ด่วน...ข้อสอบเอ็นทรานปีล่าสุด

ด่วน...ข้อสอบเอ็นทรานปีล่าสุดเนื่องจากทางกระทรวงคมนาคม (??) ได้เล็งเห็นว่า การสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยใช้ระบบ A-Net , O-Net ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่ยุติธรรม และความไม่เท่าเทียมกันในการสอบ ..... ทางกระทรวงฯ จึงมีนโยบายที่จะจัดทำข้อสอบขึ้นมาใหม่ เรียกว่า A-Z Net ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า โดยข้อสอบชุดใหม่นี้จะเป็นข้อสอบแบบรวมทุกวิชา และเพื่อตัดปัญหาการเก็งข้อสอบ โดยสักแต่ท่องจำเฉพาะหัวข้อสำคัญๆ แล้วมาสอบ ข้อสอบชุดใหม่นี้จะถามคำถามแบบเชิงประยุกตร์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำ วันได้ เพื่อให้นักเรียนได้ตั้งใจศึกษาบทเรียนอย่างเต็มที่และมีแนวคิดในการแก้ ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวข้อสอบดังกล่าวมีดังนี้....วิชาฟิสิกส์จงตอบคำถามต่อไปนี้1. ชายคนหนึ่งทำการทดลองทางฟิสิกส์ด้วยการโดดร่มจากตึกสูง 150 ชั้น ซึ่งมีความสูงชั้นละ 2. 5 เมตร โดยให้เพื่อนของเขาสังเกตุการณ์อยู่ที่ริมหน้าต่างชั้น 18 โดยที่หน้าต่างมีความสูง 1.2 เมตร หากช่วงเวลานั้นมีแรงลมจากทางทิศเหนือที่พัดมาปะทะตึก 150 Pa และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 18% เมื่อชายคนนั้นลอยอยู่เหนือพื้น 70 เมตร ปรากฎว่ามีแรงพยุงจากร่มชูชีพ 30 Paแต่เมื่อชายคนนั้นลอยเหนือพื้น 40 เมตร ร่มชูชีพเกิดขาดด้วยแรงเฉือน (Shear force) 32 kN ชายคนนั้นจึงตกลงมากระทบพื้นด้วยคุณภาพเสียง 70 dB ............. อยากทราบว่า ใครจะเป็นเจ้าภาพงานศพ??(กำหนดให้แรง g = 9.8 N และอุณหภูมิขณะนั้นเป็น 20 ํc)2. การปลดปล่อยสวัสดิกะของเหล่ายมทูต อาศัยหลักฟิสิกส์อะไรบ้าง? มีหน่วยวัดปริมาณอะไร? และแตกต่างจากการปล่อยพลังคลื่นเต่าของโงกุนอย่างไร?3. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เป็นที่ทฤษฏีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักฟิสิกส์ชื่อดัง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อยากทราบว่า พ่อตาของไอน์สไตน์มีชื่อว่าอะไร?วิชาเคมีจงตอบคำถามต่อไปนี้1.อยากทราบว่า เคมีอาจารย์อุ๊ กับ วุ้นคุณอุ๊ เกี่ยวข้องกันอย่างไร?2. นักเคมีคนใดที่เป็นแฟนพันธุ์แท้อย่างเหนียวแน่นของทีมลิเวอร์พูล จนถึงขนาดมีลายเซ็นครบทุกคน ? และในยุคสมัยของ นักเคมีคนนั้น ลิเวอร์พูลมีกัปตันทีมชื่ออะไร? ได้ถ้วยอะไรบ้าง?วิชาชีวะวิทยาจงตอบคำถามต่อไปนี้1. จงสรุปเนื้อหาชีวะที่เรียนมาตั้งแต่ ม 3- ม 6 มาพอสังเขป ?? ( อนุญาตให้เขียนได้ไม่เกิน 2 บรรทัด )2. เพราะ เหตุใด Resident evil ถึงมีชื่อภาษาไทยว่า ผีชีวะ? ( ทำไมไม่เป็น.. ผีฟิสิกส์...ผีสุขศึกษา... ผีพละ?) จงอธิบายมาโดยละเอียด พร้อมทั้งยกเหตุผลประกอบวิชาภาษาอังกฤษจงแปลประโยคสนทนาต่อไปนี้ให้เป็นภาษาไทย1. Can you finish all of them?A กระป๋อง.. คุณเสร็จพวกมันแล้วB ความสามารถของคุณ จะสำเร็จทั้งหมดของมันหรือ?C คุณจัดการให้เสร็จเลยได้มั๊ย?2. Don't worry, I got your back cover.A อย่าห่วง ฉันจะคุ้มกันหลังให้เองB อย่ากังวลฉันเลย เอาปกสีดำเถอะC ไม่ต้องกังวลฉันเอาหลังของคุณ (เฮ่ยย?)3. Oh shit man!! What the hell is this?A โอ้ มนุษย์อุจจาระ นรกคืออะไร?B โอ้ ขี้คนผู้ชายอะไรนรกคือสิ่งนี้?C บัดซบแล้วเพื่อน นี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ย?
