tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กรกฏาคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
31 กรกฏาคม 2555

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ... จ๋อมตอง ... เจียงใหม่เจ้า
***วัดนี้จัดให้เพื่อนบล็อกคนหนึ่ง

บอกมาเมื่อก่อนขึ้นเชียงใหม่เที่ยวล่าสุดว่า

" ขอรีวิวพระธาตุจอมทอง

ศูนย์กล้วยไม้นารีดอยอินทนนท์

เวียงกุมกาม ประมาณนี้ครับ ที่ผมอดไปคราวที่แล้วอ่ะ "
***


ความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา

บันทึกอยู่ในตำราพื้นเมืองโบราณ

กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีพระธาตุเจดีย์ ประจำปีเกิดของตน

เมื่อวิญญาณลงมาจากแถน ( ผู้ส่งให้มาเกิด ) แล้ว

จะมาพักชั่วคราวอยู่ที่เจดีย์ประจำปีเกิด

ก่อนที่จะมาปฏิสนธิที่ครรภ์มารดา

เมื่อได้เวลา

วิญญาณก็จะไปสถิตย์อยู่ที่กระหม่อมของบิดาเป็นเวลา 7 วัน

แล้วจึงเคลื่อนสู่ครรภ์มารดา ... เกิดออกมา

จนเมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว

ดวงวิญญาณก็จะกลับไปอยู่ที่พระธาตุประจำตัวของตนตามเดิม

ก่อนที่จะกลับไปเกิดในภพภูมิตามบุญกรรมที่ต่างทำมา

ถ้าได้ไปกราบไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

จะมีอานิสงส์ทำให้เมื่อตายแล้ว

วิญญาณจะอยู่ที่พระธาตุเจดีย์ ไม่ต้องเร่ร่อนไปทุคติ

และยังช่วยสะเดาะเคราะห์ ขจัดอุปสรรคของชีวิต ขณะที่มีชีวิตอยู่อีกด้วย

พระธาตุเจดีย์ วัดศรีจอมทองวรวิหาร ประจำปีชวด หรือ ปีหนู
ตั้งอยู่ที่ตึกเก่าตรงข้ามวัด หลังคาเป็นกระเบื้องดินขอตั้งอยู่บนเนินดินสูง เรียกว่า ดอยจอมทอง

จากประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 (พ.ศ.1901-พ.ศ.2000)

จากลักษณะของศิลปกรรม เป็นหลังพุทธศตวรรษที่ 24 (พ.ศ.2400)

ซึ่งเป็นยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่เล่าว่า

ที่ตั้งพระวิหารเป็นยอดของดอยลูกนี้

ในสมัยพุทธกาล

มีเมืองหนึ่งชื่อว่า เมืองอังครัฏฐะ ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับดอยนี้

เมื่อพญาอังครัฎฐะทราบข่าวจากพ่อค้าที่มาจากอินเดีย

ว่าพระพุทธเจ้าได้บังเกิดในโลกแล้ว

และประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในประเทศอินเดีย

จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด

เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณ

จึงเสด็จสู่เมืองอังครัฏฐะพร้อมด้วยภิกษุสาวกทางอากาศ

มารับอาหารบิณฑบาตจาก พระยาอังครัฏฐะ

ทรงแสดงธรรมโปรดพร้อมทั้งได้ตรัสพยากรณ์ไว้ว่า

เมื่อพระองค์นิพพานแล้ว

ธาตุพระเศียรเบื้องขวา( พระทักษิณโมลี ) ของพระองค์

จักมาประดิษฐานอยู่ ณ ที่ดอยจอมทองแห่งนี้

แล้วเสด็จกลับส่วน

พระยาอังครัฏฐะจึงได้สร้างสถูปไว้บนยอดดอยจอมทอง

ด้วยหวังว่าจะให้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ภาพเมื่อปี 2552
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว

โทณพราหมณ์ได้จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์ทั้ง 8 นคร

มัลลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราทรงได้พระทักษิณโมลีธาตุไว้

