ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

楚留香 จอมโจรจอมใจ 郑少秋

//www.mtv22.com/Html/mtv517/play_61062.htm


จอมโจรจอมใจ 楚留香

湖海洗我胸襟 河山飘我影踪
หวู่หอยไซ้หงอฮง..คำ ห่อซานผิ้วหงอเหย๋งจ้ง

云彩挥去却不去 赢得一身清风
หวั่นโฉยฝั๊ยโฮยเคอกปั๊กโฮย เหย่งตั๊กยัดซังเช็งฟง

尘沾不上心间 情牵不到此心中
ฉั่นจีปั๊กเสองซำ..กา เฉ่งฮีนปั๊กโต่วฉีซ้ำจ้ง

来得安去也写意 人生休说苦痛
หล่อยตั๊กงอนโฮยหย๋าเสอี หยั่นซ้ำเยาสวูดฝูถ่ง

聚散匆匆莫牵挂 未记风波中英雄勇
โจ่ยซานชงชง หมอกฮี้นกวา เหม่ยเกยฟงปอจงเย่งห่งย๋ง

就让浮名轻抛剑外 千山我独行不必相送
เจาเยอกเฟาเม็ง เฮ้งพาวกีมหงอ ชิ้นซ้านหงอตกหั่ง ปั๊กปีดเสองส่ง

啊独行不必相送 独行不必相送
อา...ตกฮังปั๊กปีดเสองส่ง

//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=fluffyboy101&month=02-2007&date=18&group=44&gblog=16

ห้วงน้ำล้างประพรมผิวกาย

ฝุ่นทรายไม่อาจเปื้อนเราไป

ฝุ่นความรักละอองผิวใจ

ตัดอาลัยมิให้มี

โอ้รักเอ๋ยรักผ่านมาก็ไป

หักใจมิให้เป็นราคี

ผ่านเลยมาสิ้นใยภักดี

หมดไปทีไม่มีเสริมส่ง

ดาบเคียงกายนี้ ปราบเภทภัย

ข้าเดินมาคนเดียวในป่าดง

เดินไปลำพังใครไม่ต้องส่ง

ใจมั่นคงไม่เคยคิดเป็นห่วงhttps://www.youtube.com/watch?v=U506q7MwplM&feature=related
 

Create Date : 14 เมษายน 2550    
Last Update : 25 เมษายน 2555 21:04:59 น.
Counter : 2846 Pageviews.  

大内群英 ศึกสายเลือด叶振棠
//www.9ymp3.com/song/177490.htm阵阵热风昏昏吹,幕幕纷争溅热泪
จันจันหยิดฟ้งฟันฟั่นโชย หมอกหมอกฟั้นจั๊นฉีนหยีดโลย