วิชาคณิตศาสตร์จงตอบคำถามต่อไปนี้1. หากนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ คุณบุญกึ่ม ณ หนองโคก มาลบออกจาก เลขบัญชีธนาคารของนาย สมตุ๋ย ลุยถั่วดำ ยกกำลังด้วยเลขบัตรนักศึกษาของ นายบักปื๊ด บ้านบักเป็ด จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไร?2. จงขอเบอร์นักเรียนหญิงที่น่ารักๆ มาอย่างน้อย 10 รายชื่อ?(หมายเหตุ: คะแนนจะแปรผันตามปริมาณเบอร์โทรศัพท์ความน่ารัก...)(หมายเหตุ 2 :ในกรณีที่เป็นผู้หญิง ถ้ามั่นใจว่าน่ารัก สามารถใส่เบอร์ตัวเองได้เช่นกัน )(หมายเหตุ 3: หากใส่เบอร์กระเทยมา จะถูกปรับตกทันที)3. นักเรียนคิดว่า ......หวยงวดต่อไปจะออกเลขอะไร ?(หมายเหตุ : อนุญาตให้ขูดโต๊ะ เก้าอี้ ผนังห้อง หัวคนข้างหน้า ... หรือเข้าทรง ได้ตามอัธยาศัย(หมายเหตุ 2: ถ้าใครถนัดฝันเป็นเลขเด็ด สามารถยกมือขอหมอนจากอาจารย์คุมสอบได้)วิชาสังคมจงตอบคำถามต่อไปนี้1. จงคิดนโยบายสร้างภาพ ขายฝันให้กับประชาชน ...เพื่อใช้ในการหาเสียงในการลงสมัครรับเลือก ส.ส. ให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด?(หมายเหตุ: อนุญาตให้ซื้อเสียง แจกเงิน ปล่อยข่าวลือ หรือ ก่อม็อบ ประกอบไปด้วยได้ตามอัธยาศัย )2. พฤษภาทมิฬ หรือ Black may เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงอำนาจเผด็จการโดยคณะรักษาความสงบ เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่นำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดบนท้องถนน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดย เหตุการณ์ครั้งนี้ เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 หรือ 1 ปีก่อนหน้าการประท้วง ซึ่ง รสช. ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้น โดยให้เหตุผลหลักว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างหนักในรัฐบาลอยากทราบว่าคำว่า พฤษภาทมิฬ นั้นอ่านออกเสียงได้กี่พยางค์?วิชาภาษาไทยให้นักเรียนเลือกทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก) จงแต่งกลอนพรรณนาความงามของตอม่อทางด่วน "โฮปเวล" ด้วยภาษาไทยวิบัติ ?หรือข) จงต่อเติมสุภาษิตต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามหลักทำนองคลองธรรมข้อ 1 ลูกผู้ชาย ฆ่าได้....ก ...ฝังให้ด้วยข ...ก็ฆ่าไปค ...หยามไม่ได้ข้อ 2 น้ำมาปลากินมด น้ำลด...ก ...ตอผุดข ...กระหน่ำซัมเมอร์เซลค ...ให้รีบตักง ...มดกินปลาข้อ 3 น้ำท่วมทุ่ง...ก ...ผักบุ้งโหลงเหลงข ...ผักบุ้งไฟแดงค ...ให้รีบตักง ... ข้าวสาลี แล้วบู้มม!! กลายเป็นโกโก้คั้น

