สินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อแบบไหนที่เหมาะกับความต้องการของท่านทาง CREDIT-2U ในฐานะดีลเลอร์ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินย่างเข้าปีที่สิบของทุกธนาคารและทุกสถาบันการเงินจะมาทำการชี้แจงว่าก่อนอื่นท่านจะต้องทำความเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆและอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อบัตรกดเงินสด พร้อมทั้งข้อดีข้อด้อยของสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้อีกทั้งเหตุผลในการตัดสินใจของท่านที่จะเลือกขอใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้ ซึ่งสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการที่ท่านต้องการใช้เงินจากสินเชื่อที่ท่านกำลังตัดสินใจที่จะขอใช้บริการระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรกดเงินสดว่าท่านจะนำเงินจากสินเชื่อไปใช้สำหรับการณ์ใดของท่าน

สินเชื่อส่วนบุคคลนั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันซึ่งสินเชื่อที่มีหลักประกันนั้นผู้ที่ขอใช้บริการสินเชื่อนี้จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและต้องมีบุคคลค้ำประกันเช่นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ฯ เป็นต้น ส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนั้นผู้ที่ขอใช้บริการสินเชื่อนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นโดยสินเชื่อบุคคลปกติแบบทั่วไปจะมีหลากหลายรูปแบบเช่น สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดและบัตรเครดิตฯ เป็นต้น

โดย ณ ที่นี้ทางCREDIT-2U จะขอกล่าวถึงสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจและได้ตระหนักถึงข้อดีและข้อด้อยระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อบัตรกดเงินสดก่อน

สินเชื่อส่วนบุคคล(ไม่มีหลักประกัน)คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาสำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้รวมกันขั้นต่ำในอาชีพเดียวกันตั้งแต่15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปพร้อมทั้งต้องมีอายุงานตามเกณฑ์ของธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนดและสำหรับบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้ประจำตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนดพร้อมทั้งต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปซึ่งอายุของการจดทะเบียนพาณิชย์นี้อาจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อยสองปีหรือสามปีขึ้นไปทั้งนี้ในส่วนของหลักเกณฑ์รายได้ประจำและหลักเกณฑ์ของอายุการจดทะเบียนพาณิชย์จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนดโดยมีวงเงินสินเชื่อที่ 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทซึ่งวงเงินสินเชื่อของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินนั้นอาจแตกต่างกันไป โดยบุคคลใดที่ขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลกับทางธนาคารและสถาบันการเงินและได้รับการอนุมัตินั้นจะได้รับเงินสินเชื่อที่อนุมัติเป็นเงินก้อนซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัตินั้นสามารถที่จะนำเงินก้อนไปใช้จ่ายกับสิ่งของที่มีมูลค่าสูงๆได้เช่นตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของบ้านกับอื่นๆ เป็นต้นอีกทั้งยังสามารถที่จะนำเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัตินี้ไปจับจ่ายใช้สอยได้ทุกความต้องการอย่างอเนกประสงค์โดยในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะคิดนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติแบบลดต้นลดดอกและเป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามรายได้ของผู้กู้และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติกับระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้อย่างเช่น

สินเชื่อส่วนบุคคล Citi Advanceก็มีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้กู้ที่มีรายได้มากกว่า30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และ

สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cashก็จะมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษโดยเริ่มต้นที่อัตราดอกเบี้ย9%, 12%, 15% และ 18% เป็นต้น และในส่วนของการผ่อนชำระเงินกู้นั้นก็จะเป็นการผ่อนชำระเงินกู้แบบรายเดือนในจำนวนเงินที่เท่าๆกันทุกเดือนโดยที่ผู้กู้นั้นสามารถที่จะเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้คืนได้ตั้งแต่ 12เดือนและสามารถที่จะเลือกผ่อนชำระเงินกู้คืนได้นานสูงสุดที่ 72 เดือนตามขีดความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของผู้กู้นั้นๆ

ทั้งนี้ในเรื่องของระยะเวลาการผ่อนชำระนั้นก็จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนด

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล

- ได้รับเป็นเงินก้อนของสินเชื่อที่อนุมัติซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้จ่ายสิ่งของที่มีมูลค่าสูงๆได้

- สร้างระเบียบวินัยให้กับตนเองในการจัดการบริหารด้านการเงินของแต่ละเดือน

-ใช้สำหรับการรวมหนี้สินต่างๆให้เป็นหนี้ก้อนเดียวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆของหนี้สินอื่นๆได้ เช่นหนี้จากบัตรเครดิตไม่ว่าจะกี่บัตรกี่ใบก็ตามและหนี้จากสินเชื่ออื่นๆ เป็นต้น

-ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถที่จะเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนตามขีดความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ได้

-มีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

- อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อย่างแท้จริง

- อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นหากถ้ามาคิดคำนวณกันจริงๆแล้วจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรกดเงินสด

-และยังมีข้อดีของสินเชื่อบุคคลอีกหลายประการซึ่งทาง CREDIT-2U จะขอกล่าวถึงข้อดีแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะถ้าหากจะให้กล่าวถึงข้อดีต่างๆต่อไปก็คงจะต้องกล่าวกันอีกยาวมาก

ข้อด้อยของสินเชื่อส่วนบุคคล

-หากผู้กู้ได้ทำการปิดบัญชีสัญญาเงินกู้ก่อนกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้ทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีของสัญญาเงินกู้ซึ่งส่วนใหญ่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีสัญญาเงินกู้ก่อนกำหนดโดยประมาณที่อัตราร้อยละ1% ของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ

-หากผู้กู้ผ่อนชำระคืนเงินกู้ล่าช้าในเวลาที่กำหนดของแต่ละเดือนทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีการเรียกเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมในการผ่อนชำระล่าช้า

ซึ่งข้อด้อยของสินเชื่อบุคคลจะมีข้อด้อยที่น้อยมาก

สินเชื่อบัตรกดเงินสด(ไม่มีหลักประกัน)คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาในรูปแบบของบัตรพลาสติกและเป็นสินเชื่อหมุนเวียนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งถ้าหากบุคคลใดที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรและได้มีการชำระหนี้คืนกลับมาแล้วก็จะสามารถนำบัตรไปกดเบิกถอนเงินสดหรือนำไปผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการได้อีกตามวงเงินสินเชื่อของบัตรที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดวงเงินของบัตรและเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินออกผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาสำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้รวมกันขั้นต่ำในอาชีพเดียวกันตั้งแต่10,000บาทต่อเดือนขึ้นไปพร้อมทั้งต้องมีอายุงานตามเกณฑ์ของธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆได้กำหนดไว้และสำหรับบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้ประจำตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆได้กำหนดไว้พร้อมทั้งต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปโดยอายุของการจดทะเบียนพาณิชย์นี้อาจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อยสองปีหรือสามปีขึ้นไปทั้งนี้ในส่วนของหลักเกณฑ์รายได้ประจำและหลักเกณฑ์ของอายุการจดทะเบียนพาณิชย์จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆ โดยบุคคลใดที่ขอใช้บริการสินเชื่อบัตรกดเงินสดกับทางธนาคารและสถาบันการเงินและได้รับการอนุมัตินั้นจะได้รับเงินสินเชื่อที่อนุมัติในรูปแบบของบัตรพลาสติกโดยมีวงเงินสินเชื่อที่ 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทซึ่งวงเงินสินเชื่อของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินนั้นอาจมีความแตกต่างกันไป โดยทางธนาคารและสถาบันการเงินจะมีการกำหนดวงเงินสินเชื่อของบัตรทั้งนี้วงเงินสินเชื่อของบัตรกดเงินสดนั้นจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัตินั้น บางธนาคารและสถาบันการเงินจะทำการโอนเงินสินเชื่อจำนวนหนึ่งหรือโอนเงินสินเชื่อเต็มจำนวนที่อนุมัติไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ตามที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนที่ผู้กู้จะได้รับบัตรกดเงินสดจริงจากทางธนาคารและสถาบันการเงินและเมื่อผู้กู้ที่ได้รับบัตรกดเงินสดจริงแล้วสามารถที่จะนำบัตรกดเงินสดที่ได้รับการอนุมัติไปกดเบิกถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมายPLUS ได้ทุกเครื่องทั่วไทยและทั่วโลกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด อีกทั้งยังสามารถที่จะนำเงินจากการกดเบิกถอนเงินสดไปจับจ่ายใช้สอยได้ทุกความต้องการอย่างอเนกประสงค์โดยในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะคิดนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและตามจำนวนวันที่ทำรายการกดเบิกถอนเงินสดตามจริงและเป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีโปรโมชั่นของบัตรเงินสดต่างๆอย่างเช่น

สินเชื่อบัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต


ก็จะมีโปรโมชั่นทั้งได้รับของแถมและฟรีดอกเบี้ย 0% นานถึง 3 รอบบัญชี และสินเชื่อบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ KTC PROUD