溅热泪,世界变幻说兴衰
ฉีนหยีดโลย ไซก๊านปีนหว่านซวูดเฮ้งโซย

段段是非绕心间,默默低首说负累
ตูนตูนซีเฟยหยิวซั่มกาน หมักหมักไต๋เสาซวิ๊ดฟู่โลย

说负累,我嗟叹大志不能遂
ซวีดฟู่โลย หงอเจ๊ทานต่ายจีปั๊ดหนั่งโซย

名利负累,傲气一生竞多畏惧
เหม่งเลยฝูโลย โหว่งเฮยยัดซั้งเก๋ยตอไวโก่ย

面对绝境,难道我会颓然后退
หมี่นโตยจู่เก๋ง หน่านโตวงอหุยโถ่ยยีนเฮาโท้ย

胜负存亡,难道冥冥中早有命运落下圣旨
เซ้งฟูนฉิ่นหม่งหน่านโตวยีต๋งโจวเหยาเหม่งหวั่นหล่อเซ็งจี๋

判了罪
ฟูนหลีวโจ่ย

步步自感一惊心,道道刀光见暴泪
โปวโปวจีกั๋มหยัดเก้งซัม โต่วโต่วโต้วกว้องกีนโป่วโหล่ย

见暴泪,瞬息间遇也争取
กีนโป่วโลย ซนเซ็กไจหยู่นหย๋าจั๊งโฉย

日日月光洒清辉,但愿在花间抱月睡
เยเยหยีดกว๊องสาเช่งไฟ ต่านยวีนจ่อยฟ้าก๊านโผวหยีดโซย

抱月睡,我只盼梦里真情共永许
โผวหยีดโซย หงอจี๋พานหม่งโลยจั๊นเฉงกง เหว็ง...โหย
ศึกสายเลือด แทรก

ตามตามหยูดเซ็กเทาเท่าจีว จ้งเส่งเหม่ยโปวหีว เยเยหม่งเก๋ยชีนชี้นปี่น กอจ้งทายเหม่ยมีว กวอโฮยหยั่นจอยงอสั่นปู่น ปัดก๊อกหม่งหย๋าซีว ฮอนกีนลางหยู่นเจ๋ปู้นโจ๋ยหนีม หยั่นมีนกังหน่านหลีว เกหยี่นหมูดเหยาไซ่หมั่ง ต้องฉ้อยั้นหยี่พาเจ๋จ้นหม่องติว หม่องแจกหยูดเซ็กซ้ำฝูซีว ซ้ำกำเก๊กหมีววีสีว ปิดเห่าจี่ก้ำฉี้ ๆ ตั๋งเนกูนหลูนหวองยัดเฉ่งถี่ว หมู่ยยัดเจ็กโตวที้นฮิ้ว//www.imusic.cn/player/


大内群英续集 ----------->张伟文

在雪里踏步 又感积雪加深
จอยซูดโหลยตาโปว เหย่าก้ำเจ๊กสูดก้าซ่ำ

千山飘絮 难道无寸地栖身
ชี้นซานพีวโส่ยหน่านโตวโหม่วจูเตไช่ชัน

做到这地步 互相都有牺牲
โจวโตวเจ่เตโปว หวู่เซิ้งโตวเหย่าเฮ้ซั่ง

千秋功过 谁愿提这段纷争
ชี้นเชากงกว่อ โส่ยยูนไก่เจ๋ตูนฟันจัง

不管真心爱心 不管辈份名份
ปั๊ดหวูนจันซำงอยซำ ปัดหวู่นปุยฟันเหม่งฟัน

再见旧时人含泪出招 招数必狠
จ่อยกีนเกาซีหยั่น ฉ่ำโลยชดจีวจีวโส่วปี๊ดหัง

若要我让步 自知怎也不肯
เหยิกยิ้วหงอเยิงโปว จี่จี้จ๋ำหย่าปัดหัง

生死也一拼 人面无数尽拉近
ซั้งสีหย่ายัดเถ่ง หยั่นมีนโหม่วโซวจ่นไลกั๋ง

仇敌朋友亦不分
เส่าต๊กฝั่งเหยาเหยกปัดฟัน


ศึกสายเลือด ภาค สอง

จอยซูดโหลยตาโปว เหย่าก้ำเจ๊กสูดก้าซ่ำ ชี้นซานพีวโส่ยหน่านโตวโหม่วจูเตไช่ชัน โจวโตวเจ่เตโปว หวู่เซิ้งโตวเหย่าเฮ้ซั่ง ชี้นเชากงกว่อ โส่ยยูนไก่เจ๋ตูนฟันจัง ปั๊ดหวูนจันซำงอยซำ ปัดหวู่นปุยฟันเหม่งฟัน จ่อยกีนเกาซีหยั่น ฉ่ำโลยชดจีวจีวโส่วปี๊ดหัง เหยิกยิ้วหงอเยิงโปว จี่จี้จ๋ำหย่าปัดหัง ซั้งสีหย่ายัดเถ่ง หยั่นมีนโหม่วโซวจ่นไลกั๋ง เส่าเต๊กฝั่งเหยาเหยกปัดฟัน
 

Create Date : 14 เมษายน 2550    
Last Update : 14 มิถุนายน 2555 20:17:49 น.
Counter : 2318 Pageviews.  

追梦人 ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ

ภาพเพลงผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ ภาษากวางตุ้ง

//flash.sunvv.com/a/16842.html

追梦人 ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ

让青春吹动了你的长发让它牵引你的梦
หรั่งชิงชุนชุยต่งเหลียวนีตีฉั่งฝ่า รั่งทาเชียนงิงหนี่ตีมง

不知不觉这红尘的历史已记取了你的笑容
ปูจือปูเจียวเจอกงเชนตีลี้จื่ออี่จี้ชวีเหลี่ยวหนี่ตีเซี่ยวรง

红红心中蓝蓝的天是个生命的开始
ห่งห่งซินจงลันลันตีเทียนสื่อเกอเซิ๊งมิ้งตีคัย..สื่อ

春雨不眠隔夜的你曾空独眠的日子
ชุ้นหวี่ปู้เหมี่ยนเก๋อเหยี่ยเตอหนี่เชิ่งคงตู่เหมี่ยนตียื้อจือ

让青春娇艳的花朵绽开了深藏的红颜
หรั่งชิงชุนเชียวเยียตี้ฮัวตวอเส่อคัยเหลียวเซินเทียวตีห่งเยียน

飞去飞来的满天的飞絮是幻想你的笑颜
เฟยชี่เฟยไหลตีหมั่นเทียนตีเฟยซวีสื่อฮ่วนเสี่ยงหนี่ตีเซี่ยวเยียน

