ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 
十八相送之儿 二 - 林淑容

梁山伯與祝英台之十八相送 一 (凌波-靜婷)

(合唱)三载同窗情如海,相依相伴送下来
สั่นจั่ยทงช่วงฉิงหรู่ไฮเซียงอีอี่อีเซียงซังไล
(ถ้าตามเพลงในนี้ประโยคก้อจะเป็นแบบนี้นะค่ะ แต่ถ้าตามหนังสือจะเหมือนด้านล่าง)

(合唱)三载同窗情如海,山伯难舍祝英台。
สั่นจั่ยทงช่วงฉิงหรู่ไฮ ซันปออาหนันเซอเอ่อจู่อูอู่อูิิอิ้งไท่อั่ยอ๊าอาอาอาอัย

  相依相伴送下山,又向钱塘道上来。
เซียงอีอี่อีเซียงอ๊าอางปันอั่นซ๊งเสี่ยอาซันอ๋าอ้าอาอั่น โยวเสี่ยงเจียนถังอาอาอางตาเอ่าซั่งไล่ อ๊าอาอาอ้าอ่าย

想當初,我把書館上,
เซียงตั้งชู อัวปาอ๊าอาอ่าซูก๊วนอ่าซางอาอ่าอาอ๋าอาง

桃紅柳綠好風光
เถาฮงโห่ง ลิ๊วลวี่เห่าฟงกวงอ๊าอ่าง

想逢结拜叙乡黨, 猶如手足一般樣
เสี่ยงฟงเจี๊ยปัยซวีเสี่ยงตังอ่าัอังอังเยี๋ยวหรู่โซ๊วจู้อี่อีปันหยั่ง

伯父嚴命難違抗 賢弟接信歸心忙
ผั่วฟูเยี๊ยมิงนันเหว่ยคัน เซี๊ยนตี้เจียสี่กุ่ยซิงมังอ๊าอ่าง

但願你一路平安 轉回家
ตั่นหย่วนนี อี๊รุผิ่งอั้น จวนฮุยเซียงอ๊าอา๊อ๊าอ่าง

英台:梁兄情意實難忘,
เลียงซ่งโอโอ่โอโอ๊ชิงอีอีอี่ ซือนันวั่ง

親身送弟下山崗
ฉิ่งเซิ๊นซงตี่อีเซี่ยซันกั่ง

兄攻書伯母在家誰奉養?
ส่งก่งซู พั๊วมู๊จั่ยเจียเซยฟ่งโอ่โอ๋งเยียอ่าอา

為何不娶一妻房?
เหว่ยเหอปูฉวี่อี่อีฉีอี๊อีฟังอ๊าอ่าง

山伯:一心攻書立志向,
อี๊ซิ่นอี่อีอี้กงซูอูอู่ ลีจืออื่อเซี่ยงอาอ่าง

書中自有美嬌娘,
สู่จงโอ๊งจือโหย่วโอวเม้ยเจียวเหนี่ยง

你本書香門第有名望,
หนี่อีเปินซู๊เซี๊ยงเหมิ่นตีโย๊วมิ้งอี่อี๋วังอ่าอัง

想必早已訂妻房!
เสี่ยงปี๊เจาอี่อีติ่งชี้อี่ฟังอ๊าอางอาอ้าอ่าง

十八相送之男: 兄送贤弟到池塘 金色鲤鱼一双双
Xiong1song4xian2di4dao4chi2tang2jin1se4li3yu2yi1shuang1shuang1

ซงซ่งเสียนตี้เต้าฉือถั่ง จิ่นเซ่อหลี่หวีอีซวงซวง

女: 好似比目鱼儿相依傍 弟兄分别诚感伤
Hao3si4bi3mu4yu2er2xiang1yi1bang1 di4xiong1fen1bie2cheng2gan3shang1