ก็จะมีโปรโมชั่นบริการแบ่งผ่อนชำระFLEXI อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 18 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยที่ 0.99% ต่อเดือนนานสูงสุดถึง 36 เดือน ณร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการกว่า 3,000 ร้านค้าฯ ทั่วประเทศไทย เป็นต้น
และในส่วนของการผ่อนชำระหนี้ก็จะเป็นการผ่อนชำระตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ของแต่ละเดือนนั้นๆอีกทั้งยังสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำ 3% ของยอดจำนวนเงินตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้หากว่าเดือนไหนที่ท่านไม่สามารถที่จะชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ของเดือนนั้นๆทั้งนี้ในเรื่องของการผ่อนชำระขั้นต่ำนั้นก็จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนด

ข้อดีของสินเชื่อบัตรกดเงินสด

-ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการกดเบิกถอนเงินสด

-มีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย เช่น ของแถม,ผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการด้วยดอกเบี้ย 0%, คะแนนสะสม Rewards เป็นต้น

- สามารถที่จะผ่อนชำระขั้นต่ำได้

-เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของบัตรที่สามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิต

ทั้งนี้ยังมีข้อดีของสินเชื่อบัตรกดเงินสดอีกมากมายซึ่งทางCREDIT-2Uจะขอกล่าวถึงข้อดีของบัตรแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะหากต้องกล่าวถึงข้อดีของบัตรนั้นคงต้องกล่าวไปอีกยาว

ข้อเสียของสินเชื่อบัตรกดเงินสด

-ไม่สามารถที่จะนำบัตรไปกดเบิกถอนเงินสดเพื่อใช้จ่ายกับสิ่งของที่มีมูลค่าสูงๆได้

-ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีในการชำระขั้นต่ำได้แต่ว่าก็มีข้อเสียในเรื่องของการชำระขั้นต่ำเหมือนกันอย่าว่าแค่เพียงแต่ชำระขั้นต่ำ เพราะในเรื่องของการชำระไม่เต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ของสินเชื่อในรูปแบบที่เป็นบัตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดและบัตรอื่นๆก็ตามหากไม่ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ก็จะเกิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้นทบดอก ทันที และเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงคือจะมีหนี้สะสมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากอัตราดอกเบี้ยที่สะสมกันพอกพูนขึ้นจนเปรียบเสมือนดินพอกหางหมูเพราะในหลักการคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อในรูปแบบที่เป็นบัตรทุกประเภทที่แท้จริงนั้นทุกธนาคารและทุกสถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยดังตัวอย่างต่อไปนี้คือในบัตรของท่านได้รับการอนุมัติวงเงินมา 50,000 บาทและเดือนนี้ท่านได้ใช้จ่ายผ่านบัตรไปจำนวน 40,000 บาทเมื่อทางธนาคารและสถาบันการเงินได้ส่งใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้มาให้ท่านเป็นยอดที่ท่านต้องชำระเต็มจำนวนคือ40,000 บาท แต่ท่านไม่สามารถที่จะชำระเต็มจำนวนได้และท่านได้ชำระหนี้ไปในจำนวนเงินที่35,000 บาท ทุกธนาคารและทุกสถาบันการเงินนั้นไม่ได้คิดอัตราดอกเบี้ยของยอดเงินที่ค้างชำระที่ยอดเงิน5,000 บาท แต่จะคิดอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวนที่ท่านได้ใช้จ่ายผ่านที่ยอดเงิน 40,000บาท โดยทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะนำอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากท่านไปทบกับเงินต้นทันทีของรอบเดือนถัดไปซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยนั้นก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้และเป็นไปตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินด้วย

- หากท่านผ่อนชำระคืนล่าช้าในเวลาที่กำหนดของแต่ละเดือนทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีการเรียกเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมรวมถึงดอกเบี้ยในการผ่อนชำระล่าช้า

ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับทาง CREDIT-2U มีความคิดว่าทุกท่านควรที่จะขอใช้บริการทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรกดเงินสดพร้อมทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต (ไม่มีหลักประกัน)เพราะทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านนั้นได้มีการจัดการบริหารวางแผนการทางการเงินในแต่ละเดือนของท่านอย่างไร

 
Create Date : 12 กันยายน 2560
Last Update : 12 กันยายน 2560 18:30:02 น.
Counter : 235 Pageviews.
0 comment
(โหวต blog นี้) 
ใช้สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อขจัดหนี้สินทางการแพทย์บางทีสิ่งเดียวที่แย่กว่าการเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาพยาบาลคือตั๋วเงินที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นในความเป็นจริง 20เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่วัยทำงานในสหรัฐฯรายงานว่าประสบปัญหาในการจ่ายหนี้ทางการแพทย์นั่นคือสิ่งที่สินเชื่อส่วนบุคคลสามารถช่วยได้

