กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านคัดค้านเหลือวาระ 5 ปี มหาดไทยเตือนอย่าทำตัวอย่างก่อม๊อบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านค้านวาระ 5 ปี ชี้ทำแตกแยก-อ่อนแอ ไม่อยากเปลี่ยนแปลง ตั้งมา 127 ปี ไม่มียุคไหนเสนอ กฎหมายทำร้ายมากขนาดนี้ - “พล.อ.อนุพงษ์” เตือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนดูแลความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง จะทำอะไรให้คิดดูให้ดี

 

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560 -  ด้านนายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ผ่านนายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผบ.กลุ่มงานประสานงานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท. ที่เสนอลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันเหลือ 5 ปี และให้มีการประเมินผลการทำงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี โดยนายยงยศกล่าวว่า องค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งมา 127 ปี ไม่เคยมีรัฐบาลใดเสนอกฎหมายทำร้ายองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านเช่นนี้ ทำให้เกิดความแตกแยกอ่อนแอในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอคัดค้านรายงานดังกล่าว เพราะไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน ซึ่งไม่รู้ว่ามีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ หากให้กำนันอยู่ในตำแหน่ง 5 ปี จะทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง เกิดความไม่เกรงกลัว และเกิดความแตกแยกเลือกข้างในหมู่ประชาชน การอ้างว่า ถ้ากำนันอยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ 60 ปี จะสร้างอิทธิพลเป็นฐานเสียงให้พรรคการเมืองนั้น ไม่เป็นความจริง ถ้าเป็นฐานเสียงจริง การเลือกตั้งในภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์คงไม่ได้ ส.ส.มากขนาดนี้ อีกทั้งขณะนี้ประชาชนมีความรู้ คนที่เป็นผู้นำไม่สามารถไปครอบงำได้ ยิ่งมีสื่อโซเชียลมีเดียคอยติดตามการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอด จึงไม่สามารถสร้างอิทธิพลอะไร อย่าเอาบริบทของการเมืองระดับชาติมาโยงกับเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายยงยศกล่าวว่า ส่วนประเด็นเรื่องการประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปีนั้น ความจริงกรมการปกครองมีการประเมินผลงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 4 ปีอยู่แล้ว และยังมีมาตรา 14 (6) พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 คอยควบคุมการทำงานของผู้ใหญ่บ้าน สามารถเข้าชื่อลงมติถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ง่ายอยู่แล้ว ขอให้ไม่ต้องกังวล ยืนยันจะคัดค้านเรื่องดังกล่าวถึงที่สุด แต่คงไม่ถึงเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่ เพราะผิดวินัย เนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แต่จะหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไร เบื้องต้นอาจจะไปรวมตัวกันที่ศาลากลางแต่ละจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดคัดค้านต่อไป ขณะนี้มีสมาชิก สปท.หลายคนติดต่อมาทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแสดงความไม่เห็นด้วยกับการลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันและประเมินผลการทำงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี

*******************************************

เตือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนดูแลความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง จะทำอะไรให้คิดดูให้ดีไม่เช่นนั้นอนาคตจะห้ามประชาชนไม่ได้

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ตนเองคงไม่ให้ความมั่นใจอะไร เพราะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่อยากฝากเตือน คือ การจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนั้น เป็นหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เวลามีปัญหาของชาติบ้านเมือง จะต้องดูแล ดังนั้น เวลาเมื่อตัวเองมีปัญหาจะมาเรียกร้องอะไรต้องคิดดูให้ดี ไม่เช่นนั้น ในอนาคตจะห้ามประชาชนไม่ให้ทำไม่ได้ ทั้งนี้ จะมารวมตัวกันเป็นม็อบ คงไม่ใช่บริบทในเวลานี้ ส่วนตัว มองว่า ใครก็แล้วแต่ที่เสียประโยชน์ แล้วใช้พลังมวลชนออกมาเคลื่อนไหวน่าจะโบราณ จึงอยากให้เดินไปด้วยเหตุผล ตัวบทกฎหมายมากกว่า ประเทศมีประชาธิปไตย การพิจารณาร่างกฎหมาย จะคิดเห็นอย่างไร ก็เป็นเรื่องของ สปท. เพราะยังมีขั้นตอนอีกมาก โดยสามารถเสนอความเห็นไปยังสปท.ได้

