ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

情是枉痴心 แทรก กระบี่ไร้เทียมทาน 3

//www.667t.com/music/1/1654/71751.htm

ทำนองเพลงของ ต้อม เรนโบว์ค่ะ รู้ว่าวันแห่งความหมองหม่น อาจทำฉันสับสนเศร้าเสียใจ....

情是枉痴心 แทรก กระบี่ไร้เทียมทาน 3

不想他又不能 面对他却不存好感
ปั๊กเสองทาเหย่า..ปั๊กหนั่ง หมิ่นโตยทาเคอกปั๊กฉู่นหอกั๋ม

矛盾感觉时时在心中挣扎
หม่าวถนกั๋มกอซีสี่จอยซ้ำจงชันจ่า

感情常在心内困
กั๋มเฉ่งเสองจอยซ้ำหน่อยควัน

*喜欢他又似不曾 莫理他有点儿不忍
เห๋ยฝู้นทาเหย่าฉีปั๊กฉั่น หมอกเหลยทาเหย๋าตีมหยี่ปั๊กหยั๋น

**明是爱不上 为何又偏不肯放
เหม่งซีงอยปั๊กเสอง ไวห่อเยาพี้นปั๊กหังฝ่อ

爱海在浮沉
งอยฮอยจ่อยเฝ่าชำ

***是缘为何没法更亲近
ซี้ยูนไหว่หอหมูดฟาดกันฉ่ำกั่น

偏偏波折频频
พี้นพี้นปอจีพันพัน

可叹情意欲放放未能
หอทานเฉ่งยี่หยกฟ้องฟองเมยหนั่น

情人路 梦想继续寻
เฉ่งหยั่นโหล่ว หม่งเซิงกายจกฉ่ำ

เริ่ม*ต่อด้วย**
****明是爱不上 为何又偏不肯放
เหม่งซีงอยปั๊กเสอง ไวห่อเยาพี้นปั๊กหังฝ่อ

情是枉痴心
เฉ่งซีหว๋องชี.....ซำ เริ่ม***เริ่ม*ต่อด้วย***
ต่อด้วย****


ศิลปิน : ต้อม เรนโบว์รู้ว่าวัน แห่งความหมองหม่น
อาจทำฉัน สับสนเศร้าเสียใจ
ด้วยตัวเธอ ไม่เคย
เลยสักครา ให้ความจริงใจ
การ จากไปคงถึงสักวัน
หวังให้เธอ เข้าใจฉันหน่อย
แต่เพียงน้อย
แม้ฉัน อาจไม่สำคัญ
ให้เป็นความ ซึ้งใจ
ตรึงติดวัน นี้ ไปเมื่อไหร่
ยาม สัมพันธ์ เราสิ้นไป
.ขอเพียง
แค่วันนี้เป็นวันของเรา
เหงา เพียงใด
ให้มันจาง จากไกล
แล้ววัน ต่อนี้ไปฉันทำใจได้
เพียง วันสุขใจแค่วันคืนผ่าน
คำเอ่ยลา กับความเหินห่าง
อาจทำฉัน อ้างว้างอยู่แสนนาน
แต่หากวันนี้ มีเธอ
คู่เคียงฉันคงไม่หวั่น
ก่อน วันนั้นที่เธอจากไป
ขอเพียง
แค่วันนี้เป็นวันของเรา
เหงา เพียงใด
ให้มันจาง จากไกล
แล้ววัน ต่อนี้ไปฉันทำใจได้
เพียง วันสุขใจแค่วันคืนผ่าน
คำเอ่ยลา กับความเหินห่าง
อาจทำฉัน อ้างว้างอยู่แสนนาน
แต่หากวันนี้ มีเธอ
คู่เคียงฉันคงไม่หวั่น
ก่อน วันนั้นที่เธอจากไป
แต่หากวันนี้ มีเธอ
คู่เคียงฉันคงไม่หวั่น
ก่อน วันนั้นที่เธอจากไป
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2555 22:20:37 น.
Counter : 1112 Pageviews.  