พระมหากัสสปะเถระเจ้า ประธานฝ่ายสงฆ์

กราบทูลมัลลกษัตริย์ถึงพุทธพยากรณ์

มัลลกษัตริย์จึงถวายพระบรมธาตุแด่พระมหากัสสปะเถระ

พระมหากัสสปะได้อธิษฐานอาราธนาพระบรมธาตุให้เสด็จไปยังดอยจอมทอง

ประทับอยู่ในโกศแก้วอินทนิลภายในเจดีย์ทองคำ

ที่พญาอังครัฎฐะได้สร้างถวายไว้

พระบรมธาตุมีขนาดโตประมาณเมล็ดข้าวโพด

สันฐานกลมเกลี้ยง

สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีดอกพิกุลแห้งพ.ศ. 218

พระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จสู่ดอยจอมทอง

ทรงได้สั่งขุดคูหาให้เป็นอุโมงค์ใต้พื้น

สร้างสถูปทองคำไว้ภายในคูหา

หล่อพระพุทธรูปทั้งเงินและทอง ตั้งไว้รอบสถูป

เอาพระบรมธาตุเจ้าที่จากในสถูปที่พระยาอังครัฏฐะสร้าง

เข้าไปไว้ในสถูปใหม่ในคูหาใต้พื้นดอยจอมทอง

ให้เอาก้อนหินปิดปากถ้ำคูหาเอาไว้

และทรงอธิษฐานว่า

“ ต่อไปข้างหน้า ถ้ามีพระเจ้าแผ่นดินและศรัทธาประชาชน

มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

ขอให้พระบรมธาตุเจ้าเสด็จออกมาปรากฏแก่ผู้ชนให้ได้กราบไหว้สักการบูชา"

แล้วพระองค์จึงเสด็จกลับเมืองปาตลีบุตร ประเทศอินเดียพ.ศ.1994

สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อนายสอยและนางเม็ง

ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ดอยจอมทอง

เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง

ทั้งคู่ได้แผ้วถางบริเวณยอดดอย

พร้อมทั้งสร้างเจดีย์และพระพุทธรูป ๒ องค์ ไว้บนดอยจอมทอง

ซึ่งผู้คนได้พบเห็นจึงเรียกว่า ” วัดศรีจอมทอง ”เราไม่ทราบว่าเจดีย์องค์นี้คืออะไรเน่อ
พ.ศ. 2009

สิบเงิน และ สิบถัว

ได้ช่วยกันบูรณะก่อสร้างวัดศรีจอมทองให้เป็นรูปเป็นร่าง

มีพระวิหารมุงด้วยคาหลังหนึ่ง

ได้นิมนต์พระภิกษุชื่อ ” สริปุตต์เถระ ” มาเป็นเจ้าอาวาส

ท่านเจ้าอาวาสก็ได้ปฎิสังขรณ์วิหารให้มั่นคงแข็งแรงขึ้น
จากนั้นก็มีเจ้าอาวาสองค์ต่อๆมาได้สร้าง

ปราสาทเฟื่อง และ ระเบียงหน้ามุขหลังวิหาร เพื่อเป็นที่ไว้พระพุทธรูป

(ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์)
ก่อกำแพงรอบพระวิหารทั้ง 4 ด้าน

สร้างกุฎิเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ


มกรคายนาคพ.ศ. 2042

ตาปะขาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่วัดนั้นเล่าให้เจ้าอาวาสว่า

เกิดนิมิตฝัน

เทวดาได้มาบอกว่าใต้พื้นวิหารบนยอดดอยของวัดนี้

มีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า

และ

พระบรมธาตุนั้นจักเสด็จออกมาให้ฝูงชนได้กราบไหว้สักการะบูชาต่อไป

พระธัมมปัญโญเถระเจ้าอาวาสจึงได้ทำการอธิษฐานจิตว่า

“ ถ้ามีจริงดังความฝันนั้น ขอให้พระบรมธาตุจงได้เสด็จออกมา

ในเมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่นี้เถิด

ขอข้าพเจ้าจงได้ไหว้สักการบุชาพระบรมธาตุนั้น

เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ได้เห็นและได้สักการบูชาแล้ว

