ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

今天开心笑

今天开心笑

歌词:歌曲:今天开心笑

歌手:鲍翠薇

《决战玄武门》插曲

曲:顾嘉辉 词:黄沾


和你今天开心笑
หว่อเหน๋ยก้ำที้นโฮยซำสี่ว

焕发笑浪潮
ฟูนฟาดสี่วลองจี่ว

由衷欢声喜衬美妙
เหย่าจำฟู่นเซ็งเหยชันเมยหลี่ว

心里轻飘飘
ซ้ำโหลยเห็งพีวพีว

原野都仿似一起笑
หยู่นเย๋โต๊วฝงชียัดเหยสิ่ว

泛满快乐潮
ฟันเล็กฝ้ายหลอกจี่ว

奇花涌出千美百艳
ขีดฟาเหย๋าชดชีนเมยปากกี่ม

陪着痴人痴了
ปุ๋ยเจชีนหยี่มชีนหลีว


但愿你我日日欢情长
ต่านหงอเหน๋ยหงอยัดยัดฟู่นฉิ่งเฉิ่อง

共聚分享春日耀
ก่งจ่อยฟั้นเหองช้นยัดหยี่ว

但愿过去旧事都不记
ต่านยูนกวอโฮยเกาซีโต้วปัดเก่ย

前梦已是忘了
เฉ่งมงจี่ซีหม่องหลีว

啊啊
อ๋าอ่า

和你天天开心笑
หว่อเหน๋ยทีนทีนฮอยซ้ำสี่ว

为你心倾了
ไหว่เหน๋ยซ้ำเข้งหลีว

还愿你一生也记住
หว่ายยูนเหน๋ยยัดซั้งหย๋าเกยจี่ว

长为斯人心照
เฉิ่งไวชี่หยั่นซำจี่ว

老歌阵地制作泛满快乐潮

奇花涌出千...
 

Create Date : 12 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 9 พฤษภาคม 2555 20:12:33 น.
Counter : 1389 Pageviews.  

千王群英会-<汪明荃>千王群英会-<汪明荃>渺渺情 เพลงนี้หวางหมิงฉวนร้อง คล้ายๆเพลงไทยเพลงนุง ยังคิดไม่ออกค่ะ ใครคิดออก บอกทีนะค่ะ


看不清胜负成败
ข่อนปัดเช่งเซ็งปูนเส่งป๊าด

难料结局悲喜境
หน่านหลี่วกีนกกเป๊ยเหยเก๋ง

命运帮我 或是帮他
เหม่งหวั่นป๊องงอ หวากสี่ป๊องทา

谁明此中究竟
โส่ยเหม่งฉีจงเก่าเก๋ง

各显千秋世上群英
กอกหีนชี้นเชาไซเซองห่อนยิง

何日结局分得清
ห่อหยัดยีกกฟั๊นตากเช็ง

幸运归我 或是归他
หั่งหวั่นไกว้หงอ หวากสี่ไกว้ทา

谁人终会获胜
โส่ยหยั่นจ้งวู๋ยหวอกเซ็ง

快把握今天先机
ขว่ายป๋าง๊าจงทีนซีเกย

尽我力开创美好新环境
จนหงอเหล็กคอยฉ่องเมยโหวซันหว่านเก๋ง

将心里美意作注
เจ้องซำโหลยเมยอีจอกยี

以真爱换情意
อี๋จั้นงอยหวูนเฉ่งอี

拼他一拼
เพ็งท่าหยัดเผ่ง

就算早知爱恨离合
เจ่าซูนเจ๋าจีงอยฮันเหล่ยฮา

难料结局输与胜
หน่านลีวกีกกลู๊นยีเซ็ง

亦愿心意 尽为他倾
เหย็กหยี่นฟั่นยี จ่นไหว่ทาเข้ง

赢人生最后胜

เหย่งหยั่นซ้ำโจยเห่าเซ็ง

//music.sogou.com/singer/0e/detailAlbum_%CD%F4%C3%F7%DC%F5%21%21%BE%A9%BB%AA%B4%BA%C3%CE.html?w=02420400
 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 26 พฤษภาคม 2555 11:19:50 น.
Counter : 1633 Pageviews.  

家变/汪明荃
汪明荃//mp3.sogou.com/music.so?query=%BC%D2%B1%E4%2F%CD%F4%C3%F7%DC%F5+&class=1&st=&ac=1&pf=&_asf=mp3.sogou.com&_ast=1272531022&p=&w=02009900
知否世事常变 变幻原是永恒

此中波浪起跌 当然有幸有不幸

不必怨世事变 变幻才是永恒

经得风浪起跌 必将恶运变好运

月缺后月重圆 缺后月重圆

始终都会相对衬

人间的波折 经得起挫折

始终都会不枉此生

迎接那变幻 今生与你拥抱着永恒


月缺后月重圆 缺后月重圆

始终都会相对衬

人间的波折 经得起挫折

始终都会不枉此生

迎接那变幻 今生与你拥抱着永恒

迎接那变幻 今生与你拥抱着永恒天虹-<汪明荃>
 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 24 ตุลาคม 2553 19:31:01 น.
Counter : 1299 Pageviews.  

