ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

親情 เลือดต่างสี 羅文
親情 เลือดต่างสี 羅文

問世上有幾多愛 流露無限美善
หมั่นไซเส่องเย๋าเก๋ยต๊องอย เหล่าโหล่วโหม่วฮานเม๋ยฺซี

像世間舐犢情深 永不改變
เจ่องไซกานสายตก เฉ่งซ้ำ เหวงปั๊ดกอยปีน

令我面對一切 回復無盡信念
เหล่งหงอหมี่นโตยยัดไช หวู่ยฝกโหม่วจนซ๊นนีน

**人類親情中 係有真愛見
หยั่นโลยซั๊นเฉ่งจ๊ง ไห่เย๋าจั๊นงอยกีด

日日夜夜獻種種關懷 親情無處不現
หยัดหยัดเหย่เหย่หีมจ๋งจ๋งกว๊านหว่าย ชั๊นเฉ่งโหม่วชวีปั๊ดยีน

就像春風吹遍身心 去我滿懷倦
เจาเจองช๊นฟงโชยผิ่นซั๊นซัม โฮยหงอหมู๋นหว่ายกูน

#俗世幸有這種愛 流露人類至善
จกไซหั่งเย๋าเจ๋จ๋งงอย เหล่าโลวหยั่นเหล่อยจีซี

能在這哀樂人生  令我心內暖
หนั่งจอยเจ๋งอยหล่อกหยั่นซั๊ง เหล่งหงอซั๊มหน่อยนวี๋น

แค่รักก็พอ  (กบ สุวนันท์) ทำนองเพลงจีน
เก็บบางสิ่งอยู่ในหัวใจ  เก็บมันอยู่ในใจทุกวัน  นั่นคือความรักความผูกพันธ์ที่ฉันมีต่อเธอ อยากจะบอกให้เธอเข้าใจ อยากจะบอกความนัยน์เมื่อเจอ แต่ต้องเก็บไว้ไม่อาจเผลอ  เอ่ยว่ารักเธอออกไป *กลัวความจริงเป็นเพียงรักเธอข้างเดียว กลัวว่าเธอไม่เคยสนใจ เป็นความลับที่ต้องเก็บไว้ภายใน ในดวงใจดวงหนึ่งที่มี แอบมองอยู่ำไกลๆทุกวัน แอบมองอยู่อย่างนั้นทุกที  สุขใจพอแล้วเพียงเท่านี้  ที่ได้รักเธอก็พอ 

 

Create Date : 21 กันยายน 2552    
Last Update : 29 กันยายน 2555 20:52:07 น.
Counter : 2090 Pageviews.  

小河水 - 郑少秋 / 汪明荃

//www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html


ประกวดสุดยอดร้านโคมไฟ ( ฝากโหวตด้วยนะค่ะ ^__^ )


ร้านไฟฟ้าเปิดใหม่ แถวนนทบุรี ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

//www.7yin.com/play_ok/14a31cf5bee6cc49.htm


ทำนองเทพธิดาดอย เจิ้นเส้าชิว หวางหมิงฉวน


 

Create Date : 20 กันยายน 2552    
Last Update : 21 ธันวาคม 2552 16:36:44 น.
Counter : 1396 Pageviews.  

倆忘煙水裏 by 關正傑,關菊英

//www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html
男:女儿意 英雄痴 吐尽恩义情深几许
โหน๋ยหยี่ยี เย้งห่งชี โทวจ่นยั่นยีเฉ่งซ้ำเก๋ยโหย