ขออย่าให้ข้าพเจ้าสิ้นชีวิตไปเสียก่อนเลย ”

เดือน 4 ขึ้น 14 ค่ำปีนั้น

พระบรมธาตุเจ้า ก็เสด็จออกจากพระสถูปทองคำ

แสดง ปฎิหาริย์ เป็นมหัศจรรย์ต่าง ให้ปรากฏแก่คนทั้งหลาย

ในวันรุ่งขึ้นพระธมมปัญโญเถระกับตาปะขาวก็ได้พบพระบรมธาตุเจ้า

อยู่ในรูพระเกศโมลีของพระพุทธรูป

ซึ่งตั้ง ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารนั้น

จึงได้เก็บรักษากันไว้โดยเงียบ ๆ และ รู้กันเพียงแค่ตาปะขาวและเจ้าอาวาสเท่านั้น

พ.ศ. 2057

มีพระเถระรูปหนึ่งไปยังเมืองพุกามและได้ตำนานพระบรมธาตุมา

เมื่อพิจารณาจากตำนานจึงคะเนว่าพระบรมธาตุน่าจะตั้งอยู่ที่วัดศรีจอมทอง

จึงได้สั่งให้พระอานันทะและปะขาวนักบุญทั้งหลายไปที่วัดศรีจอมทอง

ทำการสักการบูชาดอกไม้ธูปเทียนและให้ตั้งสัตยาธิษฐาน

ว่าหากพระบรมธาตุตั้งอยู่ในที่นั้นจริงดังตำนานกล่าว

ขอพระบรมธาตุจงแสดงปฎิหาริย์เป็นอัศจรรย์ต่างๆให้ปรากฏ

แก่คนทั้งหลายด้วยเทอญ

เจ้าอาวาสเมื่อได้เห็นอาการของคนเหล่านั้นเช่นนั้น

จึงได้นำเอาพระบรมธาตุออกมาแสดง

ให้ได้เคารพสักการบูชาพ.ศ. 2060

พระรัตนราช (พระเมืองแก้ว) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

จึงให้เจ้าอาวาสจัดการปฏิสังขรณ์ปลูกสร้างพระวิหารหลังหนึ่ง ให้เป็น 4 มุข

ให้ก่อปราสาทหลังหนึ่งให้เหมือนปราสาทอันมีอยู่ในพระอุโบสถวัดมหาโพธิ์หลวง ( วัดเจ็ดยอด)

ภายในท่ามกลางพระวิหารนั้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจ้า

ให้สุวรรณช่างทองสร้างโกศทองคำเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุโครงหลังคาเป็นลักษณะ ... ม้าต่างไหม

*

คือหลังคาซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น

เหมือนกับการ" ต่าง " (บรรทุก) ไหมบนหลังม้า

เพื่อนำไปขายในสมัยโบราณ

*
พ.ศ. 2112

พระเจ้าบุรงนองเจ้าหงสาวดี ยกทัพมาปราบลานนาไทยเชียงใหม่ใว้ในอำนาจพ.ศ. 2314

พระบรมธาตุเจ้าก็อันตรธานสูญหายไปพ.ศ. 2318

สมัยพระเจ้าตากได้มีการรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือออกจากใต้การปกครองของพม่าถึง พ.ศ. 2322

พระยาวิเชียรปราการเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ได้คำนึงถึงพระบรมธาตุเจ้าจอมทองอันได้สูญหายไปแต่ พ.ศ. 2314

จึงได้ให้นายช่างทองสร้างโกศเงินและโกศทองคำ

เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุเจ้า

รับสั่งอำมาตย์ทั้งหลายทำพิธีอาราธนาอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้า

ครั้งแรกพระบรมธาตุก็ยงไม่เสด็จมา

ได้อาราธนาอีก 2 ครั้ง

จนถึงแรม 4 ค่ำเวลาก๋องงาย( 19.00 น)

พระบรมธาตุเจ้า ก็ได้เสด็จมาปรากฏในคูหาปราสาท ตามคำอธิษฐาน

พระยาวิเชียรปราการเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ได้อัญเชิญพระบรมธาตุเข้าไปในเมืองเชียงใหม่

ทำการสระสรง และ ถวายทานต่างๆ นาน 7 วัน 7 คืน

แล้วจึงได้อัญเชิญพระบรมธาตุเจ้ากลับคืนไปประดิษฐาน

ไว้ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองตามเดิม

หอระฆังศาลาการเปรียญต้นโพธิโบสถ์ ... คนแถวนั้นบอก 

Create Date : 31 กรกฎาคม 2555
30 comments
Last Update : 11 ตุลาคม 2555 13:05:04 น.
Counter : 3840 Pageviews.

