失败来多次
เหยอกก้ำทีนซัดฟายหลอกต๊อชี

人生好比一出戏
หยั่นซั้งโหวเป๋ยัดชดเฮ//www.mtvtop.net/music/152/152630.htm
"เต่าตัวลาย เดินย้ายโครงเครง กระต่ายฮัมเพลง เดินสวนทางมา
ให้นึกขำขัน เจ้าเต่าท้องนา เชื่องช้าดังกับปลิง มันจึงเปรยแกมเย้ยท้าทาย แข่งความไวกันไหมเจ้าปลิง เจ้านั้นชักช้าน่าเบื่อเสียจริง ต่อให้วิ่งไปก่อน "

"เพราะทะนงในตัวเกินไปจึงลงเอนกายอิงไม้พักผ่อน สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระต่ายเจ้าจึงนอนหลับปุ๋ยเย็นใจ "

"กระต่ายทนงลืมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตย์ลาไป ให้นึกผลุนผลันดั้นด้นลุกไป แต่ช้าไปแล้วซิ "
( แล้วซ้ำที่ ) เพราะทะนงในตัวเกินไป จนจบถึงแต่ช้าไปแล้วซิ
 

Create Date : 03 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 20 กรกฎาคม 2551 10:22:30 น.
Counter : 2223 Pageviews.  

绝代双娇 - 罗文 เดชเซียวฮื่อยี้

绝代双娇("绝代双娇"主题曲)
曲:顾嘉辉|词:邓伟雄

一笑渡关山
ยัดซีวโต่วกว้านซาน

孤剑在腰间
กูกิมจ่อยยีวกาน

抛尽此生势和名
พ้าวจ่นฉีซั้งไซวอเหม่ง

心如明月
ซ้ำยูนเหม่งยู้น

披发踏千山
เพยฝาดตาบชี้นซาน

匹马伴青衫
พาหม่าปู่นเช่งซาน

牵尽几多女儿情
ฮี้นจ่นเก๋ยต้อโหลยยีเฉ่ง

一去何日还
ยัดโฮยห่อยัดวาน

生要能尽欢
ซั้นยีวหนั่งจนฝูน

死要能无憾
เสยยีวหนั่งโหม่วฮำ

唯望如愿
ไหว่มองยูดยูน

独去万里
โตกโฮยหม่านเหลย

只影流浪
เจ็กเหย๋งเหล่าโลย

碧血滴青衫
เป็กยูนเตกเช้งซาน

恩怨尽烟消
หยำยูนจ่นยีซีว

抛尽此生势和名
พ้าวจ่นฉีซั้งไซหวอเหม่ง

一去何日还
ยัดโฮยห่อยัดวาน
~music~

生要能尽欢
ซั้งยีวหนั่งจนฝูน

死要能无憾
เสยยีวหนั่งโหม่วฮำ

唯望如愿
ไหว่มองยูดยูน

独去万里
โตกโฮยหม่านเหลย

只影流浪
เจ็กเหย๋งเหล่าลอง

碧血滴青衫
เป็กยูนเตกเช้งซาน

恩怨尽烟消
หยำยูนจ่นยีซีว

抛尽此生势和名
พ้าวจ่นฉีซั้งไซหวอเหม่ง

一去何日还
ยัดโฮยห่อยัดวาน

孤剑在腰间
กูกิมจ่อยยีวกาน

披发踏千山
เพยฝาดตาบชี้นซาน

匹马伴青衫
พาหม่าปู่นเช่งซาน
//mp3.gougou.com/search?search=%E7%BB%9D%E4%BB%A3%E5%8F%8C%E5%A8%87&suffix=&mtv=0&id=14000601

//www.yymp3.com/Play/2990/34953.htm
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 16 ตุลาคม 2552 17:38:05 น.
Counter : 1238 Pageviews.  

