ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

《等 》 แทรก ซูสีไทเฮา


//www.inkui.com/a3/D/0/D04547B2476B874D154E.html//www.565656.com/geci/256600.htm
เอ็มวีเพลง
//www.googleoffice.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=913
เข้าไปในลิงค์ จะขึ้นจอสี่เหลี่ยมคล้ายทีวี ใช้เมาท์แตะเข้าไปฟังเพลงค่ะ
《等 》 แทรก ซูสีไทเฮา

愁怀永不散去 寂寞似阻风吹
เส่าหว่ายเหว็งปั๊ดซ่อนโฮย เจ๋หมอกฉีจอยฟงโชย

怨风不吹眼脸不动 眼泪竟干不去
หยี่ฟ้งปั๊ดโชยหงานหยี่นปัดตง หง่านโหล่ยเก๋งกอนฟาดโฮย

热泪跌倒诗句里 亦另到纸湿少许
ขีดโหลยจีโตวซีโกยโหลย เหย๋เหล่งโตวจี๋ซาบซีวโหย

我心中干结如枯叶 却恨它不能踏碎
หงอซ้ำจงกอนกีนหยี่ฟู่ยี เคองผั่นท้าปาดหนั่งตาบโซย

我恨恨再等 等见月儿和露水
หง่อหั่นหั่นจอยตั๋ง ตั๋งกีนหยูดหยี่หว่อโหลวโสย

我等等一片云 期望白天旱雷
หง่อตั๋งตั๋งยัดพีนหวั่น เข่ยมองฟาดทิ้นหอ..โหลย

命运我想抗拒 但愿变改少许
เหม่งหวั่นหงอเสองข้องโข๋ย ต๋านหยู่นปีนกวอซีโหย

似风吹水邹涟漪荡 也换得心儿碎
ฉี่ฟ้งโชยโสยจาน หลีมหยีตอ หย๋าหวุ่นต๊าบซ่ำยูน..โจย

(MUSIC)
我恨恨再等 等见月儿和露水
หง่อหั่นหั่นจอยตั๋ง ตั๋งกีนหยูดหยี่หว่อโหลวโสย

我等等一片云 期望白天旱雷
หง่อตั๋งตั๋งยัดพีนหวั่น เข่ยมองฟาดทิ้นหอ..โหลย

命运我想抗拒 但愿变改少许
เหม่งหวั่นหงอเสองข้องโข๋ย ต๋านหยู่นปีนกวอซีโหย

似风吹水邹涟漪荡 也换得心儿碎
ฉี่ฟ้งโชยโสยจาน หลีมหยีตอ หย๋าหวุ่นต๊าบซ่ำยูน..โจย

//www.1ting.com/player/d2/player_73206.html
 

Create Date : 15 มิถุนายน 2550    
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2555 22:08:00 น.
Counter : 1650 Pageviews.  

浣花洗剑录 นักสู้ผู้พิชิต人生几多际遇未能逃避
หยั่นซังเก๋ยต๊อไจหยี่เมงนังโถ่วเปย

明知一生里面诸多痛楚
เหม่งจียัดซั้งโหลยมีนจูตอถ่งฉอ

如果他朝得到宝剑在手
หยู่กวอ ท้าจีวตักโตวโปวกิ่มจ่อยเสา

扬威于天下应是我
เหย่องไวยู้ทิ้นฮาเย็งสี่หงอ

让世间错怪了我
เหย่องไซกานฉอกวาหยี๋หงอ

谁令我带泪悲哭当歌
โส่ยเล็งหงอตายโหล่ยเปกฮงตอกอ

悲哭当歌
เปกฮงตอกอ

乱世风雨多
หลู่นไซฟ้งหยูตอ

让剑锋染满了血
เหย่องกีมฟงหยิ๋มมูนหลีวฮวูด

才以鲜花清洗干戈
ฉ่อยยีชิ้นฟาเชงไซกอนกอ

干戈不惜
กอนกอปัดเสก

我只叹奈何
หงอจีทานหนอยห่อ
如今且把血泪轻轻抹干
หยู่กำเฉป๋าฮวูดโลยเฮงเฮงหมูดกอน

如今甘心接受诸多痛楚
หยู่กำ ๆซ้ำจีบเส่าจูตอถ่งฉอ

自古剑客情心事多
จี่กู๋กิมฮากไวเช็งซำสี่ตอ

谁知伤心悲苦竟是我
โส่ยจีเซ้องซ้ำเปยฟูเก๋งสี่หงอ เก๋งสี่หงอ ๆๆๆๆๆ

歌曲链接
 

Create Date : 15 มิถุนายน 2550    
Last Update : 14 ตุลาคม 2555 8:45:38 น.
Counter : 1250 Pageviews.  