ทำไมไม่ชำระหนี้ทางการแพทย์จึงอาจเป็นปัญหาร้ายแรง

ไม่เหมือนรถถ้าคุณผิดนัดชำระหนี้ทางการแพทย์พวกเขาไม่สามารถมาและเอาคืนบริการทางการแพทย์ที่คุณได้รับนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับส่วนใหญ่แต่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่หนี้สินประเภทนี้เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของหนี้ผู้บริโภคในกลุ่มคอลเล็กชัน

เนื่องจากหนี้ทางการแพทย์เป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมโรงพยาบาลและผู้ให้บริการรายอื่นๆ กระตือรือร้นที่จะขายหนี้นี้ให้กับนักสะสมหนี้ในความเป็นจริงแล้วประเภทของตราสารหนี้นี้จะขายได้น้อยกว่าหนึ่งเพนนีสำหรับแต่ละสกุลเงิน

นั่นหมายความว่านักสะสมหนี้สามารถซื้อหนี้จำนวนหนึ่งพันล้านเหรียญได้เพียง14.5 ล้านเหรียญเท่านั้น

เมื่อหนี้ของคุณถูกโอนไปยังผู้รับชำรุดคุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับโทรศัพท์รบกวนเป็นประจำในสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งคุณสามารถถูกนำตัวขึ้นศาลและพวกเขาอาจได้รับการตัดสินจากคุณ

เหตุผลหนึ่งที่ไม่ฉลาดที่จะปล่อยให้หนี้ทางการแพทย์ไปค้างชำระก็คือว่ามันจะเจ็บคะแนนเครดิตของคุณเมื่อหนี้สินได้รับการโอนไปยังผู้จัดเก็บหนี้การขาดการชำระเงินจะรายงานไปยังหน่วยงานรายงานเครดิตรายใหญ่สามแห่ง

หากเกิดเหตุการณ์นี้คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับคะแนนเครดิตโดยรวมของคุณหากมีคำตัดสินยื่นคัดค้านคุณคะแนนเครดิตของคุณจะได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งจะใช้เวลาในการกู้คืนมานาน

วิธีการจัดการกับหนี้เสียทางการแพทย์ของคุณวันนี้

คุณมีทางเลือกในการจัดการกับหนี้นี้ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องจบลงในสถานการณ์ที่แย่ลงในขณะที่สามารถทำงานกับคุณได้ว่าผู้ให้บริการทางการแพทย์ต่างกระตือรือร้นที่จะตัดหนี้นี้ออกแต่ก็สามารถทำงานเพื่อประโยชน์ของคุณได้

เนื่องจากพวกเขาทราบว่าการรวบรวมเป็นเรื่องยากพวกเขายินดีที่จะเจรจากับคุณเพื่อลดจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณค้างชำระนี้สามารถให้คุณประหยัดมากแน่นอนก่อนที่พวกเขาจะลดหนี้ของคุณพวกเขาจะคาดหวังอะไรบางอย่างในทางกลับกันและนี่คือที่ใช้สินเชื่อบุคคลเพื่อชำระหนี้ทางการแพทย์เข้ามาเล่น

โอกาสที่คุณจะเจรจาลดค่ารักษาพยาบาลของคุณผู้ให้บริการจะคาดหวังการชำระเงินทันทีหรือเร็วๆ นี้สำหรับทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของหนี้หากคุณไม่มีเงินที่มีอยู่คุณควรพิจารณาใช้สินเชื่อส่วนบุคคล

ด้วยเงินกู้ส่วนบุคคลคุณสามารถล้างหนี้ทั้งหมดนี้ได้ในคราวเดียวและจะไม่มีการรบกวนจากผู้เรียกเก็บเงินหรือการคุกคามของคำตัดสิน

บ่อยครั้งถ้าคุณได้รับการรักษาในโรงพยาบาลใดๆคุณจะได้รับเงินจากผู้ให้บริการทางการแพทย์หลายรายโดยใช้สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อจ่ายเงินออกคุณจะมีการชำระเงินเพียงครั้งเดียวในแต่ละเดือนแทนที่จะเป็นสามหรือสี่ครั้งหรือมากกว่า.