 

ชมวัดไปกับพี่ตุ๊กค่ะ หนึ่งในที่เที่ยว
ที่น่าชมที่วาชอบมากๆ เลยค่ะ


 

โดย: Sweety-around-the-world 31 กรกฎาคม 2555 16:50:59 น.  

 

นานๆ ได้เจิมกะเขาสักที เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: Sweety-around-the-world 31 กรกฎาคม 2555 16:51:29 น.  

 

เจดีย์งามมากค่ะ
อัพบล๊อกใหม่แล้วนะคะ
คราวนี้ไม่มีบันไดแล้วค่ะ

 

โดย: kapeak 31 กรกฎาคม 2555 16:59:57 น.  

 

ศิลปะสวยงามทุกอย่าง
ยกเว้นยักษ์สองตน
หน้าตาเห่ย ๆ ยังไงชอบกล
คล้าย ๆ มือใหม่/สมัครเล่นปั้น/ต่อเติมหรือไง

 

โดย: ravio 31 กรกฎาคม 2555 17:06:26 น.  

 

ยังไม่เคยไหว้เจดีย์พระธาตุประจำตัวเลยค่ะ


อัศจรรย์มากๆค่ะที่อัญเชิญพระบรมธาตุกลับมาประดิษาฐานเหมือนเดิมได้อะคะ


ปล. ก็ยังสงสัยอยู่ว่าจระเข้จะกินเต่าได้หรอค่ะ เพราะเต่าจะหดหัวเข้าในกระดอง จระเข้งับไปเจอแข็งๆ แล้วจะกินต่อป่าว สงสัยๆๆ อิอิ

 

โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ 31 กรกฎาคม 2555 17:22:31 น.  

 

เมื่อต้นปี ก็ได้ไปกราบพระธาตุแล้วก็ขึ้นดอยอินทนนท์เหมือนกันค่ะ ...ยังหนาวอยู่เลย นอนเปลไม่หลับต้องไปมุดเต้นท์น้องข้างๆ ....

 

โดย: เหนือฟ้า พาไป 31 กรกฎาคม 2555 17:57:31 น.  

 

เป๋นวัดหลวงตี้งามแต๊ๆเลยครับพี่ตุ๊ก
หันแล้วก่ไคร่ไปเดินถ่ายฮูปครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 31 กรกฎาคม 2555 19:15:28 น.  

 

วัดสวยจังเลยค่ะคุณตุ๊ก

 

โดย: LoveParadise 31 กรกฎาคม 2555 19:59:26 น.  

 

เพิ่งรู้ที่มาของการไหว้พระประจำปีเกิดก็วันนี้ล่ะ
พระธาตุเตี้ยกว่าที่จินตนาการไว้
เจดีย์สีขาวก็สงสัยเหมือนกัน ต้องไปถามในห้องสมุดมั้งครับ

เนื้อหาแน่นมาก หากมีวาสนาได้ไปสงสัยได้กลับมาอ่านอีกครั้งแน่

 

โดย: vet53 IP: 171.7.86.191 31 กรกฎาคม 2555 20:16:32 น.  

 

นี่ก็เป็นความรู้ให้เพื่อนในบล็อกของเราได้เป็นอย่างดี
เพราะส่วนใหญ่ ที่มาจากเชียงใหม่ พอจะเข้าเมืองจอมทอง ก็มักเลี้ยวซ้ายกันเสียก่อนเสมอๆ
จุดมุ่งหมายคือ ยอดดอยที่สูงที่สุด หนาวที่สุดของประเทศไทยกันแทบทั้งหมด
น้อยคนจะเข้าไปในตลาดจอมทอง
จริงใหมครับ ท่านประธานครับ

 

โดย: พายุสุริยะ 31 กรกฎาคม 2555 20:48:06 น.  