忘尽心中情 叶振棠 ยาจกซู//www.yy8844.cn/download/{FDCC9324-1DE3-44A1-884B-03CB76A12FE5}.asp


忘尽心中情 叶振棠 ยาจกซู


忘尽心中情 遗下爱与痴
หม่องจนซ้ำชงเฉ่ง ไหว่ฮาง่อยยูดชี้

任笑声送走旧愁 让美酒洗清前事
หย่ำซีวเซ้งซงเจ๋าเกาเซา เหย่องเหมยเจ๋าไสเช้งฉี่นซี

四海家乡是 何地我懒知
เส่ยหอยก้าเฮองสี่ ห่อเตยหงอหลานจี

顺意趋寸心自如 任脚走尺躯随遇
ส่นหยีไช้ ชูนซ้ำจียวูน หย่ำเกอกเจ๋าเฉกโค้ยโฉ่ยยี

难分醉醒玩世就容易 此中胜负只有天知
หน่านฝั่นโจยเส็งหวู่นไซเจาหย่งยี ฉีจงเซ็งฝู่จี๋เยาพีนจี

披散头发独自行 得失唯我事
เพ้ยซ้านเถ่าปั๊ดโตกจีหั่น ตั๊กซัดไหว่หงอซี

昨天种种梦 难望再有诗
จอกทีนจ๋งจ๋งหม่ง หน่านมองจอยเย๋าซี

就与他永久别离 未去想那非和是
เจ่ายวีท้าเหว๋งเก๋าปีดเหล่ง เหม่ยโฮยเสองหน่าเฟ้ยหว่อซี

未记起从前名字
เหม่ยเกยเห๋ยฉ่งชีนเหม่งจีน
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 1 ธันวาคม 2554 11:41:16 น.
Counter : 1659 Pageviews.  

太极张三丰万梓良 ฤทธิ์หมัดสะท้านบู้ลิ้ม
//cncmax.youku.com/v_show/id_XNzMyNTQ4_playlist_playlist_plid_153245_orderBy_7_pos_6_mid_1063894_type_playlist.html太极张三丰


风中柳丝舒懒腰 几点絮飞飘呀飘
ฟ้งจ๊งเหลาชีดซีหล่านยี เก๋ยพีนโส๋ยเฟ้ยพีวหย๋าพีว

谁能力抗劲风 为何梁木折腰
โส่ยหนั่งเหมกคอเคงฟ้ง ไวห่อเลิองหมกจีฮิ้ว

柳絮却可轻卸掉
เหลาโส่ยเขอกคอเฮ้งเซตีว

于世上 也知颠沛没能料 傲然笑
ฮี้นไซ..เสิ่ง หย๋าชี้นปูนกูนเฮยหนั่งลีว โนวหยี่นซิ่ว

冷观得失感玄妙 风惊雨急自巍立
หล่านปู๊นตั๊กซัดก๋ำหยู่ยีว ฟ้งเก๊งหยีกั๊บจีไหง่หลับ

扁舟也可度汪潮 以柔力拨千斤
พีนเจ้าหย๋าหอโตวข๋องชีว หยีเหย่าเหล็กปอกชีนกั้น

淡然随遇变招 雨后红日千里耀
ตานหยู่นโชยวีปีนฮี้ว หยี่เห่าฮงเหยอกชี้นเหลยยีว//v.ku6.com/playlist/index_3641903.html
 

Create Date : 19 เมษายน 2550    
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2553 22:28:54 น.
Counter : 1391 Pageviews.  