ฤทฺธิ์หมัดสะท้านบู๊ลิ้ม1- 1980//www.f130.com/song/4014/53664.htm太极张三丰 叶振棠

风中柳丝舒懒腰 几点絮飞飘呀飘
ฟ๊งจ๊งเหลาซี๊ดซีหลานยีว เก๋ยตี๋มโส่ยเฟ้ยพีวหย๋าพีว

谁能力抗劲风 为何梁木折腰
โส่ยหนั่งเหล็กคอเค็งฟ๊ง ไวห่อเลองหมกจีฮี๊ว

柳絮却可轻卸掉 于世上
เหลาโส่ยเขอกคอเฮ้งเซตีว ยู๊นไซ...เส่อง

也知颠沛没能料
หย๋าจี๊เคยโฮยเหม่ยหนั่งลีว

傲然笑 冷观得失感玄妙

โนวยู่นซี๊ว หลานปู๊นตั๊กซัดก๋ำหยู่ยีว

风惊雨急自巍立 扁舟也可度汪潮

ฟ๊งเก๊งหยี่กั๊บจีไหง่ลับ พีนเจ้าหย๋าหอโตวข่องชีว


以柔力拨千斤 淡然随遇变招
หยี๋เหย่าเหล็กปอกชีนก้ำ ตามหยี่นโซยฮีปีนฮิ้ว

雨后红日千里耀
หวีเห่าฮงหยัดชี้นเล๋ยยีว

风中柳丝舒懒腰 几点絮飞飘呀飘
ฟ๊งจ๊งเหลาซี๊ดซีหลานยีว เก๋ยตี๋มโส่ยเฟ้ยพีวหย๋าพีว

谁能力抗劲风 为何梁木折腰
โส่ยหนั่งเหล็กคอเค็งฟ๊ง ไวห่อเลองหมกจีฮี๊ว


柳絮却可轻卸掉 于世上
เหลาโส่ยเขอกคอเฮ้งเซตีว ยู๊นไซ...เส่อง

也知颠沛没能料
หย๋าจี๊เคยโฮยเหม่ยหนั่งลีว

傲然笑 冷观得失感玄妙
โนวยู่นซี๊ว หลานปู๊นตั๊กซัดก๋ำหยู่ยีว

风惊雨急自巍立 扁舟也可度汪潮
ฟ๊งเก๊งหยี่กั๊บจีไหง่ลับ พีนเจ้าหย๋าหอโตวข่องชีว

以柔力拨千斤 淡然随遇变招
หยี๋เหย่าเหล็กปอกชีนก้ำ ตามหยี่นโซยฮีปีนฮิ้ว

雨后红日千里耀
หวีเห่าฮงหยัดชี้นเล๋ยยีว


//images.google.co.th/imgres?imgurl=//img.bbs.163.com:88/tvb/zh/zhangs_wh/428x471_53903.jpg&imgrefurl=//blog.goufang.com/viewthread-170077.html&h=471&w=428&sz=61&hl=th&start=119&tbnid=9l5-CKHN8DrYoM:&tbnh=129&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3D%25E5%25A4%25AA%25E6%259E%2581%25E5%25BC%25A0%25E4%25B8%2589%25E4%25B8%25B0%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN


//www.hkatv.com/drama/06/taichimaster/lyrics.html


//mojim.com/cn43692.htm
 

Create Date : 29 มีนาคม 2553    
Last Update : 12 เมษายน 2559 22:44:29 น.
Counter : 1915 Pageviews.  

问谁领风骚//www.laoge888.com/play/2697.htmlชาย 长天飞沙壮士血在狂号
เฉ่องทีนเฟยซาจองสี่ฮูดจอยข่องโฮว

หญิง 原野飞花壮士怀抱冷傲
หยู่นเหย๋เฟยฟาจ้องซีหว่ายโผ๋วหลางโหง่ว

ชาย 一代天骄千秋知我名号
ยัดต่อยที้นฮีวชี้นเชาจี้หงอเหม่งโฮว

หญิง 谈笑造时势问谁领风骚
ถ่ามซีวโจ้วสี่ไซมันโสยเหล๋งฟ่องโซว

หญิง 飞奔大漠中
เฟยปั๊ดต่ายหม่องจง

ชาย 不畏惧冷风似刀
ปั๊ดโฮยโกยหลางฟ่งฉีโตว

หญิง 烽烟万千里
ฟ่งยู่นหม่านชี้นเหลย

ชาย 不记心中爱滔滔
ปั๊ดจี้ซำจงงอยโทวโทว

หญิง 柔情藏心内
เหย่าเช็งเซองซ่ำนอย

ชาย 血肉记春秋
ฮูดนอยเกยช้นเชา

ชายหญิง大地留着我的记号

ตายเตยเหล่าเจองหงอเต๊กเกยโฮว


//www.laoge888.com/play/2_1.html
บางทีเข้ามาแล้วฟังเพลงไม่ได้ ก็ก๊อปปี้ชื่อเพลง问谁领风骚 ไปใส่ไว้ ก็จะฟังไดนะค่ะ แต่จะขึ้นเพลงมังกรหยกก่อน สองเพลงนะค่ะ เพลงที่สามถึงจะเป็นเพลงนี้ค่ะ
罗 文、甄 妮 สองคนนี้ร้องคู่กันทีไร เพลงมันส์ทุกทีสินะ

 

Create Date : 19 มีนาคม 2553    
Last Update : 9 พฤษภาคม 2555 20:39:54 น.
Counter : 1295 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.