*******************************************

และในเดียวกันเมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมี น.ส.วลัยลักษณ์ ศรีอรุณ รองประธาน สปท. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่าง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่...) พ.ศ.....” โดยมีสาระสำคัญ คือ การลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันจากเดิมให้อยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ 60 ปี เหลือให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี โดยให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่เลือกจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นๆ ที่ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี ไม่จำกัดวาระ เพื่อให้กำนันที่ได้รับเลือกจากประชาชนได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ ไม่เกิดการผูกขาดอำนาจและสั่งสมอิทธิพลในพื้นที่ รวมทั้งการให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี จากเดิม 5 ปี

ทั้งนี้ สมาชิก สปท. ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ สปท. สายอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ นายปรีชา บุตรศรี ,นายศานิตย์ นาคสุขศรี ,นายธงชัย ลืออดุลย์ ,นายธวัชชัย ฟักอังกูร ต่างอภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยกับรายงานของ กมธ. การเมือง ที่เสนอให้กำนันอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี เพราะจะสร้างความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายประชาชนในพื้นที่เป็นกลุ่มๆ จึงไม่อยากให้นำเรื่องการเมืองระดับชาติมาเชื่อมโยงกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยวาระการทำงาน 5 ปี เป็นการทำงานที่สั้นเกินไป ทำให้ไม่มีความต่อเนื่องในการทำงาน ควรให้อยู่ในตำแหน่งถึงอายุ 60 ปีตามเดิม ยิ่งให้เลือกตั้งบ่อยๆจะยิ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ

ด้าน นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธาน สปท. การเมือง กล่าวว่า ยืนยันว่า ข้อเสนอ สปท. การเมืองกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบ ขอให้สมาชิก สปท. ถอดหัวโขนเดิมออก แล้วทำหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชน จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สปท. พร้อมปกป้องผลประโยชน์คนทั้งประเทศหรือไม่ แต่จะตัดสินใจอย่างไรตนพร้อมยอมรับผลการตัดสิน แต่ขอยืนยันว่า หากไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยึดติดแนวคิดเดิมการปฏิรูปจะเกิดไม่ได้ หากปล่อยให้กำนันอยู่ในอำนาจแบบผูกขาดถึงอายุ 60 ปี ถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นกำนันจะทำอย่างไร แต่ถ้าให้อยู่ในวาระครั้งละ 5 ปี จะทำให้กำนันมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากกว่า และการเลือกตั้งไม่ได้ทำให้สังคมแตกแยก ถ้าเลือกแล้วจบ ยอมรับกติกา ก็จะไม่เกิดความแตกแยก

นายวิทยา แก้วภราดัย สปท.การเมือง กล่าวว่า เป็นผู้เสนอแนวคิดให้กำนันอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ที่ผ่านมาข้อเสนอใดที่ไปกระทบกับกระทรวงมหาดไทยมักมีปัญหาทุกครั้ง แต่แนวทางที่ กมธ. เสนอเป็นวิธีประนีประนอมที่สุด ถ้ากำนันทำงานดี จะได้รับการเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆ และแก้ปัญหาการเข้าสู่ตำแหน่งกำนันที่แลกด้วยผลประโยชน์ คนที่ออกมาคัดค้านวันนี้บางคนเคยพูดกับตนว่า เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่สมุย หมดไป 7 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้ สปท. กล้าปฏิรูป

ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิกอภิปรายครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าวด้วยคะแนน 91 ต่อ 27 งดออกเสียง 32 โดยให้ส่งรายงานความเห็นให้ ครม.รับไปดำเนินการต่อไป

ที่มา thaitribune
Create Date : 11 เมษายน 2560
Last Update : 11 เมษายน 2560 15:18:59 น. 0 comments
Counter : 39 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

p_chusaengsri
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 52 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add p_chusaengsri's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.