tuk...tuk more than one or cannot run
<<
มกราคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
24 มกราคม 2555

ปาจิมฮ้านเลิศรส ... ปาแอ่ววัดเมืองน่าน ***เช้าที่เมืองน่าน เราไปแวะเดินเที่ยวตลาด

ตลาดจะอยู่ตรงข้ามโรงแรมเทวราชตามแผนที่นี้ได้ที่จอดรถตรงข้ามธนาคารออมสิน หน้าร้านนี้พอดีเทคนิคการเลือกร้านอาหารเช่นเดิม ... ร้านนี้คนเยอะสุด

มีชั้นบนด้วยและก็ไม่ผิดหวัง ธรรมดา 35 + ข้าว 5 บาทอิ่มหนำ ก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ... เก๋มากทางขึ้นโค้งเสียด้วย

ไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
***


...พระอารามหลวง ...

คือ วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์

ทรงสร้างหรือทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์

หรือ

เป็นวัดที่ราษฎรสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง


***
ตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเนิน

บันไดนาคขนาบทั้งสองข้าง
ตำนานเล่าว่า

พระพุทธเจ้าได้เสด็จทรงมาประทับสรงน้ำ

ที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก คือบ้านห้วยไค้

พญามลราชได้ทรงทราบ

จึงได้อาราธนาพระพุทธองค์ทรงขึ้นประทับ

และถวายเป็นข้าวบิณฑบาต

และปัจจัยอันควรฉันท์แด่พระพุทธองค์ยังมีพราหมณ์ผู้หนึ่ง มาจากห้วยไคร้ กับบ่าว

เห็นพระพุืทธองค์กับพระอานนท์นั่งอยู่ใต้ต้นสำโรง

ก็ใช้บ่าวกลับไปเอาสมอแช่ที่บ้านมาถวาย

บ่าวไปนานมาก เมื่อกลับมาพราหมณ์จึงถามว่า

ทำไมไปนานมาก บ่าวตอบว่าสมอที่แช่น้ำไว้นั้น แห้งหมดแล้ว

ท่านพราหมณ์ก็ได้ถวายสมอแช่แห้งนั้นให้พระพุทธเจ้าท่านจึงพยากรณ์ว่า

ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน

จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า

พระธาตุแช่แห้งองค์พระเจดีย์เป็นแบบล้านนาไทย ฐานเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐาน แล้วลงรักปิดทองจากพงศาวดารเมืองน่าน

ที่เคยเล่าแล้วในบล็อก

ยามเย็นที่น่าน ... ร้านกอร์เมต์ ริเวอร์ไซด์


ว่า


พญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง

มีความสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิด


ได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท)

ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม)

ขากลับเจ้าเมืองสุโขทัย ได้พระราชทานพระธาตุ 7 องค์

พระพิมพ์ทองคำ 20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้มาบูชา ณ เมืองปัว


พญาการเมืองได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล

จึงได้ก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นที่บนภูเพียงแช่แห้ง

พ.ศ.ใดไม่ปรากฎแตา พญากรานเมืองถึงแก่กรรม ปี พ.ศ. 1906
วิหารหลวง ... กำลังเข้าเฝือกเหนือประตูวิหารหลวง

เป็นอัฏฐพญานาคราช คือ พญานาคราช 8 ตัว

ถือเป็นเทพองค์เดียวที่มีบุญบารมี ได้บวชในพระพุทธศาสนา

ได้ปกปักษ์รักษาคุ้มครองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ้นจากพญามาร

ที่มาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรไม่ให้บรรลุพระสัมมาโพธิญาณสิงห์คายนาง