Sagging Baggy PantsSagging Pants And HomosexualitySagging Pants Stories CreamSagging Pants StoriesSagging Pants StyleSagging Pants VideoSagging Pants Wmv FileSagging PantsSee Cellulite Through PantsSee Thongs Through PantsSee Threw White PantsSee Through Pants VideoSee Through PantsSee Through PantsSee Through Tight PantsSee Through White PantsSee Through White PantsSee Thru White PantsSewing Pattern Capri Yoga PantsSewing Yoga PantsSexy Girl Tight PantsSexy Girls In Long White PantsSexy Girls In Tight PantsSexy Hot PantsSexy In Sweat PantsSexy See Through PantsSexy Sweat PantsSexy Teen Sweat PantsSexy Tight Ass PantsSexy Tight PantsSexy White PantsShe Peed Her PantsShiny Polyester Yoga PantsShiny Spandex Yoga PantsShiny Tight PantsShook Out Rubber PantsShowing Wet PantsSilk Off White PantsSkin Tight Leather PantsSkin Tight PantsSkin Tight White PantsSlazenger Cargo PantsSluts Sweat PantsSmacked Bottom Wet PantsSnl Fancy PantsSoft Yoga PantsSoiling PantsSouthland Baseball PantsSpandex Hot PantsSpandex Yoga Pants
 

Create Date : 17 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2553 0:08:32 น.   
Counter : 490 Pageviews.  

ผู้หญิงกับเครื่องดื่ม

ผู้หญิงกับเครื่องดื่มนางงาม..บรั่นดี ชั้นเยี่ยม ราคาสูงลิ่วนางแบบ...เหล้านอก เอื้อมถึง ถ้ากระเป๋าตุงและใจถึงนางโลม..เหล้าไทย..ถึงไม่มีตังค์สักเท่าไหร่ หาดื่มได้ สบายๆนางโลมอายุเยาว์...เหล้าเถื่อน หาซื้อยากต้องรู้แหล่งแต่ถ้าได้ดื่มซาบซ่านพิลึก(ติดคุกด้วยนะท่านๆ)นางสาวประเภทสอง...น้ำปั่นผสมสี สีสันสวยงามดีน่าดื่ม แต่รสชาติตรงกันข้ามนางสาวใจชาย ...น้ำเปล่าแช่เย็น ถึงไร้รสชาติ แต่พอแก้ขัดได้ ชื่นใจดีแม่ชี..น้ำเปล่า ไม่เย็น จืดชืด ไร้รสชาติ ทางที่ดี เลี่ยงซะดีกว่าแฟนเรา..Pepsi แช่เย็นๆ เปิดใหม่ ๆ ใส่น้ำแข็ง ดื่มแล้วซาบซ่าเมียเรา...ก็ Pepsi แก้วเดิมนั่นแหล่ะ แต่น้ำแข็งละลายหมดแล้ว จืดชืดจนอยากได้Pepsi แก้วใหม่น้องเมีย..Pepsi แช่เย็นขวดเดียวกับเมียเรา แต่ยังซาบซ่าแต่ถึงเห็นอยู่ก็คว้ามาดื่มไม่ได้แม่ยาย..ชาชงทิ้งไว้นานแล้ว..ทั้งเย็น ทั้งขม ไม่น่าดื่มเลยทีเดียวเพื่อนสาวข้างบ้าน...เบียร์เย็นๆ ที่ตั้งไว้ในตะแกรงใกล้ ๆ มองก็เห็น กลิ่นก็หอมแต่ติดตะแกรงเอามาดื่มไม่ได้
เฮ้อออออออออออ!สุดท้ายก็ต้องกลับไปกิน Pepsi เย็นชืด แก้วเดิม