เห่าซื่อปี่มู่ยวี๋เอ๋อร์เซียงอีปัง ตี้ซงเฟินเปี๋ยเฉิงกั่นซาง

女独白: 唉
Ai4
อั๊ย

男独白:贤弟 为何而长叹
Xian2di4 wei4he2er2chang2tan4

เสียนตี้ เว่ยเหอเอ๋อร์ฉางทั่น

女独白:梁兄 你看那鱼儿在塘里游来游去
Liang2song4ni3kan4yu2er2zai4tang2li3you2lai2you2qu4

เหลียนซ่ง หนี่คั่นน่าหวีเอ๋อร์จั้ยถังหลี่โย๋วไหลโหย๋วชวี

它们总也不肯分开
Ta1men5zong3ye3bu4keng3fen1kai1

ทาเหมินจ่งเหยี่ยปู้เขิ่นเฟินคัย

男独白:是啊 只要无人垂钓 它们是不会分开的
Shi4ar1 zhi3yao4wu2ren2chui2diao4 ta1men5shi4bu4hui4fen1kai1de1

ซื่ออา จื่อเยี่ยวหวูเหรินฉุยเตี้ยว ทาเหมินซื่อปู๋ฮุ่ยเฟินคัยเตอ

女独白:这么说 我们是鱼就好了
Zhe4me1shuo1 wo3men5shi4yu2jiu4hao3le1

เจ้อเมอซัว อั่วเหมินซื่อหวีจิ้วเห่าเลอ

男独白:唉 贤弟你看
Ai4 xian2di4ni3kan4

อั๊ย เสียนตี้หนี่คั่น

n 男: 微风吹动水荡漾 飘来一对美鸳鸯
Wei1feng1chui1dong4shui3dang4yang4 piao1lai2yi1dui4mei3yuan1yang4

เวยเฟิงชุ่ยต้งสุ่ยตั้งยั่ง เพียวไหลอีตุ้ยเหม่ยยวนยั่ง

女: 形影不离同来往 两两相依情意长
梁兄啊 英台若是女红妆 梁兄你愿不愿配鸳鸯
Xing2ying3bu4li3tong2lai2wang4 liang3liang3xiang1yi1yi4chang2 liang2song4ar1 ying1tai2luo4shi4nu3hong2zhuang1 liang2song4ni3yuan4bu4yuan4 Pei4 yuan1yang4

ซิ๋งหยิ่งปู้หลี่ถงไหลวั่ง เหลียงเหลี่ยงเซียงอีอี้ฉาง เหลียงซ่งอา.. อิงไถลั่วซื่อหนี่หงจวง เหลียงซ่งหนี่ย่วนปู้ย่วนเพ่ยยวนหย่าง

男: 配鸳鸯配鸳鸯 可惜你英台不是女红妆
Pei4 yuan1yang4pei4yuan1yang4 ke3xi1ni3ying1tai2 bu4shi4nu3hong2zhuang1

เพ่ยยวนย้างเพ่ยยวนหยาง เข่อซีหนี่อิงไถปู๋ซื่อหนี่หงจวง

合: 过了一山又一山 前行到了凤凰山
Guo4le1yi1shan1you4yi1shan1 qian2xing2dao4le1feng1huang2shan1

กั้วเลียวอีซันโย่วอี่ซัน เฉียนซิงเต้าเลียวเฟิงหวงซัน

女: 凤凰山上花开遍
Feng1huang2shan1shang4hua1kai1bian4

เฟิงหวงซันซั่งฮัวคัยเปี้ยน

m 男: 可惜中间缺牡丹
Ke3xi1zhong1jian1que1mu3da1

เข่อซีจงเจียนเชวียหมู่ตัน

女: 牡丹花你爱它 我家园里牡丹好
要摘牡丹上我家呀
Mu3dan1hua1ni3ai4ta1 wo3jia1yuan2li3mu3dan1hao3

หมู่ตันฮัวหนี่อั๊ยทา อั่วเจียหยวนหลี่หมู่ตันเห่า

男: 牡丹花 我爱它 山重水复路遥远
Mu3dan1hua1 wo3ai4ta1 shan1zhong4shui3fu4lu4yao2yuan3

หมู่ตันฮัว อั่วอั่ยทา ซันจ้งสุ่ยฟู่ลู่เย๋าหย่วน

怎能为花到你家呀
Zen3neng2wei4hua1dao4ni3jia1ya5

เจิ่นเหนิ่องเว่ยฮัวเต้าหนี่เจียยา

  女: 梁兄啊
Liang2song4ar1

เหลียงซ่งอา...

