ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 

笑傲江湖 - 叶振棠合 叶丽仪 กระบี่เย้ยยุทธจักร//www.1ting.com/player/3e/player_85118.html


笑傲江湖 - 叶振棠合 叶丽仪 กระบี่เย้ยยุทธจักร


女:哪用争世上浮名 世事似水去无定
หนาหย่งจ๊างไซเซิงเฝา..เหมง ไซสี่ฉีโสยโฮ่ยโหม่วเต็ง

男:要觅取世上深情 何惧奔波险径
ยีวเหมกโฉยไซเซองซำ..เฉ่ง ห่อโกยปั๊นป๊อหีม.. เก็ง

女:也亦知剑是无情 会令此心再难静
หย๋าเหยกจี๊กีมซีโมวเช็ง หวูยเหล่งฉีซ้ำจอยหน่านเจ็ง

男:那恩怨未曾问 女:纵是相聚也短暂
หนายั๊นยีเมยฉั่นมัน จองสี่เซ้องโจยหย๋าตู๋นจ่า

男:心中此际情 合:此际情也可永
ซำจงฉีไจเฉ่ง ฉีไจเฉ่งหย๋าโหวเหว็ง

男:哪惧千里路遥遥 (女:啊哪惧路遥遥)
หนาโต่ยชี้นเน๋ยโลวยูนยูน หนาโต่ยชี้นโล่วยูนยูน

合:未曾怕风霜劲 女:心中独留
เมยฉ่ำพ้าฝ่องเสองเก็ง ซ้ำจงตกเหล่า

男:此生还剩 女:多少柔情
ฉีซั้งหว่านเซ็ง ต๊อสีวเยาเฉ่ง

男:悲欢往影 女:过去悲欢往日情景
เป้ยฟู่นหว่องเหย็ง กวอโฮยเป๊ยฟูนหวองหยัดเฉ่งเก๋ง

男:此际情 合:笑傲天际踏前程 去历几多沧桑
ฉีไจเฉ่ง ซีวโหง่วที้นไจ้ตาบฉี่นเช็ง โฮยเหล็กเก๋ยต๊อฉ้อง ซอ

女:岁月匆匆再不问 男:心中此际情
โซยหยูดช่งชงจอยป๊าดหมั่น ซำจ๊งฉีไจเฉ่ง

合:此际情也可永 合:岁月匆匆再不问
ฉีไจเฉ่งหย๋าโหวเหว็ง โซยหยูดฉ้งชงจอยปั๊ดหมั่น

此际情也可永 ฉีไจเฉ่งหย๋าโหวเหว็ง

//v.youku.com/v_playlist/f1131386o1p4.html

เพลงนี้บอกตรงๆ เลดี้หาคนมาร้องคู่อยู่ด้วยนานโข (เฮ้อยังไร้วี่แวว)
 

Create Date : 18 ธันวาคม 2550    
Last Update : 14 ตุลาคม 2555 9:40:06 น.
Counter : 1712 Pageviews.  

千愁记旧情_罗文 แทรกมังกรหยก

//www.haoting.com/musiclist/ht_683cfbf50e329a67.htm

//images.google.co.th/imgres?imgurl=//img.v42.56.com/images/16/17/ya6266i56olo56i56.com_zhajm_118942121885.jpg&imgrefurl=//www.56.com/w20/play_album-aid-3320065_vid-MjA1MjI4NDU.html&h=120&w=160&sz=5&hl=th&start=18&um=1&tbnid=Goffa06Efgn0YM:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3D%25E9%25B2%259C%25E8%258A%25B1%25E6%25BB%25A1%25E6%259C%2588%25E6%25A5%25BC%26um%3D1%26hl%3Dth

千 愁 记 旧 情

没 有 月 也 不 见 星 迷 茫 路 伴 双 影
หมูดเหย๋าหยี หย๋าปั๊ดกีมเซ้ง ไหม่มองโลวปู่นเจ๊กเย๋ง

从 此 斯 人 失 去 剩 我 千 愁 记 旧 情
ฉ่งฉีซี่หยั่นซาดโฮย เส่งหงอชีฮี้นเส่าเกยเกาเช็ง

红 日 再 不 会 升 热 心 渐 冷 似 冰
ห่งหยัดจอยปั๊ดหวูยเซ้ง หยี่ซ้ำจี่มจี๋เป็ง

从 此 星 沉 天 际 剩 我 低 徊 血 泪 凝
ฉ่งฉีเส้งฉ่ำฮี้นไจ่ เส่งหงอตัยฮี้หวู่ยฮูดโลยเหย่ง

日 日 伴 随 难 再 现 夜 夜 叫 唤 亦 不 应
หยัดหยัดปูนโฉ่ย หม่านจอยยีน เย่เย่ ยีวหยี่วเหย็กปั๊ดเย๋ง