只有情永在 张学友 邝美云
只有情永在 张学友 邝美云

女:世间事不知怎分对错
ไซก๊านสี่ปาจีจ๋ำฟันโตยชอ

男:懒得问恩怨怎分开
หลานตั๊กหมั่นหยั้นหยี่จ๋ำฟั้นฮอย

女:当一切若浮云
ตองยัดไชเหยอกเฝ้าหวั่น

男:只有情永在
จี๋เหย๋าเฉ่งเหว็งจอย

合:心中记一份爱
ซำจงเก่ยยัดฝั่นงอย

女:再不问问一声应否去爱
จอยปัดหมั่นหมั่นนะเซ็ง เย้งเฝ๋าโฮยงอย

男:爱海内一切也应该
งอยหอหน่อยยัดไฉ่หย๋าเย้ง..กอย

女:也不怕消失去
หย๋าปั๊ดพาซีวซัดโฮย

男:不会难替代
ปัดหวูยหน่านไท่ตอย

合:风声里都找到爱
ฟงเซ็งโหลยโต้วจ๋าวโตวงอย

女:未怕分开纵使分开
เหม่ยพาปั้นโฮย ฉ่งฉีปั้นโฮย

亦都知美梦仍会在
เหยกโตวจีเหมยมงเหย่งหวู๋ยจอย

男:何必感慨谁会意外
ห่อปี๊ดก๋ำคอย.....อา.. โส่ยหวูยยีงอย..อา...

此心不变迁何曾改
ฉีซ้ำปัดปีดชี้นฟอฉ่ำกอย

女:再不用口中天天说爱
จอยปั๊ดหย่งเหาาจงทีนทีนสวูดงอย

男:懒分辨心内情意若何
หลานฟั่นปี่นซ้ำโหล่ยเจ็งยี้เยอกฮอย

女:有朝会暂别离
เหย๋าจี้หวูยจามปีดเลย

男:不会成障碍
ปั๊ดหวูยเส่งเจ้องงอย

合:清风里都找到爱
เช้งฟงโหลยโต้วจ๋าวโตวงอย

啊千山里都找到爱
อา ๆๆ เช้งซานโหลยโต๊วจ๋าวโตวงอย 

Create Date : 15 มิถุนายน 2550    
Last Update : 14 ตุลาคม 2555 8:35:13 น.
Counter : 2074 Pageviews.  

携手游人间 包青天 แทรกเปาบุ้นจิ้น (จูงมือเธอไปในโลกกว้าง)
ต้องรอสักพัก เพลงก็จะขึ้นนะค่ะ


携手游人间 包青天

不让岁月倦了等待的心
ปู้ยั่งสุ่ยเยว๋เจวี่ยนเหลี่ยวเติ่งไต้เตอซิน

我的世界随你到天涯遥远
อั่วเตอซื่อเจี้ยสุยหนี่เต้าเทียนหยาเหยาหย่วน

窗前灯火此刻悄悄熄灭
ฉวงเฉียนเติงหั่วซือเค่อเชียว ๆซี่ เหมี่ยน

我心轻轻擦亮你如水的容颜
อั่วซินชิงชิงชาเลี่ยงหนี่หยูสุ่ยเตอหลงเยี่ยน

你的笑容仍甜美一如当年
หนี่เตอเซี่ยวหรงเหยิงเถียนเหม่ยอหยูตังเหนี่ยน

你的消息是我珍藏的依恋
หนี่เตอเซียวสี่ซื่ออั่วเจิ่นฉางเตออี่เลี่ยน

不管繁华成落叶暂时没荒野
ปู้ก่วนฟันฮัวเฉิงลั่วเยี่ยชานสือเหมยฮวงเย่

承诺永远不如记得每个今天
เฉิงหมัวหย่งเหยี่ยนปู้หรูจี้เต๋อเหม่ยเก้อจินเทียน

你我相隔遥远,人世偷偷改变
หนี่อั่วเซียงเกอเหยาเหยี่ยน เหรินซื่อโท่วโท่วกั่ยเปี้ยน

历尽万水千山,是否心意相连
ลี่จิงวันสุ่ยเชียนซานซื่อโฝ่วซินอี้เซียงเหลียน

不求生生世世,不想朝朝暮暮
ปู้ฉิวเซิงเซิงซื่อซื่อ ปู้เสี่ยงเจาเจามู่มู่

但愿平平淡淡携手同游人间
ตั้นย่วนผิงผิง ตันตัน สื่อโส่วทงโย่วเหยินเจียน
music.....