Print Yoga PantssPriny Yoga PantsPrison And Sagging PantsPro Style Knee Length Baseball PantsPublic Display Of Tight PantsPublic Pants Wetting VideosPublic Pants WettingPublic Tight PantsPunjabi Hot PantsPurple Sweat PantsPurse Made Out Of Baseball PantsQc Mens Sweat PantsQuality Made Vinyl Incontinent PantsQuick Pants Hem Without SewingQuicksilver Cargo PantsRed Black And White Camoflage PantsRed Cargo PantsRed Sweat PantsRed Vinyl PantsRubber PantsRubber Baby PantsRubber Diaper PantsRubber Dildo Pants And HeelsRubber Dildo PantsRubber Ducky Pajama PantsRubber Fetish Pee PantsRubber Hot PantsRubber Incontinence PantsRubber Latex Pants StoriesRubber Latex PantsRubber Masturbation PantsRubber Pants Sensual Sex StoriesRubber Pants BoyRubber Pants For BabiesRubber Pants For Potty TrainingRubber Pants Governess Obedience TrainingRubber Pants JerkingRubber Pants On EbayRubber Pants PaypalRubber Pants PicturesRubber Pants PunishmentRubber Pants Sensual StoriesRubber Pants StoriesRubber PantsRubber Penis PantsRubber Playtex PantsRubber Sex PantsRubbing Rubber Pants StoriesRussell Athletic Sweat PantsRussell Baseball Pants
 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2553 22:00:04 น.   
Counter : 348 Pageviews.  

พ่อกับแม่สอนว่า...

พ่อกับแม่สอนว่า...Dad&Mom taught me to recognize the worth of money but never let me to be greedy. พ่อกับแม่สอนให้เรารู้จักค่าของเงิน แต่ไม่เคยสอนให้เราเป็นคนเห็นแก่เงิน Dad&Mom taught me to economize but don't me to be stingy. พ่อกับแม่สอนให้รู้จักอดออม ไม่ได้สอนให้เป็นคนขี้งก Dad&Mom taught me to love myself but also share this love to other. พ่อกับแม่สอนให้เรารู้จักรักตัวเอง แต่ต้องแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วย Dad&mom have never taught me to surrender but didn't teach me only the way to get the win. พ่อกับแม่ไม่เคยสอนให้เรายอมแพ้ และก็ไม่ได้สอนให้เรารู้จักแต่เอาชนะ Dad&Mom taught me to be patiently but don't let someone bully ourselves. พ่อกับแม่สอนให้เราอดทน แต่ต้องไม่ยอมให้คนอื่นมาข่มเหงรังแกได้ Dad&Mom taught me the attempt not to be a dogmatic girl. พ่อกับแม่สอนให้เรามีความพยายาม ไม่ได้สอนให้เป็นคนดันทุรัง Dad&Mom taught me to be gently not weakly. พ่อกับแม่สอนให้เราอ่อนโยน หากแต่ต้องไม่อ่อนแอ Dad&Mom have never taught me to look other down because every people has same status. พ่อกับแม่ไม่เคยสอนให้เราดูถูกคน เพราะคนทุกคนเท่าเทียมกัน Dad&Mom told me to keep my self-interest but don't forget the social's gain. พ่อกับแม่สอนให้เรารู้จักรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง แต่ต้องไม่ลืมผลประโยชน์ของส่วนรวม Dad&Mom want me to go forward but they always teach me the old tradition. พ่อกับแม่สอนให้รักความก้าวหน้า แต่ก็ไม่เคยลืมที่จะบอกถึงประเพณีดีงามเก่า ๆ Dad&Mom taught me to stand in my way but never violate other's liberty. พ่อกับแม่สอนให้เราเป็นตัวของตัวเอง แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น Dad&Mom taught me to know the way to bring happiness into my my life but this must interrupt no one. พ่อกับแม่สอนให้รู้จักแสวงหาความสุข หากแต่ต้องไม่เดือดร้อนใคร Dad&Mom told me don't trust stranger easily but never teach me to be suspicious. พ่อกับแม่สอนว่าอย่าไว้ใจใครง่าย ๆ แต่ไม่เคยสอนให้เราเป็นคนขี้ระแวง Dad&Mom taught me to have creation not only imagination. พ่อกับแม่สอนให้เรารู้จักคิดและฝัน แต่ต้องลงมือทำด้วย (ต้องเป็นสิ่งดี ๆ ด้วยนะ) Dad&Mom taught me the belief not the foolishness. พ่อกับแม่สอนให้รู้จักคำว่า "ศรัทธา" ไม่ใช่คำว่า "งมงาย" Dad&Mom taught me to be brave not to be overconfident. พ่อกับแม่สอนให้เราแข็งแกร่ง แต่ไม่แข็งกระด้าง Dad&Mom have never taught me to be both of optimist and pessimist but they taught me to look in the real way it is. พ่อกับแม่ไม่เคยสอนให้มองโลกในแง่ดีหรือร้าย หากแต่ต้องรู้จักมองในมุมที่มันเป็น Dad&Mom taught me to know to confess but should know to improve and rectify, too. พ่อกับแม่สอนให้เรารู้จักยอมรับ แต่ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขด้วย Dad&Mom taught me the gratitude but don't want me to mark for revenge. พ่อกับแม่สอนให้เรากล้าหาญ ไม่ใช่บ้าบิ่น Dad&Mom taught me the discipline but never forget to teache me to relax. พ่อกับแม่สอนให้เรามีระเบียบวินัย แต่ต้องรู้จักโอนอ่อนผ่อนปรน .Dad&Mom taught me to keep tidy but they told me don't mind the dirt. พ่อกับแม่สอนให้เรารักสะอาด แต่อย่ารังเกียจความสกปรก Dad&Mom taught me to aspire but don't want me to be jealous. พ่อกับแม่สอนให้เรารู้จักทะเยอทะยาน แต่ไม่เคยสอนให้เราเป็นคนขี้อิจฉา
Dad&Mom taught me about giving not only want me to get it but also want me to share to other. พ่อกับแม่สอนเราเกี่ยวกับการ "ให้" ไม่ใช่เพียงต้องการให้เรารับ หากแต่ต้องรู้จัก "แบ่งปัน" ด้วยเช่นกัน

