ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

网中人 เทพบุตรชาวดิน 张德阑//www.6bb.com/MusicData/play/144382.html


网中人 เทพบุตรชาวดิน 张德阑


回望我一生 历遍几番责备和恨怨
หวู่ยมองหงอยัด..ซัง เหล็กพีนเก๋ยฟ่านจากเปยหว่อฮันยิ๋น

无惧世间万重浪 独怕今生陷网中
โหม่วโกยไซก้านมานฉ่งลอง ตกพากำซั่งหั่มหมองจ้ง

谁料到今朝 为了知心我 自投入网
โส่ยลีวโตวก้ำจีว ไหว่หลี๋วจี้ซ้ำหงอ จีเถ่าหยับหมอง

人在网中独回望 世间悲欢尽疑幻
หยั่นจอยหมองจ้งโตวหวู่ยมอง ไส่กานเป้ยฝู้นจนหยี่วาน

*豪强心中志我未消磨 何妨成与败
โห่วเข่องซ้ำจี๋งอเหม่ยซี้วหม่อง ห่อฝ่องเซ็งหยูปาย

重重艰辛 岂怕它 闯开 孽网非难事
ฉ่งๆก้านซั้น เห๋ยผ่าทา ฉองฮอย หยีบหมองเฟ้ยหน่านซี

唯望 到一朝 尽破金 光灿烂名利网
โส่ยมองโตวก้ำจีว จ่นพอก้ำก๊องชานลานเหม่งเลยหมอง

犹像鸟飞广阔天 网开冲出不再返
เหย่าเจ๋อหนีวเฟ้ยก๋องฝูดทีน หมองโฮยช้งชดปั๊ดจ่อยฝาน
https://www.youtube.com/watch?v=49YZe4xy-r4&feature=related
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 7 ธันวาคม 2552 11:47:52 น.
Counter : 1698 Pageviews.  

笑看风云郑少秋 จอมบงการ 郑少秋

//www.qq986.com/mp3/xiaokanfengyunzhengshaoqiu_12362.htm

笑看风云郑少秋 จอมบงการ 郑少秋


*谁没有一些刻骨铭心事 谁能预计后果
โส่ยหมูยเยายัดเซก ฮักกวาดเห็งซ้ำสี่ โส่ยหนั่งยีไกเห่ากว๋อ

谁没有一些旧恨心魔 一点点无心错
โส่ยหมูยเหยายัดเซก เก่าหั่นซ้ำมอ ยัดติ่มติ๋มโหม่วซ้ำชอ

谁没有一些得不到的梦 谁人负你负我多
โส่ยหมูยเยายัดเซ็กตั๊กปั๊กโตวเต๊กหม่ง โส่ยหยั่นฝู่เน๋ยฝู่หงอต้อ

谁愿意解释为了什么 一笑已经风云过
โส่ยหยูนหยีก๋ายเส็กไหว่ลีวสัมมอ ยัดซิวหยีเก๊งฟงหวั่นกวอ

**活得开心心不记恨 为今天欢笑唱首歌
หมูดตั๊กฮอยซำซำปั๊กเกหั่น ไหว่กำทีนฟู้นซิวเฉ่องเส่ากอ

任心胸吸收新的快乐 在晚风中敞开心锁
หย่ำฮ้งเฮ้งฮับเส่าซ้นเต๊กฟายหลอก จ่อยหม่านฟ้งจ่งชองฮอยซำสอ谁愿记沧桑匆匆往事 谁人是对是错
โส่ยยูนเกชองซอ ช้งชงหว่อง...สี่ โส่ยหยั่นซีโตยสี่ฉอ

从没有解释为了什么 一笑看风云过
ฉงหมูยเหยาก๋ายเซ็กไหว่ลิวซัมมอ ยัดซิวฮอนฟงหวั่นกวอ
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 25 เมษายน 2555 21:24:15 น.
Counter : 2741 Pageviews.  