 

ช่วงนี้ดูแต่กีฬา โดยเฉพาะแบดมินตัน บางวันเว้นว่างจากบล็อกไปบ้างครับ

บ้านหลังคากระเบื้องนั่นน่าทึ่งมากครับ ยังได้รับการดูแลอย่างดี น่าไปชมใกล้ๆครับ

เจดีย์แต่ละองค์ก็เหลืองอร่ามงดงามจริงๆ

 

โดย: Insignia_Museum 31 กรกฎาคม 2555 21:03:31 น.  

 

คุณพายุสุริยะเลี้ยวผิดแล้ว

จากเชียงใหม่ขึ้นดอยอินท์ต้องเลี้ยวขวาจ้า

 

โดย: tuk-tuk@korat 31 กรกฎาคม 2555 21:14:49 น.  

 มาพร้อมกับความง่วงครับ...

 

โดย: พันคม 31 กรกฎาคม 2555 21:59:51 น.  

 

สวัสดียามดึกนะครับ วันนี้ขอเสิร์ฟเป็น เตี๋ยวต้มยำนะครับ อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ ใกล้เข้าพรรษาแล้ว ...
* ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ *

 

โดย: คุ้นๆว่าเราเคยพบกัน 31 กรกฎาคม 2555 23:40:34 น.  

 

หาดแดดปิ้ง รับเช้า สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก


 

โดย: Sweety-around-the-world 1 สิงหาคม 2555 0:49:22 น.  

 

แวะมาเยี่ยมยามเช้ามืดครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: Insignia_Museum 1 สิงหาคม 2555 5:14:03 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก
 

โดย: กะว่าก๋า 1 สิงหาคม 2555 6:17:53 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันเช้าวันพุธกลางสัปดาห์
เริ่มเช้าเดือนใหม่ด้วยความสุขค่ะคุณตุ๊ก

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 1 สิงหาคม 2555 7:27:47 น.  

 

นึกถึงไก่ปิ๊งหลังวัด...

เพิ่งสังเกตว่ารานละเอียดวิหารเยอะเน๊อะ


 

โดย: mutcha_nu 1 สิงหาคม 2555 9:13:00 น.  

 

ข้อมูลแน่นมากครับคุณตุ๊ก

 

โดย: ลุงกล้วย 1 สิงหาคม 2555 9:53:40 น.  

 

อ่านที่มาของวัด กับถาวรวัตถุต่าง ๆ แล้วคุณตุ๊กทำ
การบ้านไว้เยอะ เพื่อน ๆ เลยรู้ประวัติได้ละเอียด

ที่วัดแห่งนี้ ผมไปครั้งหลังสุดเมื่อ มีนาคม ที่ผ่านมา
บัส มาจอดที่นี่ เกือบ 20 คันมั้ง นักศึกษาครูสมาธิแวะพัก เตรียมเดินขึ้นดอยอินทนนท์ มีทั้งที่ขึ้นเครื่องกับรถส่วนตัว กว่า 2500 คน.

ผมมีโอกาส ซื้อข้าวเหนียว กับใส้อั่ว หน้าวัดกับ
ไก่ทอด ราคาย่อมเยา มากไม่น่าเชื่อ ของร้อน ๆ
ด้วย


 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 1 สิงหาคม 2555 10:28:55 น.  

 

แต่อ่านเรื่องคติการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดก็คุ้มแล้วครับเนี่ย...

วัดทางเหนือสวยมาก มีประวัติเก่าแก่ที่น่าสนใจเกือบทุกวันเลยนะครับ

ปล.เอาบุญมากฝากครับเมื่อเช้าผมไปวัดถวายสังฆทานและ ถวายเทียนจำนำพรรษากับคณะมาก

 

โดย: peeradol33189 1 สิงหาคม 2555 10:58:06 น.  