อ่านมาจาก สิงห์


เป็นความเชื่อจากพม่าว่า

พระธิดาแต่งงานกับชายหนุ่ม มีโอรส และธิดาเล็กสองพระองค์

ราชสีห์มีความพอใจในพระธิดาและบุตรทั้งสองจึงลักตัวไปเลี้ยงในป่า

เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ื และสอนสรรพวิชาให้

เมื่อรู้ว่าถูกลักพามา จึงหนีกลับวังในขณะที่ราชสีห์ไม่อยู่

เมื่อราชสีห์มาตามก็เกิดต่อสู้พระโอรสฆ่าราชสีห์ตาย

แต่ก็มีอาการปวดหัว ซึ่งปุโรหิตว่าเกิดจากการฆ่าผู้ที่เลี้ยงดูมา

จึงต้องสร้างรูปสัตว์ไว้บูชา

แต่คติทางล้านนาว่า

ห้ามสร้างรูปสัตว์ ช้าง นาค เสือ ราชสีห์ ราหู ไว้บูชาที่บ้าน

จึงไปสร้างไว้ที่ประตูวัดเพื่อให้หายจากโรค

... เป็นการสรุปแบบของ จขบ. เอง ประมาลผลหลังจากที่อ่านมา ...

ราชสีห์ลักพาพระธิดา + รูปบูชา + คติล้านนาคือสัตว์ที่ห้ามมีบูชาในบ้านภาพจาก //www.ch.or.th/showmenu.php?idod=30
วิหารพระเจ้าทันใจ


พระเจ้าทันใจ ( องค์กลาง )

... เคยอ่านมาว่า พระเจ้าทันใจคือพระที่สร้างเสร็จภายในวันเดียว ...

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่อด้วยอิฐถือปูน

ขนาดหน้าตัก 70 ซ.ม. สูง 1 เมตร

สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพญาการเมือง จ.ศ. 715 (พ.ศ.1896)

พร้อมกับองค์พระธาตุแช่แห้ง

และในวิหารมี

พระพุทธรูปปางมารวิชัย และ พระพุทธรูปปางสมาธิในวิหารพระเจ้าทันใจมี

แมงหมาเต๊า

ตำนานมีว่า

ขณะที่พราหมณ์นำสมอแช่แห้งถวานพระพุทธเจ้า

ในขณะนั้นยังมีหมาเต๊าตัวนึ่งออกมาน้อมแทบบาทพระพุทธเจ้า

ท่านทำนายว่า

แมงหมาเต๊าตังนี้จักได้เป็นพญาครองเมืองอันนี้ชื่อว่า “ท้าวขาก่าน”

มีสัญญลักษณ์คือรอยหมึกที่ตัว

... มีศาลท้าวขาก่านที่ข้างพระพุทธไสยาสน์ ...


หลังจากสมัยพระเจ้าการเมือง องค์พระธาตุก็ถูกปกคลุมไปด้วยป่ารก

ท้าวขาก่าน

ซึ่งเป็นเจ้าหลวงปกครองเมืองน่าน สมัยพระเจ้าติโลกราช

กษัตริย์องค์ที่ 9 ราชวงค์มังรายของเชียงใหม่

พ.ศ. 2019 ท่าวขาก่าน

เป็นผู้มีผิวสีดำแดงสักยันต์เป็นรูปพญานาคราชตั้งแต่ขาจนถึงน่อง

ได้เห็นนิมิตรและขุดพบ พระธาตุ 7 องค์

พระพิมพ์ทองคำ 20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์

พระเจ้าแสงเสือพระพุทธไสยาสน์

สร้างในสมัยพระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม (พ.ศ.2129)
โบสถ์พระมหาอุตม์