女:塞外约 枕畔诗 心中也留多少醉
ชอยหง่อยเยอง จ๋ำปู่ชี ซ้ำจงหย๋าเหล่าต๊อสีวโจ่ย

男:磊落志 天地心 倾出挚诚不会悔
โหลยหลอกจี ทิ้นเต่ยซ้ำ เฮ้งชดจีเส่งปาดหวู่ยฟูย

女:献尽爱 竟是哀 风中化成唏嘘句
ฮีนจ่นงอย เก๋งสี่งอย ฟ๊งจงฟาเส่งเฮ้ยโฮยโก่ย

男:笑莫笑悲莫悲 此刻我乘风远去
ซีวหมอกซีว เป้ยหมอกเปย ฉีฮักหงอเส่งฟ๊งหยูนโฮย

女:凝悲 忍叹 无 可奈
เหย่งเปย หยั๋นทาน โมวฝ๋อห่อนอย

男:往日意 今日痴 他朝俩忘烟水里
หว๋องหยัดยี ก้ำยัดชี ท้าจีวเหลิองหว่องยี้โส่ยโหลย

女:从今 痴泪 俩忘烟水里
ฉ่งกำ ชี้นโหลย เหลิ่องหว่องยี้โสยโลย

男:磊落志 天地心 倾出挚诚不会悔
โหลยหลอกจี ทิ้นเต่ยซ้ำ เฮ้งชดจีเส่งปาดหวู่ยฝูย

女:献尽爱 竟是哀 风中化成唏嘘句
ฮีนจ่นงอย เก๋งสี่งอย ฟ๊งจงฟาเส่งเฮ้ยโฮยโก่ย

男:笑莫笑悲莫悲 此刻我乘风远去
ซีวหมอกซีวเป้ยหมอกเป้ย ฉีฮักหงอเส่งฟ๊งหยู๋นโฮย

女:凝悲 忍叹 无 可奈
เหย่งเปย หั่นทาน โมวฝ๋อ ห่อนอย

男:往日意 今日痴 他朝俩忘烟水里
หว่องหยัดยี กำยัดชีท้าจีวเหลิองหว่องยี้โส่ยโหลย

女:从今 痴泪 俩忘烟水里
ฉ่งกำ ชี้นโหลย เหลิ่องหว่องยี้โสยโลย

男:往日意 今日痴 他朝俩忘烟水里
หว่องหยัดยี กำยัดชีท้าจีวเหลิองหว่องยี้โส่ยโหลย

  女:从今 痴泪 俩忘烟水里
ฉ่งกำ ชี้นโหลย เหลิ่องหว่องยี้โสยโลย


//hk.music.yahoo.com/album-song.html?songid=13286天龍八部之六脈神
ใครจะลืมรสฉ่ำหวาน  อันทราบซึ้งรสแทรกถึงใจเลย
ยังจดจำรสสุขสม  เหมือนดังลมผ่านพ้นรำเพย
เรารื่นรมย์สมจิตแล้ว  รักแน่แน่วอย่าเสียใจเลย
 ใครร้องต่อได้บ้างค่ะ ยกมือขึ้นนนน
 

Create Date : 19 กันยายน 2552    
Last Update : 29 กันยายน 2555 21:07:02 น.
Counter : 1689 Pageviews.  

天龍八部 - 情愛幾多哀 (關正杰) แปดเทพอสูรมังกรฟ้า

//www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

https://www.youtube.com/watch?v=T7uIumUBDCM&feature=related


情和愛 幾多哀 幾度痛苦無奈 無窮怨 幾多冤
เฉ่งหว่องอย เก๋ยตองอย เก๋ยโต่วทงฝู โหม่วนอย โหม่วข่งยูนเก๋ยต้อยูน

幾許淒然期待 情和愛 幾多災 幾度要將人害
เก๋ยโหยไช่หยู่นเคยตอย เฉ่งหว่องอย เก๋ยตอจอ เก๋ยโต่วยูนเจ้องหยั่นฮอย

迷茫網 一張開 要你蹈進孽海 幾多次枉癡心
ไหม่หม่องหมอ ยัดเจ้องฮอย ยูนเหนยโท่วจนหยู่นหอย เก๋ยตอฉี่หว๋องชี ซำ
換了幾多傷害來 衝不過 千般障礙 剩得斷腸感慨
ปู่นหลีวเก๋ยต๊อเซิงหอยหล่อง ช้งปัดกวอ ชี้นปู้นเจองอย เฉ่งตั๊กตูนเฉ่องก่ำก๋อย

明明知 愛有害 可是我偏也期待 但求得 她一笑
เหม่งเหม่งจี งอยเย๋าฮอย หอสี่หงอพี้นหย๋าเข่ยตอย ต่านเข่าตั๊ก ท้ายัดซีว