 

สวัสดีจ้ะคุณน้องตุ๊ก

เมื่อต้นปีที่แล้วก็ได้ไปกราบไหว้พระธาตุมาครับ ทำบุญให้เพื่อนซึ่งก่อนตายเขาบอกอยากไปอยู่ที่นั่น

ช่วงนั้นมีงานคนเยอะก็เลยไหว้ที่เจดีย์ทองนั่นละครับ (คิดว่าพระธาตุอยู่ในนั้น) ก็อาจจะเข้าไปไหว้พระในอุโบสถด้วยก็ได้(ลืมไปซะละ) ทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะ แล้วก็กลับครับ

ขนาดจงใจไปนะเนี่ย ดูในบล็อกน้องตุ๊กยังเห็นมากกว่าที่ไปอีก

แล้วที่ไปบอกว่าผู้หญิงร้ายอีกแล้วเหรอที่บล็อกอะนะ ไม่มีหรอกจ้ะ น่ารักและเป็นคนดีแบบตุ๊กตุ๊กนี่ทั้งนั้นละจ้าาา

 

โดย: find me pr 1 สิงหาคม 2555 14:15:02 น.  

 

อนโณ ญาตีนํ เทวานํ ปิตุนญฺจ โส

เมื่อได้เพียรพยายามแล้ว ถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่มีข้อให้ใครติเตียน
ไม่ว่าในหมู่ญาติ หมู่เทวดา หรือว่าพระพรหมทั้งหลาย

เพียรพยายามด้วยความมีสติสัมปชัญญะ ตลอดไป...นะคะปอป้าต้องเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น
เพื่อปฏิบัติศาสนกิจและปวารณาเข้าพรรษา
จะกลับมาประจำบล๊อกอีกทีในวันจันทร์ที่ ๖ นี้

ขอกุศลผลบุญที่ปอป้าตั้งใจมั่นในการเพียรปฏิบัติ
จงสำเร็จแก่เพื่อนบล๊อกและครอบครัวของทุกท่าน
ให้มีความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดไป...นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 1 สิงหาคม 2555 14:29:17 น.  

 

ไม่แน่ใจว่าเคยไปไหมสมัยเด็กๆ ลืมแล้วครับ (แก่แล้ว บวกกับไม่แม่นสถานที่)

 

โดย: แมว (chaiwatmsu ) 1 สิงหาคม 2555 14:35:16 น.  

 

 

โดย: Kavanich96 1 สิงหาคม 2555 15:03:40 น.  

 

สวยงามมากๆค่ะพี่ตุ๊ก
วันนี้ วันพระใหญ่ ไม่ได้ไปวัดจริงๆ
แต่ได้ไปกับพี่ตุ๊ก ก้อ ดีมากๆค่ะ

 

โดย: kwan_3023 2 สิงหาคม 2555 7:18:40 น.  

 

สวย และชอบวัดนี้มาก
เคยไปตอนปี 2010ครับ

 

โดย: wicsir 2 สิงหาคม 2555 11:45:26 น.  

 

มาตามไปเที่ยวด้วยครับพี่

 

โดย: บูรพากรณ์ 6 สิงหาคม 2555 10:14:59 น.  

 

Create Date : 31 กรกฎาคม 2555
Last Update : 1 สิงหาคม 2555 10:29:31 น. 29 comments
Counter : 377 Pageviews.


 

โดย: tuk-tuk@korat 13 สิงหาคม 2555 10:37:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#15


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุดราชบุรี - แม่กลอง แวะ แวะWhen You Came Into My Life - Scorpions ... ความหมาย


ราชบุรี ... วันนี้เรามาชมศิลปะกันถึงที่นี่


ภาพถ่ายในอดีต ... กาดหลวง


I Wouldn't Have Missed It for the World - Ronnie Milsap ... ความหมาย


กาญจนบุรี ... วันที่เดินทางไกลมาก


Age - Jim Croce ... ความหมาย


กาญจนบุรี ... วันแรก


If You Think You Know How To Love Me - Smokie ... ความหมาย


อุทัยธานี - สุพรรณ ... วันเดียวของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]