ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 
戏凤 ซี่ฟ่ง จอมใจจักรพรรดิ

戏凤 ซี่ฟ่ง จอมใจจักรพรรดิ


(唱)人潇洒性溫存,
Ren2xiao1sa3xing4wen1cun2

เหรินเซี่ยว ซา ซิ่งเวินชุน ( ภาษาร้องนะค่ะ )

若有意 似无情,
Luo4you3yi4 si4wu2qing2

ลัวโหย่วอี.. สื่ออู๋ฉิ่ง...

不知他 家何处,
Bu4zhi1ta1 jia1he2chu3

ปู๊จื๊อ อื่อ ทา เจียเฮ่อฉู่

不知他何姓名,
Bu4zhi1ta1he2xing4ming2

ปูจื๊อ( อื่อ)ท้าเฮอ สิ่งมิง

倒叫我坐立难安睡不宁,
Dao4jiao4wo3zuo4li4lan2an1shui4bu4ning2

เตาเจี่ยวอัวจั้ว..ลี่..นั่นอัน สุ่ยยยยยปู๋หนิ่ง.....

姓朱名德正家住北京城,
Xing4zhu1ming2de2zheng4jia1zhu4bei3jing1cheng2

ซิงจู๊มิงเตอ เจิ่น เจียยยจู๊เป้ยจิงเฉิ่ง

二十岁还没定过亲,
Er4shi2sui4hai2mei2ding4guo4qin1

เออ ซือสุ่ย ไฮ้เมยติ่งกัววววชิน

(白)哎!你来做什么?
Ai ni3lai2zuo4shen2me1

อัย หนี่ไหล จั้วเสินเมอ

(唱)我爱上酒家人,
Wo3ai4shang4jiu3jia1ren2

อั่วอั๊ยซาง จิวเจี่ยเหริน

我进了酒家门,
Wo3jin4liao3jiu3jia1men2

อั่วจิ่นเลียวจิ๋วเจี่ยเมิ่น...

(白)我哥哥不在家,
Wo3ge1ge1bu4zai4jia1

อั่วเกอเกอปู๋จั้ยเจีย

今天不卖酒,
Jin1tian1bu4mai4jiu3

จินเทียนปู๋ม่ายจิ่ว

(唱)卖酒的风情好,
Mai4jiu3di1feng1qing2hao3

หม่ายจิวตี๊เฟิงชิงเฮา

你比酒更迷人,
Ni3bi3jiu3geng4mi2ren2

หนี่ปี่จิวเกิงหมี่เหริ่น

我们卖酒 营生,
Wo3men mai4 jiu3zuoying2sheng

อั๊วเมินหม่ายจิว จัวอิ๋งเซิง

不懂爱也不懂情,
Bu4dong4ai4ye3bu4dong4qing2

ปูตงอัยเหยี่ยปู้ตงฉิ่ง

为什么坐立难安睡不宁,
Wei4shen2me1zuo4li4nan2an1shui4bu4ning2

เว่ยเสินเมอจัวลี่หนันอัน สุ่ยปูนิ่ง..