พระเจ้ามหาอุตม์ หรือหลวงพ่อมหาอุตม์

เป็นพระเก่าแก่คู่วัดพระธาตุแช่แห้งมาแต่อดีต

ในสมัยโบราณนั้นการสร้างวัด

ไม่ค่อยนิยมหันหน้าพระประธานไปทางทิศตะวันตก

แต่ชัยภูมิของเวียงภูเพียงแช่แห้งนั้นเป็นที่ราบลุ่มไปทางทิศตะวันตก

จึงสร้างพระประธานในพระวิหารหลวง

หันหน้าไปทางประตูเมืองคือทิศตะวันตก

ภายหลังย้ายเมืองไปอีกฝั่งหนึ่ง

และสมัยพระยาหน่อคำไชยเสถียร

ได้ดำริสร้างพระอุโบสถแก้ดวงเมือง

โดยการสร้างโบสถ์มหาอุตขึ้นและสร้างพระเจ้ามหาอุตม์ขึ้น

ดังนั้นผู้ที่ดวงไม่ค่อยดี ทำอะไรก็ติดขัดหรือสมัยนี้เขาเรียกว่าชง

จึงต้องมานมัสการพระเจ้ามหาอุตม์ เพื่อแก้ดวงจากร้ายให้กลายเป็นดี

อธิษฐานให้อุดดวงที่กำลังรั่วหรือไม่ค่อยดีให้กลับดี

ดังชื่อ อุตมะ หรือ อุดม นั่นเอง

( ไม่ให้หญิงเข้าในโบสถ์ )จากนั้นข้ามสะพานจากอำเภอภูเพียงกลับมาอำเภอเมืองชมวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

เดิมเรียกวัดหลวงกลางเวียง

พญาภูเข่ง เจ้านครน่าน

สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1949***

... วรวิหาร ...

คือ

พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพราช

ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์

พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมาแก่วัด

รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์

และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง

ควรยกเป็นเกียรติยศ


***

วิหารขนาดใหญ่

ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันใดด้านละตัว

มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลางทำเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็ก ซ้ายขวา

หน้าบันตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกัน

ประดับที่ขอบเสา ด้านหน้าทุกต้น

มกรคายนาคที่เสาคู่กลางสิงห์เฝ้าบันได เสาปูนจำหลักลายหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้นภายในพระวิหาร

พระประธานปางมารวิชัย

เสาปูนกลมขนาดใหญ่ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูง

เป็นลวดลาย กนกระย้าย้อยเป็นอีกวัดที่ธรรมาสน์สวย

เจดีย์ช้างค้ำ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย

ฐานเป็นรูปสี่เหลื่ยมจัตุรัส ซ้อนกัน 3 ชั้น

มีรูปปั้นช้างปูนปั้น เพียงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ

เหนือขึ้นไปเป็นฐานเขียง และ ฐานปัทม์ (ฐานบัว ... บัวคว่ำ บัวหงาย )

องค์ระฆังแบบลังกา

ต่อจากองค์ระฆัง ทำเป็นฐานเขียง รองรับมาลัยลูกแก้ว

ลดหลั่นกันไป เป็นส่วนยอด
หอไตร

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พ.ศ. 2453
เดิมเครื่องบนไม้สัก มุงกระเบื้องไม้สัก

สล่า ( ช่าง ) คือ พระสมุห์อิน เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง กับจีนอิ๋ว จีนซางอาคารก่ออิฐโบกปูน

ยกพื้นสูงมีสิงห์ยืนอยู่ตรงเชิงบันไดด้านหน้าด้านละ 1 ตัว

เสาราย รับหลังคาเชิงชาย

เดิมทำเป็นห้องไว้พระธรรม และพระไตรปิฏก ... ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันเป็นวิหาร ใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมนี

เป็นพระพุทธรูปทองคำปางลีลา

สร้างโดยเจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 14

แห่งราชวงค์ภูคา พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

หรือ

คุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ที่เรียกว่า "หอคำ"

เจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช เจ้าเมืองน่าน

สร้างขึ้นเป็นที่ประทับ เมื่อ พ.ศ. 2446วัดภูมินทร์

เข้าเฝือก
เขาพระสุเมรุ แทนด้วยโบสถ์

มหาสมุทรล้อมรอบ แทนด้วยนาคสองตัวเลื้อยผ่านตลอดฐานโบสถ์

อยู่บนฐานเตี้ยๆ ซึ่งเป็นขัณฑสีมา

ตรงมุมทั้งสี่ มีใบเสมาตั้งอยู่

ไม่ได้สร้างกำแพงแก้วล้อม แต่ได้ก่อมุมกำแพงไว้

เพื่อสร้างความรู้สึกว่า มีกำแพงรอบโบสถ์

ลักษณะของแผนผังจึงเหมือนกับว่ามีสระน้ำสี่เหลี่ยมที่มีโบสถ์อยู่ตรงกลางพระประธานกำลังลงรักกำลังบูรณะภาพเขียนคุณครูกำลังสอบเด็ก เกี่ยวกับฮูปแต้มในวัด

รูปนี้เป็นรูปสาวงามเมืองน่าน

... ผิวต้องขาวเหมือน หยวกกล้วย ...

... คิ้วต้องโก่งเหมือน คันศร ...กระเป๋าสะพายของสาว เหมือนของสมัยนี้

สาวอีกคนหาบน้ำทุ๊ง ในรูปเต็มกำลังลงไปที่ท่าน้ำ

... เพื่อตักน้ำ หาบเอาไปใช้ ...สงสัย ?จขบ.นึกวาดภาพเอาเอง
ปิดท้ายเมืองน่านด้วยความประทับใจ

... เด็กตีกลองสะบัดชัย ...
 

Create Date : 24 มกราคม 2555
42 comments
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2555 13:14:31 น.
Counter : 2683 Pageviews.

 

ปญฺญาสหิโต นโร อิธ ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ
คนมีปัญญา ถึงแม้ตกทุกข์ แต่ก็ยังหาสุขพบ

มีความสุขในทุกสถานการณ์ของชีวิต ตลอดไป...นะคะดูแล้ว คิดถึง อยากไปเมืองน่านอีก...กิเลสจัง ปอป้า...อิ อิ

 

โดย: พรหมญาณี 24 มกราคม 2555 14:45:26 น.  

 

ได้แต่คิดว่าจะไปน่าน มาเนิ่นนานแล้ว ^^
แต่ไม่ได้ไปเสียที คงต้องหาทางไปให้ได้จริงๆสักทีละครับ

คงจะตามรอยคุณตุ๊กไปเลย เอาบล็อกนี้เป็นข้อมูล อิอิ

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ เฮง เฮง รวย รวย นะครับ

 

โดย: NATSKI13 24 มกราคม 2555 15:44:25 น.  

 

รูปก็ใหญ่ ข้อมูลก็เยอะ อ่านจนเหนื่อยแถมจำไม่ได้อีกอ่า พี่ตุ๊กขยันจังปรบมือให้ค่ะ


พระธาตุสวยค่ะ น่าไปชม

 

โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ 24 มกราคม 2555 15:52:27 น.  

 

ชิมข้างบนแล้วเที่ยวต่อข้างล่างได้ความรู้ครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 24 มกราคม 2555 15:52:37 น.  

 

มาชามแรก ก้อน่าทานแล้วค่ะพี่ตุ๊ก
วัดนี้ สวยจัง
แถมวิวก้อสวยดีนะคะ

 

โดย: kwan_3023 24 มกราคม 2555 16:31:31 น.  

 

ขอเที่ยวด้วยคนนะค่า
ไม่เคยไปเลยค่า

 

โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 24 มกราคม 2555 16:54:28 น.  

 

ถ้าเป็นเรื่องอิ่มอร่อยแล้วเชื่อครับคนแน่นเป็นเก้าอี้ดนตรีนี่อร่อยแน่นอน ของสดรสมือคนปรุงแหล่ม แน่นมากทั้งข้อมูลและรูปภาพขอบคุณนะครับที่นำมาฝากกันครับคุณตุ๊ก

 

โดย: ลุงกล้วย 24 มกราคม 2555 16:55:34 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก

สุดยอดทั้งภาพทั้่งตำนานเลยค่ะ
เพิ่งจะได้รู้เหมือนกันค่ะว่า
พระพุทธเจ้าก็เคยมาประเทศไทยเหมือนกัน

ความรู้แบบว่า เอาไปทำรายงานเรื่องพระพุทธศาสนาได้เลยน่ะค่ะ
แม่นจริง ๆ

ขอบคุณนะคะ

 

โดย: raya-a 24 มกราคม 2555 16:56:22 น.  