知我无情有情 บูเช็คเทียน知我无情有情 บูเช็คเทียน


香港亚视电视连续剧《武则天》主题曲 演唱:张南雁谁濒临绝境,心中会不吃惊?
โส่ยผั่งนังจูดเก๋ง ซ้ำจงหวูยปั๊ดแห่เก็ง

  谁临困苦里,身边会不冷清?
  โส่ยหล่ำควันฝูเหลย ซังปีนหวูยปัดหล่างเช็ง

  无援助没照应,哪一着敢说必胜?
โหม่วหวู่นจอกหวูดจีวเย็ง หนายัดเจองก๋ำสวูดปี๊ดเส่ง

  谁人到黑夜,不望能照明?
  โส่ยหยั่นโตวฮาดเย ปาดหม่องหนั่งจีวเหม่ง

  谁能做我公正,静静听我心声?
โส่ยหนั่งโจวงอก๊งเจ็ง เจ่งเจ่งเค็งหงอซ้ำเซ็ง

  易地换处境,怎说应不应?
  เหย่เต่วูนจูเก๋ง จ๋ำสูดเก็งปัดเย็ง

  人从热渐化冰,冷面是我承认。
หยั่นฉ่งปีนจีฟาเฟง หล่างมีนซีงอเส่งเย็ง

  谁能再假定,知我无情有情?

โส่ยหนั่งจอยก๊าบเต็ง จี้งอหม่องเช็งเย๋าเช็ง


คำขอร้อง

เธอผ่านมาในชีวิตฉัน ซ้ำเติมกันแล้วร้างจากไป เธอไม่ซึ้งถึงหัวใจ ที่ได้ให้ไว้แด่เธอ เมาชีวิตสุดจะทน เมาเสียจนชีวามิรู้สร่าง เราต่างเคยรักกัน คิดถึงวันที่เคียงข้างเธอ ไฟเร่าร้อนสุมดวงใจ ยิ่งคิดไปปวดหัวใจ แย่ก็ตัวเราเอง เพลงดั่งน้ำชโลมใจ ฟังโปรดฟังคำขอร้อง น้ำตานองจงรีบกลับมา พี่จะคอยซับน้ำตา ชั่วชีวาอภัยให้เธอ
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 20 กันยายน 2554 18:13:37 น.
Counter : 1710 Pageviews.  

天蚕变 กระบี่ไร้เทียมทาน1
ปี 1978


天蚕变 กระบี่ไร้เทียมทาน1

独自在山坡 高处未算高
โต่วจี่โจ่ยซานโป โก้วชวีเหม่ยซวีนโกว

命运在冷笑 暗示全无路
เหม่งหว่านโจ่ยหลานซิว งัมซีฉี่นโมวโลว

浮云游身边 发出警告
เฝ่าหวั่นเหย่าซันปีน ฝักเชิ้กเก๋งโกว

我高视阔步
หงอโก้วซีฟูดโป่ว

虽知此山头 猛虎满布
โซ้ยจีฉีซ่านเถ่า มานฝูมูนโปว

胆小非英雄 决不愿停步
ตามสิวเฟยยิ่งห่ง ขวิดปั๊ดยวินเถ่งโปว

冷眼对血路 寂寞是命途
หลานหงานโตยฮืดโลว เจ็กหมกซีเหม่งโถ่ว

明月映山岗 倍觉孤高
เหม่งหยวิดหยวินซานโกง หวู่ยกกฟู่โกว

抛开爱慕 饱遭煎熬
พาวโฮยงอยโหม่ว ป๋าวโจวจิ้นโหง่ว

早知代价高 丝方吐尽
โจ้วจีโต่ยกาโกว ซี้นฟ่องโทวจ่น

茧中天蚕 必须破笼牢
ก๋านจงทีนฉ่าน ปิ๊กโซยพอลงโหล่ว

一生称英雄 永不信命数
ยัดซั้งเชงยิ่งห่ง เหว็งปั๊ดซนเหม่งโซว

经得起波涛 更感激傲
เกงตั๊กเหยป้อโถ่ว กังกั๊มจี้โงว

抹去了眼泪 背上了愤怒
หมูดโฮยหลิวหงานเลย ปุยเสิงหลิวฝันโนว

让我攀险峰 再与天比高
เหยิ่งหงอพ้านหยินฟง โจ่ยหยี่ทิ้นเป่ยโกว//www.cuizhuxuan.cn/search.php?a=%E4%BD%99%E5%AE%89%E5%AE%89&start=12