有花堪折直须折 莫待无花惹心烦
You3hua1kan1she2zhi2shun4she2 mo4dai4wu2hua1re3xin1fan2

โหย่วฮัวคันเซ่อจื๋อซั่นเสอ ม้อตั้ยหวูฮัวเหร่อซินฟัน同窗 / 電影《梁山伯與祝英台》插曲 - 林淑容
(合):啊!啊!啊!啊!光陰似箭似水來,匆匆過了長三載,梁山伯,祝英台,情重如山深如海!一個是說古論今言不斷,一個是噓寒問暖口常開。轉眼三年容易過,匆匆春去春又來!


凌波&張鳳鳳 -粱祝之樓台會(山伯):送子觀音堂中坐,金童玉女列兩旁。(英台):他二人分明夫妻樣,誰來撮合一爐香。(山伯):月老雖把婚姻掌,有情人才能配成雙,泥塑木雕是偶像,不解人間鳳求凰!(英台):梁兄啊!他二人有情又有意,只因泥塑木雕,難把口兒張,觀音大士把媒來做,來來來我們替他來拜堂。(山伯):賢弟愈說愈越荒唐,兩個男子怎能拜堂!兄送賢弟到塘東,(英台):塘中照見好顏容,(山伯):有緣千里來相會,(英台):無緣對面不相逢。(山伯):你看水裏兩個影, (英台):一男一女笑盈盈。(山伯):愚兄明明是個男子漢,你不該比來比去偏把我比女人!
凌波与靜婷 - 梁祝十八相送之三

男: 兄送贤弟到池塘 金色鲤鱼一双双
Xiong1song4xian2di4dao4chi2tang2jin1se4li3yu2yi1shuang1shuang1

ซงซ่งเสียนตี้เต้าฉือถั่ง จิ่นเซ่อหลี่หวีอีซวงซวง

女: 好似比目鱼儿相依傍 弟兄分别诚感伤
Hao3si4bi3mu4yu2er2xiang1yi1bang1 di4xiong1fen1bie2cheng2gan3shang1

เห่าซื่อปี่มู่ยวี๋เอ๋อร์เซียงอีปัง ตี้ซงเฟินเปี๋ยเฉิงกั่นซาง

n 男: 微风吹动水荡漾 飘来一对美鸳鸯
Wei1feng1chui1dong4shui3dang4yang4 piao1lai2yi1dui4mei3yuan1yang4

เวยเฟิงชุ่ยต้งสุ่ยตั้งยั่ง เพียวไหลอีตุ้ยเหม่ยยวนยั่ง

女: 形影不离同来往 两两相依情意长

Xing2ying3bu4li3tong2lai2wang4 liang3liang3xiang1yi1yi4chang2

ซิ๋งหยิ่งปู้หลี่ถงไหลวั่ง เหลียงเหลี่ยงเซียงอีอี้ฉาง
梁兄啊 英台若是女红妆 梁兄你愿不愿配鸳鸯
liang2song4ar1 ying1tai2luo4shi4nu3hong2zhuang1 liang2song4ni3yuan4bu4yuan4 Pei4 yuan1yang4
เหลียงซ่งอา.. อิงไถลั่วซื่อหนี่หงจวง เหลียงซ่งหนี่ย่วนปู้ย่วนเพ่ยยวนหย่าง

男: 配鸳鸯配鸳鸯 可惜你英台不是女红妆
Pei4 yuan1yang4pei4yuan1yang4 ke3xi1ni3ying1tai2 bu4shi4nu3hong2zhuang1

เพ่ยยวนย้างเพ่ยยวนหยาง เข่อซีหนี่อิงไถปู๋ซื่อหนี่หงจวง
合: 过了一山又一山 前行到了凤凰山
Guo4le1yi1shan1you4yi1shan1 qian2xing2dao4le1feng1huang2shan1

