แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนมุ่งทำงานเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน ของ ปปช.
 
     

            สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานที่ทำงานเพื่อให้ “คนไทยมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ด้วยการ “สนับสนุนและพัฒนาขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ อันนำไปสู่สุขภาวะของประชาชนและสังคมไทย” โดยมุ่งหวังให้ สสส. เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่ปฏิบัติงานใหญ่ให้เกิดผลยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น ด้วยการปฏิบัติงานท่ามกลางเครือข่ายโยงใยของกลไกหลายชิ้นหลายส่วน ที่ล้วนอยู่นอกองค์กร สสส. ทั่วประเทศซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็น “ระบบสุขภาพไทย” กลไกเหล่านี้มีความหมายกว้างกว่าเพียงโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข หรือส่วนราชการกระทรวงต่างๆ แต่ยังครอบคลุมไปถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และหน่วยงานเอกชน
 
 

 
 
            และแล้ว!!!! วันนี้ สสส. ก็มีแผนงานน้องใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนงานที่น่าจับตามองเพราะแผนงานนี้มุ่งมั่นทำงานภายใต้สโลแกนที่ว่า ขจัดร้าย ขยายดี และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก “KID D. DO DEE” จะเป็นเครือข่ายอื่นไปไม่ได้ เพราะเขาคือ “แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน”  และที่น่ายินดีก็คือแผนงานนี้เพิ่งฉลองอายุครบ 1 ปี ไปเมื่อเดือนเมษายนปี 2551 ที่ผ่านมา “เด็กพลัส” คือ ชื่อเล่นที่ใช้เรียกกันสั้นๆ ซึ่งหมายถึง “เด็กแนวบวก” เด็กที่มีแนวคิดและกิจกรรมเชิงบวก ซึ่งเกิดจากแนวทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นเด็กยุคใหม่ที่มีสุขภาวะอย่างเต็มเปี่ยม และมีความพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต “เด็กพลัส” มีนายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ หมอเดว ของเด็กๆ เป็นผู้จัดการแผนงาน
 

 
......เด็กพลัส มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (Developmental Assets) เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านงานกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ดำเนินการของเราและเราฝันว่าวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะได้เห็น “เด็กพลัส” หรือเด็กแนวบวกขยายเต็มพื้นที่ในสังคมไทย......
 
           ส่วนวิสัยทัศน์ของแผนงาน มีอยู่อย่างเก๋ไก๋ว่า “เด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต” เป็นวิสัยทัศน์ที่น่าจับตามมองอีกหนึ่งแผนงานเลยละ!!!
 
          สำหรับพันธกิจก็เช่นกันเป็นอะไรที่ฟังแล้วน่าสนใจทีเดียวค่ะ ประการแรกนั้นเน้นส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้ด้านต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนในวัยต่างๆ ครอบคลุมเด็กเล็ก เด็กด้อยโอกาส เด็กในวัยเรียนและเยาวชน และพัฒนาต้นแบบของชุดความรู้ไปใช้ในประเด็นและสถานการณ์ต่างๆ
 
           ประการที่สองพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เกิดกลไกการประสานงานและการทำงานเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมจากพื้นที่ในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการจัดการชุมชน ระบบที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงและระบบจัดสรรทรัพยากรในชุมชน
 
             ประการสุดท้ายเผยแพร่สื่อด้านต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย และผลักดันให้เกิดนโยบายด้านต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งระดับพื้นที่ และระดับประเทศ
 

 
            โดยเด็กพลัส ได้รับอาสาสร้างพลังภูมิคุ้มกันด้วยการผนึก 5 พลัง คือ พลังแรกเป็น พลังตัวตน เป็นการรวมพลังคุณค่าในตนเอง พลังสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข พลังที่สอง เป็นพลังเพื่อนและกิจกรรม เป็นพลังการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้านพลังที่สามเป็นพลังครอบครัว เป็นพลังความรัก ความเอาใจใส่ วินัยและแบบอย่าง ติดตามและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเชิงบวก พลังที่สี่เป็นพลังชุมชน เป็นพลังของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร และมีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ส่วนพลังสุดท้ายเป็นพลังโรงเรียน เป็นพลังความมุ่งมั่นในการเพิ่มพลังปัญญา ทั้งในและนอกหลักสูตร
 
             นอกจากทั้ง 5 พลังนี้แล้ว เด็กพลัส ก็อยากชวนน้องๆ และพ่อแม่ พี่น้อง มาหัดจับถูกกันแทนการจับผิด เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีกำลังใจ สู่พลังสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อสู้กับภาวะเสี่ยงทางพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
 

 
           .....จะติดต่อ เด็กพลัส อย่างไร ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะแผนงานน้องใหม่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.รายนี้เขาปฏิบัติการภารกิจสำคัญภายใต้ชื่อแผนงานแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อยู่ที่ สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-345-8403
 
            หากใจร้อนก็สามารถเข้าไปดูผลงานของเด็กพลัสก่อนได้ที่ //www.dekplus.org รับรองคุณจะรัก และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรณรงค์ให้มีเด็กแนวบวกขยายเต็มพื้นที่ในสังคมไทยไปกับเขาแน่ๆ....
 
            ..... “KID D. DO DEE” คิดถึงเด็กพลัส .... อย่ารอช้าติดต่อมาสิค่ะ เขารอให้คุณมาทำความรู้จักอยู่!!!
 
 
 


 วาเลนไทน์ กับ 7 ความหมายแห่งรัก


  วิจัยชี้สุขภาวะของเด็กและเยาวชนอยู่ในสภาพเสี่ยง


  วัยรุ่นกับเพศสัมพันธ์


  เกม…ต้นตอเด็กก้าวร้าว ทำร้ายร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ


  พลังสร้างภูมิคุ้มกัน...ต้นทุนชีวิตเด็กไทย 
  พลังสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน
  พัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่น
  
 
 
 
 
เขียนแนะนำแผนงาน โดย : Team Content //www.thaihealth.or.th
 
 
 
Adult Diapers In CanadaAdult Diapers PaypalAdult Extra Extra Pantie DiaperAdult Girls Peeing A DiaperAdult Male DiaperAdult Old Men In Wet DiapersAdult Wet DiaperBabies With Diaper RashBaby Cloth DiapersBaby Jogger Diaper BagBackpack Diaper BagsBariatric Adult DiapersBoys DiaperBum Genius Cloth DiapersCamo Diaper BagCheap Adult DiapersChildren Diaper RashClassic Pooh Diaper BagCloth Diaper CoversCloth Diaper Wet BagCloth Diapers For AdultsCloth Diapers NevadaColumbia Diaper BagDiaper Change CarDiaper RashDiaper 4 GirlsDiaper Change PoopDiaper Change PornDiaper Change ToddlersDiaper Discipline BlogsDiaper Discipline PetticoatDiaper Fetish SitesDiaper Girl ArtDiaper Girl BreastfeedDiaper Girl VideoDiaper Pee GirlsDiaper Rash OintmentDiscounted Adult DiapersDuck Print Diaper BagEmbroidered Diaper BagsFree Girls In DiaperFree Girls In Poopy DiapersFree Teen DiapersG Diaper CouponsGay Diaper LoverPre Teen DiaperBest Adult DiapersBest Cloth DiapersDiaper ChangeWoman Wet DiapersYong Men Put In DiapersCreate Date : 11 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2553 22:02:17 น. 0 comments
Counter : 359 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

beaushi
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add beaushi's blog to your web]