Old Navy Outlet StoresOutlet Girls Clothing Stores OnlineOutlet Womens Clothing StoresPolo Outlet StoresPuma Outlet StoresRalph Lauren Outlet Stores OhioRalph Lauren Polo Outlet StoresReebok Outlet Stores ColoradoReebok Outlet StoresVanity Fair Outlet StoresNike Three Length White Capri PantsNike Three Tier White Capri PantsNike Yoga PantsOpen Bottom Baseball PantsOpen Bottom Sweat PantsOrange Sweat PantsOrange Yoga PantsOrigin Of Pants SaggingOrigin Of Sagging PantsPantaloons Or Lining For White PantsPants HemPatagonia White Smoke PantsPatricia Heaton Wet PantsPee Pants Accidental WettingPeein In Pants Wet ClothesPeein In Pants Wetting ClothesPenis Tight PantsPermitted To Wet Pants KidsPermitted To Wet Your PantsPersonalized Fancy PantsPetite Cargo PantsPetite Cotton Yoga PantsPetite Sweat PantsPetite Winter White PantsPhilly Hot Pants GirlsPink Rubber PantsPissing In Hot PantsPlatex Rubber PantsPlay Fancy Pants 2Playtex Rubber PantsPlus Size Cargo Pants CheapPlus Size Cargo PantsPlus Size Dressy Pant SuitsPlus Size Sweat PantsPlus Size Sweat Shirt And PantsPlus Size Women Off White Pants SuitPlus Size Yoga PantsPorn Leather Hot PantsPregnant Wetting PantsPrincess Blueyez White Pants
 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2553 21:38:37 น.   
Counter : 280 Pageviews.  