陆 小 凤 หงส์ผงาดฟ้า 郑 少 秋.... 紫钗恨
陆 小 凤 郑 少 秋

情 与 义 值 千 金 刀 山 去 地 狱 去 有 何 憾
เฉ่งยู้ยี เจกชี้นกำ โต้วซานโหยเต่หยกโฮ้ยเยาห่อฮำ

为 知 心 牺 牲 有 何 憾
ไห่วจี้ซำ เหยซำเยาห่อฮำ

为 娇 娃 甘 心 剖 寸 心
ไหว่กี้ววาก๋ำซำเผ่าฮวูดฉี่นซำ

血 泪 为 情 流 一 死 恺 有 恨
ฮูดโลยไวเฉ่งเหล่า ยัดสีเห๋ยเยาหั่น

有 谁 人 敢 过 问 尘 世 上 相 识 是 缘 份
เยาโสยหยั่นก๋ำกวอมัน ฉั่นไซเซอง เสองเสกซีหยู่นฟัน

尽 杯 酒 千 杯 怎 能 醉 君
จ่นฟู้ยเจ๋า ฉี่นปูยจ๋ำโจ่ยควัน

野 鹤 逐 问 云 生 死 怎 过 问
* เย้ฮกจกฮันหวั่น ซ้ำสีจ๋ำกวอหมั่น

笑 由 人 谁 过 问
ซีวเยายัน โส่ยกวอมัน เริ่ม * ต่อด้วย โส่ยกวอมัน ๆ


//www.yule2000.com/SongPlayFold_1/77677_879973.htm

决战前夕 -- 陆小凤插曲


//www.kbps.com.cn/song/26975/决战前夕 电视剧陆小凤插曲 郑 少 秋 แทรกเล็กเซียวหงส์

命运不得我挑选 前途生死自己难断
เหม่งหวั่นป๊อต๊อหงอที้วสู่น ฉี่นโถวซั้งซี้จีเก๋ยหน่านตูน

茫茫沧海身不知处 落叶归根是家园
หม่องหมองช้องหอยซันปั๊ดจีฉูด หลอกหยีบไว้กั้นซีก้า..หยี่น

人如沧海柳叶船 离群隐居自己情愿
หยั่นหยู่ช้องหอยเหล่าหยีบสู่น เหล่ยขวั่นยั้นโก้ยจีเก๋ยเฉ่งยูน

前途偏偏多挑战 若问吉凶我亦难判断
ฉีนโถ่วพี้นพี้นตอทิ้วจี่น เหยอกหมัดกั้นฮ้งหงอเหยกหน่านพูนตูน

英雄豪杰 有谁独尊 人虽死情不断
เย่งห่งโฮว..กี เหย๋าโส่ยโต๊กจูน หยั่นโส้ยสีเฉ่งปั๊ดตูน

无意赴黄泉 男儿天职保家眷 儿啼妻哭内心撩乱
โหม่วยี้ฟูหว่องชูน หนั่มหยี่ที้นเจ๊ก โป๋ว..ก้าตูน อี่ไถ่ใช้ฮ้งนอยซ้ำหลี่วลูน

难寻进退失方寸 前途生死我亦难判断
ฉี่นโถ่วซั้งซีหงอเหยกหน่าน พูนตูน

英雄豪杰 武林认至尊 问生死谁敢怨 含笑到黄泉
เย่งห่งโฮวกีด โหมวหล่ำเย่งจีจูน หมั่นซั้งซีโส่ยก๋ำยูน ห่ำซีวโต้วหว่องชูน

男儿天职保家眷 儿啼妻哭内心撩乱
หนั่มหยี่ที้นเจ๊ก โป๋ว..ก้าตูน อี่ไถ่ใช้ฮ้งนอยซ้ำหลี่วลูน

难寻进退失方寸 前途生死我实难判断
หน่านฉ่ำจ้นโท้ยซาฟองจูน ฉี่นโถวซั้งซี้หงอซาดหน่านพูนตูน//bailiconglin.edu.chinaren.com