秋来春去红尘中谁在宿命里安排
ชิงไหลชุนชีกงเฉิงจงเสยจั่ยเสิ้องมิ้งหลี่อันไผ

冰雪不语寒夜的你那难隐藏的光彩
ปิงเสวี่ยปูหวี่หันเยี่ยเตอหนี่น๊านั่นอิ่งเชิ้งตีกวงไฉ่

看我看一眼吧莫让红颜守空枕
คันอั่วคันอี้เยียนป่าหม่อรั่งฮงเยียนโสวค่งเจิ่น

青春无悔不死永远的爱人
ชิงชุนอูเฮยปู้สื่อหย่งเหยี่ยนตีอั่ย..เหริน

让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆
หรั่งลิวลังตีจู จีจั่ยฮวงมอหลี่เสี่ยเซี่ยหย่งจิวเตอฮุยอี่

飘去飘来的笔迹是深藏激情你的心语
เพียวชีเพียวไหล่ตีปี่ จีสื่อเซินเชิ้งจีชิงหนี่ตีซินอี่

前尘后世轮回中谁在宿命里徘徊
เชียนเฉิงโฮ่วสือหลุนฮุยจง เสยจั่ยซูมิงหลี่ไพฮุ่ย

痴情笑我凡俗的人世终难解的关怀
ชือชิงเซี่ยวอั่วฟั่นสู๋เตอเรินสือจงหนั่นเจี่ยเตอกวนหวาย


追梦人

天若有情

词 李健达.曲 罗大佑.主唱 袁凤莺.


原谅话也不讲半句此刻生命在凝聚
เหย่องตั๋งหวองหย๋าปั๊ดก๋องปู่นโก่ย ชีฮั๊กซำเหม่งจอยเหม่งโจย

过去你曾寻过某段失去了的声音
กวอโฮยเน๋ยฉั่นชำกวองหมูยตีซาดโห่ยลีวเต็กเซ่งยำ

落日远去人祈望留住青春的一刹
หลอกหยัดยูนโฮยยันเคยมองโหลวจนเช้งช้นเต็กยัดส่า

风雨思念置身梦里总会有唏嘘
ฟ้งหวี่ซีหลู่นฉีซ้ำหม่องโหลย จ๋งฮุยเหย่าเฮ่ยโฮย

若果他朝此生不可与你那管生命是无奈
เหย๋องกวอทาจีวชีซ้ำปัดกวอยู๋เนยนากูนซำเมงซีโหม่วนอย

过去也曾尽诉往日心里爱的声音
กวอโฮยหย๋าฉ่ำจ่นซอ หวองหยัดซ่ำโหล่ยหง่อยเต็กเซ่งยำ

就像隔世人期望重拾当天的一切
เจ่าเจ่องกากไซยันเคยมอง ฉ่งสัดตองทีนเต็กยัดไฉ่

此世短暂转身步进萧刹了的空间
ฉีไส่ตูนจามจูนซำฝ่องจน ซีวสาดหลีวเต็กฟ่งกา

只求望一望让爱火永远的高烧
จี๋ข่ำมองยัดมอง เหย่องงอยฝอเหว็งยูนเต็กโก้วซีว

青春请你归来再伴我一会
เช้งช้นเช็งเนยไกว๋หล่อย จ่อยปู่นหงอยัดปูน
//www.aiting.com/MusicData/play/132351.html


https://www.youtube.com/watch?v=skX3JrTJFpo&feature=related 

Create Date : 14 เมษายน 2550    
Last Update : 24 เมษายน 2555 21:24:59 น.
Counter : 3086 Pageviews.  

京华春梦 ฝันสลาย 汪明荃

//www.jpflash.net/flash/1418.htm


京华春梦 ฝันสลาย 汪明荃 ( หวางหมิงฉวน )

