ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

四季情 ความรักสี่ฤดู หวางหมินฉวน กวางตุ้ง







//www.mtv123.com/mp3/2822/4240.shtml


四季情 ความรักสี่ฤดู หวางหมินฉวน กวางตุ้ง

//popmusic.hanyin.com/musicplay/music_27137.htm

共对是喜分开倒也不悲哀

ก่งโตยสี่เหย ฟั้นห๊อยโตวหย๋าปัดเตยงอย

无恨无怨先可以爱

โหม่วฮันโหม่วยูน สิ้นห่อยหยี่นงอย

未似落花离别了春风

เหม่ยชีหลอกฟ้า เหล่งปีดหลีวฉ่อฟ้ง

心里面充满着恨与哀

ซ้ำโหลยปีนฉ้งหวูนเจอก หั่นหยี่นงอย

聚也是喜分开应也不悲哀

โจ่ยหย๋าสี่เหยฟันห่อยหย๋าปั๊ดเตยงอย

缘尽缘至不必强爱

หยู่นจนยูนจีปัดปีดเข่งงอย

遇到尽欢离别也安心

หยี่โตวจ่นฟู้น เหล่งปีดหย๋างอยซ้ำ

知道是春到日花必开

จีโต้วซี ช้นโตวยัดฟ้าปีดฮอน

我不苦苦守候春风

หงอปัดฝูฝูเซ่าเห่าชนฟง

没有痴痴为你待

หมูดเหย๋าจีจีไวเหน๋ยโตว

在我深心内明白四季情

จอยงอซ้ำซ้ำนอย เหม่งปากซี่ไกวเฉ่ง

有各种美存在

เหย๋ากวอจ้งเหน๋ยฉูนจอย

做到自己天天都有心花开


โจ๋วโต่วจี่เก๋ง ทีนทีนโตวเยาซ้ำฟาฮอย

无论何季都充满爱

โหม่วลนห่อไกว โต้วช้นหวู่ยงอย

就算白雪还是满天飞

เจ่าชูนปากซี้ หว่ายซีหวูยที้นเฟ้ย

心里面温暖亦永远在

ซ้ำโหล่ยมีน หวั้นหยูนเย เหว๋งยูนจอย
//www.haoting.com/musiclist/ht_e03f74b53525e163.htm

//www.haoting.com/musiclist/ht_9f70c53fc4b0f29b.htm

//www.ting88.com/htm/2321s12.htm


//www.xiami.com/album/11851ชื่อเพลงที่ฮิตร่วมกัน




 

Create Date : 01 มิถุนายน 2550    
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2555 22:18:57 น.
Counter : 1479 Pageviews.  

神鵰俠侶主題曲《天下無雙》MV





//www.yidn.net/play.asp?ID=279















天下无双 张靓颖

穿越红尘的悲欢惆怅
Chuan1yue4hong2chen2de1bei1huan1chou2chang4

ชวนเยว่หงเฉินเตอเปยฮวนโฉวฉั้ง

和你贴心的流浪
He2ni3tie1xin1de1liu2lang4

เหอหนี่เทียซินเตอหลิวลั่ง

刺透遍野的青山和荒凉
Ci4tou4bian4ye3de1qing1shan1he2huang1liang2

ชื่อโท่วเปี้ยนเยว่เตอชิงซันเหอหวงเหลียง

有你的梦伴着花香飞翔
You3ni3de1meng4ban4zhe1hua1xiang1fei1xiang2

โหย่วหนี่เตอเมิ่งปั้นเจอฮัวเซียงเฟยเซี่ยง

今生因你痴狂此爱天下无双
Jin1sheng1yin1ni3chi1kuang2ci3ai4tian1xia4wu2shuang1

จินเซิงอินหนี่ชือขวงฉื่ออั๊ยเทียนเซี่ยหวูซวง

剑的影子水的波光
Jian4de1ying3zi3shui3de1bo1guang1

เจี้ยนเตออิ๋งจื่อสุ่ยเตอปอกวง

只是过往是过往
Zhi1shi4guo4wang3shi4guo4wang3

จือซื่อกั้วหวั่งซื่อกั้วหวั่ง

今生因你痴狂此爱天下无双
Jin1sheng1yin1ni3chi1kuang2ci3ai4tian1xia4wu2shuang1

จินเซิงอินหนี่ชือขวงฉื่ออั๊ยเทียนเซี่ยหวูซวง


啊.....
Ar….

