ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

羅文 - 刀光淚影 (小李飛刀 ver.2)


刀光淚 小李飛刀 ver.2

人生處處留情 留得點點薄倖名
หยั่นซังชี้ชี้เลาเฉ่ง เหล่าตั๊กติ๋มติ๋มป้อพานเม็ง

未留名  未留姓 認得刀背淚影
เมยเหล่าเหม่งเมยเหล่าเซ๊ง เหย่งตั๊กโต้วปูยโหล่ยเหย๋ง

人生處處留情 贏得點點淚未停
หยั่นซั้งชู้ชู้เหล่าเฉ่ง เหย่งตั๊กติ๋มติ๋มโลยเมยเท็ง

揮刀劍 斷盟約 刀鋒最是無情
ไฟโต้วกี่น ตูนหมั่งเยอก โต๋วฟงโจ่ยสี่โหม่วเช็ง

* 無情刀 以死一拼 無緣份  悲痛莫名
โหม่วเฉ่งโตว อี่เสยยัดเฮง โหม่วยูนฟัน เป๊ยท่งหมอกเหม่ง

情義是無形 為報恩只有負情
เฉ่งอี๊ซีโมวเหย่ง ไหว่โปวยั๊นจี๋เหย๋าฟูเช็ง

從今化做浮萍 寒星淒清傷孤影
ฉ่งกำฟ้าจ๊อกเล่าเผ่ง ข่อนเซ็งไช้เช๊งเซ่องปู้เหย๋ง

**分飛燕  恨流浪漢 焉知我是情聖
ฟันเฟยหยี่น ฮันเหล่าหล่องฮ๊อน อิ๋นจีหง๋อซีเฉ่งเซ้ง ดนตรี

เริ่ม*จนจบเริ่ม**

ยอดฝีมือระบือฤทธิ์มีดสั้น

สิ้นฤทธิ์พลันเพราะรักรานระทม

ฤทธิ์มีดสั้นเคยเร็วปานลม

มาหมองตรมเอื่อย ๆ เฉื่อยชาโอ้รักแสนหวานกลายขมขื่น

สุดฝืนเพราะรักนั้นทรมา

ครั้นจะตัดรักยากหนักหนา

สายธาราจะตัดอย่างไรกันคมมีดนั้นเยือกเย็นกระไร

แต่ดวงใจเจ้าของร้อนพลัน

ดื่มแต่ทุกข์กลืนทุกข์ทุกวัน

ก็เพราะเขารักเธอแม้เงามีดสั้นไร้รักสลักจิต

โอ้ชีวิตทำไมจึงเป็นเรา

ทุกวันคืนกลืนแต่ความเศร้า

โอสองเราไม่ควรจะพบกันมีดสั้นขาดรักเชยชม

ต้องขื่นขมไร้คู่ชู้เชย

สิ้นคนรักสิ้นลมรำเพย

โอ้อกเอ๋ยร้อนรนเหลือคณายอดฝีมือระบือฤทธิ์มีดสั้น

สิ้นฤทธิ์พลันเพราะรักมาโรยรา

เงื้อมีดสั้นบั่นรักเถิดหนา

ถึงเวลาเราต้องขาดจากกัน

เราไม่ควรพบกันเลยหนา

ถึงเวลาเราต้องขาดจากกัน
 

Create Date : 11 ตุลาคม 2553    
Last Update : 6 พฤษภาคม 2555 8:53:44 น.
Counter : 1499 Pageviews.  

絕代雙嬌 หลอเหวินร้อง


เดชเซียวฮื่อยี้

作曲:顧嘉輝
填詞:鄧偉雄

一笑渡關山 孤劍在腰間
ยัดซีวโต่วกว้านซาน กูกีมจ่อยยี่วกาน

拋盡此生勢和名 心如明月
พ้าวจ่นฉีซั้งไซวอเหม่ง ซ้ำยูนเหม่งยู๊น

披髮踏千山 匹馬伴青衫
เพ๊ยฟาดตาบชี้นซาน พัดหมาปู่นเช่งซาน

牽盡幾多女兒情 一去何日還
ฮี้นจ่นเก๋ยต๊อโหล่ยยีเฉ่ง ยัดโฮยห่อยัดวาน

生要能盡歡 死要能無憾
ซั้นยีวหนั่งจนฝูน เสยยีวหนั่งโหม่วฮำ

唯望如願 獨去萬里
ไหว่มองหยูดยูน โตกโฮยหม่านเหลย

隻影流浪 碧血滴青衫
เจกเย๋องเหล่าลอง เป๊กฮูดเตกเช่งซาน

恩怨盡煙消 拋盡此生勢和名
ยันยูนจ่นยี่นซีว พ้าวจ่นฉีซั้งไซวอเหม่ง

一去何日還
ยัดโฮยห่อยัดวาน

生要能盡歡 死要能無憾
ซั้นยีวหนั่งจนฝูน เสยยีวหนั่งโหม่วฮำ

唯望如願 獨去萬里
ไหว่มองหยูดยูน โตกโฮยหม่านเหลย

隻影流浪 碧血滴青衫
เจกเย๋องเหล่าลอง เป๊กฮูดเตกเช่งซาน

恩怨盡煙消 拋盡此生勢和名
ยันยูนจ่นยี่นซีว พ้าวจ่นฉีซั้งไซวอเหม่ง

一笑渡關山 孤劍在腰間
ยัดซีวโต่วกว้านซาน กูกีมจ่อยยีวกาน

披髮踏千山 匹馬伴青衫
เพ๊ยฟาดตาบชี้นซาน พัดหมาปู่นเช่งซาน
 

Create Date : 11 ตุลาคม 2553    
Last Update : 12 เมษายน 2559 22:40:20 น.
Counter : 1924 Pageviews.  

