การขอสินเชื่อส่วนบุคคลทางด้านบุคคลอย่างสมบูรณ์แบบย่อมดีกว่าการขอสินเชื่อที่ไม่ถูกต้อง


การขอสินเชื่อส่วนบุคคลทางด้านบุคคลอย่างสมบูรณ์แบบย่อมดีกว่าการขอสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องและดีกว่าการกู้เงินนอกระบบ

นับตั้งแต่โบราณกาลที่ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันในเรื่องของการขอสินเชื่อนั้นมีทั้งการขอสินเชื่อทางด้านบุคคลกับทางธนาคารและสถาบันการเงินอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้องนักรวมถึงบางบุคคลที่หันไปพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันต์

ก็เพราะมีบุคคลเหล่านี้ที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องการเงินอย่างแท้จริงหรือเข้าใจแต่ไม่เคยได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเงินกู้นอกระบบยังลอยนวลอยู่ได้ทั้งๆที่ทางหน่วยงานทางการของประเทศไทยก็ได้ทำการกวาดล้างพวกเงินกู้นอกระบบแต่ถึงกะไรนั้นทางการก็ยังไม่สามารถที่จะกวาดล้างพวกเงินกู้นอกระบบให้หมดไปจากสังคมไทยได้

โดย ณขณะนี้ทาง CREDIT-2Uจะขอกล่าวถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องอย่างสมบูรณ์ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับทุกท่านได้ทำความเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียในการขอสินเชื่อย่างถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้เงินนอกระบบ

การขอสินเชื่อที่ถูกต้องนั้นคือการขอสินเชื่อที่อยู่ในระบบของทางการที่ได้มีการจัดการบริหารพร้อมทั้งได้ออกเป็นตัวบทกฎหมายเป็นพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน โดยทุกธนาคารและทุกสถาบันการเงินจะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งหากมีธนาคารและสถาบันการเงินใดที่ไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามกฎหมายและอาจถึงขั้นถูกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจสถาบันการเงิน

ซึ่งสินเชื่อที่อยู่ในระบบของทางการจะมีดังต่อไปนี้

สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

- สินเชื่อที่มีหลักประกันหากบุคคลใดที่ต้องการขอใช้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันพร้อมทั้งต้องมีบุคคลค้ำประกันเช่นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งสินเชื่อที่มีหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเนื่องจากสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าสินเชื่อที่มีหลักประกัน

- สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันหากบุคคลใดที่ต้องการขอใช้บริการสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนี้ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันซึ่งสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆคือสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด และบัตรเครดิต โดยสินเชื่อบุคคลใดที่ผู้กู้ได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารและสถาบันการเงินแล้วทางธนาคารและสถาบันการเงินได้มีการดำเนินการโอนเงินกู้ที่อนุมัติเป็นเงินก้อนทั้งหมดไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครของบุคคลนั้นซึ่งสินเชื่อบุคคลที่ได้รับการอนุมัตินี้จะเรียกว่า “สินเชื่อส่วนบุคคล” โดยทางธนาคารและสถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติแบบลดต้นลดดอก และเป็นอัตราดอกเบี้ยตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยผู้กู้จะต้องทำการผ่อนชำระเงินกู้คืนเป็นรายเดือนในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนตลอดจนครบอายุสัญญาของเงินกู้ซึ่งผู้กู้สามารถที่จะเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12เดือนขึ้นไปและนานสูงสุดที่ 72 เดือนตามขีดความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของแต่ละบุคคลโดยระยะเวลาการผ่อนชำระนี้จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆได้กำหนดไว้ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่มักจะมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินได้จัดรายการส่งเสริมการขายนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ดึงดูดความสนใจในการตัดสินใจของผู้กู้ว่าจะเลือกขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารและสถาบันการเงินใดอย่างเช่น

สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรไทยโดยทางธนาคารกสิกรไทยก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษเบาเหนือเมฆในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงหมื่นละ2.34 บาทวันต่อวันสำหรับผู้ที่สมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยและได้รับการอนุมัติวันนี้ถึง31 ธ.ค. 2560 นี้เท่านั้น และ

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกรุงศรีโดยทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่0.99% ต่อปีอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นของแถมสำหรับผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีและได้รับการอนุมัติเริ่ม 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2560 นี้

รับฟรี ! กระเป๋าล้อลาก หรือกระเป๋าเดินทาง ขนาด 16นิ้ว”