愿君心记取 - 张德兰
愿君心记取 歌手:张德兰
《陆小凤》插曲


流泪眼留住痴心伴侣
เหล่าโลยหงาน เหล่าจูชี้ซ้ำปู่นโหน๋ย

我的话愿君心记取
หงอเต๊กหว่า ยูนกวั้นซ้ำเก่ยโฉย

既然君遭劫难难自救
เกยหยี่นกวั้นโจ้วกีบนานหน่านจีเกา

我愿死生也伴随
งอยูนเสซั้งหย๋าปู่นโฉย

说不尽 是我情
สูดปั๊ดจ่น ซีหงอ เช็ง

我只盼能复欢聚
หงอจีพานหนั่งฝกฝู้นโจ่ย

谢我爱 爱千丈
เจหงอหล่อง งอยชี้นเจ่อง

若要死 愿双双死去
เหยอกยีวเส ยูนเซ้องเซ้องเสโฮย

流泪眼留住痴心伴侣
เหล่าโลยหงาน เหล่าจูชี้ซ้ำปู่นโหน๋ย


我的话 愿君心记取
หงอเต๊กหว่า ยูนกวั้นซ้ำเก่ยโฉย

既然君遭劫难难自救
เกยหยี่นกวั้นโจ้ว กีบนานหน่านจีเกา

我愿死生也伴随
งอยูนเสซั้งหย๋าปู่นโฉย

若要死愿双双死去
เหยอกยีวเสยูนเซองเซ้องเสโฮย

*说不尽 是我情
สูดปั๊ดจ่น ซีหงอ เช็ง

我只盼能复欢聚
หงอจีพานหนั่งฝกฝู้นโจ่ย

谢我爱 爱千丈
เจหงอหล่อง งอยชี้นเจ่อง

若要死愿双双死去
เหยอกยีวเส ยูนเซองเซ้องเสโฮย


流泪眼留住痴心伴侣
เหล่าโลยหงาน เหล่าจูชี้ซ้ำปู่นโหน๋ย

我的话愿君心记取
หงอเต๊กหว่า ยูนกวั้นซ้ำเก่ยโฉย

既然君遭劫难难自救
เกยหยี่นกวั้นโจ้วกีบนานหน่านจีเกา

我愿死生也伴随
งอยูนเสซั้งหย๋าปู่นโฉย

若要死愿双双死去
เหยอกยีวเสยูนเซองเซ้องเสโฮย


//www.ting88.com/special_list/6290.htm//tieba.baidu.com/%BF%D7%C7%EC%B6%AB/shipin/play/803882b54e2264873c2b9905/ 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2554 16:53:26 น.
Counter : 1272 Pageviews.  

留住今日情 - 张德兰


歌词:歌曲:留住今日情

歌手:张德兰

留住今日情 张德兰

《神雕侠侣》插曲 มังกรหยก
留住今日情 - 张德兰

人间一切换了真爱
หยั่นก๊านยัดไชปู่นหนีวจั๋นงอย


也莫去管人说是傻
หย๋าหมกโฮยกู๋นหยั่นซูดซีนโซ

任他世事全是障碍
หยั่มท้าไซซีฉู่นซีเจ้องงอย

此世此生也知非白过
ฉีไซฉีซังยาจีเฟยปากกวอ

曾经相见别去转眼
ฉ่ำเก๊งเซ่องกีนปีดโฮยจู๋นหงาน

也莫痛苦何必悲哀
หย่าหมกทงฝูห่อปีดเฟยงอย

独知那日曾沐爱河
โตกจีหน๋ายัดฉ่ำโมวงอยฮอ

无谓悔恨未会感慨
โหม่วไวฟู่ยหั่นเมยวู๋ยก๋ำคอย

那怕是苦缠绵只是愿
หนาผ้าซีฟูฉิ่นหมี่นจี๋สี่หยู่น

当日曾相爱
ต้อหยัดฉั่นเซิองงอย

不必理今日梦不重来
ปั๊ดปี๊ดเหลยก๊ำหยัดหม่งปั๊ดฉ่งหล่อย

心内情义誓不改
ซ้ำหน่อยเฉ่งยีไซปั๊ดก๋อย

人间一切换了真爱
หยั่นก๊านยัดไชหวู่นหลีวจั๋นงอย

也未痛惜无叹奈何
หย๋าเหมกทงเซ็กโหม่วทั่นนอยฮอ

雁分两地情义永在
หง่านฟั้นเหลองเตเฉ่งยีเหว๋งจอย

谁惧以后梦也不可再
โส่ยตูยหยีเห่าเมิงหย่าปั๊ดหอจอย


那怕是苦缠绵只是愿
หนาผ้าซีฟูฉิ่นหมี่นจี๋สี่หยู่น

当日曾相爱
ต้อหยัดฉั่นเซิองงอย

不必理今日梦不重来
ปั๊ดปี๊ดเหลยก๊ำหยัดหม่งปั๊ดฉ่งหล่อย

心内情义誓不改
ซ้ำหน่อยเฉ่งยีไซปั๊ดก๋อย

人间一切换了真爱
หยั่นก๊านยัดไชหวู่นหลีวจั๋นงอย

也未痛惜无叹奈何
หย๋าเหมกทงเซ็กโหม่วทั่นนอยฮอ

雁分两地情义永在
หง่านฟั้นเหลองเตเฉ่งยีเหว๋งจอย

谁惧以后梦也不可再
โส่ยตูยหยีเห่าเมิงหย่าปั๊ดหอจอย

//www.inkui.com/a2/E/F/EFA62565689ED200BAFF.html

//www.imusic.cn/player/?id=175981


//www.imusic.cn/music/18209/
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 3 พฤษภาคม 2555 22:07:38 น.
Counter : 1657 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.