ข้อควรรู้ 27 ข้อ

ข้อควรรู้ 27 ข้อ1. อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่เทวดาประจำตัวของคุณบินทันเป็นอันขาด
2. จงวางแผนล่วงหน้า : ฝนยังไม่ตกหรอกนะตอนโนอาห์สร้างเรือน่ะ
3. การแก้แค้นไม่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น เหมือนกับดื่มน้ำทะเลเวลาหิวน้ำนั่นแหละ
4. ความหมายของความสุขขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณอยากให้มันเป็น
5. “อย่ากลัวความฝันของคุณ : มันง่ายกว่าที่คิด”
6. นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ทุกๆ 4 คน จะมีคนหนึ่งที่สติเพี้ยนๆลองเช็คเพื่อนคุณสัก 3 คนสิ ถ้าทุกคนปกติดี ก็คุณน่ะแหละ
7. แบ่งปันรอยยิ้มของคุณให้กับทุกคน แต่ให้เก็บจุมพิตให้กับคนเพียงคนเดียว
8. บางครั้งวิธีช่วยที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ก็คือ ผลักเขาแรงๆ(หมายถึงผลักดันให้เขาทำสิ่งที่ลังเลอยู่น่ะ)
9. น้ำตาจะให้คุณก็แค่ความเห็นอกเห็นใจ แต่เหงื่อจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ
10. สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนี้ไม่ใช่วัตถุ
11. มอบสองสิ่งให้กับลูกของคุณ อย่างหนึ่งคือรากฐานที่มั่นคง อีกอย่างก็คือ ปีกที่จะบินออกไปเอง
12.การออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจคือการก้มลงแล้วช่วยคนอื่นให้ลุกขึ้น
13. คนคนหนึ่งอาจทำอะไรผิดพลาดได้หลายอย่างแต่มันจะกลายเป็นความพ่ายแพ้ไปจริงๆ เมื่อเขาเริ่มโยนความผิดไปให้คนอื่น
14. เพื่อนแท้คือคนที่เชื่อว่าคุณเป็นฟองไข่ที่สมบูรณ์แม้ว่าจริงๆแล้วคุณจะมีรอยร้าวไปแล้วครึ่งหนึ่ง
15. นี่คือวิธีที่จะรู้ว่าหน้าที่ของคุณบนโลกใบนี้จบสิ้นแล้วหรือยัง :ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ มันก็ยังไม่จบ
16. ชีวิตเรียนรู้ได้จากการย้อนระลึกถึง แต่ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้า
17. การใช้ชีวิตอยู่บนโลกนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงมากแต่เราก็ได้เดินทางรอบดวงอาทิตย์ฟรีๆเป็นของแถม
18. ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่มนุษย์เราจะร่ำรวยความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อความร่ำรวย เริ่มครอบครองมนุษย์
19. เรารู้สึกดีที่มีความสำคัญ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือเป็นคนดี
20. มีแต่ปลาตายที่ลอยตามน้ำ
21. คุณค่าของคนคนหนึ่งบอกได้จากวิธีที่เขาปฏิบัติต่อคนที่เขาไม่ต้องการ
22. เงยหน้าขึ้นรับแสงตะวัน แล้วคุณจะไม่มีวันพบกับเงามืด -เฮเลนเคลเลอร์
23. คนอ่อนแอเท่านั้นที่ให้อภัยใครไม่เป็นการให้อภัยเป็นคุณสมบัติของผู้เข้มแข็ง
24. คำว่า listen (ฟัง) นั้นใช้ตัวอักษรชุดเดียวกับคำว่า silent (เงียบ)
25. ไม่มีผู้โดยสารบนยานอวกาศที่ชื่อว่า “โลก”พวกเราทุกคนล้วนแต่เป็นลูกเรือทั้งสิ้น
26. ในโลกนี้ไม่มีคนแปลกหน้าสำหรับเรามีแต่เพื่อนที่เรายังไม่ได้พบเท่านั้น
27. เมื่อคุณพูดความจริง คุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งจำอะไรทั้งนั้น

Outlet StoresAbercrombie Outlet StoresAnn Taylor Outlet Stores In FloridaAnn Taylor Outlet Stores In GeorgiaAnn Taylor Outlet StoresBanana Republic Outlet StoresBridal Outlet StoresCarhartt Outlet Stores In ColoradoCarhartt Outlet StoresCarter Outlet Stores CouponsCarter Outlet StoresClothing Outlet Stores OnlineCoach Factory Outlet StoresCoach Handbags Outlet StoresCoach Outlet Stores In GaCoach Outlet Stores In New JerseyCoach Outlet Stores In Niagara Falls OntarioCoach Outlet Stores ListCoach Outlet Stores OnlineCoach Outlet StoresCoach Purse Outlet StoresCoach Purses Outlet StoresColdwater Creek Outlet StoresCole Haan Outlet Shoe StoresColeman Outlet StoresConverse Outlet StoresDooney And Bourke Outlet StoresDooney Bourke Outlet StoresEarth Shoes Outlet StoresGap Factory Outlet StoresGap Online Outlet StoresHaband Outlet StoresHanes Outlet StoresHollister Co Outlet StoresHollister Outlet Stores LocationHollister Outlet StoresHostess Outlet StoresIzod Outlet StoresJeffersonville Outlet StoresKoret Outlet Stores In IllinoisKoret Outlet StoresNew Balance Outlet Stores In TexasNew Balance Outlet StoresNike Outlet Stores GrapvineNike Outlet Stores IndianaNike Outlet Stores MichiganNike Outlet Stores PennsylvaniaNike Outlet StoresNike Shoes Outlet Stores
 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2553 20:44:55 น.   
Counter : 245 Pageviews.  