//www.imusic.cn/player/?id=184185 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 18 มีนาคม 2553 16:42:08 น.
Counter : 1699 Pageviews.  

换到千般恨 กระบี่ไร้เทียมทาน2 เพลงแทรก换到千般恨 กระบี่ไร้เทียมทาน เพลงแทรก

梦里百花正盛开 梦醒再没有存在
โหม่งโหลยปากฟ๊าดเจ๋งเส่งฮอย หม่งเส็งจอยหมูดเหยาฉวิ่นจอย

付过千般爱 换到千般恨 誓约已经变痛哀
ฝู่กวอชีนปุ้นงอย หวุ่นโตวชิ้นปุนหั่น ไส่เหยอกหยีเก๋ง....ปี๋นถ่งงอย

事已到此永难改 莫非世事常意外
สี่หยีโตวฉีเหว่งหนันกอย หมอกเฟ้ยไซซีเส่องยี่งอย

愿我哭千遍滴了千点泪 誓约已经永不存在
เหย่องงอหกชิ้นพีน เต็กหลิวติ๋มโหล่ย ใส่เหยอกหยี่เก๊ง.....เหว๋งปั๊ดชวีนจอย

* 痴情枉种永难继续 但是未知天意何在
ชี้เฉ่งหว๋องจง เหว๋งหนั่นไก้โจย ตานซีเมยจี้ที้นยีห่อจอย

空余感慨盼能有日 我既爱心有人替代
ฮ้งหยี่กั๋นโคย พั่นหนั่นเหย๋าย้าด งอเกงอยซั่ม เหย๋าหยั่น
ไท่ตอย

就算爱心变尘埃 命中注定也无奈
เจ่าซวีนงอยซั่มปีนฉั่นงอย เหม่งจ๊งจวีเต่งหย๋าโหม่ว..นอย

付过千般爱在你手上 愿你暗中送它回来
ฝู่กวอชีนปุ้นงอย จ่อยเหน๋ยเสาเส่อง หยู่นเหน๋ยงำจ้งซงท้าหวู่ยลอย

เริ่ม * จนจบ ต่อ 愿你暗中送它回来
หยู่นเหน๋ยงำจ้งซงท้าหวู่ยลอย

สำคัญที่ใจ

ช.ตัดใจลืมฉันไปเถิดหนา ยอดชีวาจำลาแล้วชั่วนิรันดร์

ญ.อย่าใจน้อยซิเธอ พูดพร่ำเพ้อจริงนั่น ไม่มีใครสำคัญ

เท่าเธอหรอกหนา

ช.เกิดมาจนโอ้คนอย่างฉัน ไม่มีวันประชันขันแข่งรบรา

ญ.จะมั่งมีหรือจน อย่าไปสนดีกว่า เรื่องความรักนั้นมัน

สำคัญที่ใจ

ช.เขาหล่อและรวย สมกับเนื้อทอง

ญ.ไยเธอจึงถึงมองฉันพลาดผิดไป

ช.ฉันอยากให้เธอพบสุขสมใจ

ญ.เธอทำไมหัวใจแสนเฉื่อยและชา

ช.หักใจลืมฉันไปเถิดหนอ เป็นคำขอจริงใจใช่อยากร้างรา

ญ.ต่อให้โลกทลาย แผ่นดินลบใบหน้า นอกจากเธอไม่

ขอชอบพอผู้ใด
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 31 กรกฎาคม 2554 16:22:21 น.
Counter : 2540 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.