การชำระเงินนี้โดยปกติจะน้อยกว่าการพยายามชำระค่าบริการหลายรายการในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้สินเชื่อบุคคลมักจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดแต่ทว่าทั้งบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดต่างก็มีประโยชน์อย่างมากในยามที่คุณต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนซึ่งถ้าหากนำสินเชื่อทั้งสามประเภทนี้มาเปรียบเทียบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดอย่างแน่นอนจึงทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการรวมหนี้ทุกประเภทและค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ไม่พูดถึงถ้าคุณเจรจาลดตั๋วเงินของคุณหนี้โดยรวมของคุณอาจจะลดลงโดยเท่าครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของเดิมและจากนั้นโดยจ่ายออกยอดเงินใหม่ทั้งหมดด้วยเงินกู้ส่วนบุคคลคุณจะพบว่าของคุณการชำระเงินรายเดือนมีราคาไม่แพง

อย่าปล่อยให้หนี้ทางการแพทย์ที่คุณออกพูดคุยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณในวันนี้และเสนอเพื่อชำระหนี้ของคุณสำหรับจำนวนเงินที่ลดลงที่คุณจ่ายออกด้วยเงินกู้ส่วนบุคคลคุณจะรู้สึกดีขึ้นและสามารถที่จะใช้ชีวิตของคุณโดยไม่ต้องกลัวหนี้ที่แขวนอยู่เหนือหัวของคุณ

ข้อมูลนี้เป็นที่รู้จักของคุณโดยเบต้า

คุณกำลังมองหาสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่? หรือบางทีเครดิตของคุณมีคะแนนเครดิตที่ดีและคุณก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น? CREDIT-2U เป็นแหล่งสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ในการจับคู่ผู้คนประเภทสินเชื่อหลายประเภทสำหรับสินเชื่อเงินสดกับผู้ให้กู้แบบฟอร์มของเราทำได้ง่ายและรวดเร็ว หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคล(ไม่ว่าสินเชื่อเครดิตที่ดีหรือสินเชื่อที่ไม่ถูกต้อง)คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นเลย!
Create Date : 09 กันยายน 2560
Last Update : 9 กันยายน 2560 17:30:11 น.
Counter : 156 Pageviews.
0 comment
(โหวต blog นี้) 
วิธีการรับสินเชื่อส่วนบุคคลกับงานแรกของคุณ?ในฐานะที่เป็นมืออาชีพหนุ่มเมื่อคุณที่ดินงานแรกของคุณคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจความหวังและความฝันที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ผู้ให้กู้ต้องการให้ผู้กู้มีดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะได้รับเงินกู้ส่วนบุคคลที่คุณควรจะสามารถที่จะได้รับมันไม่มีปัญหามากใช่มั้ย? แต่นั่นไม่ใช่กรณีปกติ

คนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเงินสดจนกว่าพวกเขาจะเริ่มทำงานในบริษัท สักระยะหนึ่งเมื่อค่าใช้จ่ายของพวกเขาเพิ่มขึ้นและพวกเขามีความมั่นใจมากพอที่จะลงทุนขนาดใหญ่เช่นอสังหาริมทรัพย์รถฯลฯ พวกเขาก็เริ่มส่งใบสมัครอย่างไรก็ตามปัญหาคือพวกเขาไม่มีประวัติเครดิตที่จะปรากฏเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ธนาคารต้องการให้ผู้กู้ของพวกเขามีประวัติเครดิตที่ยาวนานซึ่งสามารถทำให้พวกเขามั่นใจได้ดังนั้นคุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ครั้งแรกได้อย่างไร?

รอมันออกมา

หากคุณกำลังทำงานในบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงในระดับการจ่ายเงินที่น่าทึ่งคุณอาจไม่ประสบปัญหาในการได้รับเงินกู้ส่วนบุคคลมากนักอย่างไรก็ตามเฉพาะบุคคลที่มีจำนวน จำกัดเท่านั้นที่สามารถรับเงินเดือนได้มากในงานแรกของพวกเขาดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่กับคุณแล้วคุณสามารถรอสักครู่จนกว่าคุณจะได้งานที่ดีขึ้นหรือเงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับธนาคารที่จะอนุมัติเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลของคุณ

รับบัตรเครดิตมีประกัน

ธนาคารไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ว่าคุณกำลังสมัครสินเชื่อเงินสดกับงานแรกของคุณถ้าคุณมีคะแนน CIBIL ดีดังนั้นอันดับแรกคุณต้องได้รับการจัดอันดับเครดิตฟรีของคุณและดูตำแหน่งที่คุณยืนอยู่ถ้าคะแนนของคุณต่ำกว่า 600คุณต้องทำงานก่อนที่จะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล คุณสามารถทำได้โดยการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของคุณตามกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงการชำระเงินขั้นต่ำเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ใช้บัตรเครดิตมากเกินไปเนื่องจากเป็นอันตรายต่อคะแนนของคุณ