 

ลุ้นตั้งนาน ยังไม่เจอตัว มอม เลย...เดี๋ยวรออ่านระกัน..ขอบคุณ คุณตุ๊กมากๆครับ

 

โดย: จรูญ น้อยศรี ศิษ์ย์เก่า ศ.ว.ก คนหัวรถ IP: 27.130.84.99 24 มกราคม 2555 17:11:59 น.  

 

ชอบจังเลยครับ เคยไปน่านหนหนึ่ง แต่ก็ไม่ถ้วนทั่ว
ขอบคุณครับ

 

โดย: แมวหง่าว (chaiwatmsu ) 24 มกราคม 2555 18:28:12 น.  

 

สวัสดียามค่ำคืนค่ะ คุณพี่ตุ๊ก

วันนี้ ไปทำบุญ วัดอรุณ เอาบุญมาฝากค่ะ
ขอให้มีความสุขนะคะ

 

โดย: iamorange 24 มกราคม 2555 20:40:58 น.  

 

ตามแอ่วน่านโตยคนจ้าวววว

 

โดย: mutcha_nu 24 มกราคม 2555 21:38:42 น.  

 

สวัสดีค่ะ แหม...
เจ๊ตุ๊กยังคงเที่ยวเจ็ดย่านน้ำมหาสมุทรเหมือนเดิมนะคะ อิอิ

 

โดย: เวราวาตี 24 มกราคม 2555 22:09:02 น.  

 

เหมือนได้ไปเที่ยวเองเลยค่ะพี่ตุ๊กถ่ายรูปมาเยอะมาก ส้มเคยไปน่านครั้งนึงที่ อ.ปัว นั่งรถแบบเมื่อยก้นกันเลยทีเดียวค่ะ

 

โดย: ส้มแช่อิ่ม 24 มกราคม 2555 22:15:10 น.  

 

ตามไปเที่ยวด้วยครับ
จังหวัดน่านนี่ผมไม่เคยไป
เห็นตอนนี้ เขากำลังจะบูมการท่องเที่ยว
แต่ได้ยินแต่ในแง่มุมธรรมชาติ เหมือนพวกที่ไปปายจะแห่ไปเที่ยวน่านอย่างเช่น อ,ปัว
แต่ในแง่มุมอื่นๆ อย่างตัวเมือง หรือวัด
ผมก็เพิ่งจะเห็นจากบล๊อกพี่ตุ๊กนีแหละครับ

ชอบวัดแบบทางเหนือ เขามีศิลปะและประวัติโดดเด่นและยาวนาน เราไม่ค่อยได้เรียนรู้ ชอบจิตกรรมฝาฝนัง สาวสมัยโน้นมีกระเป๋าสะพายจริงๆด้วย ไม่อยากจะเชื่อ

 

โดย: dj booboo 24 มกราคม 2555 23:05:06 น.  

 

สวัสดีตอนดึกๆ ครับคุณตุ๊ก .....

ในสามวัดที่คุณตุ๊กไปคราวนี้ ผมเคยไปแค่สองวัดคือวัดพระธาตุแช่แห้งกับวัดภูมินทร์ แต่ไม่ได้เดินดูละเอียดเท่าคุณตุ๊กเลยครับ .....

ส่วนวัดช้างค้ำ ได้เห็นตอนไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เพราะอยู่ตรงข้ามกัน แต่ไม่มีเวลาแวะไปชมเลยครับ เสียดายเหมือนกันนะ วัดสวยเชียว ......