กั้วเลียวอีซันโย่วอี่ซัน เฉียนซิงเต้าเลียวเฟิงหวงซัน

女: 凤凰山上花开遍
Feng1huang2shan1shang4hua1kai1bian4

เฟิงหวงซันซั่งฮัวคัยเปี้ยน

m 男: 可惜中间缺牡丹
Ke3xi1zhong1jian1que1mu3da1

เข่อซีจงเจียนเชวียหมู่ตัน

女: 牡丹花你爱它 我家园里牡丹好
要摘牡丹上我家呀
Mu3dan1hua1ni3ai4ta1 wo3jia1yuan2li3mu3dan1hao3

หมู่ตันฮัวหนี่อั๊ยทา อั่วเจียหยวนหลี่หมู่ตันเห่า

男: 牡丹花 我爱它 山重水复路遥远
Mu3dan1hua1 wo3ai4ta1 shan1zhong4shui3fu4lu4yao2yuan3

หมู่ตันฮัว อั่วอั่ยทา ซันจ้งสุ่ยฟู่ลู่เย๋าหย่วน

怎能为花到你家呀
Zen3neng2wei4hua1dao4ni3jia1ya5

เจิ่นเหนิ่องเว่ยฮัวเต้าหนี่เจียยา
女: 梁兄啊
Liang2song4ar1

เหลียงซ่งอา...

有花堪折直须折 莫待无花惹心烦
You3hua1kan1she2zhi2shun4she2 mo4dai4wu2hua1re3xin1fan2

โหย่วฮัวคันเซ่อจื๋อซั่นเสอ ม้อตั้ยหวูฮัวเหร่อซินฟัน


十八相送之六:黃狗咬紅粧、大笨牛
(21) 回十八之一:訪英台
(合):梁山伯一心要把英台訪啊,英台訪,離了書房下山崗,下山崗,下山崗。(山伯):訪英台上祝家莊,眼前全是舊時樣,回憶事喜又狂,竟不知她是女紅粧。出了城,過了關,她說我為妻子把山下,她說那比目魚兒兄弟一般樣。(合):下了山,到池塘,她說鴛鴦兩啊兩成雙,她心中早想配鸞凰。鳳凰山,鳳凰山,家有牡丹等我攀,河中鵝呀,河中鵝,我山伯真是個呆頭鵝,織女會牛郎,廟裡鳳求凰,塘中分男女呀,黃狗咬紅粧!(山伯):一椿椿,一件件,椿椿件件猜不透,唉……我是個大笨牛啊大笨牛。(四九):我是個小笨牛。是男是女 / 电影《梁山伯与祝英台》插曲 - 陈洁

(師母):上前含笑問書獃,一事離奇你試猜,到底他是男還是女?(山伯):師母說的是誰啊?(師母):你三載同窗的祝英台。 (山伯):男女分明何用猜,英台怎會是女裙釵,明明師母開玩笑,山伯書獃並不獃。(師母):她臨行告別到粧台,幾度含羞口不開,取出玉環為信物,請求師母做媒來。(山伯):英台有妹似英台,自願為媒配不才,臨別已經當面說,又勞師母到書齋(師母):英台確是女裙釵,師母跟前自認來,兒女私情誰肯說,你書獃畢竟是書獃。
(28) 樓台會之五:不能行也得行
(英台):我為你,淚盈盈,終宵痛苦到天明。(山伯):我為妳,汗淋淋,匆匆趕路未曾停。(英台):我為你氣難平,幾次傷了父女情。(山伯):我為妳碎了心,那有良藥醫心病。(英台):信難守,物為憑,枉費當時一片心。(山伯):心似火,手如冰,玉環原物面還君。吞聲忍淚別卿去!(英台):你抱病含悲怎能行。(山伯):不能行,也得行,我死在妳家總不成。(英台):梁兄切莫太傷神,珍重年輕有用身,放下婚姻談友愛,何時你再上我家門?(山伯):將來有命終相見,無命今生不相逢,只有向草橋鎮上認新墳。(英台):認新墳,認新墳,碑上留名刻兩人,梁山伯與祝英台,生不成雙死不分。
//www.amychan.info/ying/lingboh/yellow/eterne2.htm


Create Date : 04 มิถุนายน 2550
Last Update : 2 ธันวาคม 2554 15:20:10 น. 1 comments
Counter : 3135 Pageviews.

 
โห..ภาษาจีนล้วนๆเลยนะครับ

มีเพลงจีนด้วย น่าสนใจดีนะครับ ไว้จะมาฟังครับ


โดย: ตงเหลงฉ่า วันที่: 10 มิถุนายน 2550 เวลา:23:09:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.