หากคุณไม่มีคะแนนเครดิตเลยก็อาจจะยากที่จะได้รับเงินกู้ส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการรับบัตรเครดิตที่มีความปลอดภัย ธนาคารจะไม่ปฏิเสธใบสมัครของคุณสำหรับบัตรเครดิตที่มีความปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องเสี่ยงใดๆเนื่องจากคุณต้องวางเงินประกันเมื่อได้รับบัตรที่มีความปลอดภัยธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้หากคุณผิดนัดหรือไม่ชำระคืนเงินกู้ด้วยเหตุผลใดก็ตามเพียงตรวจสอบคะแนน CIBIL ฟรีของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ

ห่วงในผู้ค้ำประกัน

คุณรู้หรือไม่ว่าคนที่มีคะแนนCIBIL ดี? อาจเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องของคุณคุณสามารถขอให้บุคคลนี้มีประวัติเครดิตที่ดีในการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของคุณได้นี้อาจไม่แน่ใจแสตมป์ของการอนุมัติในใบสมัครเงินกู้ของคุณแต่ก็สามารถเพิ่มอัตราต่อรองในความโปรดปรานของคุณอย่างแน่นอน

ผู้ค้ำประกันเงินกู้คือบุคคลที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับผิดชอบในการชำระคืนเงินกู้ของคุณดังนั้นถ้าคุณไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมลงได้ผู้ค้ำประกันเงินกู้จะต้องรับผิดในการชำระคืนเงินกู้ในนามของคุณอย่างที่คุณเห็นมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และคุณต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ตัวเลือกอื่น

หากไม่มีคำแนะนำด้านบนใดที่เหมาะสำหรับคุณคุณสามารถลองใช้ตัวเลือกอื่นๆได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถชำระเงินสำหรับอัตราดอกเบี้ยสูงสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลมิฉะนั้นคุณสามารถตรวจสอบกับผู้ให้กู้แบบออนไลน์หรือผู้ให้กู้แบบ P2P ที่ให้อภัยมากกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม

คุณควรมุ่งมั่นที่จะได้รับเงินกู้ส่วนบุคคลในอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยการปรับปรุงคะแนนCIBIL ของคุณนั่นเป็นเพราะแม้ว่าคุณจะสามารถได้รับเงินกู้ส่วนบุคคลผ่านทางตัวเลือกอื่น ๆ คุณจะต้องรายงานเครดิตที่ดีต่อสุขภาพในหลายจุดในชีวิตของคุณในความเป็นจริงหลายธนาคารยังได้เริ่มต้นการประเมินการสมัครงานบนพื้นฐานของประวัติเครดิตของผู้สมัครดังนั้นจะดีกว่าถ้าคุณเริ่มตรวจสอบคะแนนเครดิตนับจากนี้เป็นต้นไป
Create Date : 27 สิงหาคม 2560
Last Update : 27 สิงหาคม 2560 21:58:02 น.
Counter : 207 Pageviews.
1 comment
(โหวต blog นี้) 
สุดยอด 7 เคล็ดลับในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลใน 2017แม้หลังจากหลายปีที่ผ่านมาสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนโตในระยะสั้นคนสมัครสินเชื่อเหล่านี้เพื่อซื้อรถซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลและสิ่งที่อื่นๆ ฯ

ถ้าคุณจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลในปี2017 คุณสามารถได้รับประโยชน์จากด้านบน 7 เคล็ดลับด้านล่าง:

กำลังตรวจสอบอันดับCIBIL

คุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือกุญแจสำคัญในการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ? คำตอบคือคะแนน CIBIL

หากการจัดอันดับเครดิตของคุณดีแล้วคุณจะได้รับสินเชื่อได้ทุกประเภทไม่ว่าคุณจะมีคุณสมบัติเพียงพอในแง่ดีเช่นกันเนื่องจากการให้คะแนนสูงหมายถึงความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นธนาคารจะยินดีที่จะเสนออัตราดอกเบี้ยต่ำให้คุณรู้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะชำระคืนเงินกู้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

ตรวจดูการจัดอันดับเครดิตของคุณก่อนที่จะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลหากต่ำแล้วควรปรับปรุงให้ดีก่อน