 

โดย: NET-MANIA 24 มกราคม 2555 23:29:28 น.  

 

อยากซดตอนดึกไแบบนี้มากๆครับพี่ตุ๊กครับ

เอิ้กๆ

คงจะร้อนดีมาก

 

โดย: เป็ดสวรรค์ 25 มกราคม 2555 1:12:35 น.  

 


 

โดย: Kavanich96 25 มกราคม 2555 7:59:46 น.  

 

เข้ามาอ่าน ดูรูปเพลินเลย ใช้เวลานานมากเหมือน
กัน ถ้าไม่ดีจริง คงดูไม่นานครับ 555

เห็นเพื่อนที่แวะมาเยือนคุณตุ๊ก เขาคิดว่า น่าน คง
จะเป็นเมืองที่ เป็นธรรมชาติมาก เช่น อ.ปัว
ใช่เลยครับ ผมเองก็คิดแบบนั้น ยังคิดว่าน่านคงจะ
มีบ้าน ถนนหนทางคล้าย ลาว หรือ เชียงใหม่สมัย
พวกเราเป็นเด็ก

คุณตุ๊กสังเกต ร้านไหนอร่อย ต้องมีคนเข้ากินเยอะ
สงสัยจะจริงครับ ผมหิว เห็นร้านสอาด กว้างขวาง
คนไม่ค่อยมี คงนั่งสบาย.

พอสั่งแล้ว เห็นคนขาย เอื้อมมือกว้า ไก่ตอนที่
แขวนในตู้ แว๊ก... ไก่เหี่ยวแห้ง 555 คงขายไม่ดี
แล้วก็จริงอย่างที่ว่า มันเป็น สัปรดเลย

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 25 มกราคม 2555 10:51:07 น.  

 

คราวหน้าหากได้ไปเหนือ จะแวะน่านให้ได้

 

โดย: ON THE WAY (MyEos50 ) 25 มกราคม 2555 13:25:09 น.  

 

หลังจากไปเชียงใหม่ทริปนี้
ก็เลยรู้ว่าวัดทางเหนือก็มี format เหมือนกัน

อยากไปน่านเหมือนกัน แต่ไปแล้วจะชิลล์ได้หรือเปล่านะ

ชีวิตชอบเดินเร็วซะด้วย

 

โดย: VET53 25 มกราคม 2555 15:17:33 น.  

 

สวัสดียามบ่ายๆค่ะ คุณพี่ตุ๊ก

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ

เอา สเต็ก ปลา หมู อร่อยๆมาฝากค่ะขอให้มีความสุขนะคะ

 

โดย: iamorange 25 มกราคม 2555 15:26:28 น.  

 

ข้อยมาแอ่วเหนียน่ำเด้อ อิอิ

 

โดย: smack 25 มกราคม 2555 15:34:10 น.  

 


พี่ตุ๊กพาไปหลายวัดในบล็อกเดียว...อายเหมือนกัีนนะคะเนี่ย หนูภาพเยอะ เิยิ่นเย้อไปรึป่าวเนี่ย...

พระธาตุแช่แห้ง ในวันที่ฟ้าสีเข้ม มีเมฆปุยๆ สวยดีค่ะ

วัดภูมินทร์...เข้าเฝือก...ฮาเลยค่ะพี่ตุ๊ก

เป็นอีกหนึ่งวัดที่ใครๆ ก็ได้ไปเยือนแล้ว หนูยังไม่ถึงเลย ต้องไปให้ได้ค่ะ

ภาพวาด...มีปวดหัวด้วย

อยากไปน่าน...ก่อนที่ใครๆ จะแห่กันไป จนน่านไม่เป็นสาวรุ่น ไม่รู้จะได้ไปรึป่าวค่ะ
 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 25 มกราคม 2555 15:35:23 น.  

