ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

万水千山总是情 ฟ้ามิอาจกั้น หวางหมิงฉวน

//www.cococ.com/play/83983.html汪明荃万水千山总是情
词:邓伟雄曲:顾嘉辉

莫说青山多障碍
หมอกสวูดเช็งซานต้อเจ้องงอย

风也急风也劲
ฝ่งหย๋ากั๊บฟ่งหย๋าเก่ง

白云过山峰也可传情
ปากหวั่นกว่อซานฟงหย๋าหอชูนเฉ่ง

莫说水中多变幻
หมอกสวูดโสยจงต๊อปีนวาน

水也清水也静
โส๋ยหย๋าเช้งโสยหย๋าเจ่ง

柔情似水爱共永
เยาเฉ่งฉีเหว็งงอยก่งเหว็ง

未怕罡风吹散了热爱
เหม่ยพากอฟ้งโช้ยสานหลีวหยูดงอย

万水千山总是情
หม่าโสยเช้งซ้านจ๋งซีเฉ่ง

聚散也有天注定
โจ่ยซานหย๋าเย๋าที้นจูเต่ง

不怨天不怨命
ปั๊ดหยู่นที้นปั๊ดยูนเหม่ง

但求有山水共作证
ตานเข่าเย๋าซ้านโสยกงจอกเจ็ง
( music )
 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 15 พฤษภาคม 2551 23:15:16 น.
Counter : 2476 Pageviews.  

从不放弃 เพลงเจิ้นเส้าชิวร้อง เพลงไทยชื่ออะไรยังไม่ทราบค่ะ

//www.cococ.com/play/83986.html


เพลงนี้ยังร้องไม่เป็นค่ะ
从不放弃
 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 31 กรกฎาคม 2554 16:25:11 น.
Counter : 1458 Pageviews.  

无敌是最寂寞 แทรกกระบี่สะท้านบู้ลิ้ม 一剑镇神州插曲


无敌是最寂寞 แทรกกระบี่สะท้านบู้ลิ้ม郑少秋

无敌是最寂寞 最是痛苦 未得一层抱负 更是痛苦
โหม่วเต๊กซีโจ้ยเจ็กหมอก โจยสี่ทงฝู เหล่ยตากยัดจีนโผวฟูกังสี่ทงฝู

谁明白我寂寞 怕登峰造极 独因一些际遇埋抱负
โส่ยเม็งปากหงอเจกหม่อ ผ่าตังฟ้งโช่วเก่ ตกยันยัดเซจัยยูนหม่ายโผวฟู

* 命运原是最冷酷 知心以死报劬劳
เม็งหวั่นหยู่นซี โจ้ยลานโฮว จี๊ซั่งหยี่เสย โตวโคยโหลว

忠奸要分 大义除害 尽义难尽爱 实在残酷
จงกานยีวฟัน ตายยีโฉ่ยฮอย จนยีหน่านจนง๊อยสัดจอยฉานมอง

常为侠客羡慕 剑道至高 内心中感爱念 价值更高
เส่องไวหาบฮาบซีโมว กีมโต่วจีโกว ตอยซำจ้งก๋ำงอยยีก้าเจ็กกังโกว

恨偏偏得不到 我心底爱慕 愿得知心爱伴 忘剑道
หั่นพีนพีนตั๊กปั๊ดโต๋ว หงอซำตั๋ยงอยโหง่ว ยูนตั๊กจี้ซำงอยปูน หม่องกีนโตว

*命运原是 最冷酷 知心以死报劬劳
เม็งหวั่นหยู่นซี โจ้ยลานโฮว จี๊ซั่งหยี่เสย โตวโคยโหลว

忠奸要分 大义除害 尽义难尽爱 实在残酷
จงกานยีวฟัน ตายยีโฉ่ยฮอย จนยีหน่านจนง๊อยสัดจอยฉานมอง

常为侠客羡慕 剑道至高 内心中感爱念 价值更高
เส่องไวหาบฮาบซีโมว กีมโต่วจีโกว ตอยซำจ้งก๋ำงอยยีก้าเจ็กกังโกว

恨偏偏得不到 我心底爱慕 愿得知心爱伴 忘剑道
หั่นพีนพีนตั๊กปั๊ดโต๋ว หงอซำตั๋ยงอยโหง่ว ยูนตั๊กจี้ซำงอยปูน หว่องกีนโตว

Repeat *

无敌是最寂寞 最是痛苦
โหม่วเตกซีโจ้ยเจ็กหม่อโจยสี่ทงฝู//www.imusic.cn/player/?id=184459.5ilog.com/cgi-bin/music/song.aspx/26290.htm">http:music.5ilog.com/cgi-bin/music/song.aspx/26290.htm
//www.yule2000.com/SongPlayFold_1/77686_817118.htm
 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 16 พฤษภาคม 2555 14:35:56 น.
Counter : 1592 Pageviews.  