อา

如果还有贴心的流浪
Ru2guo3hai2you3tie1xin1de1liu2lang4

หรูกั่วไหโหย่วเจี๋ยซินเตอหลิวลั่ง

枯萎了容颜难以忘
Ku1wei3le1rong2yan2nan2yi3wang4

คูเหว่ยเลอหรงหยันหนันอี่วั่ง

难遗忘……
Nan2yi2wang4

หนันหยีวั่ง











神雕俠侶MV‧千年之戀










神雕俠侶MV‧傷心太平洋







 

Create Date : 31 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 2 มกราคม 2554 22:05:55 น.
Counter : 1985 Pageviews.  

谁明浪子心 มังกรเลือดเดือด





.52jl.net/music/zw/boy/wj/11.mp3"HIDDEN="true" AUTOSTART="true"LOOP="5" MASTERSOUND>


王杰:谁明浪子心
词 曲:王杰

可以笑的话 不会哭 可找到知己 哪会孤独
หอยีซิวเต๊กหว่าปั๊ดหวู่ยฮอย หอจาวโตวจี้เก๋ยหนาหวูยกู้โต่ว

偏偏我永没有遇上 问我一身足印的风霜
พีนพีนงอเหล็งหมูดเยาเห่ยเซอง หมั่นหงอยัดซั้งจงหยั่นเตฟ่งเซอง

怎可结束 可以爱的话 不退缩
จ๋ำห่อกี่จ๊อ หอยีงอยเต๊กหว่าปั๊ดโห่ยชอ

可相知的心 哪怕追逐 可惜每次遇上热爱
หอซังเจเต๊กซ่ำหนาพาโจ้ยจ่ง หอเซ้งหมูยชีหยู่นเสองหยี่งอย

无法使我感觉我终于 遇上幸福
หมูดฟาไซงอกำต่องงอจ้งยูน หยู่นเสองหั่งฟู่

你说爱我等于要把我 捕捉
เหนยซีงอยหงอตั่งยี้ยีวป๊าดหงอฝกจ้ง

实在无法担起这一种爱 在这夜我又再度漂泊
สัดจ่อยหมูดฝาดต้องเห๋ยเจ๋ยัดจ๋งงอย จ่อยเจยัดงอยเหย่าจอยตั๊กพีนพอ

你的痴情 请勿继续
เหน๋ยเตกชี้เฉ่งชี้นหมัดไก้โจ

请你收起一切相信这晚是结局
เช็เหน่ยเซาเห่ยยัดไฉ่เซองซนเจ๋ หมั่นซีเก่ยกอ

听说太理想的恋爱总不可接触
เฮงซีทายเลยเสองเต๊กหลู่นงอยจงปั๊ดหอโจ่ยจง

我却哪千山走遍 亦要设法去捕捉
หงอเคอกนากูนชีซานเจ๋าพีน เหล็กพีนชีฟานโฮยฝกจ้ง

听说太理想的一切都不可接触
เฮงซีทายเหล่ยเสองเต๊กหลู่นงอยจงปั๊ดหอโจ่ยจง

我再置身寂寞路途 在那里会有幸福
หงอจอยเจซั้งเจหงอกโหล่วโต่ว จ่อยหนาหลูนหวูยเหย๋าหั่งฟู

幸福 家与国的梦不结束 偏偏一颗心抗拒屈服
ตั๋งฟู ก้ายูกอเต๊กโหม่งปั๊ดปีดโจว พีนพีนหยัดฝอซำคองโข๋ยวัดฝ่อ

必须要确实领略到 就算一生一世也甘心
เฮ้งเซองยูนเก่าซาดเหน๋ยเหล่งโตว เจ่าซูดยัดซั้งยังไซยาก้ำซ่ำ

没有局促
หมูดเหย๋าตกจ้ง





 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 14 ตุลาคม 2555 8:05:22 น.
Counter : 3337 Pageviews.  

沈胜衣 พยัคฆ์ลำพอง張國榮



//www.tingcool.com/11/2808/8688/114021.htm


沈胜衣 พยัคฆ์ลำพอง

生来一身胆 江湖奔跑惯 去留一剑伴
ซั้งหล่อยยัดซั้งต๋าม ก้องหู่ปั้นผ๋าวกว่าน โฮ่ยเหล่ายัดกีมปูน

过渡人世孤单 痴情解不开 深仇驱不散
กวอโตวหยั่นไซกูตาน ชี้เฉ่งก๋ายปั๊ดฮอย ซ้ำเส่าโค่วปั๊ดซาน

怕提失意事 爱恨永在心间 人生怎分真与假
ผ้าไถ่ซัดยีซี งอยฮันเหว็งจ่อยซ้ำก้าน หยั่นซั้งจ๋ำฟั้นจันอยู่ก๋า