 

บรรยายภาพเหลือกิน ตามไปล่วย
ไม่ช่วยสักบาท กำลังแห้งและหิว
จะกินอะไรดีหวา เลือกไม่ถูก นั่งชม
และเลือกไปก่อนนะครับ เอาดอกไม้
มาฝากด้วยสวยมะ

 

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) 25 มกราคม 2555 16:08:38 น.  

 

คุณตุ๊กขา..น้องเบนซ์ปากแดง..

ปรุงฉัตรเรื่องเมียแต่งค่ะ

เธอเล่นเก่งนะคะ.


แล้วคุณตุ๊กโคราชชอบทางลืปสติกสีอะไร

คุณตุ๊กแม่กลองชอบสีชมพูกลีบบัวค่ะ

 

โดย: Calla Lily 25 มกราคม 2555 16:44:07 น.  

 

โห...คนไม่มีความรู้ รับรองทำบล็อกแบบนี้ไม่ได้แน่ๆ
ต้องมีสมาธิมากในการเก็บข้อมูลอย่างมาก เล่าได้อะไรจะละเอียดละออขนาดนี้...อิ...อิ....
ว่านะ คนเกิดจังหวัดน่านบางคนยังไม่รู้ได้ถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำไป ต้องของชมคุณ ตุ๊ก จริงๆ
และคงใช้เวลามากกว่าปกติในการทำบล็อกนี้ใช่ใหมครับ
คราวหลังแบ่งออกเสียบ้างก็ได้ครับ เป็นห่วงครับ..อิ...อิ...
แหม...ร้านนี้ตอนไปน่านเมื่อสองปีก่อน ก็เข้าพักที่โรงแรมเทวราช เดินข้ามมาก็ได้กินเลย สบายแฮ....555

อ้อ...อย่าลืมไป อช.ศรีน่าน ให้ได้เชียวนะ ไม่ไปจะเสียใจครับ

 

โดย: พายุสุริยะ 25 มกราคม 2555 16:49:45 น.  

 

มาไหว้พระที่เมืองน่านด้วยครับคุณตุ๊ก
โบสถ์ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ข่าวว่าเสียหาย
ตอนแผ่นดินไหว
มาคราวนี้กำลังเข้าเฝือก...ขอให้คืนเหมือนเดิมครับ.

 

โดย: wicsir 25 มกราคม 2555 17:17:40 น.  

 

ต้มเลือดหมูก็น่าทานค่ะ ชอบกินไส้ (ป่าวเป็นกระสือนะคะ 5555)


รีบมาบอกว่าปลาทูทอดก็ไม่กินหนังค่ะ ตรงไหนเลี่ยงไม่ได้ก็กินบ้าง จริงๆเค้าบอกหนังปลามีคอลลาเจนล่ะ ทำให้เราเต่งตึงไม่รู้จริงป่ะ

โชว์มื้อที่แคลต่ำๆมื้อไหนแคลหนักๆไม่โชว์ซะงั้น อายยยยยย 55555

 

โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ 25 มกราคม 2555 17:22:44 น.  

 

อยากกินต้มเลือดหมูมากค่ะ ไม่ได้กินนานแล้ว อุ๊เคยไปนานครั้งนึง เป็นเมืองที่น่ารักมากค่ะ สงบ เย็น ๆ ดีค่ะ

 

โดย: อุ๊ (oumon ) 25 มกราคม 2555 20:30:31 น.  

 

มาเที่ยวเมืองน่านด้วยคนเจ้า ต้มเลือดหมูน่ากินจริงๆ

 

โดย: นักเดินทางพเนจร (นักเดินทางพเนจร ) 25 มกราคม 2555 21:37:55 น.  

 

มาเที่ยวน่านด้วยคนค่ะ
ยังไม่มีโอกาสไปเลย

ชอบกินต้มเลือดหมูเช่นกัน
สิบปีก่อนเคยไปเชียงใหม่หน้าโรงแรมสุริวงศ์มีต้มเลือดหมู ใส่ใบจินจูฉ่าย อร่อยดีค่ะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 25 มกราคม 2555 21:49:02 น.  