ชายขายบริการที่ญี่ปุ่น (โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว)

ชายขายบริการที่ญี่ปุ่น (โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว)ถนนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นจะเป็นแหล่งรวบรวมชายหนุ่มหล่อเท่ห์ งานแต่ละวันของพวกเขามีเพียงแค่คุยกับผู้หญิง และให้บริการเรื่องเซ็กซ์แก่หญิงสาวรูปชายหนุ่มขายบริการที่เป็นที่นิยมจะได้ขึ้นบอร์ดใหญ่ การแข่งขันในวงการนี้ดุเดือดเลือดพล่าน การจัดอันดับจึ่งมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับหญิงสาวว่าพอใจในระดับไหน
ธรรมดาชายญี่ปุ่นจะไม่ค่อยถือเรื่องถือราวกับภรรยาที่จะไปสถานบริการของผู้หญิง(ผับ) ดังนั้น ชายขายบริการจึงไม่ต้องกังวลกับสามีของฝ่ายหญิงที่จะมาหาเรื่อง อีกอย่างพวกยากูซ่าที่เป็นเจ้าของสถานบริการก็คงไม่มีใครที่อยากจะมามีเรื่องกับวัฒนธรรมชาวจีนที่คิดว่าการเกาะผู้หญิงกินนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควร แต่ชายชาวญี่ปุ่นคิดว่า ชายขายบริการก็เป็นอาชีพหนึ่ง ลูกค้าผู้หญิงพอใจก็จะถือว่าประสบความสำเร็จต่อชีวิตของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงเคารพต่ออาชีพนี้เป็นอย่างมาก ในหนึ่งเดือนรายได้จากการให้บริการประมาณ 40,000 US ถ้าทำได้ดีกว่าน้ก็จะได้ยิ่งเยอะมีสถิติตัวเลขที่รวบรวมได้ เซ็กซ์ของหญิงหลังจากแต่งงาน 80% ส่วนใหญ่จะไปมีเซ้กซ์กับชายอื่น ประสบการณ์การมีเซ็กซ์ก่อนแต่งงาน ไม่ว่าจะตั้งแต่ประถม มัธยมต้น ปลาย ถึงมหาลัยจะสูงกว่าผู้ชายที่มีอายุคราวเดียวกัน. ตอนนี้หญิงชาวญี่ปุ่นจะไม่นิยมแต่งงาน  แต่กลับจะไประบายในทางนี้มากยิ่งขึ้น สาวออฟฟิตที่ลำบากตรากตำทำงาน ยินยอมที่จะอยู่ซื้อบริการจากชายหนุ่มหล่อ ยิ่งไปกว่านั้นบางคนก็แต่งงานมีลูกแล้ว กับงานบ้านที่ไม่ค่อยจะมี จึงใช้เงินจากสามีมาใช้บริการกับชายหนุ่มเหล่านี้ยิ่งถ้าเป็นลูกค้าชายค่าบริการก็จะต้องแพงมากขึ้นเป็นหลายเท่ากลุ่มชายขายบริการดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มที่รักและช่วยเหลือกัน แต่ในบางส่วนการแข่งขันก็ดุเดือดมาก ในรูปข้างล่างจะเป็นกระเช้าดอกไม้ที่สวยงามและดูมีราคาที่จริงแล้วเกี่ยวข้องถึงชื่อเสียงของชายหนุ่มขายบริการ การ์ดที่เขียนอยู่บนกระเช้านั้นจะบอกถึงผลงานและชื่อเสียงร่างกายและกล้ามเนื้อของชายขายบริการในวงการสถานที่บริการ(ผับ) ในรูปหญิงสาวซึ่งเป็นเป้าหมาย กำลังต่อรองราคาและสถานที่นัดพบซึ่งเป็นโรงแรม โดยจะมีการแลกเบอร์โทรกันไว้ชายหนุ่มบางคนก็ไม่ได้ต้องการเงินจากผู้หญิงเสมอไป มีบางเวลาที่ชายขายบริการจากโตเกียวจะเป้นฝ่ายให้บริการกับหญิงสาววัยรุ่น โดยยอมที่จะได้เงินน้อยหรือไม่ต้องการเงินเลยเพื่อที่จะสนองความต้องการให้ตัวเองเอาหละ ลำดับต่อมาเรามาดูอันดับของชายหนุ่มที่ได้รับความนิยมชายขายบริการจะต้องดูวัยรุ่นและหล่อ ชายที่ดูมีอายุจะไม่มีความสำคัญกับวงการนี้ ความฝันของชายขายบริการก็คือ หนึ่งฝันที่จะเปิดร้านเป็นของตัวเอง สองใช้โอกาสที่ยังดุหนุ่มและหล่อรีบหาหญิงสาวที่มีเงินค่อยส่งเสียเลี้ยงดู แต่งงานก็เป็นความฝันที่หวังไว้ว่าจะเป็นจริง กล่าวกันว่า มหญิงบางคนเสียเงินไปกับการซื้อบริการจากชายหนุ่มที่มีอายุ 27 ปี เป็นเงินถึง 70,000,000 เยน ชายหนุ่มที่มีอายุเพียง 25 ปียอมรับว่าเรียนหนังสือไม่เก่ง ได้เข้ามาทำงานในคลับที่ชื่อว่า คลับเลิฟ ในโรงแรมชื่อดังได้เกือบหนึ่งปี ช่วงระยะเวลานี้ได้เป็นชายหนุ่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในผับ เขากล่าวว่า "เมื่อเดือนที่แล้วรายได้ที่เขาได้รับ เท่ากับเงินเดือนที่เขาทำงานมาตลอด 3 ปี เพียงแค่ลูกค้ายินยอมที่จะเสียเงิน ผมยอมที่จะทำทุกสิ่งอย่างให้กับพวกเขา"เมื่อเร็ว ๆนี้ นิตยสารเลดี้ ได้เชิญชายขายบริการ 4 คนมาให้สัมภาษณ์ (ไม่สามารถแปลชื่อเป็นญี่ปุ่นได้)กับลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำ จากที่ได้รับฟังมา ลูกค้าที่เดินเข้ามาใช้บริการจะเรียกชายหนุ่มมาให้บริการคราวละ 6 คน บางครั้งก็เรียกถึง 10 คนซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเป็นราชินี ดาราสาวชื่อดัง MEGUMI เมื่อปีก่อนก็ได้มากับหัวหน้าสังกัดและได้รู้จักกับร้านบริการแห่งนี้ ตั้งแต่นั้นเธอก็ชอบที่จะมาเพียงคนเดียวเพื่อหาชายหนุ่มพุดคุยกับเรื่องความรัก. ทางด้านดาราชาย ฮิเดโยชิ ทาเคชิโร่ และอีกคนไม่สามารถแปลชื่อได้ก็เคยเข้ามาสถานบริการแห่งนี้ เพียงแต่ทั้งสองคนนี้เข้ามาสัผัสกับความแปลกใหม่เท่านั้น  