(白)你说又爱又谈情,
Ni3shuo1you4ai4you4tan2qing2

นี้ซั่วอั่วอัยโยวทั่นชิง

存的又是什么心,
Cun2di1you4shi4shen2me1xin1

ชุ้นตี่โหย่วซือเสินเมอซิน

再要不安分,
Zai4yao4bu4an1fen1

จั่ยเยี่ยวปู๊อันเฟิ่น

我送你进衙门,
Wo3song4ni4jin4ya2men2

อั่วส่งหนี่จิ่นหย๋าเมิ่น


(白)别胡说快去扫地,
Bie2hu2shuo1kuai4qu4sao3di4

เปี๋ยหูซัว ไคว่ชวี่เส่าตี้

女:说什么好人心
Shuo1shen2me1hao3ren2xin1

ซัวเซิม เหม่อเฮ้าเหรินซิน

原来是假正经
Yuan2lai2shi4jia4zheng4jing1

หยวนไหลซือเจียเจิ่นจิง

人家的手帕给你涂的满天星
Ren2jia1di1shou3pa4gei3ni3tu2de1man3tian1xing

เหรินเจียตีโสวผ่า เกยนี่ถู่ตีมานเที้ยนซิง

男:满天星价连城
Man3tian1xing jia4lian2cheng2

มั่นเที้ยน ซิงเจียเลี่ยนเชิง

皇帝题的诗 皇后绣的红
Huang2di4ti2di shi huang2hou4 xiu4di hong2

ห่วงตี๊ถี่ตีซือ ห่วงโฮวซิวตี้ห๊ง

女:你假戏当成真
Ni3jia4xi4dangcheng2zhen1

นี้เจี๊ย (อ่า) ซี้ตางเฉิงเจิน

欺君罪你罪不轻
Qi jun jui4 ni3bu4qing

ชีจวินจุย หนี่จุ๊ยปูชิง

男:店名叫龙凤 难道不欺君
Dian4ming2jiao4long2feng1 nan2dao4bu4qi jun

เตี่ยนหมิงเจียว หล่งฟง หนั่น..เตาปูฉี่จวิน

女:我们龙凤店 远近都知名
Wo3men long2feng1dian4 yuan3jin4dou1zhi1ming2

อัวเมินหล่งฟงเตี้ยน หยวนจิ่นโต๋วจือหมิ่ง

皇帝都不管 我劝你少费心
Huang2di4dou1bu4guan3 wo3quan4ni3shao3fei4

ฮวงตี่โตวปู้กวน อั่วเชวียนหนี่เสียวเฟ่ยซิน...

男:不必提龙凤 还是论婚姻
Bu4bi4ti2long2feng1 hai2shi4lun2hun yin

ปู่ปี่ (อี๊) ทีล่งฟง ไห ซือลุนฮุนหยิ่น

你貌美丽 你心聪明
Ni3mao4mei3li4 ni3xin1cong1ming2

นี เม่าเมยลี(อี๊อี่) หนี่ซิน ฉงหมิง(อี้อีอี่)

你一见就倾心 再见就钟情
Ni3yi1jian4jiu4qing xin1 zai4jian4jiu4zhong1qing2

หนี่อี่เจียน จิวชิง ซิงจัยเจียนจิวจงชิ่ง

你愿意我带你进京城
Ni3yuan4yi4wo3dai4ni3jin4jing1cheng2

นียวนอี่ อัวตัยหนี่จิ่นจิงเฉิง

我和你双双对对配龙凤
Wo3he2ni3shuang1shuang1dui4dui4pei4long2feng1

อัวเห่อนี ซวง (อวง) ซวงตุยตุยเผ่ย ลงฟง

深宫上苑度晨昏
Shen gong shang4 yuan4 du4chen2hun1

เซินกง ส่างหยวน ตู่เชิ่ง ฮุน....