 

สวัสดีครับคุณตุ๊ก

เห็นบล็อกของคุณตุ๊กแต่ละบล็อกนี่รูปถ่ายมากจังครับ ต้องลงทุนลงแรงกันมากเลย น่านับถือใจจริงเลยจ้ะ

เก่ง วิริยะอุตสาหะสูงมากเลย เลื่อมใสจ้ะ

 

โดย: find me pr 25 มกราคม 2555 23:17:48 น.  

 

ทักทายสวัสดีกับคุณตุ๊ก ครับ

มาแอ่วเมืองน่าน ด้วยคนครับ
ไว้ตามรอยไปชิม ไปแอ่วครับ
เมืองน่าน ยังไม่เคยไปและอยากไปมากๆ อยู่ครับ

 

โดย: ถปรร 26 มกราคม 2555 8:47:25 น.  

 

ปญฺญา เจนํ ปสาสติ
ปัญญา เป็นเครื่องปกครองตัว

ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญารักษาตัว ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 26 มกราคม 2555 9:10:53 น.  

 

เรียกว่าครบเครื่องเรื่องเมืองน่าน
โดยแท้ ครับพี่

เด๋วจะแวะมาอ่านอีกรอบ
รอบนี้ขอชมรูปก่อน อิอิ

 

โดย: peeradol33189 26 มกราคม 2555 9:37:41 น.  

 

ขอบคุณสำหรับรีวิวเด็ดๆ
อีกไม่นานคงได้ไปท่องยุทธจักรตามรอยพีุ่ตุ๊กนะครับ

 

โดย: grilled chicken 26 มกราคม 2555 9:43:30 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ

ชมรูปเพลินเลยค่ะ

 

โดย: ตาโตสุดสวย 26 มกราคม 2555 12:31:35 น.  

 

ขอบคุณค่ะพี่ตุ๊ก

 

โดย: raya-a 26 มกราคม 2555 12:43:09 น.  

 

,ได้ความรู้ทั้ง ประวัติ ภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ของรางความเป็นชาติสยาม ไทย เพิ่มขึ้นมากครับ

 

โดย: dentz metal. IP: 101.108.204.173 26 มกราคม 2555 12:47:41 น.  

 

ตามมาแอ่วเมืองน่าน

น่านไปแค่วัดภูมินทร์

แล้วก็เลยไปบ่อเกลือ

ในตัวเมืองยังเที่ยวไม่หมดเลยค่ะ

 

โดย: me-o 26 มกราคม 2555 13:54:38 น.  

 


รบกวนคุณตุ๊ก ฝากข้อความถึงคุณจรูญ น้อยศรี ที่ตรงนี้ด้วย...นะคะ

ปอป้าจะอัพบล๊อกตอบคำถามที่คุณจรูญถามไว้ บล๊อกหน้า...นะคะ

รบกวนและขอบคุณ คุณตุ๊กมาก...ค่ะ

ว่าแล้ว ก็ไปหาต้มเลือดหมูหม่ำบ้างดีกว่า...อิ อิ

 

โดย: พรหมญาณี IP: 124.121.232.95 26 มกราคม 2555 13:55:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


ขับรถชมประเทศไทย ... บึงสามพันไปหนองบัวระเหว


I'll Never Fall In Love Again - Tom Jones ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ... จากเชียงใหม่ไปเพชรบูรณ์ เมื่อ 24 มิถุนายน 2562


My Special Angel - Bobby Helms ... ความหมาย


เชียงใหม่ ... แป้นเกล็ดคอฟฟี่ - อาจารย์ศรีใจ กันทะวัง


You send me - Sam Cooke ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ... แวะไปเรื่อยสองข้างทาง


With Pen in Hand - Bobby Goldsboro ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย ... ชมชิมไปเรื่อย


Reaching Out - Bee Gees ... ความหมาย


ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]