旧 日 笑 面 上 的 万 般 千 种 亲 爱
เก่าหยัดสี่วหมี่นเส่อง เต็กหม่านปุ้นชีนจ๋งชันงอย

消 失 风 中 风 却 未 静
สิ่วซัดฟองจง เคอกเหมยเจ่ง

含 泪 诉 不 清 问 天 未 有 声
ห่ำโลยโซวปั๊ดเช้ง หมั่นที้นเหม่ยเย๋าเซ็ง

何 日 再 欢 颜 相 见 复 得 斯 人 说 旧 情
ห่อหยัดจอยฟู่นหงั่นเซ่องกีน ตอกตั๊กซี้หยั่นสูดเกาเช็ง


//images.google.co.th/imgres?imgurl=//img.v42.56.com/images/16/17/ya6266i56olo56i56.com_zhajm_118942121885.jpg&imgrefurl=//www.56.com/w20/play_album-aid-3320065_vid-MjA1MjI4NDU.html&h=120&w=160&sz=5&hl=th&start=18&um=1&tbnid=Goffa06Efgn0YM:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3D%25E9%25B2%259C%25E8%258A%25B1%25E6%25BB%25A1%25E6%259C%2588%25E6%25A5%25BC%26um%3D1%26hl%3Dth
千愁记旧情_罗文

//www.aiting.com/MusicData/play/69562.html
 

Create Date : 12 ธันวาคม 2550    
Last Update : 9 กันยายน 2552 10:17:42 น.
Counter : 1318 Pageviews.  

满江红_罗文

//www.haoting.com/musiclist/ht_683cfbf50e329a67.htm
 

Create Date : 12 ธันวาคม 2550    
Last Update : 12 ธันวาคม 2550 22:04:24 น.
Counter : 1130 Pageviews.  

四 张 机 甄妮 แทรกมังกรหยก四张机,
เส่งเช้อง...เคย

鸳鸯织就欲双飞。
ยีนเย๋องเจ๊กเจ่าหยกเซ้อง ... เฟ่ย

可怜未老头现白,
หอหลิ่งเมย....โหลว เถ่าซี ...ปาก

春波碧草,
ช้นผ่อ.. เป๊กโฉว

晓寒深处,
หีวห่อนซ่ำชวี

相对浴红衣。
เซ้องโตยเยาห่งยี่

//www.haoting.com/musiclist/ht_683cfbf50e329a67.htm
 

Create Date : 12 ธันวาคม 2550    
Last Update : 14 ตุลาคม 2555 9:35:00 น.
Counter : 1287 Pageviews.  

郎归晚 /汪明荃
//www.ting88.com/htm/2321s8.htm

世事多苦恼
ไซสี่ต๊อฝูโหน๋ว

别时哪知见时难
ปีสี่หนาจี๊กีนซีหนั่น

怕忆旧侣怕想旧爱
พาเย๊กเก่าโหล๋ย พาเสองเก่างอย

一生悲欢恨怨间
หยัดสั่งเปยฝู้นหั่นยูนกำ

既是情心不冷
เกยสี่เฉ่งซ้ำปั๊ดหลาง

却为何远方去未还
เคอกไว ห่อยู๋นฟองโฮยเมยหวาก

几多后悔百般爱念
เก๋ยต๊อเห่าฝูย ปากปู้ยงอยนีน

让清风吹散
เหย่องเช้งฟ่งโชยส่าน

那日惊觉梦已残
หน๋าหยัดเย้งกอหม่งอี๋ชาน

剩得却是愁无限
เซ็งตั๊กเหองสี่เสาโหม่วฮาน

愿君记取相思意
หยู่นกวั้นเกยโฉยเซองสี่อี่

休付流水不可挽
เย้าฝูเหล่าโสยปั๊ดฮอหวาน

怕问情天几多变
พามันเฉ่ง..ที้นเก๋ยต๊อปีน

往日情叹息再续难
หว๋อง...ยัดเฉ่งทานเซ็กจอยจอกหน่าน

满腔恨意爱海变幻
มูนฮ่องหั่นอีงอยหอยปีนหว่าน

令今生只堪叹
เหล่งก้ำซังจี๋ห้ำทาน

 

Create Date : 11 ธันวาคม 2550    
Last Update : 14 ตุลาคม 2555 9:15:43 น.
Counter : 1399 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.