彷彿抵上萬次災 幾多次枉癡心 換了幾多傷害來
ฝองฝัดไต๋เสิ่องหม่านจีจอง เก๋ยตอฉี่หว๋องชี ซำ ปู่นหลีวเก๋ยต๊อเสิองหอยหล่อ
衝不過 千般障礙 剩得斷腸感慨 明明知 愛有害
ช้งปัดกวอ ชี้นปู่นเจองอย เฉ่งตั๊กตูนเฉ่องก่ำก๋อยเหม่งเหม่งจี งอยเย๋าฮอย

可是我偏也期待 但求得 她一笑 彷彿抵萬次災
หอสี่หงอพี้นหยาเข่ยตอย ต่านเข่าตั๊ก ท้ายัดซีวฝองฝัดไก๋เสิ่องหม่านจีจอง

為換到 她的愛 甘心衝進恨海
ไหว่หวู่นโต๋ว ท้าเต๊กงอย กำซ้ำช่นจนหั่นหอย
//www.cococ.com/play/74976.html


 

Create Date : 19 กันยายน 2552    
Last Update : 29 กันยายน 2555 21:05:48 น.
Counter : 1662 Pageviews.  

蕭十一郎 羅文 演唱เซียวจับอิ๊กนึ้ง

//www.xiami.com/album/3461/xiaoshiyilangyuanyuewandao

历遍江湖千般凶险
เหล็กพีนก้องหู่ชีนปู๊นฮงหีม

捱尽世途困苦片段
หง่ายจนไซโถ่วควันฝูพีนตูน

自觉目光似剑此心昭日月
จี่กกหม่องก้องฉี่กี่ ชีซ้ำจีวหยัดหยู่น

情共爱在脑海尽化烟
เฉ่งกงงอยจ่อยโหลวหอยจ่นฟาฮีน


梦里芳踪渺渺怕触爱火烈焰
หล่องโหลยฟองจ้งหนี่วๆ ทาจ๊กหล่อยฝอหลีดหยีม

挥刀断水水更现
ไฟโต้วตู่นโสยๆกังยีน

蜜意若灰寸寸爱海有千叠浪
หมัดยีเยองปู้ยฉู่นๆนอยหอยเยาจิ้นตีบต่อ

心头若絮乱
ซำเถ่าเหยอกโสยลูน

世间多情偏偏多怨
ไส่ก้านต้อเฉ่งพีนพีนต้อยีน

情路爱途已感厌倦
เฉ่งโลวงอยโถ่ว ยีก๋ำยีมตูน

独对落英片片顾影空寂寞
โตกโตยหลอกเย้งพีน ๆ กูเหย๋งฮงเจ็กหม่อ

怀旧侣忆往事恨肠断
หว่ายกาวโหลย เย็กหว๋องซี ฮันเฉ่องตูน

梦里芳踪渺渺怕触爱火烈焰
หล่องโหลยฟองจ้งหนี่วๆ ทาจ๊กหล่อยฝอหลีดหยีม

挥刀断水水更现
ไฟโต้วตู่นโสยๆกังยีน

蜜意若灰寸寸爱海有千叠浪
หมัดยีเยองปู้ยฉู่นๆนอยหอเยาจิ้นตีบต่อ

心头若絮乱
ซำเถ่าเหยอกโสยลูน

世间多情偏偏多怨
ไส่ก้านต้อเฉ่งพีนพีนต้อยีน

情路爱途已感厌倦
เฉ่งโลวงอยโถ่ว ยีก๋ำยีมตูน

独对落英片片顾影空寂寞
โตกโตยหลอกเย้งพีน ๆ กูเหย๋งฮงเจ็กหม่อ

怀旧侣忆往事恨肠断
หว่ายกาวโหลยเย็กหว๋องซี ฮันเฉ่องตูน

怀旧侣忆往事恨肠断
หว่ายกาวโหลยเย็กหว๋องซี ฮันเฉ่องตูน
 

Create Date : 19 กันยายน 2552    
Last Update : 20 กันยายน 2554 17:26:28 น.
Counter : 1507 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.