大牛:我一见你就讨厌
Da4 niu2 : wo3yi jian4ni3jiu4tao3yan4

ต้าหนิว : อั๋วอี๋เจี้ยนนีจิ้วเถ่าเยี่ยน

再见你更伤心
Zai4jian4ni3geng4shang1xin1

จั้ยเจี้ยนหนี่เกิ้งซางซิน

你要带她走
Ni3yao4dai4ta1zou3

หนี่เยี่ยวตั๊ยทาโจ๋ว

我就跟你把命拼
Wo3jiu4gen1ni3ba3ming4pin

อั่วจิ้วเกินหนีป่ามิ่งพิน

别以为梅龙镇上好欺人
Bie2yi3wei4mei2long2zhen4shang4hao3qi ren2

เปียอีเวยเหม่ยลงเจิ่นซาง เฮาฉีเหริน

女:我们梅龙镇 受礼最严明
Wo3men mei2long2zhen4 ai4li3zui4yan2ming2

อั่วเมิน เมยลงเจิ่น โซวลี่จุยเยี่ยนหมิ่ง

我担心受议论 不敢留客人
Wo3dan xin1ai4yi4lun4 bu4gan3liu2ke4ren2

อั่วตันซิงโซวอี้หลุ่น ปูกาน หลิวเค่อเหริน

还是哥哥回来再上门 再上门
Hai2shi4ge1ge1hui2lai2zai4shang4men2
Zai4shang4men2

ไหสื่อเกอเก้อ หุยไหล่ จัยส่างเหมิ่น จ่ายย ซาง(อ๋าง) เมิ่น...