朋友会当敌人辨 何必争执为名利 世事像烟云散
ผั่งเหย๋าหวูยตองเต๊กหยั่นปาน ห่อปี๊ดจ๋ำจั๊บไวเหม่งเลย ไซซีเจองยี่หวั่นซาน

激流归东海 天虹风吹散 永留真我在
เก๊กเหล่า ไกวโต้วหอย ที้นห่องฟ้งโช้ยซาน เหว็งเหล่าจั้นหงอจ่อย

笑骂懒望一眼
ซีวมาหล่านหมองยัดงาน













1988绝代双骄梁朝伟版插曲-月光像姐儿~汪明荃
梁朝伟 ( | 吴岱融 | 刘美娟 | 关礼杰
Two Most Honorable Knight
//www.mediafire.com/?tmlzmnr2nyn


獨:月光高在天空上哎
合:月光像姐兒一般漂亮哎
獨:心裡便0既光輝又怕哥未知以望見
啊0徒0左光芒呀哎地喲
合:月亮光光在天空上 照見地上小姑娘
獨:未見倒哥哥面 哥哥呀幾時到心上
合:啦
獨:月光有情先至亮哎
合:未似姐情光千丈哎
獨:心裡便0既相思就怕哥你未知人未見
啊天天盼望呀哎地喲
合:月亮光光天空上 照見姐姐老爹娘

獨:原來哥哥在討親呀擺日免盼望
合:啦 月光高在天空上哎
獨:心裡便0既光輝又怕哥你未知難望見
啊0徒0左光芒呀哎地喲 月亮光光天空上
照見地上小姑娘
獨:未見倒哥哥面 哥哥呀幾時到心上
合:月亮光光天空上 照見姐姐老爹娘
獨:原來哥哥在 討親呀擺日日免盼望
合:啦

1988绝代双骄梁朝伟版插曲-雙驕情難舍~汪明荃
梁朝伟 ( | 吴岱融 | 刘美娟 | 关礼杰
Two Most Honorable Knight
//www.mediafire.com/?gjuxczhntmm


身似離家燕 飄泊在天邊
豈料向君錯用情 心底兩相牽
一去難相見 鴛侶恨分飛
天若有心作弄人 恩怨再相煎
君勝明月清 他帶情綿綿
無奈無奈 未了未了 難避難避情孽
君有憐香意 他愛無依燕

只愿撇開愛和憐 心事化輕煙

君勝明月清 他帶情綿綿

無奈無奈 未了未了 難避難避情孽
身似離家燕 飄泊在天邊

只愿撇開愛和憐 心事化輕煙
只愿撇開愛和憐 心事化輕煙




 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 14 มีนาคม 2553 23:49:06 น.
Counter : 1865 Pageviews.  

亲情 เลือดต่างสี 罗文

//www.77boke.com/song242938.jsp

亲情 罗文
曲:顾嘉辉词:黄沾

问世上有几多爱
หมั่นไซเสองเย๋าเก๋ยต้องอย

流露无限美善
เหล่าโลวโหม่วฮาเหม่ยซี

象世间舐犊情深
เจ่องไซกานสาโตกเฉ่งซ้ำ

永不改变
เหว็งปั๊ดก๋อย...ปีน

令我面对一切
เหล่งหงอหมี่นโตยยัดไช

回复无尽信念
หวู่ยฝกโหม่วจนซนนี

人类亲情中
หยั่นโลยฉั้น...เฉ่งจ้ง

系有真爱见
ไห่เย๋าจั้นงอยกีน

日日夜夜献种种关怀
หยัดหยัดเหยกเหยกยีจ๋งจ๋งกว๊าดหว่าย

亲情无处不现
ชันเฉ่งโมวชวีปั๊ดยี

就象春风吹遍身心
เจาเจองช้นฟงโชยผี่นซั้นซำ

去我满怀倦
โฮยหงอหงูนหว่ายกูน

俗世幸有这种爱
จกไซหั่นเย๋าเจ๋จ๋งงอย

流露人类至善
เหล่าโลวหยั่นโลยจีซี

能在这哀乐人生
หนั่งจอยเจ๋ง้อยหลอกหยั่นซั้ง

令我心内暖
เหล่งหงอซ้ำหน่อยหนี


//video.baidu.com/p?word=%C7%D7%C7%E9&pos=1&s=1




 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 18 ธันวาคม 2550 20:25:26 น.
Counter : 1435 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]





" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะ



ตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.