一剑镇神州 กระบี่สะท้านบู้ลิ้ม ไตเติ้ล

//www.cococ.com/play/83982.html

กด stop ก่อนแล้วค่อย play จะฟังเพลงได้เร็วขึ้นค่ะ
//www.mghy.com/music/1488/51352.htm

持剑卫道 刀山火海我愿到 剑锋将正义吐 戾气歪风扫
ฉี่กี๊นไวโตว โต้วซ้านฝอโหยหงอหยู่นโตว กีมฟ๊งเจองเจ็งหยี่โทว โหล่ยเฮยวายฟ้งโส่ว
心存浩气比天高 只求能存剑道 虚名谁愿得到 江湖独笑傲
ซ้ำฉู่นโฮวเฮยเป๋ยที้นโกว จี๋เข่าหนั่งชูนกี้นโตว โฮ้ยเหม่งโสยยูนตั๊กโตว ก้องหู่ตกสิวโหม่ว
持剑卫道 刀山火海我愿到 剑光中判善恶 誓要将奸讨
ฉี่กี้นไวโตว โต้วซ้านฝอโหยหงอหยี่นโตว กีมฟ๊งจงหวูนซีฮูน ไส่ยีวเจองก๊านโถว
投身化剑 千古悲哀我独抱 我心中满热血 无情利剑断情路
เถ่าซั้นฝ่าฮีน ชีนกู๋เป้ยงอยหงอโตกโหว หงอซ้ำจ้งหมูนหยีดฮูน โหม่วเฉ่งเลยกี้นตูนเฉ่งโลว
痴情化相思草 芳魂凭谁引度 恩仇埋 心里 黯然泪满途
ฉี้เฉ่งยูนฟาเซองซี้โฉว ฟ่อง หว่านผ่านโส่ยหยั๋นโตว ยั๊นเส่าโฮมายจอยซ้ำโหลยหลำหยี่นโลยหมู๋นโถ่ว
持剑卫道 刀山火海我愿到 剑光中判善恶 誓要将奸讨
ฉี่กี้นไวโตว โต๊วซานฝอหอยหงอหยู่นโตว กีมฟ๊งจงหวูนซีฮูน ไส่ยีวเจองก๊านโถว
投身化剑 千古悲哀我独抱 我心中满热血 无情利剑断情路
เถ่าซั้งฝ่าฮีน ชีนกู๋เป้ยงอยหงอโตกโหว หงอซ้ำจ้งหมูนหยีดฮูน โหม่วเฉ่งเลยกี๊นตูนเฉ่งโลว
痴情化相思草 芳魂凭谁引度
ฉี้เฉ่งยูนฟาเซองซี้โฉว ฟ้อง หว่านผ่านโส่ยหยั๋นโตว
恩仇埋 心里 黯然泪满途 恩仇埋 心里 黯然泪满途
ยั้นเส่าโฮมายจอยซ้ำโหลยหลำหยี่นโหลยหมูนโถ่ว
หยั้นเสาโฮมายจอยซ้ำโหลยหลำหยี่นโหลยหมูนโถ่ว
 

Create Date : 26 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 13 ตุลาคม 2555 23:40:36 น.
Counter : 1474 Pageviews.  

英雄出少年 วีรบุรุษเส้าหลิน

集数:20香港TVB(无线)
年份:1981

《英雄出少年》主题曲'英雄出少年' 关正杰 唱

无负今朝少年时 去管多少不平事
โหม่วฟูก้ำจีวซิ่วหนี่มซี โฮยกู๋นต้อสีวปั๊ดเถ่งซี

是与非 尽在我心 冒死生 存情义
สี่ยวูนเฟ้ย จ่นจ่อยหงอซ้ำ โหม่วสีซั้ง ฉุ่นเช็งฮี

悲我愿放下 苦我愿去尝 悲欢我自知
เป้ยหงอยูนฟ่งห่า ฝูหงอยูนโฮ่ยเส่อง เป้ยฟู่นหงอจี่จี๊

山我愿去移 火我愿闯过 心内知难易
ซ้านหงอหยู่นโฮ่ยหยี่ ฝองอยูนช๋องก่อ ซ่ำนอยจี๊หน่านอี

无论几多次成败 要创一番英雄事
โหม่วลนเกยตอชีเส่งปาย ยีวฉองยัดฟาเย่งห่งซี

历百险 大步去闯 掷死生 留名字
เหล็กปักหีน ต่ายโป่วโฮยฉอ จักสีซั้ง โหม่วเหม่งจือ

//mp3.baidu.com/albumlist/%B9%D8%D5%FD%BD%DC;;;;;;%D3%A2%D0%DB%B3%F6%C9%D9%C4%EA.html


//www.cococ.com/play/75012.html
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 25 เมษายน 2555 21:15:53 น.
Counter : 2020 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.