สินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อแบบไหนที่เหมาะกับความต้องการของท่าน

ทาง CREDIT-2U ในฐานะดีลเลอร์ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินย่างเข้าปีที่สิบของทุกธนาคารและทุกสถาบันการเงินจะมาทำการชี้แจงว่าก่อนอื่นท่านจะต้องทำความเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆและอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อบัตรกดเงินสด พร้อมทั้งข้อดีข้อด้อยของสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้อีกทั้งเหตุผลในการตัดสินใจของท่านที่จะเลือกขอใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้ ซึ่งสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการที่ท่านต้องการใช้เงินจากสินเชื่อที่ท่านกำลังตัดสินใจที่จะขอใช้บริการระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรกดเงินสดว่าท่านจะนำเงินจากสินเชื่อไปใช้สำหรับการณ์ใดของท่าน

สินเชื่อส่วนบุคคลนั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันซึ่งสินเชื่อที่มีหลักประกันนั้นผู้ที่ขอใช้บริการสินเชื่อนี้จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและต้องมีบุคคลค้ำประกันเช่นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ฯ เป็นต้น ส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนั้นผู้ที่ขอใช้บริการสินเชื่อนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นโดยสินเชื่อบุคคลปกติแบบทั่วไปจะมีหลากหลายรูปแบบเช่น สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดและบัตรเครดิตฯ เป็นต้น

โดย ณ ที่นี้ทางCREDIT-2U จะขอกล่าวถึงสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจและได้ตระหนักถึงข้อดีและข้อด้อยระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อบัตรกดเงินสดก่อน

สินเชื่อส่วนบุคคล(ไม่มีหลักประกัน)คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาสำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้รวมกันขั้นต่ำในอาชีพเดียวกันตั้งแต่15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปพร้อมทั้งต้องมีอายุงานตามเกณฑ์ของธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนดและสำหรับบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้ประจำตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนดพร้อมทั้งต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปซึ่งอายุของการจดทะเบียนพาณิชย์นี้อาจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อยสองปีหรือสามปีขึ้นไปทั้งนี้ในส่วนของหลักเกณฑ์รายได้ประจำและหลักเกณฑ์ของอายุการจดทะเบียนพาณิชย์จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนดโดยมีวงเงินสินเชื่อที่ 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทซึ่งวงเงินสินเชื่อของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินนั้นอาจแตกต่างกันไป โดยบุคคลใดที่ขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลกับทางธนาคารและสถาบันการเงินและได้รับการอนุมัตินั้นจะได้รับเงินสินเชื่อที่อนุมัติเป็นเงินก้อนซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัตินั้นสามารถที่จะนำเงินก้อนไปใช้จ่ายกับสิ่งของที่มีมูลค่าสูงๆได้เช่นตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของบ้านกับอื่นๆ เป็นต้นอีกทั้งยังสามารถที่จะนำเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัตินี้ไปจับจ่ายใช้สอยได้ทุกความต้องการอย่างอเนกประสงค์โดยในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะคิดนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติแบบลดต้นลดดอกและเป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามรายได้ของผู้กู้และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติกับระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้อย่างเช่น

สินเชื่อส่วนบุคคล Citi Advanceก็มีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้กู้ที่มีรายได้มากกว่า30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และ

สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cashก็จะมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษโดยเริ่มต้นที่อัตราดอกเบี้ย9%, 12%, 15% และ 18% เป็นต้น และในส่วนของการผ่อนชำระเงินกู้นั้นก็จะเป็นการผ่อนชำระเงินกู้แบบรายเดือนในจำนวนเงินที่เท่าๆกันทุกเดือนโดยที่ผู้กู้นั้นสามารถที่จะเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้คืนได้ตั้งแต่ 12เดือนและสามารถที่จะเลือกผ่อนชำระเงินกู้คืนได้นานสูงสุดที่ 72 เดือนตามขีดความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของผู้กู้นั้นๆ

ทั้งนี้ในเรื่องของระยะเวลาการผ่อนชำระนั้นก็จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนด

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล

- ได้รับเป็นเงินก้อนของสินเชื่อที่อนุมัติซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้จ่ายสิ่งของที่มีมูลค่าสูงๆได้

- สร้างระเบียบวินัยให้กับตนเองในการจัดการบริหารด้านการเงินของแต่ละเดือน

-ใช้สำหรับการรวมหนี้สินต่างๆให้เป็นหนี้ก้อนเดียวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆของหนี้สินอื่นๆได้ เช่นหนี้จากบัตรเครดิตไม่ว่าจะกี่บัตรกี่ใบก็ตามและหนี้จากสินเชื่ออื่นๆ เป็นต้น

-ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถที่จะเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนตามขีดความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ได้

-มีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

- อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อย่างแท้จริง

- อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นหากถ้ามาคิดคำนวณกันจริงๆแล้วจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรกดเงินสด

-และยังมีข้อดีของสินเชื่อบุคคลอีกหลายประการซึ่งทาง CREDIT-2U จะขอกล่าวถึงข้อดีแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะถ้าหากจะให้กล่าวถึงข้อดีต่างๆต่อไปก็คงจะต้องกล่าวกันอีกยาวมาก

ข้อด้อยของสินเชื่อส่วนบุคคล

-หากผู้กู้ได้ทำการปิดบัญชีสัญญาเงินกู้ก่อนกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้ทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีของสัญญาเงินกู้ซึ่งส่วนใหญ่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีสัญญาเงินกู้ก่อนกำหนดโดยประมาณที่อัตราร้อยละ1% ของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ

-หากผู้กู้ผ่อนชำระคืนเงินกู้ล่าช้าในเวลาที่กำหนดของแต่ละเดือนทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีการเรียกเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมในการผ่อนชำระล่าช้า

ซึ่งข้อด้อยของสินเชื่อบุคคลจะมีข้อด้อยที่น้อยมาก

สินเชื่อบัตรกดเงินสด(ไม่มีหลักประกัน)คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาในรูปแบบของบัตรพลาสติกและเป็นสินเชื่อหมุนเวียนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งถ้าหากบุคคลใดที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรและได้มีการชำระหนี้คืนกลับมาแล้วก็จะสามารถนำบัตรไปกดเบิกถอนเงินสดหรือนำไปผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการได้อีกตามวงเงินสินเชื่อของบัตรที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดวงเงินของบัตรและเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินออกผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาสำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้รวมกันขั้นต่ำในอาชีพเดียวกันตั้งแต่10,000บาทต่อเดือนขึ้นไปพร้อมทั้งต้องมีอายุงานตามเกณฑ์ของธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆได้กำหนดไว้และสำหรับบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้ประจำตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆได้กำหนดไว้พร้อมทั้งต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปโดยอายุของการจดทะเบียนพาณิชย์นี้อาจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อยสองปีหรือสามปีขึ้นไปทั้งนี้ในส่วนของหลักเกณฑ์รายได้ประจำและหลักเกณฑ์ของอายุการจดทะเบียนพาณิชย์จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆ โดยบุคคลใดที่ขอใช้บริการสินเชื่อบัตรกดเงินสดกับทางธนาคารและสถาบันการเงินและได้รับการอนุมัตินั้นจะได้รับเงินสินเชื่อที่อนุมัติในรูปแบบของบัตรพลาสติกโดยมีวงเงินสินเชื่อที่ 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทซึ่งวงเงินสินเชื่อของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินนั้นอาจมีความแตกต่างกันไป โดยทางธนาคารและสถาบันการเงินจะมีการกำหนดวงเงินสินเชื่อของบัตรทั้งนี้วงเงินสินเชื่อของบัตรกดเงินสดนั้นจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัตินั้น บางธนาคารและสถาบันการเงินจะทำการโอนเงินสินเชื่อจำนวนหนึ่งหรือโอนเงินสินเชื่อเต็มจำนวนที่อนุมัติไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ตามที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนที่ผู้กู้จะได้รับบัตรกดเงินสดจริงจากทางธนาคารและสถาบันการเงินและเมื่อผู้กู้ที่ได้รับบัตรกดเงินสดจริงแล้วสามารถที่จะนำบัตรกดเงินสดที่ได้รับการอนุมัติไปกดเบิกถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมายPLUS ได้ทุกเครื่องทั่วไทยและทั่วโลกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด อีกทั้งยังสามารถที่จะนำเงินจากการกดเบิกถอนเงินสดไปจับจ่ายใช้สอยได้ทุกความต้องการอย่างอเนกประสงค์โดยในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะคิดนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและตามจำนวนวันที่ทำรายการกดเบิกถอนเงินสดตามจริงและเป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีโปรโมชั่นของบัตรเงินสดต่างๆอย่างเช่น

สินเชื่อบัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต


ก็จะมีโปรโมชั่นทั้งได้รับของแถมและฟรีดอกเบี้ย 0% นานถึง 3 รอบบัญชี และสินเชื่อบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ KTC PROUD