2.เปรียบเทียบตัวเลือกของคุณ

มีธนาคารพาณิชย์27 แห่งและธนาคารกลาง 19 แห่งในอินเดียและส่วนใหญ่มีเงินให้สินเชื่อเงินสดด้วยตัวเลือกมากมายที่พร้อมใช้งานทำให้การเปรียบเทียบเหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเหมาะสมกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณมากที่สุดดังนั้นใช้เวลาของคุณและทำที่บ้านของคุณก่อนที่จะหุนหันพลันแล่นขอสินเชื่อบุคคลซิตี้ Citi Advance หรือ ขอสินเชื่อบุคคล CIMB ฯลฯ

การครอบครอง

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องตัดสินใจในการยืมเงินคือระยะเวลาในขณะที่การเลือกระยะยาวจะช่วยให้สามารถจัดการการชำระคืนได้ง่ายขึ้นคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยสะสมที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามการเลือกระยะสั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณของ EMI ซึ่งจะเพิ่มความกดดันทางการเงินดังนั้นคุณต้องระบุจุดหวานที่เหมาะกับคุณ

อัตราดอกเบี้ยคงที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ตัวแทนธนาคารของคุณควรแจ้งให้คุณทราบว่าเงินกู้ที่คุณสนใจมีอยู่ในอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือไม่อย่างไรก็ตามอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอและพวกเขาอาจข้ามข้อมูลนี้โดยเจตนาหรือผิดพลาดทั้งสองวิธีอาจทำให้การชำระคืนเงินกู้ของคุณยากขึ้น

ในอัตราดอกเบี้ยคงที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการถือครองอย่างไรก็ตามในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดทั้งสองมีข้อดีและข้อเสียของพวกเขาอย่างไรก็ตามคุณต้องสอบถามข้อมูลก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลของ Citibank หรือสินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB Bank ฯลฯ

ชำระล่วงหน้า

ธนาคารหลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระล่วงหน้าจากผู้กู้หากพวกเขาชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนก่อนที่จะครบกำหนดตามจริงดังนั้นหากคุณยังคงมี EMI อีก 10รายที่จะจ่ายและคุณต้องจ่ายเงินทั้งหมดตอนนี้ขณะที่บัญชีแยกประเภทเงินกู้ของคุณจะถูกปิดคุณจะต้องเสียค่าปรับเหมือนกัน

อย่างไรก็ตามมีธนาคารบางแห่งที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่วงหน้าดังนั้นดีกว่าที่จะไปกับพวกเขาหากเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นอย่างดี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อย่าหลงกลโดยตัวเลขที่คุณได้รับบนกระดาษเมื่อคำนวณต้นทุนการชำระคืนเงินกู้ของคุณนอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานและจำนวนเงินต้นแล้วคุณยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรูปของค่าบริการค่าดำเนินการฯลฯ ดังนั้นโปรดสอบถามข้อมูลเหล่านี้เมื่อสมัครสินเชื่อ

ความแตกต่างของรายงานเครดิต

นอกเหนือจากคะแนนCIBIL ของคุณคุณต้องตรวจสอบความแตกต่างในรายงานCIBIL ของคุณ หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใดๆพวกเขาอาจมีอิทธิพลต่อผู้ให้กู้ที่อาจปฏิเสธการขอกู้เงินของคุณ

สิ่งสำคัญคือคุณต้องตรวจสอบรายละเอียดในรายงานเครดิตของคุณเช่นประวัติชำระหนี้ข้อมูลบัญชีธนาคารเป็นต้นเพื่อให้ได้เครดิตที่น่าเชื่อถือสูง

เงินกู้เป็นความรับผิดชอบทางการเงินดังนั้นให้ใช้มาตรการป้องกันทุกประเภทก่อนลงนามในเอกสาร ซึ่งดีกว่าที่จะปลอดภัยกว่าจะเสียใจ
Create Date : 26 สิงหาคม 2560
Last Update : 26 สิงหาคม 2560 10:38:16 น.
Counter : 204 Pageviews.
0 comment
(โหวต blog นี้) 
ทำไมต้องแก้ไขหนี้ค้างชำระในอดีตก่อนที่จะได้รับสินเชื่อส่วนบุคคล?