经典港台影视片头曲在线欣赏

100多部,不断更新中

《陆小凤》武当之战主题曲——誓要入刀山//www.5566789.com/play/1027.htm


誓要去入刀山 浩气壮过千关

ไส่ยีวโฮย หยับโต้วซาน โห่วเฮจองกว่อชิ้นกวาน

豪情无限男儿傲气 地狱也独来独往返

โหม่วเฉ่งโมวฮา หน่ามหยี่โง่วเฮย เต๋ยหยกหย๋าโตกหล่อยโตกหม่องฝาน

*存心一闯虎豹穴 今朝去几时还

ฉู่นซ้ำยัดฉองพาหวี่ กำจี้วโฮยเก๋ยซีหว่าน

奈何难尽欢千日醉 此刻相对恨晚

นอยห่อหน่านจน ฝู้ชีหยัดโจย ฉีฮักเซองโตยหั่นหมาน

愿与你尽一杯 聚与散记心间

หยูดหยี๋เหน๋ย จ่นยัดปูน โจ่ยยีซานเก่ยซ้ำกาน


毋忘情义长存傲气 日后再相知未晚

โหม่วหม่องเช็งยี เฉองฉู่นโหวเฮย หยัดเห่าจอยเสองจี้
เหม่ยหมาน

豪情无限男儿傲气 日后再相知未晚

โหม่วเฉ่งโมวฮา หน่ามหยี่โง่วเฮย หยัดเห่าจอยเสองจี้เหม่ยหมาน

《陆小凤》武当之战插曲——情未了

无限爱尽成轻烟
一朝消散似场梦

情未了缘份已尽

再不见你影踪

缘尽了就如轻烟

几多恩爱化为梦

留下我独来追忆

泪向心中涌

* 匆匆 太匆匆

再回头一切成梦

枉我痴 枉我爱

万缕相思有何用

难望你共谐今生

千番追悔也无用

唯望你我在他生

共对再重逢

(Repeat *)

--
好多事情总是后来才看清楚

然而我已经找不到来时的路

好多事情当时一点也不觉得苦

就算是苦我想我也不在乎
ค้นเจอจากลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ
//www.54th.cn/edubbs/tv/TV_Songs/WuXia/luxiaofeng/

//www.56.com/u28/v_MzM2NDY5Nw.html

//www.56.com/u26/v_MTI3NzQ1MzU.html

 

Create Date : 16 เมษายน 2550    
Last Update : 25 เมษายน 2555 21:11:06 น.
Counter : 2034 Pageviews.  

用爱将心偷 คมเฉือนคม//www.53t.cn/play/63566.html
情场中几多高手 用爱将心去偷
เฉ่งเฉิ่มจ้ง เก๋ยตอโกเสา หย่งงอยเจิ่งซัมโห่ยเทา

就将你偷得痴情 剩我一世忧
เจ่าเจิ่งเหน๋ย เทาตั๊ดจีเฉ่ง เส่งหงอย้าดโส่ยเยา


用欺也用骗 用几多好计谋
หย่งเฮย หย๋าหย่งพีน หย่งเก๋ย ตอโหวไกเหม่า

盗得芳心然后置诸脑后
โต่วต้าด ฟงซัม หยิ่นฮาวจีจู่นโหนวเฮา


为什么人生如海 用爱添我忧
ไหว่สั่มม้อหยันซ้ำอยู่โหย หย่งงอยทีนหงอเยา

剩下我痴痴泪流 未解心里忧
เส่งห่าหงอจีจีโลยเหล่า เหม่ยกายซ่ำโหลยเยา

伴着种种苦共甜 为君一生去守
ปู่นเจอกจ๋งจ๋งฟูกงทีน ไวกวั้นยัดซังโห่ยเสา

อยู่..แห่งไหน คนละฟากฟ้า


ห่างแค่ตา มิห่างใจ


จะ.เนิ่นนาน


กาลลับเลยล่วงไป

ความซึ้งใจ มิสร่างซา


หลับฝันถึงเสมอ


ครุ่นคิดถึงเธอเรื่อยมา


พร่ำเพ้อเรียกหา


อกผวาด้วยความห่วงใย


อาจขัดขืน คำพิพากษา


หลบ.หนีหน้าเตลิดไกล


แต่ขัดขืน ดวงชะตามิได้


ทนช้ำใจ มิปรารถนา


สุดขื่นขม ทุกข์ตรมวิญญา


นอนน้ำตาซึมตกใน


หลับฝันถึงเสมอ


ครุ่นคิดถึงเธอเรื่อยมา


พร่ำเพ้อเรียกหา


อกผวาด้วยความห่วงใย


อาจขัดขืน คำพิพากษา


หลบ.หนีหน้าเตลิดไกล


แต่ขัดขืน ดวงชะตามิได้


ทนช้ำใจ มิปรารถนา


สุดขื่นขม ทุกข์ตรมวิญญา


นอนน้ำตาซึมตกใน


//v.youku.com/v_show/id_XMTAyMzc5NDA4.html
 

Create Date : 16 เมษายน 2550    
Last Update : 8 กันยายน 2556 15:38:15 น.
Counter : 2545 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.