ก็จะมีโปรโมชั่นบริการแบ่งผ่อนชำระFLEXI อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 18 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยที่ 0.99% ต่อเดือนนานสูงสุดถึง 36 เดือน ณร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการกว่า 3,000 ร้านค้าฯ ทั่วประเทศไทย เป็นต้น
และในส่วนของการผ่อนชำระหนี้ก็จะเป็นการผ่อนชำระตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ของแต่ละเดือนนั้นๆอีกทั้งยังสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำ 3% ของยอดจำนวนเงินตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้หากว่าเดือนไหนที่ท่านไม่สามารถที่จะชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ของเดือนนั้นๆทั้งนี้ในเรื่องของการผ่อนชำระขั้นต่ำนั้นก็จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนด

ข้อดีของสินเชื่อบัตรกดเงินสด

-ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการกดเบิกถอนเงินสด

-มีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย เช่น ของแถม,ผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการด้วยดอกเบี้ย 0%, คะแนนสะสม Rewards เป็นต้น

- สามารถที่จะผ่อนชำระขั้นต่ำได้

-เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของบัตรที่สามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิต

ทั้งนี้ยังมีข้อดีของสินเชื่อบัตรกดเงินสดอีกมากมายซึ่งทางCREDIT-2Uจะขอกล่าวถึงข้อดีของบัตรแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะหากต้องกล่าวถึงข้อดีของบัตรนั้นคงต้องกล่าวไปอีกยาว

ข้อเสียของสินเชื่อบัตรกดเงินสด

-ไม่สามารถที่จะนำบัตรไปกดเบิกถอนเงินสดเพื่อใช้จ่ายกับสิ่งของที่มีมูลค่าสูงๆได้

-ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีในการชำระขั้นต่ำได้แต่ว่าก็มีข้อเสียในเรื่องของการชำระขั้นต่ำเหมือนกันอย่าว่าแค่เพียงแต่ชำระขั้นต่ำ เพราะในเรื่องของการชำระไม่เต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ของสินเชื่อในรูปแบบที่เป็นบัตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดและบัตรอื่นๆก็ตามหากไม่ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ก็จะเกิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้นทบดอก ทันที และเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงคือจะมีหนี้สะสมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากอัตราดอกเบี้ยที่สะสมกันพอกพูนขึ้นจนเปรียบเสมือนดินพอกหางหมูเพราะในหลักการคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อในรูปแบบที่เป็นบัตรทุกประเภทที่แท้จริงนั้นทุกธนาคารและทุกสถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยดังตัวอย่างต่อไปนี้คือในบัตรของท่านได้รับการอนุมัติวงเงินมา 50,000 บาทและเดือนนี้ท่านได้ใช้จ่ายผ่านบัตรไปจำนวน 40,000 บาทเมื่อทางธนาคารและสถาบันการเงินได้ส่งใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้มาให้ท่านเป็นยอดที่ท่านต้องชำระเต็มจำนวนคือ40,000 บาท แต่ท่านไม่สามารถที่จะชำระเต็มจำนวนได้และท่านได้ชำระหนี้ไปในจำนวนเงินที่35,000 บาท ทุกธนาคารและทุกสถาบันการเงินนั้นไม่ได้คิดอัตราดอกเบี้ยของยอดเงินที่ค้างชำระที่ยอดเงิน5,000 บาท แต่จะคิดอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวนที่ท่านได้ใช้จ่ายผ่านที่ยอดเงิน 40,000บาท โดยทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะนำอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากท่านไปทบกับเงินต้นทันทีของรอบเดือนถัดไปซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยนั้นก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้และเป็นไปตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินด้วย

- หากท่านผ่อนชำระคืนล่าช้าในเวลาที่กำหนดของแต่ละเดือนทางธนาคารและสถาบันการเงินก็จะมีการเรียกเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมรวมถึงดอกเบี้ยในการผ่อนชำระล่าช้า

ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับทาง CREDIT-2U มีความคิดว่าทุกท่านควรที่จะขอใช้บริการทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรกดเงินสดพร้อมทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต (ไม่มีหลักประกัน)เพราะทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านนั้นได้มีการจัดการบริหารวางแผนการทางการเงินในแต่ละเดือนของท่านอย่างไร
Create Date : 12 กันยายน 2560
Last Update : 11 มกราคม 2561 18:39:02 น.
Counter : 884 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมาชิกหมายเลข 3249477
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]รับสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อรถ จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์รถ สินเชื่อบ้าน จัดไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME เครื่องรูดบัตรเครดิตและระบบชำระเงิน มีให้เลือกเปรียบเทียบทุกธนาคาร รับทั่วประเทศ
All Blog