ยอดหนี้ค้างชำระใดๆที่เรียกว่า 'หนี้ค้างชำระ' ได้แก่งวดใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ได้ชำระตามกำหนดเวลาในวันที่ครบกำหนดมีการเรียกเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมล่าช้าสำหรับยอดคงค้างนี้ตามข้อกำหนดในการให้บริการของคำสั่งซื้อหากคุณต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนอกเหนือจากคะแนนเครดิตแล้วคุณควรกังวลกับหนี้ค้างชำระที่ผ่านมาซึ่งคุณพลาดการชำระเงินนี้จะช่วยให้คุณมีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือเครดิตของคุณ

นี่เป็นภาพประกอบเพื่อพิจารณา:
สมมติว่าคุณใช้บัตรเครดิตหรือเบิกเงินสดจากบัตรกดเงินสดของคุณเพื่อซื้อและจัดหาสิ่งที่คุณต้องการสำหรับที่ทำงานของคุณ ทางธนาคารและ / หรือ สถาบันการเงิน และ / หรือ บริษัท บัตรเครดิตจะส่งบิลให้ Rs 5000 ระบุว่าจำนวนเงินขั้นต่ำของ Rs 100สามารถจ่ายสำหรับความต่อเนื่องของบัตร สมมุติว่าวันที่ 20ของเดือนเป็นวันที่ครบกำหนด แต่อย่างใดคุณไม่สามารถจ่ายเงินได้ความสมดุลขั้นต่ำของ Rs 100 เป็นหนี้ที่ค้างชำระที่ผ่านมา

ตอนนี้ในใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปทางธนาคาร และ / หรือ สถาบันการเงิน และ / หรือ บริษัทบัตรเครดิตจะเพิ่มหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืนให้แก่การชำระเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระบริษัท จะคิดค่าปรับและค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าตามสัญญาที่คุณทำไว้

การชะลอการชำระคืนเงินกู้และผลกระทบ

สิ่งเดียวกันกับบัญชีธนาคารอย่างไรก็ตามในกรณีนี้การตัดสินใจของสถาบันการเงินเป็นการลงโทษคุณในอดีตเนื่องจากในกรณีที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพทางการเงินของคุณหรือการติดต่อกับผู้ให้กู้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขการชำระเงินตามความสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ให้กู้

ไม่ว่าคุณจะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์หนี้ที่ครบกำหนดชำระในอดีตของคุณจะทำให้คะแนนเครดิตของคุณผิดหวังขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่ค้างชำระอยู่ความล่าช้าสองสามวันจะมีผลกระทบเล็กน้อยเช่นการดึงดูดค่าปรับและค่าธรรมเนียมล่าช้าในขณะที่การชำระล่าช้าถึง30 วันหรือมากกว่านั้นจะเป็นผลเสียต่อคะแนนเครดิตของคุณ

กรณีที่คุณอาจรายงานไปยังเครดิตบูโรโดยธนาคารและ / หรือ สถาบันการเงิน และ / หรือ บริษัท บัตรเครดิตของคุณควรสังเกตว่าคะแนนเครดิตที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้เครื่องหมายบนบันทึกเครดิตเป็นระยะเวลาไม่เกินเจ็ดปี

วิธีการกำหนดการชำระเงินที่ขาดหายไป?

เครดิตในส่วนของพวกเขาตรวจสอบในทางของตัวเองทั้งหมดส่วนบุคคลของคุณและการประกอบอาชีพทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีเงินกู้ฯลฯ ก่อนที่จะประเมินคะแนนเครดิตของคุณทางสำนักงานยังไปลงในรายละเอียดการชำระหนี้ของคุณเกี่ยวกับเครดิตหรือบัญชีเงินกู้.

เห็นได้ชัดว่าเมื่อคุณต้องการเงินทุนให้คุณพูดสินเชื่อส่วนบุคคลและคุณคาดว่าจะมีคะแนนเครดิตสูงมากขึ้นเนื่องจากเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินทุนที่ไม่มีหลักประกันถูกต้องกล่าวว่าไม่มีปัญหาคือไม่มีโซลูชัน หนี้ค้างชำระที่ผ่านมาที่มีผลต่อไฟล์เครดิตของคุณสามารถเอาชนะได้โดยการขอความช่วยเหลือดังต่อไปนี้:

ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดทันที

ชำระบัญชีสำหรับกำหนดการชำระเงินที่เป็นมิตร

กำหนดค่าการชำระเงินของคุณด้วยวิธีการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ

รวมเงินกู้หรือบัญชีหนี้ทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการชำระคืนได้
Create Date : 19 สิงหาคม 2560
Last Update : 19 สิงหาคม 2560 20:35:59 น.
Counter : 191 Pageviews.
0 comment
(โหวต blog นี้) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

BlogGang Popular Award#13สมาชิกหมายเลข 3249477
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]รับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อรถ จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์รถ สินเชื่อบ้าน จัดไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME เครื่องรูดบัตรเครดิตและระบบชำระเงิน มีให้เลือกเปรียบเทียบทุกธนาคาร รับทั่วประเทศ
All Blog