Cheap NetbookNetbook PsionPsion NetbookPsion Netbook ProCheap Netbook PsionDiscount Psion NetbookCheapest Psion Netbook ProLow Price Netbook PsionBuy Psion NetbookBuying Psion Netbook ProOrder Netbook PsionAcer NetbookAcer Aspire One NetbookAcer Netbook ReviewAcer NetbooksAcer Aspire NetbookAcer Aspire One 101 NetbookCheap Acer NetbookDiscount Acer Aspire One NetbookCheapest Acer Netbook ReviewLow Price Acer NetbooksAsus NetbookAsus Eee Pc NetbookAsus Netbook ReviewsAsus NetbooksCheap Asus NetbookDiscount Asus Eee Pc NetbookCheapest Asus Netbook ReviewsLow Price Asus NetbooksBuy Asus NetbookBuying Asus Eee Pc NetbookHp NetbookHp Mini NetbookHp Mini 1151nr NetbookHp Mini 2140 NetbookHp NetbooksHp Netbook ReviewsCheap Hp NetbookDiscount Hp Mini NetbookCheapest Hp Mini 1151nr NetbookLow Price Hp Mini 2140 NetbookDell NetbookDell Netbook ReviewDell NetbooksDell Mini NetbookDell Inspiron Mini NetbookDell Mini 10v NetbookCheap Dell NetbookDiscount Dell Netbook Review
 

Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2553   
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2553 18:55:27 น.   
Counter : 1595 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

beaushi
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add beaushi's blog to your web]