扮皇帝

(女)做皇帝你在行,
Zuò huángdì nǐ zài háng

จั๊วฮ๊วงตี นีจั้ยหั่ง

这话说得太荒唐,
Zhè huàshuō de tài huāngtáng,

เจ๊อฮั๊วสั่วเต่อไท่ฮ่วงถั่ง

什么生意都听过,
Shénme shēngyì dōu tīngguò,

เสิมเหม่อเซิงอี้โตวถิงกว่อ


没听过皇帝这一行,
Méi tīngguò huángdì zhè yīxíng,

เม๊ยทิ๊งกวอห่วงตี๋เจ้ออี้หั่ง


(男)做皇帝要专长,
Zuò huángdì yào zhuāncháng,
จั่วห่วงตี๊เยี่ยวจวนฉั่ง

我做皇帝比人強,
Wǒ zuò huángdì bǐ rén qiáng,

อั๊วจั๊วห่วงตี๋ปี้เยิ่นเฉี่ยง

世代祖传有名望,
Shìdài zǔchuán yǒu míngwàng,

ซื้อตั๊ยจู่ชวนโยวมิ่งวัง


扮起來准像唐明皇,
ban qǐlái zhǔn xiàng tángmínghuáng,

ปั่นฉี่ไหลจุนเซี้ยงถังมิ่งห่วง

(女)唐明皇胡子长,
Tángmínghuáng húzi zhǎng,

ถั่งมิ๊งฮวงหู่จื๊อชัง

你齿白唇红咀上光,
Nǐ chǐ bái chún hóng jǔ shàng guāng,

หนี่ชื้อไปฉุ่นฮงจื๊อซ่างกวง

一点都不像唐明皇,
Yīdiǎn dōu bù xiàng tángmínghuáng,

อี่เตี๊ยนโต๊วปู้เซี่ยงถั่งมิงห่วง

做一个太监倒相当,
Zuò yīgè tàijiàn dào xiàng dāng,

จั๊วอี๊เก้อไท่เจียนเตาเสี่่ยงตัง

(男)难道你见过皇帝的面,
Nándào nǐ jiànguò huángdì de miàn,

หนั่นเต่านีเจียนกว๊อหวงตี้ตีเหมี่ยน

知道皇帝的胡子长,
Zhīdào huángdì de húzi zhǎng,

จื่อเต่าฮวงตีหู้จือฉั่ง

(女)虽没见过真皇帝,
Suī méi jiànguò zhēn huángdì,

ซุยเมยเจี่ยนกว่อเจินห้วงตี

可见过戏里的唐明皇,
Kějiànguò xì lǐ de tángmínghuáng,

เขอเจี๊ยนกวอซีลีตี่ทังมิงห่วง

你没有胡子总不像,
Nǐ méiyǒu húzi zǒng bù xiàng,

นี้เม้ยโหย่วฮูจื้อจงปู๋เสี่ยง

只有把假的装一装,装一装,
Zhǐyǒu bǎ jiǎ de zhuāng yī zhuāng, zhuāng yī zhuāng,

จื๊อโย๊วปาเจี่ยตีจ๊วงอี่จวง จ่วงอี้จ่วง     อาอ๊าอาอาอ้าอ่า

跟我学照我样,
Gēn wǒ xué zhào wǒ yàng,

เกินอั่วเสียเจ๊าอั้วหยั่ง

我教你做唐明皇,
Wǒ jiào nǐ zuò tángmínghuáng,

อั่วเจี่ยวนีจั้วถั่งมิงห้วง

皇帝走路要像样,
Huángdì zǒulù yào xiàngyàng,

หวงตี้โจ่วหลู่เยียวเสียงหยั่ง

大摇大摆莫匆忙呀,莫匆忙,
Dàyáodàbǎi mò cōngmáng ya, mò cōngmáng,
ตาเหย่าตาปายหม่อช่งหม่าง อย่า มอช่งหม่าง

做皇帝要端庄,

จั้วห่วงตีเหยี่ยวต๊วนจวง

看人不能太轻狂,
คั่นเหยินปู่เหนิอง ไทยชิงข่วง

两眼叮着人家望,
เลียงเหยี่ยนติงเจอเยินเจียวัง

不像皇帝像流氓呀,像流氓。

ปู๊เซียงห่วงตี้เสี่ยงเลี่ยวมังยา   เสี่ยงเลียวหม่าง
访英台 ฟั่งอิงไถ

梁山伯一心要把,
เหลี่ยงสั่นพอ อีซิ่นเหยียวป่า

英台访啊英台访啊,
อิงไท่
离了书房下山岗,
หลี่เหลี่ยวซูฟั๊งเซียซันกั่ง

下山岗下山岗,
เซี๊ยซันกังเซี๊ยซันกั่

访英台上祝家庄,
ฟังอิ่งไทสั่งจู๊เจี่ยจ่วง

眼前全是旧时样,
เยียนเฉี่ยนชวนซือจิวสื่อยัง

回忆往事喜又狂,
หุ่ยอี๊วังสื่อซี๊โหย่วขวง

竟不知她是女红装,
จิ๊งปู่จือถาซือนี่ห่งจวง

出了城过了关,
ชูเหลี่ยวเชินกั๊วเหลี่ยวก่วน

她说我为妻子把山下,
ทาซัวอั่วเวยชีจือป๊าสั่นเซีย

她说那比目鱼儿,
ทาสั่วนาปีมู่วีเออ

兄弟一般样,
ซ๊งตี่อีปันอย่าง

下了山到池塘,
เซียเหลี่ยวซันเต๊าฉื่อถั่ง

她说鸳鸯两啊两成双,
ทาสั่วยวนยางเหลี่ยงอาเหลี่ยงเชิงซวง

她心中早想配鸾凰,
ทาสิ่นจงเจ๋าเซี่ยงเพ๊ยหล่วนฮวง

凤凰山凤凰山,
ฟงห่วงซันฟ๊งห่วงสั่น

家有牡丹等我攀,
เจียโหย่วมูตันเติ๋งอั่วพาน

河中鹅呀河中鹅,
เหอจ๊งเอ่อยาเหอจ้งเออ

我山伯真是个呆头鹅,
อัวซั๊นผั่วเจินซือเก๊อตัยโทวเอ่อ

织女会牛郎,庙里凤求凰,
จื่อนวี๊ฮุยนิวลั่ง  เหมี่ยวลี้ฟงชิวฮวง

塘中分男女呀,黄狗咬红装,
ถั่งจ๊งเฟินนันนวียา ห่วงโก๊วเยียวห่งจวง

一椿椿一件件,
อีจ่วงจวงอี็เจียนเจียน

椿椿件件猜不透,
จวงจวงเจี่ยนเจียนไชปู่โทว

唉我是个大笨牛,大笨牛。
อั้ย อั๊วสื่อเกอต๋าเปิ้นนิว ต๊าเปิ่นนิว....
Create Date : 02 เมษายน 2555
Last Update : 2 กันยายน 2560 21:58:01 น. 0 comments
Counter : 9568 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.