渺渺情 (香港電台廣播劇)

渺渺情 (香港電台廣播劇)
渺渺情
歌手:汪明荃
专辑:万水千山总是情

命运未可改变爱心 但是滴过无数眼泪
เหม่งหวั่นเหม่ยหอก๋อยปีนหง่อยซำ ต่านสี่เต็กกวอโมวเซ่าหงานโลย

梦中有泪风里飞雨 漫天风雨有暴雷
หม่งจ๊งเหย๋าโหล่ยฟ่งโหลยเฟ๊ยหวี หม่านที้นฟงหวีเหย๋าโป๋วโหล่ย

别后或者心里痛悲 但是梦里和你再聚
ปีนโห่วหวากเจ๋ซ้ำโหลยถ้งเปย ต่านสี่หม่งโหลยหว่อเหน๋ยจ้อยโจย

梦中有梦 只觉飘渺 明知飘渺也未尝后退
หม่งจ๊งเหย๋าหม่ง เจ๋ทอพีวหมีว เหม่งจี้พีวหมีวยาเหม่ยเส่องเฮาโท๊ย

面对风雨天 不免多顾虑 知否朗日在沉睡
หมี่นโตยฟ่งหวีที้น ปัีดหมีนต๊อฟูโหล่ย จี๊เฝาหงอหยัดจ่อยฉ่งโซย

真心相爱 终会再伴随
จั๊นซำเซ่องหง่อย โจ้ยหวู่ยจอยปู้นโชย

命运未必改变爱心 道路亦会间中崎岖
เหม่งหวั่นเหม่ยปี๊ดก๋อยปีนง่อยซ้ำ โต่วโหล่วเหยกหวู่ยกานจ๊งเข้ยโคย

共君有日穿过风雨 阳光普照照着情侣
ก่งกวั้นเหย่าหยัดชี้นกวองฟ่งหวี เหย่องกว้องโถวจีวจีวเจเฉ่งโหลย

命运未必改变爱心 道路亦会间中崎岖
เหม่งหวั่นเหม่ยปี๊ดก๋อยปีนหง่อยซำ โต่วโหลวเหยกหวู่ยกานจ้งเข้ยโคย

共君有日穿过风雨 阳光普照照着情侣
ก่งกวั๊นเหย๋าหยัดชี้นกวอฟ่งหวี เหย่องกว้องโถวจีวจีวเจเฉ่งโหล๋ย

共君有日穿过风雨 阳光普照照着情侣

ก่งกวั้นเหย๋าหยัดชี้นกวอฟ่งหวี เหย่องกว้องโถวจีวจีวเจเฉ่งโหล๋ย
~~~~~~~~~~~~~~~~~


//www.xiami.com/album/11867

 

Create Date : 11 ตุลาคม 2553    
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2554 9:40:30 น.
Counter : 1746 Pageviews.  

天黑黑 (闽南/福建語) เติ้งลี่จวิน天黑黑 (闽南/福建語)


天黑黑要落雨
ที๊โอ่โอเบ้โด่โฮ

阿公仔举锄要掘芋
อาก๊งเดียตีดทาเอ๋าเบ้กูดโอ

掘呀掘 掘仔掘
กูดต่ากูด กู๊ดต่ากูด

掘着一尾旋留鼓
กูดเตี่ยวจีเบ๊ซันดิวโก้

依呀夏都真正趣味
อีหย่าเฮกโต่จิ๊งเจี่ยชู้บี

天黑黑要落雨
ที๊โอ่โอ๊เบ้โด่โฮ

阿公阿仔举锄头要掘芋
อาก๊งอาเดียตี่ทาเอ๋าเบ้กูดโฮ


掘仔掘 掘仔掘
กูดต่ากูด กูดต่ากูด

掘着一尾旋留鼓
กูดเตี่ยวจีเบ้ซันดิวโก้

依呀夏都真正趣味
อีหย่าเฮกโต่จิ๊งเจ่ยชู้บี้


阿公阿要煮咸
อาก๊งอาเบ้จู๊เกี่ยอึม

阿妈要煮淡
อาม่าเบ๊จู้เจีย

二个相打弄鼓锅
เหนิ่องแหง่เซียวฟาล่งพั่วเตีย

依呀夏都乡当差枪 哇哈哈
อีหย่าเฮกโต่ลงตงชิงตงเชียง อั่วอ่า่อ่า

哇哈哈 哇哈哈
อั่วอ่าอ่า อั๊วอ๊าอ๊า
 

Create Date : 16 มิถุนายน 2553    
Last Update : 24 กรกฎาคม 2553 14:57:13 น.
Counter : 2193 Pageviews.  

十八相送之三 / 电影《梁山伯与祝英台》插曲 - 陈洁

//www.yy8844.cn/ting/wmeu/msonon.shtml

//www.oirmusicas.com/videos/-;Y2IAJfR84r8.html
 

Create Date : 09 มิถุนายน 2553    
Last Update : 12 เมษายน 2559 22:41:13 น.
Counter : 1611 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.