如梦人生芳心碎 空对落花我泪垂
หยู่นมงหยั่นซ้ำฟ้องซ้ำโสย ฮงโตยหลอกฟ้าหงอโลยโส่ย

为何情缘逝似水 大江去那堪追
ไหว่ฮอเช็งหยู่นไซฉีโสย ต่ายก้องโฮยหน่าฮั้มโจ้ย

无奈情丝抛不去 堪叹狂风吹飞絮
โหม่วนอยเฉ่งซี้พ้าวปั๊ดโฮย ฮำทานข่องฟ้งโช้ยเฟ่โสย

情义尽化烟 烟消天外去
เฉ่งยี..จ่นฟาฮีน ยีวซี้วทีนหง่อยโฮย

错为情爱一生落泪 往日情侣负了寒盟
ชอไวเฉ่งงอยยัดซั้งหลอกโหล่ย หว๋องหยัดเฉ่งโหลยฟูหลีวห่อนหมั่ง

带泪望远方 青山寂寂
ตายโลยหม่องหยู่นฟ้องเช้งซ้านเจเจ

怨恨期待变唏嘘 无限情深遭抛弃
ยูนฮันเข่ยโตยปีนเท้ยโฮ่ย โหม่วฮานเฉ่งซ้ำจ้งพ้าวเฮย

飘泊如今怨恨谁 奈何又逢暴雨风
พีวปอกหยี่ก้ำยี้วฮันโซย หน่อยฮอเยาฝ่งโปวหยู๋นฟ้ง

落花悲尽碎
หลอกฟ้าเปยจ่นโซย


//www.yantaicherry.com/flash/mtv/mtv0132.swf


เพลงหัวใจสลาย ไทย ฮอทเปปเปอร์

https://www.youtube.com/watch?v=2-7SOQQbPek&feature=related

ม่านประเพณี

ญ.ความรักชายคล้ายสายน้ำไหล รินเรื่อยไปถึงไหนถึงกัน

ช.หากเจอะบึงติดตรึงชวนฝัน อาจซักวันจะหยุดพักพิง

ญ.คำผู้ชายเชื่อได้แสนยาก ลิ้นลมปากร้ายนักจริง ๆ

ช.ที่ดี ๆ ก็มียอดหญิง ใยท้วงติงวุ่นวาย

ญ.ไยเข้าข้างตัวเองแสนขำจริงเออ

ช.มิได้พูดพร่ำเพ้อหรือหวังการไกล

ญ.แล้วที่ พูด ๆ มา ช.ไม่หวังอะไร หวังให้เธอเข้าใจผู้ชาย

ญ.ลองเชื่อเธอทุกครั้งทุกครา ทำใจกล้าล้อเล่นกับไฟ

ช.อยู่กับพี่ไม่มีเสี่ยงภัย ญ.ลองเชื่อใจสักครา
 

Create Date : 14 เมษายน 2550    
Last Update : 24 ธันวาคม 2552 13:14:29 น.
Counter : 1837 Pageviews.  

留香恨 ชอลิ้วเฮียง เพลงแทรกจอมโจรจอมใจ 郑少秋


//www.5566789.com/play/52487.htm留香恨 ชอลิ้วเฮียง เพลงแทรกจอมโจรจอมใจ

夜阑静 风霜湿我衫 月明亮
เยหล่านเจ็ง ฟ้งเซองซับหงอซาน ยูดเหม่งเลอง

不照离群雁 千杯酒醉 我带泪问
ปั๊ดจีวเลยขวั่นงาน ชี้นปู้ยเจ๋าโจ่ย หงอตายโหลยหมั่น

永别人 哪日梦里还 是缘份
เหว็งปีดหยั่น หนายัดมงโหลยหว่าน

相亲刀剑间 是情份 不怕共危难
ซีหยู่นฟัน เซิ้องเซ็งโต้วกี่มกาน ซีเฉ่งฟัน ปั๊ดผ้ากงไหง่นาน

欢欣转眼变作梦幻 悲叹息追忆已恨晚
ฟู่นยั้นจู๋นหงานปี่นจอกมงฮวาน เป้ยทาน

叹世上红颜千万 痴心爱缘何有恨
ทานไซเซิงห่งหง่านชี้นมาน ชี้ซ้ำงอยหยู่นห่อเย๋าฮาน

空嗟叹岁月未长 只怨情缘多劫难
ฮ้งเจ๊ทานโสยหยู่นเมยเฉิ่ง จี๋ยูนเฉงหยู่นต้อกีบนาน

独流浪关山影也单 长怀念孤单离群雁
โตกเหล่าลองกว้านซ้านเหย็งเจ่ตาน เชิงหว่ายนีมกู๊ต้านเลยขวั่นงาน

今朝一切已化梦幻 转眼间追忆已恨晚
ก้ำจีวยัดไฉ่ ยีฟ้ามงฮวาน จู๋นหงานก้านโจ้ยเย็กหยีหั่นหมาน
 

Create Date : 14 เมษายน 2550    
Last Update : 12 พฤษภาคม 2553 14:59:46 น.
Counter : 1518 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.