และสินเชื่อบุคคลใดที่ผู้กู้ได้รับการอนุมัติเงินกู้ออกมาในรูปแบบของบัตรจากทางธนาคารและสถาบันการเงินโดยที่มีบางธนาคารและสถาบันการเงินได้มีการสำรองโอนเงินกู้บางส่วนหรือโอนเงินกู้เต็มจำนวนของวงเงินที่อนุมัติในบัตรไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครของผู้กู้นั้นๆก่อนที่ทางผู้กู้จะได้รับบัตรพร้อมกับรหัสของบัตรจริงจากทางธนาคารและสถาบันการเงินและผู้กู้สามารถนำบัตรไปทำรายการกดเบิกถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการกดเบิกถอนเงินสดซึ่งสินเชื่อบุคคลที่ได้รับการอนุมัตินี้จะเรียกว่า “บัตรกดเงินสด”โดยที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและตามจำนวนวันที่ได้ใช้จริงตามใบบันทึกรายการโดยที่ทางผู้กู้นั้นสามารถที่จะผ่อนชำระขั้นต่ำได้หากว่ารอบเดือนนั้นไม่สามารถที่จะชำระเต็มจำนวนได้และทางผู้กู้ยังสามารถที่จะใช้วงเงินในบัตรได้ตลอดไป ซึ่งบัตรกดเงินสดโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีโปรโมชั่นที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินได้จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อเป็นที่ดึงดูดใจในการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการขอใช้บริการบัตรกดเงินสดอย่างเช่น

บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต

โดยทางธนาคารซิตี้แบงก์ก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย0% นานถึง 3 รอบบัญชี และรับกระเป๋าเดินทาง Elegant Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว สำหรับผู้สมัครบัตรกดเงินสดซิตี้เรดดี้เครดิต ทางออนไลน์วันนี้และได้รับการอนุมัติ และ

บัตรกดเงินสด Speedy Cashดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นรับฟรีดอกเบี้ย0% นานสูงสุด 2รอบบัญชีสำหรับผู้สมัครสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash วันนี้และได้รับการอนุมัติ


และสินเชื่อบุคคลใดที่ผู้กู้ได้รับการอนุมัติเงินกู้ออกมาในรูปแบบของบัตรอีกประเภทหนึ่งจากทางธนาคารและสถาบันการเงินโดยที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะดำเนินการจัดส่งบัตรพร้อมกับรหัสของบัตรไปตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครซึ่งทางผู้กู้สามารถนำบัตรที่ได้รับการอนุมัติไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันหรือใช้จ่ายได้อย่างอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้อีกทั้งยังสามารถนำบัตรไปทำรายการเบิกถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทั่วไทยโดยมีค่าธรรมเนียมในการทำรายการเบิกถอนเงินสดซึ่งสินเชื่อบุคคลที่ได้รับการอนุมัตินี้จะเรียกว่า “บัตรเครดิต”โดยทางธนาคารและสถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทของบัตรเครดิตนั้นๆ อีกทั้งทางผู้กู้สามารถที่จะผ่อนชำระขั้นต่ำได้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้เต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ของรอบเดือนนั้นๆซึ่งบัตรเครดิตส่วนใหญ่แล้วมักจะมีโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆมากมายตามประเภทของบัตรเครดิตจากทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆ

สินเชื่อในระบบดังกล่าวที่ทาง CREDIT-2U ได้ชี้แจงมานี้ หวังว่าทุกท่านจะเห็นถึงข้อดีอย่างมากมายและข้อดีของสินเชื่อในระบบที่ได้กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งยังมีข้อดีอีกมากมายหลายประการ

ส่วนเงินกู้นอกระบบนั้นทาง CREDIT-2U จะไม่มีการปิดบังถึงข้อดีของเงินกู้นอกระบบเพราะเงินกู้นอกระบบนั้นมีข้อดีสำหรับบุคคลที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนซึ่งบุคคลนั้นมีประวัติเครดิตที่ไม่ดีโดยมีข้อมูลเครดิตที่ทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติได้บันทึกขึ้นเป็นบัญชีดำหรือติดแบล็คลิสต์จึงไม่สามารถที่จะขอสินเชื่อในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายได้โดยในส่วนข้อเสียของเงินกู้นอกระบบนั้นมีมากมายเช่นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้และมีระบบการทวงหนี้ที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตพร้อมทั้งยังเป็นเงินกู้ที่ผิดกฎหมายซึ่งทางรัฐบาลของไทยได้ทำการกวาดล้างกันอยู่ทุกวันและมีบทลงโทษที่หนักมากถึงขั้นอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่มีการปล่อยเงินกู้นอกระบบซึ่งหากว่าท่านไหนกำลังตกเป็นเหยื่อของหนี้นอกระบบสามารถโทรแจ้งศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบที่เบอร์ 1359 ได้ตลอด

Create Date : 20 ธันวาคม 2560
Last Update : 11 มกราคม 2561 18:32:14 น.
Counter : 358 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#14สมาชิกหมายเลข 3249477
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]รับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อรถ จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์รถ สินเชื่อบ้าน จัดไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME เครื่องรูดบัตรเครดิตและระบบชำระเงิน มีให้เลือกเปรียบเทียบทุกธนาคาร รับทั่วประเทศ
All Blog