你的笑容仍甜美一如当年
หนี่เตอเซี่ยวหรงเหยิงเถียนเหม่ยอหยูตังเหนี่ยน

你的消息是我珍藏的依恋
หนี่เตอเซียวสี่ซื่ออั่วเจิ่นฉางเตออี่เลี่ยน

不管繁华成落叶暂时没荒野
ปู้ก่วนฟันฮัวเฉิงลั่วเยี่ยชานสือเหมยฮวงเย่

承诺永远不如记得每个今天
เฉิงหมัวหย่งเหยี่ยนปู้หรูจี้เต๋อเหม่ยเก้อจินเทียน


你我相隔遥远,人世偷偷改变
หนี่อั่วเซียงเกอเหยาเหยี่ยน เหรินซื่อโท่วโท่วกั่ยเปี้ยน

历尽万水千山,是否心意相连
ลี่จิงวันสุ่ยเชียนซานซื่อโฝ่วซินอี้เซียงเหลียน

不求生生世世,不想朝朝暮暮
ปู้ฉิวเซิงเซิงซื่อซื่อ ปู้เสี่ยงเจาเจามู่มู่

但愿平平淡淡携手同游人间
ตั้นย่วนผิงผิง ตันตัน สื่อโส่วทงโย่วเหยินเจียน

谁说两地缱绻最是扰人心田
เสยซัว
谁说人海沉浮难有恒久情缘
เสยซัวเหรินไฮ่เฉินฟู่หนันโหย่วเฮิงจิ่วฉิงเยวี่ยน

不管分分合合,也许聚聚散散
ปู้ก่วนเฟินเฟินเฮอเฮอ เหยี่ยสี่จวี้จวี้ส่านส่าน

只求平平安安携手同游人间...
จื่อฉิวผิงผิงอันอันสือโส่วถงโย่วเหรินเจียน
music.....
-=end=-


//www.tudou.com/programs/view/B8UvJm_Z8fc/
 

Create Date : 14 มิถุนายน 2550    
Last Update : 9 กันยายน 2553 13:19:28 น.
Counter : 2552 Pageviews.  

爱偏要别离 มังกรหยก( เดชคัมภีร์นพเก้า )爱偏要别离 มังกรหยก( เดชคัมภีร์นพเก้า )

(女)对中去错中去你的不羁也是种美
โตยจ้งโฮย ฉ่อจ้งโฮย เนยเต๊กปั๊ดเกยหย๋าสี่จ๋งเหมย

尽管天生冷且傲仍因你心醉
จ่นกู๋นทิ้นชางลางเฉหน่ง เหย่งยั่นเน๋ยซำโจ่ย

(男)我只要抱紧你眠中心中满是诗句
หง่อจี๋ยิวโผ่ว กั๋นเน๋ย งานจงซำจงมูนสี่ซี่โกย

共你携手创天地人生满传奇
ก่งเน๋ยเซิ้งเสาฉองที้นเต่ย หยั่นซ้างมูนจวีนเข่ย

(合)想找一处快乐无愁地双双结伴风中万里飞
เสิ่งจ๋าวยัดชวี ฟายหลอกโมวเสาเตย เซิ้งเซิงกิดปู่นฟงจ๊งมานเลยเฟ้ย

奈何世事难尽如意爱偏要别离
นอยห่อไซสี่หน่านจนหยู่ยี้ งอยพีนยิงปิดเหล่ย

(男)永不会放开你到死的心也属于你
เหว๋งปั๊ดวูย ฝ่องฮอยเน๋ย โตวเสยเต๊กซ้ำยาสกอวี๊เน๋ย

(女)地老天荒爱不尽情痴永没尽期情深永没尽期
เต่ยโล๋วที้นฟองออยปั๊ดจ่น เฉ่งชี้เหว๋ง หมูดจ่นเข่ย เฉ่งชี้

เหว๋งหมูดจ่นเข่ย


 

Create Date : 14 มิถุนายน 2550    
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2555 22:26:23 น.
Counter : 1373 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.